زیرنویس های:

Poster

House of the Dragon - فصل اول Imdb

برای مشاهده ی زیرنویس های فارسی اینجا کلیک کنید
  • زیرنویس های با امتیاز خوب
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
مشخصات زیرنویس زبان فایل ها H.I. مترجم توضیخات
Arabic House.Of.The.Dragon.S01E06.XviD.AFG   haider_Almadany
🧧𝗘𝟎6-𝐇𝐌𝐚𝐱 أحمد جواد - د.حيدر المدني🧧  
Arabic House.of.the.Dragon.S01E06.WEBRip.x264-XEN0N   YousseFari
🟨د.علي طلال💚السادسة🟨KiLLeR SpIDeR🟨يوسف فريد💚🟨  
Arabic House.of.the.Dragon.S01E06.WEBRip.x264-ION10   haider_Almadany
🧧𝗘𝟎6-𝐇𝐌𝐚𝐱 أحمد جواد - د.حيدر المدني🧧  
Arabic House.of.the.Dragon.S01E06.WEBRip.x264-ION10   YousseFari
🟨د.علي طلال💚السادسة🟨KiLLeR SpIDeR🟨يوسف فريد💚🟨  
Arabic House.of.the.Dragon.S01E06.WEBRip.x264-ION10   TheFmC
𝐄𝐏.6 -💢 𝗢𝗦𝗡 𝗢𝗥𝗜𝗚𝗜𝗡𝗔𝗟𝗦 💢.HMAX  
Arabic House.of.the.Dragon.S01E06.WEB.x264-TORRENTGALAXY   haider_Almadany
🧧𝗘𝟎6-𝐇𝐌𝐚𝐱 أحمد جواد - د.حيدر المدني🧧  
Arabic House.of.the.Dragon.S01E06.WEB.x264-TORRENTGALAXY   YousseFari
🟨د.علي طلال💚السادسة🟨KiLLeR SpIDeR🟨يوسف فريد💚🟨  
Arabic House.Of.The.Dragon.S01E06.WEB.720p.x265-MiNX   haider_Almadany
🧧𝗘𝟎6-𝐇𝐌𝐚𝐱 أحمد جواد - د.حيدر المدني🧧  
Arabic House.Of.The.Dragon.S01E06.WEB.720p.x265-MiNX   YousseFari
🟨د.علي طلال💚السادسة🟨KiLLeR SpIDeR🟨يوسف فريد💚🟨  
Arabic House.of.the.Dragon.S01E06.The.Princess.and.the.Queen.720p/1080p.HMAX.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   YousseFari
🟨د.علي طلال💚السادسة🟨KiLLeR SpIDeR🟨يوسف فريد💚🟨  
Arabic House.of.the.Dragon.S01E06.The.Princess.and.the.Queen.720p/1080p.HMAX.WEBRip.DD5.1.X.264-EVO   YousseFari
🟨د.علي طلال💚السادسة🟨KiLLeR SpIDeR🟨يوسف فريد💚🟨  
Arabic House.of.the.Dragon.S01E06.The.Princess.and.the.Queen.720p.HMAX.WEBRip.DDP5.1.Atmos.x264-SMURF   TheFmC
𝐄𝐏.6 -💢 𝗢𝗦𝗡 𝗢𝗥𝗜𝗚𝗜𝗡𝗔𝗟𝗦 💢.HMAX  
Arabic House.of.the.Dragon.S01E06.The.Princess.and.the.Queen.720p.HMAX.WEBRip.DDP5.1.Atmos.x264-SMURF   MHrbi
E06 • 𝗢𝗦𝗡 ترجمة  
Arabic House.of.the.Dragon.S01E06.The.Princess.and.the.Queen.2160p.HMAX.WEB-DL.x265.10bit.HDR.DDP5.1.Atmos-SMURF   haider_Almadany
🧧𝗘𝟎6-𝐇𝐌𝐚𝐱 أحمد جواد - د.حيدر المدني🧧  
Arabic House.of.the.Dragon.S01E06.The.Princess.and.the.Queen.2160p.HMAX.WEB-DL.x265.10bit.HDR.DDP5.1.Atmos-SMURF   TheFmC
𝐄𝐏.6 -💢 𝗢𝗦𝗡 𝗢𝗥𝗜𝗚𝗜𝗡𝗔𝗟𝗦 💢.HMAX  
Arabic House.of.the.Dragon.S01E06.The.Princess.and.the.Queen.2160p.HMAX.WEB-DL.x265.10bit.HDR.DDP5.1.Atmos-SMURF   MHrbi
E06 • 𝗢𝗦𝗡 ترجمة  
Arabic House.of.the.Dragon.S01E06.The.Princess.and.the.Queen.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HDR.HEVC-NTb   MHrbi
E06 • 𝗢𝗦𝗡 ترجمة  
Arabic House.of.the.Dragon.S01E06.The.Princess.and.the.Queen.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.DoVi.HEVC-NTb   MHrbi
E06 • 𝗢𝗦𝗡 ترجمة  
Arabic House.of.the.Dragon.S01E06.The.Princess.and.the.Queen.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.DoVi.HEVC-CMRG   MHrbi
E06 • 𝗢𝗦𝗡 ترجمة  
Arabic House.Of.The.Dragon.S01E06.The.Princess.and.the.Queen.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.DV.HEVC-CMRG   TheFmC
𝐄𝐏.6 -💢 𝗢𝗦𝗡 𝗢𝗥𝗜𝗚𝗜𝗡𝗔𝗟𝗦 💢.HMAX  
Arabic House.of.the.Dragon.S01E06.The.Princess.and.the.Queen.1080p.HMAX.WEBRip.DDP5.1.Atmos.x264-SMURF   haider_Almadany
🧧𝗘𝟎6-𝐇𝐌𝐚𝐱 أحمد جواد - د.حيدر المدني🧧  
Arabic House.of.the.Dragon.S01E06.The.Princess.and.the.Queen.1080p.HMAX.WEBRip.DDP5.1.Atmos.x264-SMURF   TheFmC
𝐄𝐏.6 -💢 𝗢𝗦𝗡 𝗢𝗥𝗜𝗚𝗜𝗡𝗔𝗟𝗦 💢.HMAX  
Arabic House.of.the.Dragon.S01E06.The.Princess.and.the.Queen.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-NTb   MHrbi
E06 • 𝗢𝗦𝗡 ترجمة  
Arabic House.of.the.Dragon.S01E06.HDR.2160p.WEB.h265-TRUFFLE   haider_Almadany
🧧𝗘𝟎6-𝐇𝐌𝐚𝐱 أحمد جواد - د.حيدر المدني🧧  
Arabic House.of.the.Dragon.S01E06.HDR.2160p.WEB.h265-TRUFFLE   YousseFari
🟨د.علي طلال💚السادسة🟨KiLLeR SpIDeR🟨يوسف فريد💚🟨  
Arabic House.of.the.Dragon.S01E06.HDR.2160p.WEB.h265-TRUFFLE   TheFmC
𝐄𝐏.6 -💢 𝗢𝗦𝗡 𝗢𝗥𝗜𝗚𝗜𝗡𝗔𝗟𝗦 💢.HMAX  
Arabic House.of.the.Dragon.S01E06.720p/1080p.WEB.H264-TRUFFLE   YousseFari
🟨د.علي طلال💚السادسة🟨KiLLeR SpIDeR🟨يوسف فريد💚🟨  
Arabic House.of.the.Dragon.S01E06.720p/1080p.WEB.H264-CAKES   YousseFari
🟨د.علي طلال💚السادسة🟨KiLLeR SpIDeR🟨يوسف فريد💚🟨  
Arabic House.of.the.Dragon.S01E06.720p.WEBRip.DDP5.1.Atmos.x264-SMURF   YousseFari
🟨د.علي طلال💚السادسة🟨KiLLeR SpIDeR🟨يوسف فريد💚🟨  
