زیرنویس های:

Poster

Alice (Aelriseu / 앨리스)

  • Year: 2020
برای مشاهده ی زیرنویس های فارسی اینجا کلیک کنید
  • زیرنویس های با امتیاز خوب
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
مشخصات زیرنویس زبان فایل ها H.I. مترجم توضیخات
Arabic 爱丽丝 . 앨리스 ▬ Alice.S01E16.END.201024.1080p-NEXT   D.LUFFY
[D.LUFFY] : تعديل التوقيت § [V-I-K-I] : الترجمة  
Arabic 爱丽丝 . 앨리스 ▬ Alice.S01E15.201023.1080p-NEXT   D.LUFFY
[D.LUFFY] : تعديل التوقيت § [V-I-K-I] : الترجمة  
Arabic 爱丽丝 . 앨리스 ▬ Alice.S01E14.201017.1080p-NEXT   D.LUFFY
[D.LUFFY] : تعديل التوقيت § [V-I-K-I] : الترجمة  
Arabic 爱丽丝 . 앨리스 ▬ Alice.S01E13.201016.1080p-NEXT   D.LUFFY
[D.LUFFY] : تعديل التوقيت § [V-I-K-I] : الترجمة  
Arabic 爱丽丝 . 앨리스 ▬ Alice.S01E12.201010.1080p-NEXT   D.LUFFY
[D.LUFFY] : تعديل التوقيت § [V-I-K-I] : الترجمة  
Arabic 爱丽丝 . 앨리스 ▬ Alice.S01E11.201009.1080p-NEXT   D.LUFFY
[D.LUFFY] : تعديل التوقيت § [V-I-K-I] : الترجمة  
Arabic 爱丽丝 . 앨리스 ▬ Alice.S01E10.200925.1080p-NEXT   D.LUFFY
[D.LUFFY] : تعديل التوقيت § [V-I-K-I] : الترجمة  
Arabic 爱丽丝 . 앨리스 ▬ Alice.S01E09.200925.1080p-NEXT   D.LUFFY
[D.LUFFY] : تعديل التوقيت § [V-I-K-I] : الترجمة  
Arabic 爱丽丝 . 앨리스 ▬ Alice.S01E08.200919.1080p-NEXT   D.LUFFY
[D.LUFFY] : تعديل التوقيت § [V-I-K-I] : الترجمة  
Arabic 爱丽丝 . 앨리스 ▬ Alice.S01E07.200918.1080p-NEXT   D.LUFFY
[D.LUFFY] : تعديل التوقيت § [V-I-K-I] : الترجمة  
Arabic 爱丽丝 . 앨리스 ▬ Alice.S01E06.200912.1080p-NEXT   D.LUFFY
[D.LUFFY] : تعديل التوقيت § [V-I-K-I] : الترجمة  
Arabic 爱丽丝 . 앨리스 ▬ Alice.S01E05.200911.1080p-NEXT   D.LUFFY
[D.LUFFY] : تعديل التوقيت § [V-I-K-I] : الترجمة  
Arabic 爱丽丝 . 앨리스 ▬ Alice.S01E04.200905.1080p-NEXT   D.LUFFY
[D.LUFFY] : تعديل التوقيت § [V-I-K-I] : الترجمة  
Arabic 爱丽丝 . 앨리스 ▬ Alice.S01E03.200904.1080p-NEXT   D.LUFFY
[D.LUFFY] : تعديل التوقيت § [V-I-K-I] : الترجمة  
Arabic 爱丽丝 . 앨리스 ▬ Alice.S01E02.200829.1080p-NEXT   D.LUFFY
[D.LUFFY] : تعديل التوقيت § [V-I-K-I] : الترجمة  
Arabic 爱丽丝 . 앨리스 ▬ Alice.S01E01.200828.1080p-NEXT   D.LUFFY
[D.LUFFY] : تعديل التوقيت § [V-I-K-I] : الترجمة  
Arabic 爱丽丝 . 앨리스 ▬ Alice (2020) E01-E16 END - COMPLETE - (WEB-DL - Imagine)   D.LUFFY
◙ [N.E.T.F.L.I.X] § التَرجمة مُستخرجة مِن ◙ ❙ ▶https://AGBAsianDrama.Blogspot.Com◀ 
Arabic 爱丽丝 . 앨리스 ▬ Alice (2020) E01-E16 END - COMPLETE - (HDTV - NEXT)   D.LUFFY
[D.LUFFY] : تعديل التوقيت § [V-I-K-I] : الترجمة  
Arabic 앨리스.E16.201024.1080p.WEB-DL.x264.AAC-Deresisi   suliman.k
شـكـراً لأصحا ـب > الترجمة > 
Arabic 앨리스.E15.201023.1080p.WEB-DL.x264.AAC-Deresisi   suliman.k
شـكـراً لأصحا ـب > الترجمة > 
Arabic 앨리스.E14.201017.1080p.WEB-DL.x264.AAC-Deresisi   suliman.k
شـكـراً لأصحا ـب > الترجمة > 
Arabic 앨리스.E13.201016.1080p.WEB-DL.x264.AAC-Deresisi   suliman.k
شـكـراً لأصحا ـب > الترجمة >  
Arabic 앨리스.E12.201010.1080p.WEB-DL.x264.AAC-Deresisi   suliman.k
شـكـراً لأصحا ـب > الترجمة >  
Arabic 앨리스.E11.201009.1080p.WEB-DL.x264.AAC-Deresisi   suliman.k
شـكـراً لأصحا ـب > الترجمة >  
Arabic 앨리스.E03.200904.1080p.WEB-DL.x264.AAC-Deresisi   suliman.k
Viki ترجمة فريق  
Arabic Alice.S01E16.1080p.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor   suliman.k
شـكـراً لأصحا ـب > الترجمة > 
Arabic Alice.S01E15.1080p.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor   suliman.k
شـكـراً لأصحا ـب > الترجمة > 
Arabic Alice.S01E14.1080p.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor   suliman.k
شـكـراً لأصحا ـب > الترجمة > 
Arabic Alice.S01E13.1080p.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor   suliman.k
شـكـراً لأصحا ـب > الترجمة >  
Arabic Alice.S01E12.1080p.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor   suliman.k
شـكـراً لأصحا ـب > الترجمة >  
Arabic Alice.S01E11.1080p.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor   suliman.k
شـكـراً لأصحا ـب > الترجمة >  
Arabic Alice.S01E10.1080p.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor   SpIDeR7D
Viki ترجمة فريق  
Arabic Alice.S01E09.1080p.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor   suliman.k
شـكـراً لأصحا ـب > الترجمة >  
Arabic Alice.S01E09.1080p.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor   SpIDeR7D
Viki ترجمة فريق  
Arabic Alice.S01E08.1080p.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor   SpIDeR7D
ترجمة فريق ( فيكي ) , وايضا لأول مرة قمت بإضافة الكاريوكي للأغاني  
Arabic Alice.S01E07.1080p.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor   SpIDeR7D
Viki ترجمة فريق  
Arabic Alice.S01E06.1080p.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor   SpIDeR7D
Viki ترجمة فريق  
Arabic Alice.S01E05.1080p.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor   SpIDeR7D
Viki ترجمة فريق  
Arabic Alice.S01E04.1080p.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor   SpIDeR7D
Viki ترجمة فريق  
Arabic Alice.S01E03.1080p.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor   SpIDeR7D
Viki ترجمة فريق  
Arabic Alice.S01E02.1080p.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor   SpIDeR7D
Viki ترجمة فريق  
Arabic Alice.S01E01.1080p.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor   SpIDeR7D
Viki ترجمة فريق  
Arabic Alice.E16.201024.1080p.WEB-DL.x264.AAC-Deresisi   suliman.k
شـكـراً لأصحا ـب > الترجمة > 
Arabic Alice.E15.201023.1080p.WEB-DL.x264.AAC-Deresisi   suliman.k
شـكـراً لأصحا ـب > الترجمة > 
Arabic Alice.E14.201017.1080p.WEB-DL.x264.AAC-Deresisi   suliman.k
شـكـراً لأصحا ـب > الترجمة > 
Arabic Alice S01 (2020) 1080p WEB-DL H.264 AAC - AppleTor   asheq-torrent
█▐ كـــامـــل الــحــلــقــات █▐ - Viki Version  
Brazillian Portuguese Alice.S01E16.1080p.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor   jcsaomelhor
Legenda KCW 
Brazillian Portuguese Alice.S01E15.1080p.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor   jcsaomelhor
Legenda KCW 
Brazillian Portuguese Alice.S01E14.1080p.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor   jcsaomelhor
Legenda KCW 
Brazillian Portuguese Alice.S01E13.1080p.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor   jcsaomelhor
Legenda KCW 
Brazillian Portuguese Alice.S01E12.1080p.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor   jcsaomelhor
Legenda KCW 
Brazillian Portuguese Alice.S01E11.1080p.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor   jcsaomelhor
 
Brazillian Portuguese Alice.S01E10.1080p.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor   jcsaomelhor
 
