زیرنویس های:

Poster

Grand Canyonscope Imdb

  • Year: 1954
برای مشاهده ی زیرنویس های فارسی اینجا کلیک کنید
  • زیرنویس های با امتیاز خوب
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
مشخصات زیرنویس زبان فایل ها H.I. مترجم توضیخات
Chinese BG code Grand.Canyonscope.1954.WEB-DL.DSNP   ChristopherCavco
Chinese (Simplified) 
Chinese BG code Grand.Canyonscope.1954.WEB-DL.DSNP   ChristopherCavco
Chinese (Hong Kong) 
Danish Grand.Canyonscope.1954.WEB-DL.DSNP   ChristopherCavco
 
Danish Grand.Canyonscope.1954.1080p.WEBRip.x264.AAC-[YTS.MX]   Firewalker.dk
Retail 
English Grand.Canyonscope.1954.WEB-DL.DSNP   ChristopherCavco
 
English Grand.Canyonscope.1954.720p.WEBRip.x264.AAC-[YTS.MX]   MMT_Release
HI removed 
English Grand.Canyonscope.1954.1080p.WEBRip.x264.AAC-[YTS.MX]   MMT_Release
HI removed 
Finnish Grand.Canyonscope.1954.WEB-DL.DSNP   ChristopherCavco
 
Finnish Grand.Canyonscope.1954.1080p.WEBRip.x264.AAC-[YTS.MX]   Firewalker.dk
Retail 
French Grand.Canyonscope.1954.WEB-DL.DSNP   ChristopherCavco
 
German Grand.Canyonscope.1954.WEB-DL.DSNP   ChristopherCavco
 
Italian Grand.Canyonscope.1954.WEB-DL.DSNP   ChristopherCavco
 
Norwegian Grand.Canyonscope.1954.WEB-DL.DSNP   ChristopherCavco
 
Norwegian Grand.Canyonscope.1954.1080p.WEBRip.x264.AAC-[YTS.MX]   Firewalker.dk
Retail 
Portuguese Grand.Canyonscope.1954.WEB-DL.DSNP   ChristopherCavco
 
Spanish Grand.Canyonscope.1954.WEB-DL.DSNP   ChristopherCavco
 
Swedish Grand.Canyonscope.1954.WEB-DL.DSNP   ChristopherCavco
 
Swedish Grand.Canyonscope.1954.1080p.WEBRip.x264.AAC-[YTS.MX]   Firewalker.dk
Retail