Arabic House.of.the.Dragon.S01E06.720p.WEB.h264-TRUFFLE   MHrbi
E06 • 𝗢𝗦𝗡 ترجمة  
Arabic House.of.the.Dragon.S01E06.720p.WEB.H264-CAKES   TheFmC
𝐄𝐏.6 -💢 𝗢𝗦𝗡 𝗢𝗥𝗜𝗚𝗜𝗡𝗔𝗟𝗦 💢.HMAX  
Arabic House.of.the.Dragon.S01E06.2160p.WEB.H265-GLHF   TheFmC
𝐄𝐏.6 -💢𝗢𝗦𝗡 𝗢𝗥𝗜𝗚𝗜𝗡𝗔𝗟𝗦💢.CRAV & ونسخة الاعلانات تظهر في بداية الحلقة  
Arabic House.Of.The.Dragon.S01E06.2160p.The.Princess.and.the.Queen.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.HDR.HEVC-CMRG   haider_Almadany
🧧𝗘𝟎6-𝐇𝐌𝐚𝐱 أحمد جواد - د.حيدر المدني🧧  
Arabic House.Of.The.Dragon.S01E06.2160p.The.Princess.and.the.Queen.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.HDR.HEVC-CMRG   TheFmC
𝐄𝐏.6 -💢 𝗢𝗦𝗡 𝗢𝗥𝗜𝗚𝗜𝗡𝗔𝗟𝗦 💢.HMAX  
Arabic House.of.the.Dragon.S01E06.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.HDR.HEVC-EVO   MHrbi
E06 • 𝗢𝗦𝗡 ترجمة  
Arabic House.of.The.Dragon.S01E06.2160p.CRAV.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.x265-NTb   TheFmC
𝐄𝐏.6 -💢𝗢𝗦𝗡 𝗢𝗥𝗜𝗚𝗜𝗡𝗔𝗟𝗦💢.CRAV & ونسخة الاعلانات تظهر في بداية الحلقة  
Arabic House.of.the.Dragon.S01E06.1080p.WEB.h264-TRUFFLE   MHrbi
E06 • 𝗢𝗦𝗡 ترجمة  
Arabic House.of.the.Dragon.S01E06.1080p.WEB.H264-CAKES   TheFmC
𝐄𝐏.6 -💢 𝗢𝗦𝗡 𝗢𝗥𝗜𝗚𝗜𝗡𝗔𝗟𝗦 💢.HMAX  
Arabic House.of.the.Dragon.S01E06.1080p.WEB.H264-CAKE   haider_Almadany
🧧𝗘𝟎6-𝐇𝐌𝐚𝐱 أحمد جواد - د.حيدر المدني🧧  
Arabic House.of.the.Dragon.S01E06.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.HEVC-EVO   MHrbi
E06 • 𝗢𝗦𝗡 ترجمة  
Arabic House.of.the.Dragon.S01E06.1080p.HEVC.x265-MeGusta   haider_Almadany
🧧𝗘𝟎6-𝐇𝐌𝐚𝐱 أحمد جواد - د.حيدر المدني🧧  
Arabic House.Of.The.Dragon.S01E05.XviD.AFG   Ahmed_Jawad
🌀🧧𝗘05 - 𝐇𝐌𝐚𝐱🧧🌀 د.حيدر المدني - أحمد جواد 🌀 
Arabic House.Of.The.Dragon.S01E05.XviD.AFG   YousseFari
🟨الخامسة💚KiLLeR SpIDeR🟨يوسف فريد🟨د.علي طلال💚🟨 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E05.WEBRip.x264-ION10   Ahmed_Jawad
🌀🧧𝗘05 - 𝐇𝐌𝐚𝐱🧧🌀 د.حيدر المدني - أحمد جواد 🌀 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E05.WEBRip.x264-ION10   YousseFari
🟨الخامسة💚KiLLeR SpIDeR🟨يوسف فريد🟨د.علي طلال💚🟨 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E05.WEB.x264-TORRENTGALAXY   Ahmed_Jawad
🌀🧧𝗘05 - 𝐇𝐌𝐚𝐱🧧🌀 د.حيدر المدني - أحمد جواد 🌀 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E05.WEB.x264-TORRENTGALAXY   YousseFari
🟨الخامسة💚KiLLeR SpIDeR🟨يوسف فريد🟨د.علي طلال💚🟨 
Arabic House.Of.The.Dragon.S01E05.WEB.720p.x265-MiNX   Ahmed_Jawad
🌀🧧𝗘05 - 𝐇𝐌𝐚𝐱🧧🌀 د.حيدر المدني - أحمد جواد 🌀 
Arabic House.Of.The.Dragon.S01E05.WEB.720p.x265-MiNX   YousseFari
🟨الخامسة💚KiLLeR SpIDeR🟨يوسف فريد🟨د.علي طلال💚🟨 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E05.We.Light.the.Way.720p/1080p.HMAX.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   Ahmed_Jawad
🌀🧧𝗘05 - 𝐇𝐌𝐚𝐱🧧🌀 د.حيدر المدني - أحمد جواد 🌀 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E05.We.Light.the.Way.720p/1080p.HMAX.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   YousseFari
🟨الخامسة💚KiLLeR SpIDeR🟨يوسف فريد🟨د.علي طلال💚🟨 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E05.We.Light.the.Way.720p.HMAX.WEBRip.AAC2.0.X.264-EVO   Ahmed_Jawad
🌀🧧𝗘05 - 𝐇𝐌𝐚𝐱🧧🌀 د.حيدر المدني - أحمد جواد 🌀 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E05.We.Light.the.Way.720p.HMAX.WEBRip.AAC2.0.X.264-EVO   YousseFari
🟨الخامسة💚KiLLeR SpIDeR🟨يوسف فريد🟨د.علي طلال💚🟨 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E05.We.Light.the.Way.720p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-NTb   MHrbi
E05 • 𝗢𝗦𝗡 ترجمة 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E05.We.Light.the.Way.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HDR.HEVC-NTb   MHrbi
E05 • 𝗢𝗦𝗡 ترجمة 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E05.We.Light.the.Way.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.DoVi.HEVC-NTb   Ahmed_Jawad
🌀🧧𝗘05 - 𝐇𝐌𝐚𝐱🧧🌀 د.حيدر المدني - أحمد جواد 🌀 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E05.We.Light.the.Way.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.DoVi.HEVC-NTb   YousseFari
🟨الخامسة💚KiLLeR SpIDeR🟨يوسف فريد🟨د.علي طلال💚🟨 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E05.We.Light.the.Way.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.DoVi.HEVC-NTb   MHrbi