Brazillian Portuguese Alice.S01E09.1080p.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor   jcsaomelhor
Legenda KCW 
Brazillian Portuguese Alice.S01E08.1080p.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor   jcsaomelhor
Legenda KCW 
Brazillian Portuguese Alice.S01E07.1080p.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor   jcsaomelhor
Legenda KCW 
Brazillian Portuguese Alice.S01E06.1080p.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor   jcsaomelhor
Legenda KCW 
Brazillian Portuguese Alice.S01E05.1080p.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor   jcsaomelhor
Legenda KCW 
Brazillian Portuguese Alice.S01E04.1080p.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor   jcsaomelhor
Legenda KCW 
Brazillian Portuguese Alice.S01E03.1080p.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor   jcsaomelhor
Legenda do KCW 
Brazillian Portuguese Alice.S01E02.200829.1080p-th2rain_KoreanAddict.net   jcsaomelhor
Legenda KCW 
Brazillian Portuguese Alice.S01E01.200828.1080p-th2rain_KoreanAddict.net   jcsaomelhor
Legenda KCW 
English 愛麗絲-Alice.E01-16.END.WEBRip.NF [ 𝗖𝗼𝗺𝗽𝗹𝗲𝘁𝗲𝗱 ]   ParkMinYoung
‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏𝗦𝗼𝘂𝗿𝗰𝗲: 𝐍𝐄𝐓𝐅𝐋𝐈𝐗‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏ • 𝗧𝗲𝗹𝗲𝗴𝗿𝗮𝗺 ➧ t.me/ParkMinYoungSub | 𝗜𝗻𝘀𝘁𝗮𝗴𝗿𝗮𝗺 ➧ instagram.com/parkminyoungsubs | 𝗦𝘂𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁 𝗠𝗲 𝗼𝗻 ➧ ko-fi.com/parkminyoungsubs 
English 愛麗絲-Alice.E01-16.END.NEXT.VIU [ 𝗙𝗶𝘅𝗲𝗱 ]   ParkMinYoung
𝐁𝐀𝐓𝐂𝐇 - 𝐍𝐄𝐗𝐓 𝐖𝐢𝐭𝐡𝐨𝐮𝐭 𝐀𝐝𝐬 | 𝗙𝗼𝗹𝗹𝗼𝘄 𝗠𝗲 𝗼𝗻: instagram.com/parkminyoungsubs/ -𝗮𝗻𝗱- 𝗦𝘂𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁 𝗠𝗲 𝗼𝗻: ko-fi.com/parkminyoungsubs ~ 𝗧𝗵𝗮𝗻𝗸 𝗬𝗼𝘂 ☺ ~ 
English 앨리스앨리스ㆍㆍAlice.S01E01-16.END.KCW-NEXT   huebman
E01 to E16.END Complete KCW Subs Sync 4 NEXT Ver. 
English 앨리스앨리스ㆍAlice.S01E16.END.KCW-NEXT   huebman
E16 END KCW Subs Sync 4 NEXT. RT: 01:00:05 
English 앨리스앨리스ㆍAlice.S01E15.KCW-NEXT   huebman
E15 KCW Subs Sync 4 NEXT. RT: 01:10:28 
English 앨리스앨리스ㆍAlice.S01E14.KCW-NEXT   huebman
E14 KCW Subs Sync 4 NEXT. RT. 00:59:53 
English 앨리스앨리스ㆍAlice.S01E13.KCW-NEXT   huebman
E13 KCW Subs Sync 4 NEXT. RT: 01:08:16 
English 앨리스앨리스ㆍAlice.S01E12.KCW-NEXT   huebman
E12 KCW Subs Sync 4 NEXT. RT: 00:59:29 
English 앨리스앨리스ㆍAlice.S01E11.KCW-NEXT   huebman
E11 KCW Subs Sync 4 NEXT. RT: 01:06:36 (Previously subs from VIU) 
English 앨리스앨리스ㆍAlice.S01E11.KCW-NEXT   RegisterMan
KCW 
English 앨리스앨리스ㆍAlice.S01E10.KCW-NEXT   huebman
E10 KCW Subs Sync 4 NEXT. RT: 00:59:31 
English 앨리스앨리스ㆍAlice.S01E10.KCW-NEXT   RegisterMan
KCW 
English 앨리스앨리스ㆍAlice.S01E09.KCW-NEXT   huebman
E09 KCW Subs Sync 4 NEXT. RT: 01:06:18 
English 앨리스앨리스ㆍAlice.S01E08.KCW-NEXT   huebman
E08 KCW Subs Sync 4 NEXT. RT: 00:59:35 
English 앨리스앨리스ㆍAlice.S01E07.KCW-NEXT   huebman
E07 KCW Subs Sync 4 NEXT. RT: 01:04:50 
English 앨리스앨리스ㆍAlice.S01E06.KCW-NEXT   huebman
E06 KCW Subs Sync 4 NEXT. RT: 00:59:34 
English 앨리스앨리스ㆍAlice.S01E05.KCW-NEXT   huebman
E05 KCW Subs Sync 4 NEXT. RT: 01:02:18 
English 앨리스앨리스ㆍAlice.S01E04.KCW-NEXT   huebman
E04 KCW Subs Sync 4 NEXT. RT: 00:59:40 
English 앨리스앨리스ㆍAlice.S01E03.KCW-NEXT   huebman
E03 KCW Subs Sync 4 NEXT. RT: 01:05:43 
English 앨리스앨리스ㆍAlice.S01E02.KCW-NEXT   huebman
E02 KCW Subs Sync 4 NEXT. RT: 00:59:41 
English 앨리스앨리스ㆍAlice.S01E01.KCW-NEXT   huebman
E01 KCW Subs Sync 4 NEXT. RT: 01:08:54 
English 앨리스-Alice.E16.END.NEXT.VIU   ParkMinYoung
Duration 1h.00m.05s - 𝟏𝟔 𝐄𝐍𝐃 𝐍𝐄𝐗𝐓 (𝐄𝟑𝟏-𝐄𝟑𝟐) | ~ Thank You for Waching "𝗔𝗹𝗶𝗰𝗲" ~ | 𝗙𝗼𝗹𝗹𝗼𝘄 𝗠𝗲 𝗼𝗻: instagram.com/parkminyoungsubs/ -𝗮𝗻𝗱- 𝗦𝘂𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁 𝗠𝗲 𝗼𝗻: ko-fi.com/parkminyoungsubs -𝗼𝗿- paypal.me/parkminyoungsubs ~ 𝗧𝗵𝗮𝗻𝗸 𝗬𝗼𝘂 ☺ ~ 
English 앨리스-Alice.E15.NEXT.VIU   ParkMinYoung
Duration 1h.10m.28s - 𝐄𝟏𝟓 𝐍𝐄𝐗𝐓 (𝐄𝟐𝟗-𝐄𝟑𝟎) | 𝗙𝗼𝗹𝗹𝗼𝘄 𝗠𝗲 𝗼𝗻: instagram.com/parkminyoungsubs/ -𝗮𝗻𝗱- 𝗦𝘂𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁 𝗠𝗲 𝗼𝗻: ko-fi.com/parkminyoungsubs -𝗼𝗿- paypal.me/parkminyoungsubs ~ 𝗧𝗵𝗮𝗻𝗸 𝗬𝗼𝘂 ☺ ~ 
English 앨리스-Alice.E14.NEXT.VIU   ParkMinYoung
Duration 0h.59m.33s - 𝐄𝟏𝟒 𝐍𝐄𝐗𝐓 (𝐄𝟐𝟕-𝐄𝟐𝟖) | 𝗙𝗼𝗹𝗹𝗼𝘄 𝗠𝗲 𝗼𝗻: instagram.com/parkminyoungsubs/ -𝗮𝗻𝗱- 𝗦𝘂𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁 𝗠𝗲 𝗼𝗻: ko-fi.com/parkminyoungsubs -𝗼𝗿- paypal.me/parkminyoungsubs ~ 𝗧𝗵𝗮𝗻𝗸 𝗬𝗼𝘂 ☺ ~ 
English 앨리스-Alice.E13.NEXT.VIU   ParkMinYoung
Duration 1h.08m.16s - 𝐄𝟏𝟑 𝐍𝐄𝐗𝐓 (𝐄𝟐𝟓-𝐄𝟐𝟔) | 𝗙𝗼𝗹𝗹𝗼𝘄 𝗠𝗲 𝗼𝗻: instagram.com/parkminyoungsubs/ -𝗮𝗻𝗱- 𝗦𝘂𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁 𝗠𝗲 𝗼𝗻: ko-fi.com/parkminyoungsubs -𝗼𝗿- paypal.me/parkminyoungsubs ~ 𝗧𝗵𝗮𝗻𝗸 𝗬𝗼𝘂 ☺ ~ 
English 앨리스-Alice.E12.NEXT.VIU   ParkMinYoung
Duration 0h.59m.29s - 𝐄𝟏𝟐 𝐍𝐄𝐗𝐓 (𝐄𝟐𝟑-𝐄𝟐𝟒) | 𝗙𝗼𝗹𝗹𝗼𝘄 𝗠𝗲 𝗼𝗻: instagram.com/parkminyoungsubs/ -𝗮𝗻𝗱- 𝗦𝘂𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁 𝗠𝗲 𝗼𝗻: ko-fi.com/parkminyoungsubs -𝗼𝗿- paypal.me/parkminyoungsubs ~ 𝗧𝗵𝗮𝗻𝗸 𝗬𝗼𝘂 ☺ ~ 
English 앨리스-Alice.E11.NEXT.VIU   ParkMinYoung
Duration 0h.59m.31s & 1h.06m.37s - 𝐄𝟏𝟎-𝟏𝟏 𝐍𝐄𝐗𝐓 (𝐄𝟏𝟗-𝐄𝟐𝟐) | 𝗙𝗼𝗹𝗹𝗼𝘄 𝗠𝗲 𝗼𝗻: instagram.com/parkminyoungsubs/ -𝗮𝗻𝗱- 𝗦𝘂𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁 𝗠𝗲 𝗼𝗻: ko-fi.com/parkminyoungsubs -𝗼𝗿- paypal.me/parkminyoungsubs ~ 𝗧𝗵𝗮𝗻𝗸 𝗬𝗼𝘂 ☺ ~ 
English 앨리스-Alice.E10.NEXT.VIU   ParkMinYoung
Duration 0h.59m.31s & 1h.06m.37s - 𝐄𝟏𝟎-𝟏𝟏 𝐍𝐄𝐗𝐓 (𝐄𝟏𝟗-𝐄𝟐𝟐) | 𝗙𝗼𝗹𝗹𝗼𝘄 𝗠𝗲 𝗼𝗻: instagram.com/parkminyoungsubs/ -𝗮𝗻𝗱- 𝗦𝘂𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁 𝗠𝗲 𝗼𝗻: ko-fi.com/parkminyoungsubs -𝗼𝗿- paypal.me/parkminyoungsubs ~ 𝗧𝗵𝗮𝗻𝗸 𝗬𝗼𝘂 ☺ ~ 
English 앨리스-Alice.E09.NEXT.VIU   ParkMinYoung
Duration 1h.06m.18s - 𝐄𝟎𝟗 𝐍𝐄𝐗𝐓 (𝐄𝟏𝟕-𝐄𝟏𝟖) | 𝗙𝗼𝗹𝗹𝗼𝘄 𝗠𝗲 𝗼𝗻: instagram.com/parkminyoungsubs/ -𝗮𝗻𝗱- 𝗦𝘂𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁 𝗠𝗲 𝗼𝗻: ko-fi.com/parkminyoungsubs -𝗼𝗿- paypal.me/parkminyoungsubs ~ 𝗧𝗵𝗮𝗻𝗸 𝗬𝗼𝘂 ☺ ~ 
English 앨리스-Alice.E08.NEXT.VIU   ParkMinYoung
Duration 0h.59m.35s - 𝐄𝟎𝟖 𝐍𝐄𝐗𝐓 (𝐄𝟏𝟓-𝐄𝟏𝟔) | 𝗙𝗼𝗹𝗹𝗼𝘄 𝗠𝗲 𝗼𝗻: instagram.com/parkminyoungsubs/ -𝗮𝗻𝗱- 𝗦𝘂𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁 𝗠𝗲 𝗼𝗻: ko-fi.com/parkminyoungsubs -𝗼𝗿- paypal.me/parkminyoungsubs ~ 𝗧𝗵𝗮𝗻𝗸 𝗬𝗼𝘂 ☺ ~ 
English 앨리스-Alice.E07.NEXT.VIU   ParkMinYoung
Duration 1h.04m.50s - 𝐄𝟎𝟕 𝐍𝐄𝐗𝐓 (𝐄𝟏𝟑-𝐄𝟏𝟒) | 𝗙𝗼𝗹𝗹𝗼𝘄 𝗠𝗲 𝗼𝗻: instagram.com/parkminyoungsubs/ -𝗮𝗻𝗱- 𝗦𝘂𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁 𝗠𝗲 𝗼𝗻: ko-fi.com/parkminyoungsubs -𝗼𝗿- paypal.me/parkminyoungsubs ~ 𝗧𝗵𝗮𝗻𝗸 𝗬𝗼𝘂 ☺ ~ 
English 앨리스-Alice.E06.NEXT.VIU   ParkMinYoung
Duration 0h.59m.34s - 𝐄𝟎𝟔 𝐍𝐄𝐗𝐓 (𝐄𝟏𝟏-𝐄𝟏𝟐) | 𝗙𝗼𝗹𝗹𝗼𝘄 𝗠𝗲 𝗼𝗻: instagram.com/parkminyoungsubs/ -𝗮𝗻𝗱- 𝗦𝘂𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁 𝗠𝗲 𝗼𝗻: ko-fi.com/parkminyoungsubs -𝗼𝗿- paypal.me/parkminyoungsubs ~ 𝗧𝗵𝗮𝗻𝗸 𝗬𝗼𝘂 ☺ ~ 
English 앨리스-Alice.E05.NEXT.VIU   ParkMinYoung
Duration 1h.02m.18s - 𝐄𝟎𝟓 𝐍𝐄𝐗𝐓 (𝐄𝟎𝟗-𝐄𝟏𝟎) | 𝗙𝗼𝗹𝗹𝗼𝘄 𝗠𝗲 𝗼𝗻: instagram.com/parkminyoungsubs/ -𝗮𝗻𝗱- 𝗦𝘂𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁 𝗠𝗲 𝗼𝗻: ko-fi.com/parkminyoungsubs -𝗼𝗿- paypal.me/parkminyoungsubs ~ 𝗧𝗵𝗮𝗻𝗸 𝗬𝗼𝘂 ☺ ~ 
English 앨리스-Alice.E04.NEXT.VIU   ParkMinYoung
Duration 0h.59m.40s - 𝐄𝟎𝟒 𝐍𝐄𝐗𝐓 (𝐄𝟎𝟕-𝐄𝟎𝟖) | 𝗙𝗼𝗹𝗹𝗼𝘄 𝗠𝗲 𝗼𝗻: instagram.com/parkminyoungsubs/ -𝗮𝗻𝗱- 𝗦𝘂𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁 𝗠𝗲 𝗼𝗻: ko-fi.com/parkminyoungsubs -𝗼𝗿- paypal.me/parkminyoungsubs ~ 𝗧𝗵𝗮𝗻𝗸 𝗬𝗼𝘂 ☺ ~ 
English 앨리스-Alice.E03.NEXT.VIU   ParkMinYoung
Duration 1h.05m.43s - 𝐄𝟎𝟑 𝐍𝐄𝐗𝐓 (𝐄𝟎𝟓-𝐄𝟎𝟔) | 𝗙𝗼𝗹𝗹𝗼𝘄 𝗠𝗲 𝗼𝗻: instagram.com/parkminyoungsubs/ -𝗮𝗻𝗱- 𝗦𝘂𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁 𝗠𝗲 𝗼𝗻: ko-fi.com/parkminyoungsubs -𝗼𝗿- paypal.me/parkminyoungsubs ~ 𝗧𝗵𝗮𝗻𝗸 𝗬𝗼𝘂 ☺ ~ 
English 앨리스-Alice.E02.NEXT.VIU   ParkMinYoung
Duration 0h.59m.41s - 𝐄𝟎𝟐 𝐍𝐄𝐗𝐓 (𝐄𝟎𝟑-𝐄𝟎𝟒) | 𝗙𝗼𝗹𝗹𝗼𝘄 𝗠𝗲 𝗼𝗻: instagram.com/parkminyoungsubs/ -𝗮𝗻𝗱- 𝗦𝘂𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁 𝗠𝗲 𝗼𝗻: ko-fi.com/parkminyoungsubs -𝗼𝗿- paypal.me/parkminyoungsubs ~ 𝗧𝗵𝗮𝗻𝗸 𝗬𝗼𝘂 ☺ ~ 
English 앨리스-Alice.E01.NEXT.VIU   ParkMinYoung
Duration 1h.08m.54s - 𝐄𝟎𝟏 𝐍𝐄𝐗𝐓 (𝐄𝟎𝟏-𝐄𝟎𝟐) | 𝗙𝗼𝗹𝗹𝗼𝘄 𝗠𝗲 𝗼𝗻: instagram.com/parkminyoungsubs/ -𝗮𝗻𝗱- 𝗦𝘂𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁 𝗠𝗲 𝗼𝗻: ko-fi.com/parkminyoungsubs -𝗼𝗿- paypal.me/parkminyoungsubs ~ 𝗧𝗵𝗮𝗻𝗸 𝗬𝗼𝘂 ☺ ~ 
English 앨리스.Alice.E31-E32.END.201024-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 31 - 32 [VIU & Kocowa Ver.] "Jin Gyeom Pulls the Trigger" & "Tae Yi Returns to the Present". Synced for NEXT. Runtime : 01:00:05. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync 
English 앨리스.Alice.E31-E32.END.201024-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 31 - 32 [VIU & Kocowa Ver.] "Jin Gyeom Pulls the Trigger" & "Tae Yi Returns to the Present". Synced for NEXT. Runtime : 01:00:05. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync 
English 앨리스.Alice.E31-E32.END.201024.1080p.WEB-DL.H264.AAC-VIU   RuoXi
Ep. 31 - 32 [VIU & Kocowa Ver.] "Jin Gyeom Pulls the Trigger" & "Tae Yi Returns to the Present". Synced for SBS VOD. Runtime : 01:00:10. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync 
English 앨리스.Alice.E31-E32.END.201024.1080p.WEB-DL.H264.AAC-KCW   RuoXi
Ep. 31 - 32 [VIU & Kocowa Ver.] "Jin Gyeom Pulls the Trigger" & "Tae Yi Returns to the Present". Synced for SBS VOD. Runtime : 01:00:10. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync 
English 앨리스.Alice.E29-E30.201023-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 29 - 30 [VIU & Kocowa Ver.] "Tae Yi Disappears" & "Jin Gyeom Faces Himself". Synced for NEXT. Runtime : 01:10:28. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync 
English 앨리스.Alice.E29-E30.201023-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 29 - 30 [VIU & Kocowa Ver.] "Tae Yi Disappears" & "Jin Gyeom Faces Himself". Synced for NEXT. Runtime : 01:10:28. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync 
English 앨리스.Alice.E29-E30.201023.1080p.WEB-DL.H264.AAC-VIU   RuoXi
Ep. 29 - 30 [VIU & Kocowa Ver.] "Tae Yi Disappears" & "Jin Gyeom Faces Himself". Synced for SBS VOD. Runtime : 01:10:33. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync 
English 앨리스.Alice.E29-E30.201023.1080p.WEB-DL.H264.AAC-KCW   RuoXi
Ep. 29 - 30 [VIU & Kocowa Ver.] "Tae Yi Disappears" & "Jin Gyeom Faces Himself". Synced for SBS VOD. Runtime : 01:10:33. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync 
English 앨리스.Alice.E27-E28.201017-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 27 - 28 [VIU & Kocowa Ver.] "Jin Gyeom Gets Stabbed" & "The Killer's Blood". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:33. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync 
English 앨리스.Alice.E27-E28.201017-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 27 - 28 [VIU & Kocowa Ver.] "Jin Gyeom Gets Stabbed" & "The Killer's Blood". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:33. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync 
English 앨리스.Alice.E27-E28.201017.1080p.WEB-DL.H264.AAC-VIU   RuoXi
Ep. 27 - 28 [VIU & Kocowa Ver.] "Jin Gyeom Gets Stabbed" & The Killer's Blood". Synced for SBS VOD. Runtime : 00:59:38. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync 
English 앨리스.Alice.E27-E28.201017.1080p.WEB-DL.H264.AAC-KCW   RuoXi
Ep. 27 - 28 [VIU & Kocowa Ver.] "Jin Gyeom Gets Stabbed" & The Killer's Blood". Synced for SBS VOD. Runtime : 00:59:38. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync 