E05 • 𝗢𝗦𝗡 ترجمة 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E05.We.Light.the.Way.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.DoVi.HEVC-CMRG   MHrbi
E05 • 𝗢𝗦𝗡 ترجمة 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E05.We.Light.the.Way.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.HDR.H.265-SMURF   MHrbi
E05 • 𝗢𝗦𝗡 ترجمة 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E05.We.Light.the.Way.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-NTb   MHrbi
E05 • 𝗢𝗦𝗡 ترجمة 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E05.HDR.2160p.WEB.h265-TRUFFLE   Ahmed_Jawad
🌀🧧𝗘05 - 𝐇𝐌𝐚𝐱🧧🌀 د.حيدر المدني - أحمد جواد 🌀 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E05.HDR.2160p.WEB.h265-TRUFFLE   YousseFari
🟨الخامسة💚KiLLeR SpIDeR🟨يوسف فريد🟨د.علي طلال💚🟨 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E05.720p/1080p.WEB.H264-TRUFFLE   Ahmed_Jawad
🌀🧧𝗘05 - 𝐇𝐌𝐚𝐱🧧🌀 د.حيدر المدني - أحمد جواد 🌀 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E05.720p/1080p.WEB.H264-TRUFFLE   YousseFari
🟨الخامسة💚KiLLeR SpIDeR🟨يوسف فريد🟨د.علي طلال💚🟨 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E05.720p.WEB.x265-MiNX   bk-conor
 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E05.720p.WEB.h264-TRUFFLE   MHrbi
E05 • 𝗢𝗦𝗡 ترجمة 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E05.720p.HEVC.x265-MeGusta   Ahmed_Jawad
🌀🧧𝗘05 - 𝐇𝐌𝐚𝐱🧧🌀 د.حيدر المدني - أحمد جواد 🌀 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E05.720p.HEVC.x265-MeGusta   YousseFari
🟨الخامسة💚KiLLeR SpIDeR🟨يوسف فريد🟨د.علي طلال💚🟨 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E05.2160p.WEB.H265-GLHF   TheFmC
𝐄𝐏.5 -💢𝗢𝗦𝗡 𝗢𝗥𝗜𝗚𝗜𝗡𝗔𝗟𝗦💢.CRAV & ونسخة الاعلانات تظهر في بداية الحلقة  
Arabic House.of.the.Dragon.S01E05.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.HDR.HEVC-EVO   MHrbi
E05 • 𝗢𝗦𝗡 ترجمة 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E05.2160p.CRAV.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.x265-SWTYBLZ   TheFmC
𝐄𝐏.5 -💢𝗢𝗦𝗡 𝗢𝗥𝗜𝗚𝗜𝗡𝗔𝗟𝗦💢.CRAV & ونسخة الاعلانات تظهر في بداية الحلقة  
Arabic House.of.the.Dragon.S01E05.2160p.CRAV.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.x265-NTb   TheFmC
𝐄𝐏.5 -💢𝗢𝗦𝗡 𝗢𝗥𝗜𝗚𝗜𝗡𝗔𝗟𝗦💢.CRAV & ونسخة الاعلانات تظهر في بداية الحلقة  
Arabic House.of.the.Dragon.S01E05.1080p.WEB.h264-TRUFFLE   MHrbi
E05 • 𝗢𝗦𝗡 ترجمة 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E05.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.HEVC-EVO   MHrbi
E05 • 𝗢𝗦𝗡 ترجمة 
Arabic House.Of.The.Dragon.S01-E05   Mandoz
ترجمة OSN+ الاصلية بدون ضبط توقيت SRT ♥ 
Arabic House.Of.The.Dragon.S01E04.XviD.AFG   haider_Almadany
🧧𝗘𝟎4-𝐇𝐌𝐚𝐱 فؤاد داكير- أحمد جواد - د.حيدر المدني🧧 
Arabic House.Of.The.Dragon.S01E04.XviD.AFG   ali talal
🟩 د.علي طلال🟩 الرابعة🟩KiLLeR SpIDeR🟩 يوسف فريد 🟩 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E04.WEBRip.x264-ION10   haider_Almadany
🧧𝗘𝟎4-𝐇𝐌𝐚𝐱 فؤاد داكير- أحمد جواد - د.حيدر المدني🧧 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E04.WEBRip.x264-ION10   ali talal
🟩 د.علي طلال🟩 الرابعة🟩KiLLeR SpIDeR🟩 يوسف فريد 🟩 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E04.WEBRip.x264-ION10   TheFmC
𝐄𝐏.4 -💢 𝗢𝗦𝗡 𝗢𝗥𝗜𝗚𝗜𝗡𝗔𝗟𝗦 💢.HMAX  
Arabic House.of.the.Dragon.S01E04.King.of.the.Narrow.Sea.720p.HMAX.WEBRip.DDP5.1.Atmos.x264-SMURF   haider_Almadany
🧧𝗘𝟎4-𝐇𝐌𝐚𝐱 فؤاد داكير- أحمد جواد - د.حيدر المدني🧧 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E04.King.of.the.Narrow.Sea.720p.HMAX.WEBRip.DDP5.1.Atmos.x264-SMURF   ali talal
🟩 د.علي طلال🟩 الرابعة🟩KiLLeR SpIDeR🟩 يوسف فريد 🟩 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E04.King.of.the.Narrow.Sea.720p.HMAX.WEBRip.DDP5.1.Atmos.x264-SMURF   TheFmC
𝐄𝐏.4 -💢 𝗢𝗦𝗡 𝗢𝗥𝗜𝗚𝗜𝗡𝗔𝗟𝗦 💢.HMAX  
Arabic House.of.the.Dragon.S01E04.King.of.the.Narrow.Sea.2160p.HMAX.WEB-DL.x265.10bit.HDR.DDP5.1.Atmos-SMURF   haider_Almadany
🧧𝗘𝟎4-𝐇𝐌𝐚𝐱 فؤاد داكير- أحمد جواد - د.حيدر المدني🧧 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E04.King.of.the.Narrow.Sea.2160p.HMAX.WEB-DL.x265.10bit.HDR.DDP5.1.Atmos-SMURF   ali talal