English 앨리스.Alice.E25-E26.201016-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 25 - 26 [VIU & Kocowa Ver.] "Jin Gyeom Meets Sun Young" & "The Last Page". Synced for NEXT. Runtime : 01:08:16. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync 
English 앨리스.Alice.E25-E26.201016-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 25 - 26 [VIU & Kocowa Ver.] "Jin Gyeom Meets Sun Young" & "The Last Page". Synced for NEXT. Runtime : 01:08:16. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync 
English 앨리스.Alice.E25-E26.201016.1080p.WEB-DL.H264.AAC-VIU   RuoXi
Ep. 25 - 26 [VIU & Kocowa Ver.] "Jin Gyeom Meets Sun Young" & "The Last Page". Synced for SBS VOD. Runtime : 01:08:21. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync 
English 앨리스.Alice.E25-E26.201016.1080p.WEB-DL.H264.AAC-KCW   RuoXi
Ep. 25 - 26 [VIU & Kocowa Ver.] "Jin Gyeom Meets Sun Young" & "The Last Page". Synced for SBS VOD. Runtime : 01:08:21. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync 
English 앨리스.Alice.E23-E24.201010-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 23 - 24 [VIU & Kocowa Ver.] "Captain Ko Dies" & "Tae Yi Remembers". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:29. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync 
English 앨리스.Alice.E23-E24.201010-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 23 - 24 [VIU & Kocowa Ver.] "Captain Ko Dies" & "Tae Yi Remembers". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:29. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync 
English 앨리스.Alice.E23-E24.201009.1080p.WEB-DL.H264.AAC-VIU   RuoXi
Ep. 21 - 24 [VIU & Kocowa Ver.] "Seok Oh Won Shows Up Alive" & "Captain Ko Hyeong Seok's Promise", "Captain Ko Dies" & "Tae Yi Remembers". Synced for SBS VOD. Runtime : 01:06:42 & 00:59:33. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync 
English 앨리스.Alice.E23-E24.201009.1080p.WEB-DL.H264.AAC-KCW   RuoXi
Ep. 21 - 24 [VIU & Kocowa Ver.] "Seok Oh Won Shows Up Alive" & "Captain Ko Hyeong Seok's Promise", "Captain Ko Dies" & "Tae Yi Remembers". Synced for SBS VOD. Runtime : 01:06:42 & 00:59:33. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync 
English 앨리스.Alice.E21-E22.201009-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 21 - 22 [VIU & Kocowa Ver.] "Seok Oh Won Shows Up Alive" & "Captain Ko Hyeong Seok's Promise". Synced for NEXT. Runtime : 01:06:37. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync 
English 앨리스.Alice.E21-E22.201009-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 21 - 22 [VIU & Kocowa Ver.] "Seok Oh Won Shows Up Alive" & "Captain Ko Hyeong Seok's Promise". Synced for NEXT. Runtime : 01:06:37. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync 
English 앨리스.Alice.E21-E22.201009.1080p.WEB-DL.H264.AAC-VIU   RuoXi
Ep. 21 - 24 [VIU & Kocowa Ver.] "Seok Oh Won Shows Up Alive" & "Captain Ko Hyeong Seok's Promise", "Captain Ko Dies" & "Tae Yi Remembers". Synced for SBS VOD. Runtime : 01:06:42 & 00:59:33. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync 
English 앨리스.Alice.E21-E22.201009.1080p.WEB-DL.H264.AAC-KCW   RuoXi
Ep. 21 - 24 [VIU & Kocowa Ver.] "Seok Oh Won Shows Up Alive" & "Captain Ko Hyeong Seok's Promise", "Captain Ko Dies" & "Tae Yi Remembers". Synced for SBS VOD. Runtime : 01:06:42 & 00:59:33. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync 
English 앨리스.Alice.E19-E20.200926-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 19 - 20 [VIU Ver.] & Ep. 17 - 20 [Kocowa Ver.] "Tae Yi in 2021" & "Tae Yi's Birthday", "Min Hyuk Vows to Find Tae Yi's Killer" & "Captain Ko Watches from Behind". Synced for NEXT. Runtime : 01:06:18 & 00:59:31. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync 
English 앨리스.Alice.E19-E20.200926-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 19 - 20 [VIU Ver.] & Ep. 17 - 20 [Kocowa Ver.] "Tae Yi in 2021" & "Tae Yi's Birthday", "Min Hyuk Vows to Find Tae Yi's Killer" & "Captain Ko Watches from Behind". Synced for NEXT. Runtime : 01:06:18 & 00:59:31. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync 
English 앨리스.Alice.E19-E20.200926.1080p.WEB-DL.H264.AAC-VIU   RuoXi
Ep. 19 - 20 [VIU Ver.] & Ep. 17 - 20 [Kocowa Ver.] "Tae Yi in 2021" & "Tae Yi's Birthday", "Min Hyuk Vows to Find Tae Yi's Killer" & "Captain Ko Watches from Behind". Synced for SBS VOD. Runtime : 01:06:23 & 00:59:36. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync 
English 앨리스.Alice.E19-E20.200926.1080p.WEB-DL.H264.AAC-KCW   RuoXi
Ep. 19 - 20 [VIU Ver.] & Ep. 17 - 20 [Kocowa Ver.] "Tae Yi in 2021" & "Tae Yi's Birthday", "Min Hyuk Vows to Find Tae Yi's Killer" & "Captain Ko Watches from Behind". Synced for SBS VOD. Runtime : 01:06:23 & 00:59:36. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync 
English 앨리스.Alice.E17-E18.200925-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 17 - 18 [VIU Ver.] "Tae Yi in 2021" & "Tae Yi's Birthday". Synced for NEXT. Runtime : 01:06:18. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync 
English 앨리스.Alice.E17-E18.200925-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 19 - 20 [VIU Ver.] & Ep. 17 - 20 [Kocowa Ver.] "Tae Yi in 2021" & "Tae Yi's Birthday", "Min Hyuk Vows to Find Tae Yi's Killer" & "Captain Ko Watches from Behind". Synced for NEXT. Runtime : 01:06:18 & 00:59:31. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync 
English 앨리스.Alice.E17-E18.200925.1080p.WEB-DL.H264.AAC-VIU   RuoXi
Ep. 17 - 18 [VIU Ver.] "Tae Yi in 2021" & "Tae Yi's Birthday". Synced for SBS VOD. Runtime : 01:06:23. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync 
English 앨리스.Alice.E17-E18.200925.1080p.WEB-DL.H264.AAC-KCW   RuoXi
Ep. 19 - 20 [VIU Ver.] & Ep. 17 - 20 [Kocowa Ver.] "Tae Yi in 2021" & "Tae Yi's Birthday", "Min Hyuk Vows to Find Tae Yi's Killer" & "Captain Ko Watches from Behind". Synced for SBS VOD. Runtime : 01:06:23 & 00:59:36. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync 
English 앨리스.Alice.E15-E16.200919-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 15 - 16 [VIU Ver.] & Ep. 13 - 16 [Kocowa Ver.] "An Assassin Tries To Kill Tae Yi" & "Min Hyuk Saves Tae Yi", "Jin Gyeom Takes Tae Yi To His Old House" & "Tae Yi Gets Lost in Time". Synced for NEXT. Runtime : 01:04:50 & 00:59:35. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync 
English 앨리스.Alice.E15-E16.200919-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 15 - 16 [VIU Ver.] & Ep. 13 - 16 [Kocowa Ver.] "An Assassin Tries To Kill Tae Yi" & "Min Hyuk Saves Tae Yi", "Jin Gyeom Takes Tae Yi To His Old House" & "Tae Yi Gets Lost in Time". Synced for NEXT. Runtime : 01:04:50 & 00:59:35. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync 
English 앨리스.Alice.E15-E16.200919.1080p.WEB-DL.H264.AAC-VIU   RuoXi
Ep. 15 - 16 [VIU Ver.] & Ep. 13 - 16 [Kocowa Ver.] "An Assassin Tries To Kill Tae Yi" & "Min Hyuk Saves Tae Yi", "Jin Gyeom Takes Tae Yi To His Old House" & "Tae Yi Gets Lost in Time".. Synced for SBS VOD. Runtime : 01:04:55 & 00:59:40. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync 
English 앨리스.Alice.E15-E16.200919.1080p.WEB-DL.H264.AAC-KCW   RuoXi
Ep. 15 - 16 [VIU Ver.] & Ep. 13 - 16 [Kocowa Ver.] "An Assassin Tries To Kill Tae Yi" & "Min Hyuk Saves Tae Yi", "Jin Gyeom Takes Tae Yi To His Old House" & "Tae Yi Gets Lost in Time".. Synced for SBS VOD. Runtime : 01:04:55 & 00:59:40. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync 
English 앨리스.Alice.E13-E14.200918-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 13 - 14 [VIU Ver.] "An Assassin Tries To Kill Tae Yi" & "Min Hyuk Saves Tae Yi". Synced for NEXT. Runtime : 01:04:50. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync 
English 앨리스.Alice.E13-E14.200918-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 15 - 16 [VIU Ver.] & Ep. 13 - 16 [Kocowa Ver.] "An Assassin Tries To Kill Tae Yi" & "Min Hyuk Saves Tae Yi", "Jin Gyeom Takes Tae Yi To His Old House" & "Tae Yi Gets Lost in Time". Synced for NEXT. Runtime : 01:04:50 & 00:59:35. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync 
English 앨리스.Alice.E13-E14.200918.1080p.WEB-DL.H264.AAC-VIU   RuoXi
Ep. 13 - 14 [VIU Ver.] "An Assassin Tries To Kill Tae Yi" & "Min Hyuk Saves Tae Yi". Synced for SBS VOD. Runtime : 01:04:55. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync 
English 앨리스.Alice.E13-E14.200918.1080p.WEB-DL.H264.AAC-KCW   RuoXi
Ep. 15 - 16 [VIU Ver.] & Ep. 13 - 16 [Kocowa Ver.] "An Assassin Tries To Kill Tae Yi" & "Min Hyuk Saves Tae Yi", "Jin Gyeom Takes Tae Yi To His Old House" & "Tae Yi Gets Lost in Time".. Synced for SBS VOD. Runtime : 01:04:55 & 00:59:40. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync 
English 앨리스.Alice.E11-E12.200912-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 11 - 12 [VIU Ver.] "Jin Gyeom Questions Who His Mother Was" & "Jin Gyeom Arrests Min Hyuk". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:34. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync 
English 앨리스.Alice.E11-E12.200912-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 9 - 12 [Kocowa Ver.] "Jin Gyeom Takes Back the Time Card" & "Jin Gyeom Meets Seok Oh Won", "Jin Gyeom Questions Who His Mother Was" & "Jin Gyeom Arrests Min Hyuk". Synced for NEXT. Runtime : 01:02:18 & 00:59:34. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync 
English 앨리스.Alice.E11-E12.200912.1080p.WEB-DL.H264.AAC-VIU   RuoXi
Ep. 9 - 12 [VIU Ver.] "Jin Gyeom Takes Back the Time Card" & "Jin Gyeom Meets Seok Oh Won", "Jin Gyeom Questions Who His Mother Was" & "Jin Gyeom Arrests Min Hyuk". Synced for SBS VOD. Runtime : 01:02:23 & 00:59:39. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync 
English 앨리스.Alice.E11-E12.200912.1080p.WEB-DL.H264.AAC-KCW   RuoXi
Ep. 9 - 12 [Kocowa Ver.] "Jin Gyeom Takes Back the Time Card" & "Jin Gyeom Meets Seok Oh Won", "Jin Gyeom Questions Who His Mother Was" & "Jin Gyeom Arrests Min Hyuk". Synced for SBS VOD. Runtime : 01:02:23 & 00:59:39. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync  
English 앨리스.Alice.E09-E10.200911-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 9 - 10 [VIU Ver.] "Jin Gyeom Steps into 2010" & "Jin Gyeom Meets Lee Se Hoon". Synced for NEXT. Runtime : 01:02:18. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync 
English 앨리스.Alice.E09-E10.200911-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 9 - 12 [Kocowa Ver.] "Jin Gyeom Takes Back the Time Card" & "Jin Gyeom Meets Seok Oh Won", "Jin Gyeom Questions Who His Mother Was" & "Jin Gyeom Arrests Min Hyuk". Synced for NEXT. Runtime : 01:02:18 & 00:59:34. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync 
English 앨리스.Alice.E09-E10.200911.1080p.WEB-DL.H264.AAC-VIU   RuoXi
Ep. 9 - 12 [VIU Ver.] "Jin Gyeom Takes Back the Time Card" & "Jin Gyeom Meets Seok Oh Won", "Jin Gyeom Questions Who His Mother Was" & "Jin Gyeom Arrests Min Hyuk". Synced for SBS VOD. Runtime : 01:02:23 & 00:59:39. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync 
English 앨리스.Alice.E09-E10.200911.1080p.WEB-DL.H264.AAC-KCW   RuoXi
Ep. 9 - 12 [Kocowa Ver.] "Jin Gyeom Takes Back the Time Card" & "Jin Gyeom Meets Seok Oh Won", "Jin Gyeom Questions Who His Mother Was" & "Jin Gyeom Arrests Min Hyuk". Synced for SBS VOD. Runtime : 01:02:23 & 00:59:39. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync  
English 앨리스.Alice.E07-E08.200905-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 7 - 8 [VIU & Kocowa Ver.] "Jin Gyeom Takes Back the Time Card" & "Jin Gyeom Meets Seok Oh Won". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:40. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync  
English 앨리스.Alice.E07-E08.200905-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 7 - 8 [VIU & Kocowa Ver.] "Jin Gyeom Takes Back the Time Card" & "Jin Gyeom Meets Seok Oh Won". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:40. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync  
English 앨리스.Alice.E07-E08.200905.1080p.WEB-DL.H264.AAC-VIU   RuoXi
Ep. 7 - 8 [VIU & Kocowa Ver.] "Jin Gyeom Takes Back the Time Card" & "Jin Gyeom Meets Seok Oh Won". Synced for SBS VOD. Runtime : 00:59:45. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync 
English 앨리스.Alice.E07-E08.200905.1080p.WEB-DL.H264.AAC-KCW   RuoXi
Ep. 7 - 8 [VIU & Kocowa Ver.] "Jin Gyeom Takes Back the Time Card" & "Jin Gyeom Meets Seok Oh Won". Synced for SBS VOD. Runtime : 00:59:45. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync 
English 앨리스.Alice.E05-E06.200904-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 5 - 6 [VIU & Kocowa Ver.] "Jin Gyeom Gives Tae Yi the Time Card" & "A Desperate Mother". Synced for NEXT. Runtime : 01:05:43. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync 
English 앨리스.Alice.E05-E06.200904-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 5 - 6 [VIU & Kocowa Ver.] "Jin Gyeom Gives Tae Yi the Time Card" & "A Desperate Mother". Synced for NEXT. Runtime : 01:05:43. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync 
English 앨리스.Alice.E05-E06.200904.1080p.WEB-DL.H264.AAC-VIU   RuoXi
Ep. 5 - 6 [VIU & Kocowa Ver.] "Jin Gyeom Gives Tae Yi the Time Card" & "A Desperate Mother". Synced for SBS VOD. Runtime : 01:05:47. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync  
English 앨리스.Alice.E05-E06.200904.1080p.WEB-DL.H264.AAC-KCW   RuoXi
Ep. 5 - 6 [VIU & Kocowa Ver.] "Jin Gyeom Gives Tae Yi the Time Card" & "A Desperate Mother". Synced for SBS VOD. Runtime : 01:05:47. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync  
English 앨리스.Alice.E03-E04.200829-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 3 - 4 [VIU Ver.] "Jin Gyeom Sees His Mother" & "A Patron with Vengeance". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:41. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync 
English 앨리스.Alice.E03-E04.200829-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 1 - 4 [Kocowa Ver.] "The Book of Prophecy", "Jin Gyeom Becomes a Police Officer", "Jin Gyeom Sees His Mother" & "A Patron with Vengeance". Synced for NEXT. Runtime : 01:08:54 & 00:59:41. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync  
English 앨리스.Alice.E03-E04.200829.1080p.WEB-DL.H264.AAC-VIU   RuoXi
Ep. 3 - 4 [VIU Ver.] "Jin Gyeom Sees His Mother" & "A Patron with Vengeance". Synced for SBS VOD. Runtime : 00:59:46. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync 
English 앨리스.Alice.E03-E04.200829.1080p.WEB-DL.H264.AAC-KCW   RuoXi
Ep. 1 - 4 [Kocowa Ver.] "The Book of Prophecy", "Jin Gyeom Becomes a Police Officer", "Jin Gyeom Sees His Mother" & "A Patron with Vengeance". Synced for SBS VOD. Runtime : 01:08:59 & 00:59:46. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync  
English 앨리스.Alice.E01-E02.200828-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 1 - 2 [VIU Ver.] "The Book of Prophecy" & "Jin Gyeom Becomes a Police Officer". Synced for NEXT. Runtime : 01:08:54. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync 
English 앨리스.Alice.E01-E02.200828-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 1 - 4 [Kocowa Ver.] "The Book of Prophecy", "Jin Gyeom Becomes a Police Officer", "Jin Gyeom Sees His Mother" & "A Patron with Vengeance". Synced for NEXT. Runtime : 01:08:54 & 00:59:41. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync  
English 앨리스.Alice.E01-E02.200828.1080p.WEB-DL.H264.AAC-VIU   RuoXi
Ep. 1 - 2 [VIU Ver.] "The Book of Prophecy" & "Jin Gyeom Becomes a Police Officer". Synced for SBS VOD. Runtime : 01:08:59. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync 
English 앨리스.Alice.E01-E02.200828.1080p.WEB-DL.H264.AAC-KCW   RuoXi
Ep. 1 - 4 [Kocowa Ver.] "The Book of Prophecy", "Jin Gyeom Becomes a Police Officer", "Jin Gyeom Sees His Mother" & "A Patron with Vengeance". Synced for SBS VOD. Runtime : 01:08:59 & 00:59:46. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync  
English 악의 꽃 E03.200805.1080p.WEB-DL.x264.AAC-Deresisi   BionicDreamer
Synced for WEB-DL.x264.AAC-Deresisi 
English Msmoviesbd.com.Alice.S01E03.English   Anonymous
In Order to Download movies For Free, Visit our Movie Downloading Website "www.msmoviesbd.com" 
English Msmoviesbd.com.Alice.S01.E01.English   Anonymous
In Order to Download movies For Free, Visit our Movie Downloading Website "www.msmoviesbd.com" 
English Alice.S01E03.English.480p.msmoviesbd.com   Anonymous
In Order to Download movies For Free, Visit our Movie Downloading Website "www.msmoviesbd.com" 
English Alice.S01E03.English.1080p.msmoviesbd.com   Anonymous
In Order to Download movies For Free, Visit our Movie Downloading Website "www.msmoviesbd.com" 
English Alice.S01E02.English.480p.msmoviesbd.com   Anonymous
In Order to Download movies For Free, Visit our Movie Downloading Website "www.msmoviesbd.com" 
English Alice.S01E02.English.1080p.msmoviesbd.com   Anonymous
In Order to Download movies For Free, Visit our Movie Downloading Website "www.msmoviesbd.com" 
English Alice.S01.E01.English.480p.msmoviesbd.com   Anonymous
In Order to Download movies For Free, Visit our Movie Downloading Website "www.msmoviesbd.com" 
English Alice.S01.E01.English.1080p.msmoviesbd.com   Anonymous
In Order to Download movies For Free, Visit our Movie Downloading Website "www.msmoviesbd.com" 
فارسی .Alice.EP01-EP16.ALL.SUB.Per.🌹AsianMoviee.ir🌹   asiamovie
🌹AsianMoviee.ir ترجمه حرفه ای با تیم 🌹  
فارسی .Alice.EP16.🌹AsianMoviee.ir🌹   asiamovie
🌹AsianMoviee.ir ترجمه حرفه ای با تیم 🌹  
فارسی .Alice.EP15.🌹AsianMoviee.ir🌹   asiamovie
🌹AsianMoviee.ir ترجمه حرفه ای با تیم 🌹 
فارسی .Alice.EP14.🌹AsianMoviee.ir🌹   asiamovie
🌹AsianMoviee.ir ترجمه حرفه ای با تیم 🌹  
فارسی .Alice.EP13.🌹AsianMoviee.ir🌹   asiamovie
🌹AsianMoviee.ir ترجمه حرفه ای با تیم 🌹  
فارسی .Alice.EP12.🌹AsianMoviee.ir🌹   asiamovie
🌹AsianMoviee.ir ترجمه حرفه ای با تیم 🌹  
فارسی .Alice.EP11.🌹AsianMoviee.ir🌹   asiamovie
🌹AsianMoviee.ir ترجمه حرفه ای با تیم 🌹 
فارسی .Alice.EP10.🌹AsianMoviee.ir🌹   asiamovie
🌹AsianMoviee.ir ترجمه حرفه ای با تیم 🌹 
فارسی .Alice.EP09.🌹AsianMoviee.ir🌹   asiamovie
🌹AsianMoviee.ir ترجمه حرفه ای با تیم 🌹 
فارسی .Alice.EP08.🌹AsianMoviee.ir🌹   asiamovie
🌹AsianMoviee.ir ترجمه حرفه ای با تیم 🌹 
فارسی .Alice.EP07.🌹AsianMoviee.ir🌹   asiamovie
🌹AsianMoviee.ir ترجمه حرفه ای با تیم 🌹 
فارسی .Alice.EP06.🌹AsianMoviee.ir🌹   asiamovie
🌹AsianMoviee.ir ترجمه حرفه ای با تیم 🌹 
فارسی .Alice.EP05.🌹AsianMoviee.ir🌹   asiamovie
🌹AsianMoviee.ir ترجمه حرفه ای با تیم 🌹 
فارسی .Alice.EP04.🌹AsianMoviee.ir🌹   asiamovie
🌹AsianMoviee.ir ترجمه حرفه ای با تیم 🌹 
فارسی .Alice.EP03.🌹AsianMoviee.ir🌹   asiamovie
🌹AsianMoviee.ir ترجمه حرفه ای با تیم 🌹 
فارسی .Alice.EP02.🌹AsianMoviee.ir🌹   asiamovie
🌹AsianMoviee.ir ترجمه حرفه ای با تیم 🌹 
فارسی .Alice.EP01.🌹AsianMoviee.ir🌹   asiamovie
🌹AsianMoviee.ir ترجمه حرفه ای با تیم 🌹 
فارسی 🌻.앨리스ㆍAlice.E16-Sunflowermag🌻   sunflowermag
sunflowermag.site||تیم ترجمه مجله آفتابگردان || @sunflowermag اینستاگرام و تلگرام ما ||  
فارسی 🌻.앨리스ㆍAlice.E15-Sunflowermag🌻   sunflowermag
sunflowermag.site||تیم ترجمه مجله آفتابگردان || @sunflowermag اینستاگرام و تلگرام ما ||  
فارسی 🌻.앨리스ㆍAlice.E14-Sunflowermag🌻   sunflowermag
sunflowermag.site||تیم ترجمه مجله آفتابگردان || @sunflowermag اینستاگرام و تلگرام ما ||  
فارسی 🌻.앨리스ㆍAlice.E13-Sunflowermag🌻   sunflowermag
sunflowermag.site||تیم ترجمه مجله آفتابگردان || @sunflowermag اینستاگرام و تلگرام ما ||  
فارسی 🌻.앨리스ㆍAlice.E12-Sunflowermag🌻   sunflowermag
sunflowermag.site||تیم ترجمه مجله آفتابگردان || @sunflowermag اینستاگرام و تلگرام ما || زیرنویس کامل و هماهنگ با نسخه ی دارای خلاصه قسمت های قبل است 
فارسی 🌻.앨리스ㆍAlice.E11-Sunflowermag🌻   sunflowermag
sunflowermag.site||تیم ترجمه مجله آفتابگردان || @sunflowermag اینستاگرام و تلگرام ما || زیرنویس کامل و هماهنگ با نسخه ی دارای خلاصه قسمت های قبل است 
فارسی 🌻.앨리스ㆍAlice.E10-Sunflowermag🌻   sunflowermag
sunflowermag.site||تیم ترجمه مجله آفتابگردان || @sunflowermag اینستاگرام و تلگرام ما  
فارسی 🌻.앨리스ㆍAlice.E09-Sunflowermag🌻   sunflowermag
sunflowermag.site||تیم ترجمه مجله آفتابگردان || @sunflowermag اینستاگرام و تلگرام ما  
فارسی 🌻.앨리스ㆍAlice.E08-Sunflowermag🌻   sunflowermag
sunflowermag.site||تیم ترجمه مجله آفتابگردان || @sunflowermag اینستاگرام و تلگرام ما  
فارسی 🌻.앨리스ㆍAlice.E07-Sunflowermag🌻   sunflowermag
sunflowermag.site||تیم ترجمه مجله آفتابگردان || @sunflowermag اینستاگرام و تلگرام ما  
فارسی 🌻.앨리스ㆍAlice.E06-Sunflowermag🌻   sunflowermag
sunflowermag.site||تیم ترجمه مجله آفتابگردان || @sunflowermag اینستاگرام و تلگرام ما 
فارسی 🌻.앨리스ㆍAlice.E05-Sunflowermag🌻   sunflowermag
sunflowermag.site||تیم ترجمه مجله آفتابگردان || @sunflowermag اینستاگرام و تلگرام ما 
فارسی 🌻.앨리스ㆍAlice.E04-Sunflowermag🌻   sunflowermag
sunflowermag.site||تیم ترجمه مجله آفتابگردان || @sunflowermag اینستاگرام و تلگرام ما 
فارسی 🌻.앨리스ㆍAlice.E03-Sunflowermag🌻   sunflowermag
sunflowermag.site||تیم ترجمه مجله آفتابگردان || @sunflowermag اینستاگرام و تلگرام ما 
فارسی 🌻.앨리스ㆍAlice.E02-Sunflowermag🌻   sunflowermag
sunflowermag.site||تیم ترجمه مجله آفتابگردان || @sunflowermag اینستاگرام و تلگرام ما 
فارسی 🌻.앨리스ㆍAlice.E01-Sunflowermag🌻   sunflowermag
sunflowermag.site||تیم ترجمه مجله آفتابگردان || @sunflowermag اینستاگرام و تلگرام ما 
فارسی 🌻.앨리스ㆍAlice.E31-E32-WEB-DL-Sunflowermag🌻   sunflowermag
sunflowermag.site||تیم ترجمه مجله آفتابگردان || @sunflowermag اینستاگرام و تلگرام ما || هماهنگ با نسخه ی WEB-DL  
فارسی 🌻.앨리스ㆍAlice.E29-E30-WEB-DL-Sunflowermag🌻   sunflowermag
sunflowermag.site||تیم ترجمه مجله آفتابگردان || @sunflowermag اینستاگرام و تلگرام ما || هماهنگ با نسخه ی WEB-DL  
فارسی 🌻.앨리스ㆍAlice.E27-E28-WEB-DL-Sunflowermag🌻   sunflowermag
sunflowermag.site||تیم ترجمه مجله آفتابگردان || @sunflowermag اینستاگرام و تلگرام ما || هماهنگ با نسخه ی WEB-DL  
فارسی 🌻.앨리스ㆍAlice.E25-E26-WEB-DL-Sunflowermag🌻   sunflowermag
sunflowermag.site||تیم ترجمه مجله آفتابگردان || @sunflowermag اینستاگرام و تلگرام ما || هماهنگ با نسخه ی WEB-DL  
فارسی 🌻.앨리스ㆍAlice.E23-E24-WEB-DL-Sunflowermag🌻   sunflowermag
sunflowermag.site||تیم ترجمه مجله آفتابگردان || @sunflowermag اینستاگرام و تلگرام ما || هماهنگ با نسخه ی WEB-DL  
فارسی 🌻.앨리스ㆍAlice.E21-E22-WEB-DL-Sunflowermag🌻   sunflowermag
sunflowermag.site||تیم ترجمه مجله آفتابگردان || @sunflowermag اینستاگرام و تلگرام ما || هماهنگ با نسخه ی WEB-DL  
فارسی 🌻.앨리스ㆍAlice.E19-E20-WEB-DL-Sunflowermag🌻   sunflowermag
sunflowermag.site||تیم ترجمه مجله آفتابگردان || @sunflowermag اینستاگرام و تلگرام ما || هماهنگ با نسخه ی WEB-DL  