🟩 د.علي طلال🟩 الرابعة🟩KiLLeR SpIDeR🟩 يوسف فريد 🟩 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E04.King.of.the.Narrow.Sea.2160p.HMAX.WEB-DL.x265.10bit.HDR.DDP5.1.Atmos-SMURF   TheFmC
𝐄𝐏.4 -💢 𝗢𝗦𝗡 𝗢𝗥𝗜𝗚𝗜𝗡𝗔𝗟𝗦 💢.HMAX  
Arabic House.of.the.Dragon.S01E04.King.of.the.Narrow.Sea.1080p.HMAX.WEBRip.DDP5.1.Atmos.x264-SMURF   haider_Almadany
🧧𝗘𝟎4-𝐇𝐌𝐚𝐱 فؤاد داكير- أحمد جواد - د.حيدر المدني🧧 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E04.King.of.the.Narrow.Sea.1080p.HMAX.WEBRip.DDP5.1.Atmos.x264-SMURF   ali talal
🟩 د.علي طلال🟩 الرابعة🟩KiLLeR SpIDeR🟩 يوسف فريد 🟩 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E04.King.of.the.Narrow.Sea.1080p.HMAX.WEBRip.DDP5.1.Atmos.x264-SMURF   TheFmC
𝐄𝐏.4 -💢 𝗢𝗦𝗡 𝗢𝗥𝗜𝗚𝗜𝗡𝗔𝗟𝗦 💢.HMAX  
Arabic House.of.the.Dragon.S01E04.HDR.2160p.WEB.H265-CAKES   haider_Almadany
🧧𝗘𝟎4-𝐇𝐌𝐚𝐱 فؤاد داكير- أحمد جواد - د.حيدر المدني🧧 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E04.HDR.2160p.WEB.H265-CAKES   ali talal
🟩 د.علي طلال🟩 الرابعة🟩KiLLeR SpIDeR🟩 يوسف فريد 🟩 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E04.HDR.2160p.WEB.H265-CAKES   TheFmC
𝐄𝐏.4 -💢 𝗢𝗦𝗡 𝗢𝗥𝗜𝗚𝗜𝗡𝗔𝗟𝗦 💢.HMAX  
Arabic House.of.the.Dragon.S01E04.720p.WEB.H264-CAKES   haider_Almadany
🧧𝗘𝟎4-𝐇𝐌𝐚𝐱 فؤاد داكير- أحمد جواد - د.حيدر المدني🧧 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E04.720p.WEB.H264-CAKES   ali talal
🟩 د.علي طلال🟩 الرابعة🟩KiLLeR SpIDeR🟩 يوسف فريد 🟩 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E04.720p.WEB.H264-CAKES   TheFmC
𝐄𝐏.4 -💢 𝗢𝗦𝗡 𝗢𝗥𝗜𝗚𝗜𝗡𝗔𝗟𝗦 💢.HMAX  
Arabic House.of.the.Dragon.S01E04.2160p.WEB.H265-GGEZ   TheFmC
𝐄𝐏.4 -💢𝗢𝗦𝗡 𝗢𝗥𝗜𝗚𝗜𝗡𝗔𝗟𝗦💢.CRAV & ونسخة الاعلانات تظهر في بداية الحلقة  
Arabic House.of.the.Dragon.S01E04.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.DV.MP4.x265-DVSUX   haider_Almadany
🧧𝗘𝟎4-𝐇𝐌𝐚𝐱 فؤاد داكير- أحمد جواد - د.حيدر المدني🧧 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E04.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.DV.MP4.x265-DVSUX   ali talal
🟩 د.علي طلال🟩 الرابعة🟩KiLLeR SpIDeR🟩 يوسف فريد 🟩 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E04.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.DV.MP4.x265-DVSUX   TheFmC
𝐄𝐏.4 -💢 𝗢𝗦𝗡 𝗢𝗥𝗜𝗚𝗜𝗡𝗔𝗟𝗦 💢.HMAX  
Arabic House.of.the.Dragon.S01E04.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.DV.MKV.x265-SMURF   ali talal
🟩 د.علي طلال🟩 الرابعة🟩KiLLeR SpIDeR🟩 يوسف فريد 🟩 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E04.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.DV.MKV.x265-SMURF   TheFmC
𝐄𝐏.4 -💢 𝗢𝗦𝗡 𝗢𝗥𝗜𝗚𝗜𝗡𝗔𝗟𝗦 💢.HMAX  
Arabic House.of.the.Dragon.S01E04.2160p.CRAV.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.x265-SWTYBLZ   TheFmC
𝐄𝐏.4 -💢𝗢𝗦𝗡 𝗢𝗥𝗜𝗚𝗜𝗡𝗔𝗟𝗦💢.CRAV & ونسخة الاعلانات تظهر في بداية الحلقة  
Arabic House.of.the.Dragon.S01E04.1080p.WEB.H264-CAKES   haider_Almadany
🧧𝗘𝟎4-𝐇𝐌𝐚𝐱 فؤاد داكير- أحمد جواد - د.حيدر المدني🧧 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E04.1080p.WEB.H264-CAKES   ali talal
🟩 د.علي طلال🟩 الرابعة🟩KiLLeR SpIDeR🟩 يوسف فريد 🟩 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E04.1080p.WEB.H264-CAKES   TheFmC
𝐄𝐏.4 -💢 𝗢𝗦𝗡 𝗢𝗥𝗜𝗚𝗜𝗡𝗔𝗟𝗦 💢.HMAX  
Arabic House.Of.The.Dragon.S01E03.XviD.AFG   Ahmed_Jawad
🌀🧧𝗘𝟎𝟑 - 𝐇𝐌𝐚𝐱🧧🌀 د.حيدر المدني - أحمد جواد 🌀 
Arabic House.Of.The.Dragon.S01E03.XviD.AFG   KiLLeR SpIDeR
🟨🔴د.علي طلال🟨الثالثة🟨KiLLeR SpIDeR🟨يوسف فريد🟨🔴🟨  
Arabic House.of.the.Dragon.S01E03.WEBRip.x264-ION10   Ahmed_Jawad
🌀🧧𝗘𝟎𝟑 - 𝐇𝐌𝐚𝐱🧧🌀 د.حيدر المدني - أحمد جواد 🌀 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E03.WEBRip.x264-ION10   KiLLeR SpIDeR
🟨🔴د.علي طلال🟨الثالثة🟨KiLLeR SpIDeR🟨يوسف فريد🟨🔴🟨  
Arabic House.of.the.Dragon.S01E03.WEBRip.x264-ION10   TheFmC
𝐄𝐏.3 -💢 𝗢𝗦𝗡 𝗢𝗥𝗜𝗚𝗜𝗡𝗔𝗟𝗦 💢 HMAX 
Arabic House.Of.The.Dragon.S01E03.WEB.720p.x265-MiNX   Ahmed_Jawad
🌀🧧𝗘𝟎𝟑 - 𝐇𝐌𝐚𝐱🧧🌀 د.حيدر المدني - أحمد جواد 🌀 
Arabic House.Of.The.Dragon.S01E03.WEB.720p.x265-MiNX   KiLLeR SpIDeR
🟨🔴د.علي طلال🟨الثالثة🟨KiLLeR SpIDeR🟨يوسف فريد🟨🔴🟨  
Arabic House.of.the.Dragon.S01E03.Second.of.His.Name.720p.HMAX.WEBRip.AAC2.0.X.264-EVO   Ahmed_Jawad
🌀🧧𝗘𝟎𝟑 - 𝐇𝐌𝐚𝐱🧧🌀 د.حيدر المدني - أحمد جواد 🌀 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E03.Second.of.His.Name.720p.HMAX.WEBRip.AAC2.0.X.264-EVO   KiLLeR SpIDeR
🟨🔴د.علي طلال🟨الثالثة🟨KiLLeR SpIDeR🟨يوسف فريد🟨🔴🟨  