فارسی 🌻.앨리스ㆍAlice.E17-E18-WEB-DL-Sunflowermag🌻   sunflowermag
sunflowermag.site||تیم ترجمه مجله آفتابگردان || @sunflowermag اینستاگرام و تلگرام ما || هماهنگ با نسخه ی WEB-DL  
فارسی 🌻.앨리스ㆍAlice.E15-E16-WEB-DL-Sunflowermag🌻   sunflowermag
sunflowermag.site||تیم ترجمه مجله آفتابگردان || @sunflowermag اینستاگرام و تلگرام ما || هماهنگ با نسخه ی WEB-DL  
فارسی 🌻.앨리스ㆍAlice.E13-E14-WEB-DL-Sunflowermag🌻   sunflowermag
sunflowermag.site||تیم ترجمه مجله آفتابگردان || @sunflowermag اینستاگرام و تلگرام ما || هماهنگ با نسخه ی WEB-DL  
فارسی 🌻.앨리스ㆍAlice.E11-E12-WEB-DL-Sunflowermag🌻   sunflowermag
sunflowermag.site||تیم ترجمه مجله آفتابگردان || @sunflowermag اینستاگرام و تلگرام ما || هماهنگ با نسخه ی WEB-DL  
فارسی 🌻.앨리스ㆍAlice.E09-E10-WEB-DL-Sunflowermag🌻   sunflowermag
sunflowermag.site||تیم ترجمه مجله آفتابگردان || @sunflowermag اینستاگرام و تلگرام ما || هماهنگ با نسخه ی WEB-DL 
فارسی 🌻.앨리스ㆍAlice.E07-E08-WEB-DL-Sunflowermag🌻   sunflowermag
sunflowermag.site||تیم ترجمه مجله آفتابگردان || @sunflowermag اینستاگرام و تلگرام ما || هماهنگ با نسخه ی WEB-DL  
فارسی 🌻.앨리스ㆍAlice.E05-E06-WEB-DL-Sunflowermag🌻   sunflowermag
sunflowermag.site||تیم ترجمه مجله آفتابگردان || @sunflowermag اینستاگرام و تلگرام ما || هماهنگ با نسخه ی WEB-DL  
فارسی 🌻.앨리스ㆍAlice.E03-E04-WEB-DL-Sunflowermag🌻   sunflowermag
sunflowermag.site||تیم ترجمه مجله آفتابگردان || @sunflowermag اینستاگرام و تلگرام ما || هماهنگ با نسخه ی WEB-DL  
فارسی 🌻.앨리스ㆍAlice.E01-E02-WEB-DL-Sunflowermag🌻   sunflowermag
sunflowermag.site||تیم ترجمه مجله آفتابگردان || @sunflowermag اینستاگرام و تلگرام ما || هماهنگ با نسخه ی WEB-DL 
فارسی 앨리스.Alice.E31-E32.END.2020   safira3000
📌📌 SaFira & [email protected] ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
فارسی 앨리스.Alice.E29-E30.2020   safira3000
📌📌 SaFira & [email protected] ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
فارسی 앨리스.Alice.E27-E28.2020   safira3000
📌📌 SaFira & [email protected] ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
فارسی 앨리스.Alice.E25-E26.2020   safira3000
📌📌 SaFira & [email protected] ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
فارسی 앨리스.Alice.E23-E24.2020   safira3000
📌📌 SaFira & [email protected] ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
فارسی 앨리스.Alice.E21-E22.2020   safira3000
📌📌 SaFira & [email protected] ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
فارسی 앨리스.Alice.E19-E20.2020   safira3000
📌📌 SaFira & [email protected] ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
فارسی 앨리스.Alice.E17-E18.2020   safira3000
📌📌 SaFira & [email protected] ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
فارسی 앨리스.Alice.E15-E16.2020   safira3000
📌📌 SaFira & [email protected] ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
فارسی 앨리스.Alice.E13-E14.2020   safira3000
📌📌 SaFira & [email protected] ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
فارسی 앨리스.Alice.E11-E12.2020   safira3000
📌📌 SaFira & [email protected] ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
فارسی 앨리스.Alice.E09-E10.2020   safira3000
📌📌 SaFira & [email protected] ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
فارسی 앨리스.Alice.E07-E08.2020   safira3000
📌📌 SaFira & [email protected] ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
فارسی 앨리스.Alice.E05-E06.2020   safira3000
📌📌 SaFira & [email protected] ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
فارسی 앨리스.Alice.E03-E04.2020   safira3000
📌📌 SaFira & [email protected] ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
فارسی 앨리스.Alice.E01-E02.2020   safira3000
📌📌 SaFira & [email protected] ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
فارسی ㆍAlice.E01- AppleTor - KoreLand   CLONER94
.ترجمه ما نیست AppleTor زمانبندی شده توسط اپلیکیشن کره لند برای کیفیت وب دی ال  
فارسی Alice.S01E12.DramaDL   AHEE
ترجمه اختصاصي سايت دراما دي ال @DramaDLL  
فارسی Alice.S01E04.DramaDL   AHEE
ترجمه اختصاصي سايت دراما دي ال @DramaDLL  
فارسی Alice.E16[@AirenTeam]   AirenTeam
کانال تلگرامي ما:@AirenTeam 
فارسی Alice.E16.DramaDL   AHEE
ترجمه اختصاصي سايت دراما دي ال @DramaDLL  
فارسی Alice.E15[@AirenTeam]   AirenTeam
کانال تلگرامي ما:@AirenTeam 
فارسی Alice.E15.DramaDL   AHEE
ترجمه اختصاصي سايت دراما دي ال @DramaDLL  
فارسی Alice.E14[@AirenTeam]   AirenTeam
کانال تلگرامي ما:@AirenTeam 
فارسی Alice.E14.DramaDL   AHEE
ترجمه اختصاصي سايت دراما دي ال @DramaDLL  
فارسی Alice.E13[@AirenTeam]   AirenTeam
کانال تلگرامي ما:@AirenTeam 
فارسی Alice.E13.DramaDL   AHEE
ترجمه اختصاصي سايت دراما دي ال @DramaDLL  
فارسی Alice.E12[@AirenTeam]   AirenTeam
کانال تلگرامي ما:@AirenTeam 
فارسی Alice.E11[@AirenTeam]   AirenTeam
کانال تلگرامی ما:@AirenTeam 
فارسی Alice.E11.DramaDL   AHEE
ترجمه اختصاصي سايت دراما دي ال @DramaDLL  
فارسی Alice.E10[@AirenTeam]   AirenTeam
کانال تلگرامي ما:@AirenTeam 
فارسی Alice.E10.DramaDL   AHEE
ترجمه اختصاصي سايت دراما دي ال @DramaDLL  
فارسی Alice.E09[@AirenTeam]   AirenTeam
کانال تلگرامي ما:@AirenTeam 
فارسی Alice.E09.DramaDL   AHEE
ترجمه اختصاصي سايت دراما دي ال @DramaDLL  
فارسی Alice.E08[@AirenTeam]   AirenTeam
کانال تلگرامی ما:@AirenTeam 
فارسی Alice.E08.DramaDL   AHEE
ترجمه اختصاصي سايت دراما دي ال @DramaDLL  
فارسی Alice.E07[@AirenTeam]   AirenTeam
کانال تلگرامی ما: @AirenTeam 
فارسی Alice.E07.DramaDL   AHEE
ترجمه اختصاصي سايت دراما دي ال @DramaDLL  
فارسی Alice.E06[@AirenTeam]   AirenTeam
کانال تلگرامی ما:@AirenTeam 
فارسی Alice.E06.DramaDL   AHEE
ترجمه اختصاصي سايت دراما دي ال @DramaDLL  
فارسی Alice.E05[@AirenTeam]   AirenTeam
کانال تلگرامی ما:@AirenTeam 
فارسی Alice.E05.DramaDL   AHEE
ترجمه اختصاصي سايت دراما دي ال @DramaDLL  
فارسی Alice.E04[@AirenTeam]   AirenTeam
کانال تلگرامی ما:@AirenTeam 
فارسی Alice.E03[@AirenTeam]   AirenTeam
کانال تلگرامی ما:@AirenTeam 
فارسی Alice.E03.DramaDL   AHEE
ترجمه اختصاصي سايت دراما دي ال @DramaDLL  
فارسی Alice.E02[@AirenTeam]   AirenTeam
کانال تلگرامی ما: @AirenTeam 
فارسی Alice.E02.DramaDL   AHEE
ترجمه اختصاصي سايت دراما دي ال @DramaDLL  
فارسی Alice.E01[@AirenTeam]   AirenTeam
کانال تلگرامی ما:@AirenTeam 
فارسی Alice.E01.DramaDL   AHEE
ترجمه اختصاصي سايت دراما دي ال @DramaDLL  
French Alice.S01E14.201017.720p-NEXT   Dai973
Ces sous-titres proviennent de Viki et ne sont pas forcément édités. 
French Alice.S01E13.201016.720p-NEXT   Dai973
Ces sous-titres proviennent de Viki et ne sont pas forcément édités. 
French Alice.S01E12.201010.720p-NEXT   Dai973
Ces sous-titres proviennent de Viki et ne sont pas forcément édités. 
French Alice.S01E11.201009.720p-NEXT   Dai973
Ces sous-titres proviennent de Viki et ne sont pas forcément édités. 
French Alice.S01E10.200926.720p-NEXT   Dai973
Ces sous-titres proviennent de Viki et ne sont pas forcément édités. 
French Alice.S01E09.200925.720p-NEXT   Dai973
Ces sous-titres proviennent de Viki et ne sont pas forcément édités. 
French Alice.S01E08.200919.720p-NEXT   Dai973
Ces sous-titres proviennent de Viki et ne sont pas forcément édités. 
French Alice.S01E07.200918.720p-NEXT   Dai973
Ces sous-titres proviennent de Viki et ne sont pas forcément édités. 
French Alice.S01E06.200912.720p-NEXT   Dai973
Ces sous-titres proviennent de Viki et ne sont pas forcément édités. 
French Alice.S01E05.200911.720p-NEXT   Dai973
Ces sous-titres proviennent de Viki et ne sont pas forcément édités. 
French Alice.S01E04.200905.720p-NEXT   Dai973
Ces sous-titres proviennent de Viki et ne sont pas forcément édités. 
French Alice.S01E03.200904.720p-NEXT   Dai973
Ces sous-titres proviennent de Viki et ne sont pas forcément édités. 
French Alice.S01E02.200829.720p-NEXT   Dai973
Ces sous-titres proviennent de Viki et ne sont pas forcément édités. 
French Alice.S01E01.200828.720p-NEXT   Dai973
Ces sous-titres proviennent de Viki et ne sont pas forcément édités. 
French Alice [01-16] (FIN) (2020) 720p-NEXT   Dai973
Ces sous-titres proviennent de Viki et ne sont pas forcément édités. 
Greek Alice.S01E14.201017.720p-NEXT-SS   XenosD
Viki Subtitle synced for NEXT. Μετάφραση στα Ελληνικά από την ομάδα Αγάπη χωρίς χρόνο @ viki.com, All credit belongs to viki services. 
Greek Alice.S01E13.201016.720p-NEXT-SS   XenosD
Viki Subtitle synced for NEXT. Μετάφραση στα Ελληνικά από την ομάδα Αγάπη χωρίς χρόνο @ viki.com, All credit belongs to viki services. 
Greek Alice.S01E12.201010.720p-NEXT-SS   XenosD
Viki Subtitle synced for NEXT. Μετάφραση στα Ελληνικά από την ομάδα Αγάπη χωρίς χρόνο @ viki.com, All credit belongs to viki services. 
Greek Alice.S01E11.201009.720p-NEXT-SS   XenosD
Viki Subtitle synced for NEXT. Μετάφραση στα Ελληνικά από την ομάδα Αγάπη χωρίς χρόνο @ viki.com, Τα πρώτα 3 λεπτά μεταφράστηκαν από ανώνυμο εθελοντή. All credit belongs to viki services. 
Greek Alice.S01E10.200926.720p-NEXT-SS   XenosD
Viki Subtitle synced for NEXT. Μετάφραση στα Ελληνικά από την ομάδα Αγάπη χωρίς χρόνο @ viki.com, All credit belongs to viki services. 
Greek Alice.S01E09.200925.720p-NEXT-SS   XenosD
Viki Subtitle synced for NEXT. Μετάφραση στα Ελληνικά από την ομάδα Αγάπη χωρίς χρόνο @ viki.com, All credit belongs to viki services. 
Greek Alice.S01E08.200919.720p-NEXT-SS   XenosD
Viki Subtitle synced for NEXT. Μετάφραση στα Ελληνικά από την ομάδα Αγάπη χωρίς χρόνο @ viki.com, All credit belongs to viki services. 
Greek Alice.S01E07.200918.720p-NEXT-SS   XenosD
Viki Subtitle synced for NEXT. Μετάφραση στα Ελληνικά από την ομάδα Αγάπη χωρίς χρόνο @ viki.com, All credit belongs to viki services. 
Greek Alice.S01E06.200912.720p-NEXT-SS   XenosD
Viki Subtitle synced for NEXT. Μετάφραση στα Ελληνικά από την ομάδα Αγάπη χωρίς χρόνο @ viki.com, All credit belongs to viki services. 
Greek Alice.S01E05.200911.720p-NEXT-SS   XenosD
Viki Subtitle synced for NEXT. Μετάφραση στα Ελληνικά από την ομάδα Αγάπη χωρίς χρόνο @ viki.com, All credit belongs to viki services. 
Greek Alice.S01E04.200905.HDTV.H264.720p-SS-NEXT   XenosD
Viki Subtitle synced for NEXT. Μετάφραση στα Ελληνικά από την ομάδα Αγάπη χωρίς χρόνο @ viki.com, All credit belongs to viki services. 
Greek Alice.S01E03.200904.720p-NEXT-SS   XenosD
Viki Subtitle synced for NEXT. Μετάφραση στα Ελληνικά από την ομάδα Αγάπη χωρίς χρόνο @ viki.com, All credit belongs to viki services. 
Greek Alice.S01E02.200829.HDTV.H264.720p-SS-NEXT   XenosD
Viki Subtitle synced for NEXT. Μετάφραση στα Ελληνικά από την ομάδα Αγάπη χωρίς χρόνο @ viki.com, All credit belongs to viki services. 
Greek Alice.S01E01-E16END.2020.720p-NEXT-SS   XenosD
Viki Subtitle synced for NEXT with no credit. Μετάφραση στα Ελληνικά από την ομάδα Αγάπη χωρίς χρόνο @ viki.com, All credit belongs to viki services. 
Greek Alice.S01E01.200828.HDTV.H264.720p-SS-NEXT   XenosD
Viki Subtitle synced for NEXT. Μετάφραση στα Ελληνικά από την ομάδα Αγάπη χωρίς χρόνο @ viki.com, All credit belongs to viki services. 
Indonesian 愛麗絲-Alice.E01-16.END.WEBRip.NF   ParkMinYoung
‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏𝗦𝗼𝘂𝗿𝗰𝗲: 𝐍𝐄𝐓𝐅𝐋𝐈𝐗‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏ • 𝗧𝗲𝗹𝗲𝗴𝗿𝗮𝗺 ➧ t.me/ParkMinYoungSubs | 𝗜𝗻𝘀𝘁𝗮𝗴𝗿𝗮𝗺 ➧ instagram.com/parkminyoungsubs | 𝗧𝗿𝗮𝗸𝘁𝗲𝗲𝗿 ➧ trakteer.id/parkminyoungsubs‎ 
Indonesian 앨리스ㆍㆍㆍㆍAliceㆍㆍㆍE21-E22.NEXT.VIU.ID   kdramatizer
Duration 1h.06m.37s -𝟏𝟏 𝐍𝐄𝐗𝐓 (𝐄21-𝐄𝟐𝟐) 
Indonesian 앨리스ㆍㆍㆍㆍAliceㆍㆍㆍE19-E20.NEXT.VIU.ID   kdramatizer
 
Indonesian 앨리스ㆍㆍㆍㆍAliceㆍㆍㆍE17-E18.NEXT.VIU.ID   kdramatizer
Duration 1h.06m.18s - 𝐄𝟎𝟗 𝐍𝐄𝐗𝐓 (𝐄𝟏𝟕-𝐄𝟏𝟖) 
Indonesian 앨리스ㆍㆍㆍㆍAliceㆍㆍㆍE15-E16.NEXT.VIU.ID   kdramatizer
Duration 0h.59m.35s - 𝐄𝟎𝟖 𝐍𝐄𝐗𝐓 (𝐄𝟏𝟓-𝐄𝟏𝟔) 
Indonesian 앨리스ㆍㆍㆍㆍAliceㆍㆍㆍE13-E14.NEXT.VIU.ID   kdramatizer
 
Indonesian 앨리스ㆍㆍㆍㆍAliceㆍㆍㆍE13-E14.NEXT.VIU.ID   warsber
Durasi 01:04:50 
Indonesian 앨리스ㆍㆍㆍㆍAliceㆍㆍㆍE11-E12.NEXT.VIU.ID   warsber
Durasi 59:34 
Indonesian 앨리스ㆍㆍㆍㆍAliceㆍㆍㆍE11-12.NEXT.VIU.ID   kdramatizer
Duration 0h.59m.34s - 𝐄𝟎𝟔 𝐍𝐄𝐗𝐓 (𝐄𝟏𝟏-𝐄𝟏𝟐) 
Indonesian 앨리스ㆍㆍㆍㆍAliceㆍㆍㆍE09-E10.NEXT.VIU.ID   warsber
Durasi 01:02:18 
Indonesian 앨리스ㆍㆍㆍㆍAliceㆍㆍㆍE07-E08.NEXT.VIU.ID   warsber
NEXT. Durasi 59:40 
Indonesian 앨리스ㆍㆍㆍAliceㆍㆍㆍE07-E08.NEXT.VIU.ID   kdramatizer
Duratsi 0h.59m.40s - 𝐄𝟎𝟒 𝐍𝐄𝐗𝐓 (𝐄𝟎𝟕-𝐄𝟎𝟖) 
Indonesian 앨리스ㆍㆍㆍAliceㆍㆍㆍE05-E06.NEXT.VIU.ID   kdramatizer
Durasi 1h.05m.43s - 𝐄𝟎𝟑 𝐍𝐄𝐗𝐓 (𝐄𝟎𝟓-𝐄𝟎𝟔). Download dramanya di https://kshowid.cc/alice 
Indonesian 앨리스ㆍㆍㆍAliceㆍㆍㆍE03-E04.NEXT.VIU.ID   kdramatizer
Ep. 3 - 4 [VIU Ver.] "Jin Gyeom Sees His Mother" & "A Patron with Vengeance". Synced for NEXT. Durasi : 00:59:41. Download dramanya di https://kshowid.cc/alice 
Indonesian 앨리스ㆍㆍㆍAliceㆍㆍㆍE01-E02.NEXT.VIU.ID   kdramatizer
Durasi: 01:08:54. Download dramanya disini https://kshowid.cc/alice 
Indonesian 앨리스ㆍㆍAliceㆍㆍE11-E12.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
 