Arabic House.of.the.Dragon.S01E03.Second.of.His.Name.720p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-NTb   Ahmed_Jawad
🌀🧧𝗘𝟎𝟑 - 𝐇𝐌𝐚𝐱🧧🌀 د.حيدر المدني - أحمد جواد 🌀 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E03.Second.of.His.Name.720p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-NTb   KiLLeR SpIDeR
🟨🔴د.علي طلال🟨الثالثة🟨KiLLeR SpIDeR🟨يوسف فريد🟨🔴🟨  
Arabic House.of.the.Dragon.S01E03.Second.of.His.Name.720p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-NTb   MHrbi
E03 • 𝗢𝗦𝗡 ترجمة 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E03.Second.of.His.Name.720p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-NTb   TheFmC
𝐄𝐏.3 -💢 𝗢𝗦𝗡 𝗢𝗥𝗜𝗚𝗜𝗡𝗔𝗟𝗦 💢 HMAX 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E03.Second.of.His.Name.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-NTb   MHrbi
E03 • 𝗢𝗦𝗡 ترجمة 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E03.Second.of.His.Name.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-NTb   TheFmC
𝐄𝐏.3 -💢 𝗢𝗦𝗡 𝗢𝗥𝗜𝗚𝗜𝗡𝗔𝗟𝗦 💢 HMAX 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E03.Second.of.His.Name.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HDR.HEVC-NTb   MHrbi
E03 • 𝗢𝗦𝗡 ترجمة 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E03.Second.of.His.Name.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HDR.HEVC-NTb   TheFmC
𝐄𝐏.3 -💢 𝗢𝗦𝗡 𝗢𝗥𝗜𝗚𝗜𝗡𝗔𝗟𝗦 💢 HMAX 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E03.Second.of.His.Name.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.DoVi.HEVC-NTb   Ahmed_Jawad
🌀🧧𝗘𝟎𝟑 - 𝐇𝐌𝐚𝐱🧧🌀 د.حيدر المدني - أحمد جواد 🌀 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E03.Second.of.His.Name.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.DoVi.HEVC-NTb   KiLLeR SpIDeR
🟨🔴د.علي طلال🟨الثالثة🟨KiLLeR SpIDeR🟨يوسف فريد🟨🔴🟨  
Arabic House.of.the.Dragon.S01E03.Second.of.His.Name.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.DoVi.HEVC-NTb   MHrbi
E03 • 𝗢𝗦𝗡 ترجمة 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E03.Second.of.His.Name.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.DoVi.HEVC-NTb   TheFmC
𝐄𝐏.3 -💢 𝗢𝗦𝗡 𝗢𝗥𝗜𝗚𝗜𝗡𝗔𝗟𝗦 💢 HMAX 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E03.Second.of.His.Name.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.DV.MP4.x265-DVSUX   TheFmC
𝐄𝐏.3 -💢 𝗢𝗦𝗡 𝗢𝗥𝗜𝗚𝗜𝗡𝗔𝗟𝗦 💢 HMAX 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E03.Second.of.His.Name.2160p.CRAV.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.x265-NTb   TheFmC
1 h 3:41 min 𝐄𝐏.3 -💢 𝗢𝗦𝗡 𝗢𝗥𝗜𝗚𝗜𝗡𝗔𝗟𝗦 💢تعديل لنسخة الاعلانات الي تظهر في بداية الحلقة 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E03.Second.of.His.Name.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-NTb   MHrbi
E03 • 𝗢𝗦𝗡 ترجمة 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E03.HDR.2160p.WEB.h265-KOGi   Ahmed_Jawad
🌀🧧𝗘𝟎𝟑 - 𝐇𝐌𝐚𝐱🧧🌀 د.حيدر المدني - أحمد جواد 🌀 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E03.HDR.2160p.WEB.h265-KOGi   KiLLeR SpIDeR
🟨🔴د.علي طلال🟨الثالثة🟨KiLLeR SpIDeR🟨يوسف فريد🟨🔴🟨  
Arabic House.of.the.Dragon.S01E03.HDR.2160p.WEB.h265-KOGi   TheFmC
𝐄𝐏.3 -💢 𝗢𝗦𝗡 𝗢𝗥𝗜𝗚𝗜𝗡𝗔𝗟𝗦 💢 HMAX 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E03.720p.WEB.h264-CAKES   MHrbi
E03 • 𝗢𝗦𝗡 ترجمة 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E03.720p.HEVC.x265-MeGusta   Ahmed_Jawad
🌀🧧𝗘𝟎𝟑 - 𝐇𝐌𝐚𝐱🧧🌀 د.حيدر المدني - أحمد جواد 🌀 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E03.720p.HEVC.x265-MeGusta   KiLLeR SpIDeR
🟨🔴د.علي طلال🟨الثالثة🟨KiLLeR SpIDeR🟨يوسف فريد🟨🔴🟨  
Arabic House.of.the.Dragon.S01E03.2160p.WEB.H265-GLHF   Ahmed_Jawad
🌀🧧𝗘𝟎𝟑 - 𝐇𝐌𝐚𝐱🧧🌀 د.حيدر المدني - أحمد جواد 🌀 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E03.2160p.WEB.H265-GLHF   Mandoz
ترجمة OSN الاصلية لنسخ الـ 4K ✅ 1:03:41 مدة النسخة 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E03.2160p.WEB.H265-GLHF   KiLLeR SpIDeR
🟨🔴د.علي طلال🟨الثالثة🟨KiLLeR SpIDeR🟨يوسف فريد🟨🔴🟨  
Arabic House.of.the.Dragon.S01E03.2160p.WEB.H265-GLHF   TheFmC
1 h 3:41 min 𝐄𝐏.3 -💢 𝗢𝗦𝗡 𝗢𝗥𝗜𝗚𝗜𝗡𝗔𝗟𝗦 💢تعديل لنسخة الاعلانات الي تظهر في بداية الحلقة 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E03.2160p.WEB.h264-KOGi   MHrbi
E03 • 𝗢𝗦𝗡 ترجمة 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E03.2160p.HMAX.WEB-DL.x265.10bit.HDR.DDP5.1.Atmos-SMURF   Ahmed_Jawad
🌀🧧𝗘𝟎𝟑 - 𝐇𝐌𝐚𝐱🧧🌀 د.حيدر المدني - أحمد جواد 🌀 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E03.2160p.HMAX.WEB-DL.x265.10bit.HDR.DDP5.1.Atmos-SMURF   KiLLeR SpIDeR
🟨🔴د.علي طلال🟨الثالثة🟨KiLLeR SpIDeR🟨يوسف فريد🟨🔴🟨  
Arabic House.of.the.Dragon.S01E03.2160p.HMAX.WEB-DL.x265.10bit.HDR.DDP5.1.Atmos-SMURF   TheFmC
𝐄𝐏.3 -💢 𝗢𝗦𝗡 𝗢𝗥𝗜𝗚𝗜𝗡𝗔𝗟𝗦 💢 HMAX 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E03.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.HDR.HEVC-EVO   MHrbi
E03 • 𝗢𝗦𝗡 ترجمة 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E03.2160p.HDR.WEB.H265-GLHF   TheFmC
1 h 3:41 min 𝐄𝐏.3 -💢 𝗢𝗦𝗡 𝗢𝗥𝗜𝗚𝗜𝗡𝗔𝗟𝗦 💢تعديل لنسخة الاعلانات الي تظهر في بداية الحلقة 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E03.1080p/720p.WEB.H264-CAKES   TheFmC
𝐄𝐏.3 -💢 𝗢𝗦𝗡 𝗢𝗥𝗜𝗚𝗜𝗡𝗔𝗟𝗦 💢 HMAX 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E03.1080p.WEB.h264-CAKES   MHrbi
E03 • 𝗢𝗦𝗡 ترجمة 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E03.1080p.Second.of.His.Name.HMAX.WEBRip.DDP5.1.Atmos.x264-SMURF   TheFmC
𝐄𝐏.3 -💢 𝗢𝗦𝗡 𝗢𝗥𝗜𝗚𝗜𝗡𝗔𝗟𝗦 💢 HMAX 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E03.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.x264-EVO   MHrbi
E03 • 𝗢𝗦𝗡 ترجمة 
Arabic House.Of.The.Dragon.S01E03   Mandoz
ترجمة OSN الاصلية SRT ♥  
Arabic House.Of.The.Dragon.S01E02.XviD.AFG   haider_Almadany
🌀🧧𝗘𝟬2- HMax 🧧🌀 د. محمد دعبس - أحمد جواد - د.حيدر المدني 🌀  
Arabic House.Of.The.Dragon.S01E02.XviD.AFG   KiLLeR SpIDeR
🟨الثانية💚KiLLeR SpIDeR🟨يوسف فريد🟨د.علي طلال💚🟨 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E02.WEBRip.x264-ION10   haider_Almadany
🌀🧧𝗘𝟬2- HMax 🧧🌀 د. محمد دعبس - أحمد جواد - د.حيدر المدني 🌀  
Arabic House.of.the.Dragon.S01E02.WEBRip.x264-ION10   KiLLeR SpIDeR
🟨الثانية💚KiLLeR SpIDeR🟨يوسف فريد🟨د.علي طلال💚🟨 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E02.WEB.x264-TORRENTGALAXY   haider_Almadany
🌀🧧𝗘𝟬2- HMax 🧧🌀 د. محمد دعبس - أحمد جواد - د.حيدر المدني 🌀  
Arabic House.of.the.Dragon.S01E02.WEB.x264-TORRENTGALAXY   KiLLeR SpIDeR
🟨الثانية💚KiLLeR SpIDeR🟨يوسف فريد🟨د.علي طلال💚🟨 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E02.WEB.x264-TORRENTGALAXY   Scooby07
50:27 - E02 • 𝗢𝗦𝗡 ترجمة 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E02.WEB.x264-TORRENTGALAXY   AsMa96
🔥ترجمة إحترافية لمسلسل بيت التنين"الحلقة الثانية🔥 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E02.The.Rogue.Prince.720p/1080p.HMAX.WEBRip.DD5.1.X.264-EVO   haider_Almadany
🌀🧧𝗘𝟬2- HMax 🧧🌀 د. محمد دعبس - أحمد جواد - د.حيدر المدني 🌀  
Arabic House.of.the.Dragon.S01E02.The.Rogue.Prince.720p/1080p.HMAX.WEBRip.DD5.1.X.264-EVO   KiLLeR SpIDeR
🟨الثانية💚KiLLeR SpIDeR🟨يوسف فريد🟨د.علي طلال💚🟨 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E02.The.Rogue.Prince.720p.WebRip.AAC2.0.H.264-themoviesboss   Scooby07
50:27 - E02 • 𝗢𝗦𝗡 ترجمة 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E02.The.Rogue.Prince.720p.WEB-DL.AAC.H.x264-RSP[TGx]   haider_Almadany
🌀🧧𝗘𝟬2- HMax 🧧🌀 د. محمد دعبس - أحمد جواد - د.حيدر المدني 🌀  
Arabic House.of.the.Dragon.S01E02.The.Rogue.Prince.720p.WEB-DL.AAC.H.x264-RSP[TGx]   KiLLeR SpIDeR
🟨الثانية💚KiLLeR SpIDeR🟨يوسف فريد🟨د.علي طلال💚🟨 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E02.The.Rogue.Prince.720p.WEB-DL.AAC.H.x264-RSP[TGx]   AsMa96
🔥ترجمة إحترافية لمسلسل بيت التنين"الحلقة الثانية🔥 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E02.The.Rogue.Prince.720p.WEB-DL.AAC.H.x264-RSP   Scooby07
50:27 - E02 • 𝗢𝗦𝗡 ترجمة 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E02.The.Rogue.Prince.720p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-NTb   haider_Almadany
🌀🧧𝗘𝟬2- HMax 🧧🌀 د. محمد دعبس - أحمد جواد - د.حيدر المدني 🌀  
Arabic House.of.the.Dragon.S01E02.The.Rogue.Prince.720p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-NTb   KiLLeR SpIDeR
🟨الثانية💚KiLLeR SpIDeR🟨يوسف فريد🟨د.علي طلال💚🟨 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E02.The.Rogue.Prince.720p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-NTb   RafalT.O.P