Indonesian 앨리스ㆍㆍAliceㆍㆍE09-E10.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
Maaf yang kemarin salah upload 
Indonesian 앨리스ㆍㆍAliceㆍㆍE09-E10.1080p.WEB-DL.H264.AAC.VIU   SULTAN_KHILAF
Maaf yang kemarin salah upload 
Indonesian 앨리스ㆍㆍAliceㆍㆍE07-E08.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
 
Indonesian 앨리스ㆍㆍAliceㆍㆍE05-E06.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
 
Indonesian 앨리스ㆍㆍAliceㆍㆍE03-E04.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
 
Indonesian 앨리스ㆍㆍAliceㆍㆍE01-E02.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
 
Indonesian 앨리스ㆍAlice-E31-E32-END-NEXT-VIU   ANANG2196
 
Indonesian 앨리스ㆍAlice-E29-E30-NEXT-VIU   ANANG2196
 
Indonesian 앨리스ㆍAlice-E27-E28-NEXT-VIU   ANANG2196
 
Indonesian 앨리스ㆍAlice-E25-E26-NEXT-VIU   ANANG2196
 
Indonesian 앨리스ㆍAlice-E23-E24-NEXT-VIU   ANANG2196
 
Indonesian 앨리스ㆍAlice-E21-E22-NEXT-VIU   ANANG2196
 
Indonesian 앨리스ㆍAlice-E19-E20-NEXT-VIU   ANANG2196
 
Indonesian 앨리스ㆍAlice-E17-E18-NEXT-VIU   ANANG2196
 
Indonesian 앨리스ㆍAlice-E15-E16-NEXT-VIU   ANANG2196
Maaf ya telat up,.. Karna ceritanya si bos keretanya bocor, jadi harus diduluin dia dulu, nanti kalau dah ngomel, kalah mamak ku dibuatnya ... Berbagi ceritanya 😀😀😀 
Indonesian 앨리스ㆍAlice-E13-E14-NEXT-VIU   ANANG2196
 
Indonesian 앨리스ㆍAlice-E11-E12-NEXT-VIU   ANANG2196
 
Indonesian 앨리스ㆍAlice-E09-E10-NEXT-VIU   ANANG2196
 
Indonesian 앨리스ㆍAlice-E07-E08-NEXT-VIU   ANANG2196
 
Indonesian 앨리스ㆍAlice-E05-E06-NEXT-VIU   ANANG2196
 
Indonesian 앨리스ㆍAlice-E03-E04-NEXT-VIU   ANANG2196
 
Indonesian 앨리스ㆍAlice-E01-E02-NEXT-VIU   ANANG2196
 
Indonesian 앨리스ㅡㅡAliceㅡE01(1-2).NEXT.VIU   Anonymous
NEXT Ver. Durasi 01.08.54 
Indonesian 앨리스-Alice.E15-E16.NEXT.VIU   Brewena
Duration 0h.59m.35s - 𝐄𝟎𝟖 𝐍𝐄𝐗𝐓 (𝐄𝟏𝟓-𝐄𝟏𝟔)  
Indonesian 앨리스-Alice.E13-E14.NEXT.VIU   Brewena
Duration 1h.04m.50s - 𝐄𝟎𝟕 𝐍𝐄𝐗𝐓 (𝐄𝟏𝟑-𝐄𝟏𝟒) 
Indonesian 앨리스-Alice.E08.NEXT.VIU   Brewena
Duration 0h.59m.35s - 𝐄𝟎𝟖 𝐍𝐄𝐗𝐓 (𝐄𝟏𝟓-𝐄𝟏𝟔)  
Indonesian 앨리스-Alice.E07.NEXT.VIU   Brewena
Duration 1h.04m.50s - 𝐄𝟎𝟕 𝐍𝐄𝐗𝐓 (𝐄𝟏𝟑-𝐄𝟏𝟒) 
Indonesian 앨리스.Alice.E31-E32.END.201024-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 29 - 32 [VIU Ver.]. Synced for NEXT. Runtime : 01:10:28 & 01:00:05. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync  
Indonesian 앨리스.Alice.E31-E32.END.201024.1080p.WEB-DL.H264.AAC-VIU   RuoXi
Ep. 29 - 32 [VIU Ver.]. Synced for SBS VOD. Runtime : 01:10:33 & 01:00:10. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync  
Indonesian 앨리스.Alice.E29-E30.201023-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 29 - 32 [VIU Ver.]. Synced for NEXT. Runtime : 01:10:28 & 01:00:05. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync  
Indonesian 앨리스.Alice.E29-E30.201023.1080p.WEB-DL.H264.AAC-VIU   RuoXi
Ep. 29 - 32 [VIU Ver.]. Synced for SBS VOD. Runtime : 01:10:33 & 01:00:10. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync  
Indonesian 앨리스.Alice.E27-E28.201017-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 25 - 28 [VIU Ver.]. Synced for NEXT. Runtime : 01:08:16 & 00:59:33. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync  
Indonesian 앨리스.Alice.E27-E28.201017.1080p.WEB-DL.H264.AAC-VIU   RuoXi
Ep. 25 - 28 [VIU Ver.]. Synced for SBS VOD. Runtime : 01:08:21 & 00:59:38. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync  
Indonesian 앨리스.Alice.E25-E26.201016-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 25 - 28 [VIU Ver.]. Synced for NEXT. Runtime : 01:08:16 & 00:59:33. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync  
Indonesian 앨리스.Alice.E25-E26.201016.1080p.WEB-DL.H264.AAC-VIU   RuoXi
Ep. 25 - 28 [VIU Ver.]. Synced for SBS VOD. Runtime : 01:08:21 & 00:59:38. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync  
Indonesian 앨리스.Alice.E23-E24.201010-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 21 - 24 [VIU Ver.]. Synced for NEXT. Runtime : 01:06:37 & 00:59:29. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync  
Indonesian 앨리스.Alice.E23-E24.201009.1080p.WEB-DL.H264.AAC-VIU   RuoXi
Ep. 21 - 24 [VIU Ver.]. Synced for SBS VOD. Runtime : 01:06:42 & 00:59:33. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync 
Indonesian 앨리스.Alice.E21-E22.201009-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 21 - 24 [VIU Ver.]. Synced for NEXT. Runtime : 01:06:37 & 00:59:29. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync  
Indonesian 앨리스.Alice.E21-E22.201009.1080p.WEB-DL.H264.AAC-VIU   RuoXi
Ep. 21 - 24 [VIU Ver.]. Synced for SBS VOD. Runtime : 01:06:42 & 00:59:33. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync 
Indonesian 앨리스.Alice.E19-E20.200926-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 17 - 20 [VIU Ver.]. Synced for NEXT. Runtime : 01:06:18 & 00:59:31. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync  
Indonesian 앨리스.Alice.E19-E20.200926.1080p.WEB-DL.H264.AAC-VIU   RuoXi
Ep. 17 - 20 [VIU Ver.]. Synced for SBS VOD. Runtime : 01:06:23 & 00:59:36. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync  
Indonesian 앨리스.Alice.E17-E18.200925-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 17 - 20 [VIU Ver.]. Synced for NEXT. Runtime : 01:06:18 & 00:59:31. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync  
Indonesian 앨리스.Alice.E17-E18.200925.1080p.WEB-DL.H264.AAC-VIU   RuoXi
Ep. 17 - 20 [VIU Ver.]. Synced for SBS VOD. Runtime : 01:06:23 & 00:59:36. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync  
Indonesian 앨리스.Alice.E15-E16.200919-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 13 - 16 [VIU Ver.]. Synced for NEXT. Runtime : 01:04:50 & 00:59:35. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync  
Indonesian 앨리스.Alice.E15-E16.200919.1080p.WEB-DL.H264.AAC-VIU   RuoXi
Ep. 13 - 16 [VIU Ver.]. Synced for SBS VOD. Runtime : 01:04:55 & 00:59:40. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync  
Indonesian 앨리스.Alice.E13-E14.200918-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 13 - 16 [VIU Ver.]. Synced for NEXT. Runtime : 01:04:50 & 00:59:35. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync  
Indonesian 앨리스.Alice.E13-E14.200918.1080p.WEB-DL.H264.AAC-VIU   RuoXi
Ep. 13 - 16 [VIU Ver.]. Synced for SBS VOD. Runtime : 01:04:55 & 00:59:40. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync  
Indonesian 앨리스.Alice.E11-E12.200912-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 9 - 12 [VIU Ver.]. Synced for NEXT. Runtime : 01:02:18 & 00:59:34. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync 
Indonesian 앨리스.Alice.E11-E12.200912.1080p.WEB-DL.H264.AAC-VIU   RuoXi
Ep. 9 - 12 [VIU Ver.]. Synced for SBS VOD. Runtime : 01:02:23 & 00:59:39. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync  
Indonesian 앨리스.Alice.E09-E10.200911-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 9 - 12 [VIU Ver.]. Synced for NEXT. Runtime : 01:02:18 & 00:59:34. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync 
Indonesian 앨리스.Alice.E09-E10.200911.1080p.WEB-DL.H264.AAC-VIU   RuoXi
Ep. 9 - 12 [VIU Ver.]. Synced for SBS VOD. Runtime : 01:02:23 & 00:59:39. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync  
Indonesian 앨리스.Alice.E07-E08.200905-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 5 - 8 [VIU Ver.]. Synced for NEXT. Runtime : 01:05:43 & 00:59:40. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync  
Indonesian 앨리스.Alice.E07-E08.200905.1080p.WEB-DL.H264.AAC-VIU   RuoXi
Ep. 5 - 8 [VIU Ver.]. Synced for SBS VOD. Runtime : 01:05:47 & 00:59:45. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync  
Indonesian 앨리스.Alice.E05-E06.200904-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 5 - 8 [VIU Ver.]. Synced for NEXT. Runtime : 01:05:43 & 00:59:40. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync  
Indonesian 앨리스.Alice.E05-E06.200904-NEXT-VIU   warsber
Next Durasi 01:05:43  
Indonesian 앨리스.Alice.E05-E06.200904.1080p.WEB-DL.H264.AAC-VIU   RuoXi
Ep. 5 - 8 [VIU Ver.]. Synced for SBS VOD. Runtime : 01:05:47 & 00:59:45. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync  
Indonesian 앨리스.Alice.E03-E04.200829-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 1 - 4 [VIU Ver.]. Synced for NEXT. Runtime : 01:08:54 & 00:59:41. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync  
Indonesian 앨리스.Alice.E03-E04.200829.1080p.WEB-DL.H264.AAC-VIU   RuoXi
Ep. 1 - 4 [VIU Ver.]. Synced for SBS VOD. Runtime : 01:08:59 & 00:59:46. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync  
Indonesian 앨리스.Alice.E01-E02.200828-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 1 - 4 [VIU Ver.]. Synced for NEXT. Runtime : 01:08:54 & 00:59:41. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync  
Indonesian 앨리스.Alice.E01-E02.200828.1080p.WEB-DL.H264.AAC-VIU   RuoXi
Ep. 1 - 4 [VIU Ver.]. Synced for SBS VOD. Runtime : 01:08:59 & 00:59:46. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync  
Indonesian Alice.S01E09-E10   M_Reza_Fahlevi
Teks kuning 
Indonesian Alice.S01E07-E08   M_Reza_Fahlevi
Teks Kuning 
Indonesian Alice.S01E05-E06   M_Reza_Fahlevi
Teks Kuning 
Indonesian Alice.S01E03-E04   M_Reza_Fahlevi
 
Indonesian Alice.S01E01-E02   M_Reza_Fahlevi
 
Indonesian Alice.E16.x265.720p.WEB-DL-AppleTor   FAYYED
WEBDL: dramaday.net 
Indonesian Alice.E15.x265.720p.WEB-DL-AppleTor   FAYYED
WEBDL: dramaday.net 
Indonesian Alice.E14.x265.720p.WEB-DL-AppleTor   FAYYED
WEBDL: dramaday.net 
Indonesian Alice.E13.x265.720p.WEB-DL-AppleTor   FAYYED
WEBDL: dramaday.net 
Indonesian Alice.E12.x265.720p.WEB-DL-AppleTor   FAYYED
WEBDL: dramaday.net 
Indonesian Alice.E11.x265.720p.WEB-DL-AppleTor   FAYYED
WEBDL: dramaday.net 
Indonesian Alice.E10.x265.720p.WEB-DL-AppleTor   FAYYED
Just Resync. Sub by RuoXi. WEB-DL DRAMADAY 
Indonesian Alice.E09.x265.720p.WEB-DL-AppleTor   FAYYED
Just Resync. Sub by RuoXi. WEB-DL DRAMADAY 
Indonesian Alice.E08.x265.720p.WEB-DL-AppleTor   FAYYED
Just Resync. Sub by RuoXi. WEB-DL DRAMADAY 
Indonesian Alice.E07.x265.720p.WEB-DL-AppleTor   FAYYED
Just Resync. Sub by RuoXi. WEB-DL DRAMADAY 
Indonesian Alice.E06.x265.720p.WEB-DL-AppleTor   FAYYED
Just Resync, Sub by SULTAN_KHILAF. WEB-DL DRAMADAY 
Indonesian Alice.E05.1080p.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor   Nrocvhx
 
Indonesian Alice.E04.1080p.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor   Nrocvhx
 
Indonesian Alice.E03-E04.200829.540p-NEXT.id   warsber
Manual subtitle untuk episode 03-04 Alice Versi Next durasi 59:41 
Indonesian Alice.E03.1080p.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor   Nrocvhx
 
Indonesian Alice.E02.1080p.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor   Nrocvhx
 
Indonesian Alice.E01.1080p.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor   Nrocvhx
 