|| ترجمة || رفل مهدي ||و || سدير أياد  
Arabic House.of.the.Dragon.S01E02.The.Rogue.Prince.720p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-NTb   MHrbi
E02 • 𝗢𝗦𝗡 ترجمة 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E02.The.Rogue.Prince.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-NTb   KiLLeR SpIDeR
🟨الثانية💚KiLLeR SpIDeR🟨يوسف فريد🟨د.علي طلال💚🟨 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E02.The.Rogue.Prince.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-NTb   RafalT.O.P
|| ترجمة || رفل مهدي ||و || سدير أياد  
Arabic House.of.the.Dragon.S01E02.The.Rogue.Prince.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-NTb   MHrbi
E02 • 𝗢𝗦𝗡 ترجمة 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E02.The.Rogue.Prince.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HDR.HEVC-NTb   RafalT.O.P
|| ترجمة || رفل مهدي ||و || سدير أياد  
Arabic House.of.the.Dragon.S01E02.The.Rogue.Prince.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HDR.HEVC-NTb   MHrbi
E02 • 𝗢𝗦𝗡 ترجمة 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E02.The.Rogue.Prince.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.DoVi.HEVC-NTb   haider_Almadany
🌀🧧𝗘𝟬2- HMax 🧧🌀 د. محمد دعبس - أحمد جواد - د.حيدر المدني 🌀  
Arabic House.of.the.Dragon.S01E02.The.Rogue.Prince.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.DoVi.HEVC-NTb   KiLLeR SpIDeR
🟨الثانية💚KiLLeR SpIDeR🟨يوسف فريد🟨د.علي طلال💚🟨 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E02.The.Rogue.Prince.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.DoVi.HEVC-NTb   RafalT.O.P
|| ترجمة || رفل مهدي ||و || سدير أياد  
Arabic House.of.the.Dragon.S01E02.The.Rogue.Prince.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.DoVi.HEVC-NTb   MHrbi
E02 • 𝗢𝗦𝗡 ترجمة 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E02.The.Rogue.Prince.1080p.WebRip.AAC2.0.H.264-themoviesboss   Scooby07
50:27 - E02 • 𝗢𝗦𝗡 ترجمة 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E02.The.Rogue.Prince.1080p.WebRip.AAC2.0.H.264-themoviesboss   AsMa96
🔥ترجمة إحترافية لمسلسل بيت التنين"الحلقة الثانية🔥 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E02.The.Rogue.Prince.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-NTb   RafalT.O.P
|| ترجمة || رفل مهدي ||و || سدير أياد  
Arabic House.of.the.Dragon.S01E02.The.Rogue.Prince.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-NTb   MHrbi
E02 • 𝗢𝗦𝗡 ترجمة 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E02.720p.WebRip.AAC2.0.H.264-themoviesboss   AsMa96
🔥ترجمة إحترافية لمسلسل بيت التنين"الحلقة الثانية🔥 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E02.720p.WEB.x265-MiNX[TGx]   haider_Almadany
🌀🧧𝗘𝟬2- HMax 🧧🌀 د. محمد دعبس - أحمد جواد - د.حيدر المدني 🌀  
Arabic House.of.the.Dragon.S01E02.720p.WEB.x265-MiNX[TGx]   KiLLeR SpIDeR
🟨الثانية💚KiLLeR SpIDeR🟨يوسف فريد🟨د.علي طلال💚🟨 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E02.720p.WEB.x265-MiNX[TGx]   AsMa96
🔥ترجمة إحترافية لمسلسل بيت التنين"الحلقة الثانية🔥 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E02.720p.WEB.x265-MiNX   Scooby07
50:27 - E02 • 𝗢𝗦𝗡 ترجمة 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E02.720p.WEB.h264-KOGi   haider_Almadany
🌀🧧𝗘𝟬2- HMax 🧧🌀 د. محمد دعبس - أحمد جواد - د.حيدر المدني 🌀  
Arabic House.of.the.Dragon.S01E02.720p.WEB.h264-KOGi   RafalT.O.P
|| ترجمة || رفل مهدي ||و || سدير أياد  
Arabic House.of.the.Dragon.S01E02.720p.WEB.h264-CAKES   MHrbi
E02 • 𝗢𝗦𝗡 ترجمة 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E02.720p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-CMRG   KiLLeR SpIDeR
🟨الثانية💚KiLLeR SpIDeR🟨يوسف فريد🟨د.علي طلال💚🟨 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E02.720p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-CMRG   RafalT.O.P
|| ترجمة || رفل مهدي ||و || سدير أياد  
Arabic House.of.the.Dragon.S01E02.720p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-CMRG   MHrbi
E02 • 𝗢𝗦𝗡 ترجمة 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E02.2160p.WEB.h264-KOGi   RafalT.O.P
|| ترجمة || رفل مهدي ||و || سدير أياد  
Arabic House.of.the.Dragon.S01E02.2160p.WEB.h264-KOGi   MHrbi