Indonesian Alice.03 WEB-DL-AppleTor   gun15
just resync.. like and enjoy  
Indonesian Alice.01&02 WEB-DL APPLETOR   gun15
WEB DL BY DRAMADAY...DONT FORGET TO SUBREK 
Italian Alice SERIE COMPLETA ITA 1-16 Next (Aelriseu / 앨리스 ) (2020)   Sk311um
SERIE COMPLETA ITA 1-16 [Viki Vers.] Completo, perfettamente sincronizzato con Next e ricontrollato - Questo e tanti altri sub ita su dramalink.altervista.org  
Italian Alice ITA 16 Next END (Aelriseu / 앨리스 ) (2020)   Sk311um
Ep. 16 ITA END [Viki Vers.] Completo, perfettamente sincronizzato con Next e ricontrollato - Questo e tanti altri sub ita su dramalink.altervista.org 
Italian Alice ITA 15 Next (Aelriseu / 앨리스 ) (2020)   Sk311um
Ep. 15 ITA [Viki Vers.] Completo, perfettamente sincronizzato con Next e ricontrollato - Questo e tanti altri sub ita su dramalink.altervista.org 
Italian Alice ITA 14 Next (Aelriseu / 앨리스 ) (2020)   Sk311um
Ep. 14 ITA [Viki Vers.] Completo, perfettamente sincronizzato con Next e ricontrollato - Questo e tanti altri sub ita su dramalink.altervista.org 
Italian Alice ITA 13 Next (Aelriseu / 앨리스 ) (2020)   Sk311um
Ep. 13 ITA [Viki Vers.] Completo, perfettamente sincronizzato con Next e ricontrollato - Questo e tanti altri sub ita su dramalink.altervista.org 
Italian Alice ITA 12 Next (Aelriseu / 앨리스 ) (2020)   Sk311um
Ep. 12 ITA [Viki Vers.] Completo, perfettamente sincronizzato con Next e ricontrollato - Questo e tanti altri sub ita su dramalink.altervista.org 
Italian Alice ITA 11 Next (Aelriseu / 앨리스 ) (2020)   Sk311um
Ep. 11 ITA [Viki Vers.] Completo, perfettamente sincronizzato con Next e ricontrollato - Questo e tanti altri sub ita su dramalink.altervista.org 
Italian Alice ITA 10 Next (Aelriseu / 앨리스 ) (2020)   Sk311um
Ep. 10 ITA [Viki Vers.] Completo, perfettamente sincronizzato con Next e ricontrollato - Questo e tanti altri sub ita su dramalink.altervista.org 
Italian Alice ITA 09 Next (Aelriseu / 앨리스 ) (2020)   Sk311um
Ep. 09 ITA [Viki Vers.] Completo, perfettamente sincronizzato con Next e ricontrollato - Questo e tanti altri sub ita su dramalink.altervista.org 
Italian Alice ITA 08 Next (Aelriseu / 앨리스 ) (2020)   Sk311um
Ep. 08 ITA [Viki Vers.] Completo, perfettamente sincronizzato con Next e ricontrollato - Questo e tanti altri sub ita su dramalink.altervista.org 
Italian Alice ITA 07 Next (Aelriseu / 앨리스 ) (2020)   Sk311um
Ep. 07 ITA [Viki Vers.] Completo, perfettamente sincronizzato con Next e ricontrollato - Questo e tanti altri sub ita su dramalink.altervista.org 
Italian Alice ITA 06 Next (Aelriseu / 앨리스 ) (2020)   Sk311um
Ep. 06 ITA [Viki Vers.] Completo, perfettamente sincronizzato con Next e ricontrollato - Questo e tanti altri sub ita su dramalink.altervista.org 
Italian Alice ITA 05 Next (Aelriseu / 앨리스 ) (2020)   Sk311um
Ep. 05 ITA [Viki Vers.] Completo, perfettamente sincronizzato con Next e ricontrollato - Questo e tanti altri sub ita su dramalink.altervista.org 
Italian Alice ITA 04 Next (Aelriseu / 앨리스 ) (2020)   Sk311um
Ep. 04 ITA [Viki Vers.] Completo, perfettamente sincronizzato con Next e ricontrollato - Questo e tanti altri sub ita su dramalink.altervista.org 
Italian Alice ITA 03 Next (Aelriseu / 앨리스 ) (2020)   Sk311um
Ep. 03 ITA [Viki Vers.] Completo, perfettamente sincronizzato con Next e ricontrollato - Questo e tanti altri sub ita su dramalink.altervista.org 
Italian Alice ITA 02 Next (Aelriseu / 앨리스 ) (2020)   Sk311um
Ep. 02 ITA [Viki Vers.] Completo, perfettamente sincronizzato con Next e ricontrollato - Questo e tanti altri sub ita su dramalink.altervista.org 
Italian Alice ITA 01 Next (Aelriseu / 앨리스 ) (2020)   Sk311um
Ep. 01 ITA [Viki Vers.] Completo, perfettamente sincronizzato con Next e ricontrollato - Questo e tanti altri sub ita su dramalink.altervista.org 
Italian 15-16   Crosszeria
E 15 - 16 ™tradotto da google nel caso pensiate che non sia di vostro gradimento siete pregati di ignorare i sottotitoli e cercare sub alternativi ^^ grazie. Per i download delle RAW potete scaricare da qui www.http://korenlovers.co/ 18.15 PM 26.10.2020 
Italian 13-14   Crosszeria
E 13 - 14 ™tradotto da google nel caso pensiate che non sia di vostro gradimento siete pregati di ignorare i sottotitoli e cercare sub alternativi ^^ grazie. Per i download delle RAW potete scaricare da qui www.http://korenlovers.co/ 07.20 am 19.10.2020 
Italian 11-12   Crosszeria
E 11 - 12 ™tradotto da google nel caso pensiate che non sia di vostro gradimento siete pregati di ignorare i sottotitoli e cercare sub alternativi ^^ grazie. Per i download delle RAW potete scaricare da qui www.http://korenlovers.co/ 07.30 am 12.10.2020 
Italian 09-10   Crosszeria
E 09 - 10 ™tradotto da google nel caso pensiate che non sia di vostro gradimento siete pregati di ignorare i sottotitoli e cercare sub alternativi ^^ grazie. Per i download delle RAW potete scaricare da qui www.http://korenlovers.co/ 07.52 am 28.09.2020 
Italian 07-08   Crosszeria
E 7 - 8 ™tradotto da google nel caso pensiate che non sia di vostro gradimento siete pregati di ignorare i sottotitoli e cercare sub alternativi ^^ grazie. Per i download delle RAW potete scaricare da qui www.http://korenlovers.co/ 07.04 am 21.09.2020 
Italian 05-06   Crosszeria
E 5 - 6 ™tradotto da google nel caso pensiate che non sia di vostro gradimento siete pregati di ignorare i sottotitoli e cercare sub alternativi ^^ grazie. Per i download delle RAW potete scaricare da qui www.http://korenlovers.co/ 07.28 am 16.09.2020 
Italian 03-04   Crosszeria
ep 03 & 04 ™tradotto da google nel caso pensiate che non sia di vostro gradimento siete pregati di ignorare i sottotitoli e cercare sub alternativi ^^ grazie. Per i download delle RAW potete scaricare da qui www.http://korenlovers.co/ 11.09 am 08.09.2020 
Italian 01-02   Crosszeria
ep 01 & 02 ™tradotto da google nel caso pensiate che non sia di vostro gradimento siete pregati di ignorare i sottotitoli e cercare sub alternativi ^^ grazie. Per i download delle RAW potete scaricare da qui www.http://korenlovers.co/ 08.20 am 02.09.2020 
Malay 앨리스앨리스ㆍAlice.S01E14.KCW.NEXT   Min_Klepek
EP 14 Resync for NEXT . Follow telegram @kdramaklepek 
Malay 앨리스앨리스ㆍAlice.S01E13.KCW.NEXT   Min_Klepek
EP 13 Resync for NEXT . Follow telegram @kdramaklepek 
Portuguese Alice.E07-E16.FINAL   BRmmp
[VIKI] [PACOTÃO - Últimos Episódios - Episódios 07 a 16] Tradução feita pela Equipe "Viajantes da Justiça" no Viki. Prestigie o original. Avalie a legenda e deixe comentários. 
Portuguese Alice.E01-E06   BRmmp
[VIKI] [PACOTÃO - Episódios 01 a 06] Tradução feita pela Equipe "Viajantes da Justiça" no Viki. Prestigie o original. Avalie a legenda e deixe comentários. 
Romanian alice ep1-16   JiMim
viki 
Spanish 앨리스.Alice.E31-E32.201024-NEXT-VIKI   JoeruKyuden
Ep. 31 - 32 END [ VIKI SUB ] Subtítulos gracias al Equipo ⏳ Justicieros del Tiempo ⏳ en @Viki.com .Sincronizado para-1080p / 720p-NEXT. Subtítulos formato .srt y .ass Color. Tiempo de ejecución > 01:00:05. Gracias por ver Alice con los subtítulos de Viki.com Disfruta... ;)... 
Spanish 앨리스.Alice.E29-E30.201023-NEXT-VIKI   JoeruKyuden
Ep. 29 - 30 [ VIKI SUB ] Subtítulos gracias al Equipo ⏳ Justicieros del Tiempo ⏳ en @Viki.com .Sincronizado para-1080p / 720p-NEXT. Subtítulos formato .srt y .ass Color. Tiempo de ejecución > 01:10:28. Disfruta... ;)... 
Spanish 앨리스.Alice.E27-E28.201017-NEXT-VIKI   JoeruKyuden
Ep. 27 - 28 [ VIKI SUB ] Subtítulos gracias al Equipo ⏳ Justicieros del Tiempo ⏳ en @Viki.com .Sincronizado para-1080p / 720p-NEXT. Subtítulos formato .srt y .ass Color. Tiempo de ejecución > 00:59:33. Disfruta... ;)... 
Spanish 앨리스.Alice.E25-E26.201016-NEXT-VIKI   JoeruKyuden
Ep. 25 - 26 [ VIKI SUB ] Subtítulos gracias al Equipo ⏳ Justicieros del Tiempo ⏳ en @Viki.com .Sincronizado para-1080p / 720p-NEXT. Subtítulos formato .srt y .ass Color. Tiempo de ejecución > 01:08:16. Disfruta... ;)... 
Spanish 앨리스.Alice.E23-E24.201010-NEXT-VIKI   JoeruKyuden
Ep. 23 - 24 [ VIKI SUB ] Subtítulos gracias al Equipo ⏳ Justicieros del Tiempo ⏳ en @Viki.com .Sincronizado para-1080p / 720p-NEXT. Subtítulos formato .srt y .ass Color. Tiempo de ejecución > 00:59:29. Disfruta... ;)... 
Spanish 앨리스.Alice.E21-E22.201009-NEXT-VIKI   JoeruKyuden
Ep. 21 - 22 [ VIKI SUB ] Subtítulos gracias al Equipo ⏳ Justicieros del Tiempo ⏳ en @Viki.com .Sincronizado para-1080p / 720p-NEXT. Subtítulos formato .srt y .ass Color. Tiempo de ejecución > 01:06:36. Disfruta... ;)... 
Spanish 앨리스.Alice.E19-E20.200926-NEXT-VIKI   JoeruKyuden
Ep. 19 - 20 [ VIKI SUB ] Subtítulos gracias al Equipo ⏳ Justicieros del Tiempo ⏳ en @Viki.com .Sincronizado para-1080p / 720p-NEXT. Subtítulos formato .srt y .ass Color. 
Spanish 앨리스.Alice.E17-E18.200925-NEXT-VIKI   JoeruKyuden
Ep. 17 - 18 [ VIKI SUB ] Subtítulos gracias al Equipo ⏳ Justicieros del Tiempo ⏳ en @Viki.com .Sincronizado para-1080p / 720p-NEXT. Subtítulos formato .srt y .ass Color. 
Spanish 앨리스.Alice.E15-E16.200919-NEXT-VIKI   JoeruKyuden
Ep. 15 - 16 [ VIKI SUB ] Subtítulos gracias al Equipo ⏳ Justicieros del Tiempo ⏳ @Viki.com .Sincronizado para-1080p / 720p-NEXT. Subtítulos formato .srt y .ass Color. 
Spanish 앨리스.Alice.E13-E14.200918-NEXT-VIKI   JoeruKyuden
Ep. 13 - 14 [ VIKI SUB ] Subtítulos gracias al Equipo ⏳ Justicieros del Tiempo ⏳ @Viki.com .Sincronizado para-1080p / 720p-NEXT. Subtítulos formato .srt y .ass Color. 
Spanish 앨리스.Alice.E11-E12.200912-NEXT-VIKI   JoeruKyuden
Ep. 11 - 12 [ VIKI SUB ] Subtítulos gracias al Equipo ⏳ Justicieros del Tiempo ⏳ @Viki.com .Sincronizado para-1080p / 720p-NEXT. Subtítulos formato .srt y .ass Color. 
Spanish 앨리스.Alice.E09-E10.200911-NEXT-VIKI   JoeruKyuden
Ep. 09 - 10 [ VIKI SUB ] Subtítulos gracias al Equipo ⏳ Justicieros del Tiempo ⏳ @Viki. Sincronizado para-NEXT. Subtítulos formato .srt y .ass Color. 
Spanish 앨리스.Alice.E07-E08.200905-NEXT-VIKI   JoeruKyuden
𝐄𝐩. 07 - 08【𝐕𝐈K𝐈 𝐒𝐮𝐛.】"Jin Gyeom recupera la tarjeta de tiempo" y "Jin Gyeom conoce a Seok Oh Won". Sincronizado para-NEXT. Subtítulos formato .srt y .ass Color. 
Spanish 앨리스.Alice.E07-E08.200905.1080p.WEB-DL.H264.AAC-VIKI   JoeruKyuden
𝐄𝐩. 07 - 08【𝐕𝐈K𝐈 𝐒𝐮𝐛.】"Jin Gyeom recupera la tarjeta de tiempo" y "Jin Gyeom conoce a Seok Oh Won". Sincronizado para-1080p.WEB-DL.H264.AAC. Subtítulos formato .srt y .ass Color. 
Spanish 앨리스.Alice.E05-E06.200904.1080p-NEXT-VIKI   JoeruKyuden
𝐄𝐩. 05 - 06【𝐕𝐈K𝐈 𝐒𝐮𝐛.】 "Jin Gyeom le da a Tae Yi la tarjeta de tiempo" y "Una madre desesperada". Sincronizado para-1080p-NEXT. Subtítulos formato .srt y .ass Color. 
Spanish 앨리스.Alice.E05-E06.200904.1080p.WEB-DL.H264.AAC-VIKI   JoeruKyuden
𝐄𝐩. 05 - 06【𝐕𝐈K𝐈 𝐒𝐮𝐛.】"Jin Gyeom le da a Tae Yi la tarjeta de tiempo" y "Una madre desesperada". Sincronizado para-1080p.WEB-DL.H264.AAC. Subtítulos formato .srt y .ass Color. 
Spanish 앨리스.Alice.E03-E04.200829.1080p-NEXT-VIKI   JoeruKyuden
𝐄𝐩. 03 - 04【𝐕𝐈K𝐈 𝐒𝐮𝐛.】"Jin Gyeom ve a su madre" y "Un patrón con venganza". Sincronizado para-1080p-NEXT. Subtítulos formato .srt y .ass Color. Duración 00:59:41. 2.27GB 
Spanish 앨리스.Alice.E03-E04.200829.1080p.WEB-DL.H264.AAC-VIKI   JoeruKyuden
𝐄𝐩. 03 - 04【𝐕𝐈K𝐈 𝐒𝐮𝐛.】"Jin Gyeom ve a su madre" y "Un patrón con venganza". Sincronizado para-1080p.WEB-DL.H264.AAC. Subtítulos formato .srt y .ass Color. 
Spanish 앨리스.Alice.E01-E02.200828.1080p-NEXT-VIKI   JoeruKyuden
𝐄𝐩. 01 - 02【𝐕𝐈K𝐈 𝐒𝐮𝐛.】"El Libro de la Profecía" y "Jin Gyeom se convierte en un oficial de policía". Sincronizado para-NEXT. Subtítulos formato .srt y .ass Color. Duración 01:08:59. 1.59GB 
Spanish 앨리스.Alice.E01-E02.200828.1080p.WEB-DL.H264.AAC-VIKI   JoeruKyuden
𝐄𝐩. 01 - 02【𝐕𝐈K𝐈 𝐒𝐮𝐛.】"El Libro de la Profecía" y "Jin Gyeom se convierte en un oficial de policía". Sincronizado para-1080p.WEB-DL.H264.AAC. Subtítulos formato .srt y .ass Color. 
Spanish Alice.S01E16.1080p.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor   jmanuelsoriano
Originales extraídos del vídeo. Traducción mediante GT y ligeramente editado. Para la versión WEB-DL de AppleTor. Fin de la serie. Gracias por seguirla con mis aportes. 
Spanish Alice.S01E15.1080p.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor   jmanuelsoriano
Originales extraídos del vídeo. Traducción mediante GT y editado en parte. Para la versión WEB-DL de AppleTor. 
Spanish Alice.S01E14.1080p.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor   jmanuelsoriano
Originales en inglés extraídos del vídeo. Editadas líneas y parte de la traducción. Traducción mediante GT. Para la versión WEB-DL de AppleTor. 
Spanish Alice.S01E13.1080p.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor   jmanuelsoriano
Originales extraídos del vídeo. Traducción mediante GT y editado en parte. Para la versión WEB-DL de AppleTor. 
Spanish Alice.S01E12.1080p.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor   jmanuelsoriano
Los originales en inglés que subió Ruoxi. Traducción mediante GT, editado en parte y resincronizado. Para la versión WEB-DL de AppleTor. 
Spanish Alice.S01E11.1080p.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor   jmanuelsoriano
Los de JohanCancela22, editadas líneas largas y algo de traducción, y sincronizados para la versión WEB-DL de AppleTor. 
Spanish Alice.S01E10.1080p.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor   jmanuelsoriano
Subtítulos originales extraídos del video y traducidos mediante GT y editados mínimamente. Para la versión WEB-DEL de AppleTor. 
Spanish Alice.S01E09.1080p.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor   jmanuelsoriano
Originales subidos por ParkMinYoung. Traducidos mediante GT y editados. Sincronizados para la versión WEB-DL de AppleTor. 
Spanish Alice.S01E08.1080p.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor   jmanuelsoriano
Versión de NEXT sincronizada y editada para WEB-DL de AppleTor. 
Spanish Alice.S01E07.1080p.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor   jmanuelsoriano
Traducción con GT. Editadas líneas largas y varias correcciones. Para la versión WEB-DL de AppleTor. Extraído de los originales en inglés del vídeo. 
Spanish Alice.S01E06.1080p.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor   jmanuelsoriano
Episodio 6. Los que subió Beto_Kim sincronizados para la versión WEB-DL de AppleTor. Editada la referencia a la 2ª parte del episodio y algunas cursivas. No se tocó nada más de la traducción. 
Spanish Alice.S01E05.1080p.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor.ESP   jmanuelsoriano
Traducción con GT. Editadas algunas partes y sincronizado para la versión WEB-DL de AppleTor. 
Spanish Alice.S01E04.1080p.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor   jmanuelsoriano
Episodio 4. Los que subió Beto_Kim para la versión WEB-DL de AppleTor. Arregladas líneas largas y los errores de la codificación de idioma. No toqué la traducción. 
Spanish Alice.S01E03.1080p.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor   jmanuelsoriano
Episodio 3. Los de Beto_Kim para la versión WEB-DL de AppleTor. Arregladas líneas largas. No se tocó la traducción. Se nombra episodio 3 al igual que en el vídeo. 
Spanish Alice.S01E02.1080p.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor   jmanuelsoriano
Episodio 2.Los de Beto_Kim sincronizados para la versión 1080p.WEB-DL.AppleTor. Arregladas líneas largas. No toqué la traducción. 
Spanish Alice.S01E01.1080p.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor   jmanuelsoriano
Episodio 1.Los de Beto_Kim sincronizados para la versión 1080p.WEB-DL-AppleTor. Arregladas líneas largas. No toqué la traducción. 
Spanish Alice.E31-E32.NEXT.CV.CHY   xoc85
..▐❣ᗩSIᗩSᑌᗷTITᑌᒪOSSᖇT.ᗷᒪOGSᑭOT.ᑕOᗰ❣▐..Subtítulos de Asia Team [Agregué la letra de las canciones de viki y subtítulos de los adelantos de viki también para complementarlos] Créditos para ellos, yo sólo agregué y síncronicé. 
Spanish Alice.E29-E30.NEXT.CV.CHY   xoc85
..▐❣ᗩSIᗩSᑌᗷTITᑌᒪOSSᖇT.ᗷᒪOGSᑭOT.ᑕOᗰ❣▐..Subtítulos de Asia Team [Agregué la letra de las canciones de viki y subtítulos de los adelantos de viki también para complementarlos] Créditos para ellos, yo sólo agregué y síncronicé. 
Spanish Alice.E27-E28.NEXT.CV.CHY   xoc85
..▐❣ᗩSIᗩSᑌᗷTITᑌᒪOSSᖇT.ᗷᒪOGSᑭOT.ᑕOᗰ❣▐..Subtítulos de Asia Team [Agregué la letra de las canciones de viki y subtítulos de los adelantos de viki también para complementarlos] Créditos para ellos, yo sólo agregué y síncronicé. 
Spanish Alice.E25-E26.NEXT.CV.CHY   xoc85
..▐❣ᗩSIᗩSᑌᗷTITᑌᒪOSSᖇT.ᗷᒪOGSᑭOT.ᑕOᗰ❣▐..Subtítulos de Asia Team [Agregué la letra de las canciones de viki y subtítulos de los adelantos de viki también para complementarlos] Créditos para ellos, yo sólo agregué y síncronicé. 
Spanish Alice.E23-E24.NEXT.CV.CHY   xoc85
..▐❣ᗩSIᗩSᑌᗷTITᑌᒪOSSᖇT.ᗷᒪOGSᑭOT.ᑕOᗰ❣▐..Subtítulos de Asia Team [Agregué la letra de las canciones de viki y subtítulos de los adelantos de viki también para complementarlos] Créditos para ellos, yo sólo agregué y síncronicé. 
Spanish Alice.E21-E22.NEXT.CV.CHY   xoc85
..▐❣ᗩSIᗩSᑌᗷTITᑌᒪOSSᖇT.ᗷᒪOGSᑭOT.ᑕOᗰ❣▐..Subtítulos de Asia Team [Agregué la letra de las canciones de viki y subtítulos de los adelantos de viki también para complementarlos] Créditos para ellos, yo sólo agregué y síncronicé. 
Spanish Alice.E19-E20.NEXT.CV.CHY   xoc85
..▐❣ᗩSIᗩSᑌᗷTITᑌᒪOSSᖇT.ᗷᒪOGSᑭOT.ᑕOᗰ❣▐..Subtítulo hecho en base a viu/asia-team/viki, corregidos línea por línea y mejorados por Choi Ha Young. Síncronizados para la versión Next. 
Spanish Alice.E17-E18.NEXT.CV.CHY   xoc85
..▐❣ᗩSIᗩSᑌᗷTITᑌᒪOSSᖇT.ᗷᒪOGSᑭOT.ᑕOᗰ❣▐..Subtítulo hecho en base a viu/asia-team/viki, corregidos línea por línea y mejorados por Choi Ha Young. Síncronizados para la versión Next. 
Spanish Alice.E15-E16.NEXT.CV.CHY   xoc85
..▐❣ᗩSIᗩSᑌᗷTITᑌᒪOSSᖇT.ᗷᒪOGSᑭOT.ᑕOᗰ❣▐..Subtítulo hecho en base a viu/asia-team/viki, corregidos línea por línea y mejorados por Choi Ha Young. Síncronizados para la versión Next. 
Spanish Alice.E15-E16.200919-NEXT-VIU   Beto_Kim
EP. 15-16 [NEXT] | Sígueme en mi IG: beto_kim_ss para noticias de próximos subtitulos. 
Spanish Alice.E13-E14.NEXT.CV.CHY   xoc85
..▐❣ᗩSIᗩSᑌᗷTITᑌᒪOSSᖇT.ᗷᒪOGSᑭOT.ᑕOᗰ❣▐..Subtítulo hecho en base a viu/asia-team/viki, corregidos línea por línea y mejorados por Choi Ha Young. Síncronizados para la versión Next. 
Spanish Alice.E13-E14.200918-NEXT-VIU   Beto_Kim
EP. 13-14 [NEXT] | Sígueme en mi IG: beto_kim_ss para noticias de próximos subtitulos. 
Spanish Alice.E11-E12.NEXT.CV.CHY   xoc85
..▐❣ᗩSIᗩSᑌᗷTITᑌᒪOSSᖇT.ᗷᒪOGSᑭOT.ᑕOᗰ❣▐..Subtítulo hecho en base a viu/asia-team/viki, corregidos línea por línea y mejorados por Choi Ha Young. Síncronizados para la versión Next. 
Spanish Alice.E11-E12.200912-NEXT-VIU   Beto_Kim
EP. 11-12 [NEXT] | Sígueme en mi IG: beto_kim_ss para noticias de próximos subtitulos. 
Spanish Alice.E09-E10.NEXT.CV.CHY   xoc85
..▐❣ᗩSIᗩSᑌᗷTITᑌᒪOSSᖇT.ᗷᒪOGSᑭOT.ᑕOᗰ❣▐..Subtítulo hecho en base a viu/asia-team/viki, corregidos línea por línea y mejorados por Choi Ha Young. Síncronizados para la versión Next. 
Spanish Alice.E09-E10.200911-NEXT-VIU   Beto_Kim
EP. 09-10 [NEXT] | Sígueme en mi IG: beto_kim_ss para noticias de próximos subtitulos. 
Spanish Alice.E07-E08.NEXT.CV.CHY   xoc85
..▐❣ᗩSIᗩSᑌᗷTITᑌᒪOSSᖇT.ᗷᒪOGSᑭOT.ᑕOᗰ❣▐..Subtítulos originales de viki, corregidos línea por línea y mejorados por Choi Ha Young. Síncronizados para la versión Next. 
Spanish Alice.E07-E08.200905-NEXT-VIU   Beto_Kim
EP. 07-08 [NEXT] | Sígueme en mi IG: beto_kim_ss para noticias de próximos subtitulos. 
Spanish Alice.E05-E06.NEXT.CV.CHY   xoc85
..▐❣ᗩSIᗩSᑌᗷTITᑌᒪOSSᖇT.ᗷᒪOGSᑭOT.ᑕOᗰ❣▐..Subtítulos originales de viki, corregidos línea por línea y mejorados por Choi Ha Young. Síncronizados para la versión Next. 
Spanish Alice.E05-E06.200904-NEXT-VIU   Beto_Kim
EP. 05-06 [NEXT] | Sígueme en mi IG: beto_kim_ss para noticias de próximos subtitulos. 
Spanish Alice.E03-E04.NEXT.CV.CHY   xoc85
..▐❣ᗩSIᗩSᑌᗷTITᑌᒪOSSᖇT.ᗷᒪOGSᑭOT.ᑕOᗰ❣▐..Subtítulos originales de viki, corregidos línea por línea y mejorados por Choi Ha Young. Síncronizados para la versión Next. 
Spanish Alice.E03-E04.200829-NEXT-VIU   Beto_Kim
Ep. 03-04 [NEXT] Visita mi blog: doramasnowes.blogspot.com 
Spanish Alice.E01-E02.NEXT.CV.CHY   xoc85
..▐❣ᗩSIᗩSᑌᗷTITᑌᒪOSSᖇT.ᗷᒪOGSᑭOT.ᑕOᗰ❣▐..Subtítulos originales de viki, corregidos línea por línea y mejorados por Choi Ha Young. Síncronizados para la versión Next. 
Spanish Alice.E01-E02.200828-NEXT-VIU   Beto_Kim
Ep. 01-02 [NEXT] Visita mi blog: doramasnowes.blogspot.com 
Spanish Alice E08.1080p.NEXT.mp4   jmanuelsoriano
Traducido con GT y arreglado en muchas partes. Para la versión NEXT en mp4. 
Spanish Alice - 1x01 - Episode 1   Jesusgv21
Versión - ION10 
Spanish [14]Alice   JohanCancela22
[14]Alice | Disfruta viendo "Alice" con nuestros subtitulos en español 
Spanish [13]Alice   JohanCancela22
[13]Alice | Disfruta viendo "Alice" con nuestros subtitulos en español 
Spanish [12]Alice   JohanCancela22
[12]Alice | Disfruta viendo "Alice" con nuestros subtitulos en español 
Spanish [11]Alice   JohanCancela22
[11]Alice | Disfruta viendo "Alice" con nuestros subtitulos en español  
Spanish [10]Alice   JohanCancela22
[10]Alice | Disfruta viendo "Alice" con nuestros subtitulos en español  
Spanish [09]Alice   JohanCancela22
[09]Alice | Disfruta viendo "Alice" con nuestros subtitulos en español 
Spanish [08]Alice   JohanCancela22
[08]Alice | Disfruta viendo "Alice" con nuestros subtitulos en español 
Spanish [07]Alice   JohanCancela22
[07]Alice | Disfruta viendo "Alice" con nuestros subtitulos en español 
Spanish [06]Alice   JohanCancela22
[06]Alice | Disfruta viendo "Alice" con nuestros subtitulos en español 
Spanish [05]Alice   JohanCancela22
[05]Alice | Disfruta viendo "Alice" con nuestros subtitulos en español 
Spanish [04]Alice   JohanCancela22
[04]Alice | Disfruta viendo "Alice" con nuestros subtitulos en español 
Spanish [03]Alice   JohanCancela22
[03]Alice | Disfruta viendo "Alice" con nuestros subtitulos en español 
Spanish [02]Alice   JohanCancela22
[02]Alice | Disfruta viendo "Alice" con nuestros subtitulos en español 
Spanish [01]Alice   JohanCancela22
[01]Alice | Disfruta viendo "Alice" con nuestros subtitulos en español 

زیرنویس های با امتیاز بد

Bengali Alice.S01E03.bangla   Anonymous
যে কোন মুভি ডাউনলোড ক্ররার জন্য আমাদের ওয়েবসাইট ভিজিট করুন - "www.msmoviesbd.com" 
Bengali Alice.S01E02.bangla   Anonymous
যে কোন মুভি ডাউনলোড ক্ররার জন্য আমাদের ওয়েবসাইট ভিজিট করুন - "www.msmoviesbd.com" 
Bengali Alice.E01.Bangla   Anonymous
যে কোন মুভি ডাউনলোড ক্ররার জন্য আমাদের ওয়েবসাইট ভিজিট করুন - "www.msmoviesbd.com"