E02 • 𝗢𝗦𝗡 ترجمة 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E02.1080p.WEB.h264-KOGi   RafalT.O.P
|| ترجمة || رفل مهدي ||و || سدير أياد  
Arabic House.of.the.Dragon.S01E02.1080p.WEB.H264-CAKES   haider_Almadany
🌀🧧𝗘𝟬2- HMax 🧧🌀 د. محمد دعبس - أحمد جواد - د.حيدر المدني 🌀  
Arabic House.of.the.Dragon.S01E02.1080p.WEB.h264-CAKES   MHrbi
E02 • 𝗢𝗦𝗡 ترجمة 
Arabic House.Of.The.Dragon.S01E02.1080p.OSN.WEB-DL   Mandoz
ترجمة OSN بدون ضبط توقيت 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E02.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-CMRG   RafalT.O.P
|| ترجمة || رفل مهدي ||و || سدير أياد  
Arabic House.of.the.Dragon.S01E02.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-CMRG   MHrbi
E02 • 𝗢𝗦𝗡 ترجمة 
Arabic House.Of.The.Dragon.S01E01.XviD.AFG   Slonky
❤️️ترجمة محمود رجب❤️️ 
Arabic House.Of.The.Dragon.S01E01.XviD.AFG   Ahmed_Jawad
🌀🧧𝗘𝟬𝟭- HMax 🧧🌀 د. محمد دعبس - د.حيدر المدني - أحمد جواد 🌀 
Arabic House.Of.The.Dragon.S01E01.XviD.AFG   YousseFari
🟨الأولى-HMax💚KiLLeR SpIDeR🟨يوسف فريد🟨د.علي طلال💚🟨 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E01.WEBRip.XviD-RMX   Slonky
❤️️ترجمة محمود رجب❤️️ 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E01.WEBRip.XviD-RMX   Ahmed_Jawad
🌀🧧𝗘𝟬𝟭- HMax 🧧🌀 د. محمد دعبس - د.حيدر المدني - أحمد جواد 🌀 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E01.WEBRip.XviD-RMX   YousseFari
🟨الأولى-HMax💚KiLLeR SpIDeR🟨يوسف فريد🟨د.علي طلال💚🟨 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E01.WEBRip.XviD-RMX   Ahmed_Jawad
🤩🧧𝗘𝟬𝟭🧧🤩ترجمة || د. محمد دعبس - د.حيدر المدني - أحمد جواد || 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E01.WEBRip.XviD-RMX   ali talal
🔥😎 الحلقة الاولىe 😎🔥 █د.علي طلال ! KiLLeR SpIDeR! يوسف فريد █ 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E01.WEBRip.x264-NOGRP   Ahmed_Jawad
🤩🧧𝗘𝟬𝟭🧧🤩ترجمة || د. محمد دعبس - د.حيدر المدني - أحمد جواد || 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E01.WEBRip.x264-NOGRP   ali talal
🔥😎 الحلقة الاولىe 😎🔥 █د.علي طلال ! KiLLeR SpIDeR! يوسف فريد █ 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E01.WEBRip.x264-ION10   Slonky
❤️️ترجمة محمود رجب❤️️ 
Arabic House.Of.The.Dragon.S01E01.WEBRip.x264-ION10   Ahmed_Jawad
🌀🧧𝗘𝟬𝟭- HMax 🧧🌀 د. محمد دعبس - د.حيدر المدني - أحمد جواد 🌀 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E01.WEBRip.x264-ION10   YousseFari
🟨الأولى-HMax💚KiLLeR SpIDeR🟨يوسف فريد🟨د.علي طلال💚🟨 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E01.WEB.x264-TVD   Ahmed_Jawad
🤩🧧𝗘𝟬𝟭🧧🤩ترجمة || د. محمد دعبس - د.حيدر المدني - أحمد جواد || 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E01.WEB.x264-TVD   ali talal
🔥😎 الحلقة الاولىe 😎🔥 █د.علي طلال ! KiLLeR SpIDeR! يوسف فريد █ 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E01.WEB.x264-TVD   RafalT.O.P
ترجمة رفل مهدي و سدير أياد  
Arabic House.of.the.Dragon.S01E01.WEB.x264-TORRENTGALAXY   Ahmed_Jawad
🤩🧧𝗘𝟬𝟭🧧🤩ترجمة || د. محمد دعبس - د.حيدر المدني - أحمد جواد || 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E01.WEB.x264-TG   Ahmed_Jawad
🤩🧧𝗘𝟬𝟭🧧🤩ترجمة || د. محمد دعبس - د.حيدر المدني - أحمد جواد || 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E01.WEB.x264-TG   ali talal
🔥😎 الحلقة الاولىe 😎🔥 █د.علي طلال ! KiLLeR SpIDeR! يوسف فريد █ 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E01.WEB.x264-TG   RafalT.O.P
ترجمة رفل مهدي و سدير أياد  
Arabic House.Of.The.Dragon.S01E01.WEB.x264-RBB   Ahmed_Jawad
🤩🧧𝗘𝟬𝟭🧧🤩ترجمة || د. محمد دعبس - د.حيدر المدني - أحمد جواد || 
Arabic House.Of.The.Dragon.S01E01.WEB.x264-RBB   ali talal
🔥😎 الحلقة الاولىe 😎🔥 █د.علي طلال ! KiLLeR SpIDeR! يوسف فريد █ 
Arabic House.Of.The.Dragon.S01E01.WEB.x264-RBB   RafalT.O.P
ترجمة رفل مهدي و سدير أياد  
Arabic House.of.the.Dragon.S01E01.WEB.x264   Omar_Alashkar98
🔥ترجمة احترافية إبداعية🔥 🔴عمر الاشقر🔴 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E01.The.Heirs.of.the.Dragon.PROPER.720p/480p/1080p.WEB-DL.x264.250MB-Pahe.in   Slonky
❤️️ترجمة محمود رجب❤️️ 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E01.The.Heirs.of.the.Dragon.PROPER.720p/480p/1080p.WEB-DL.x264.250MB-Pahe.in   Ahmed_Jawad
🌀🧧𝗘𝟬𝟭- HMax 🧧🌀 د. محمد دعبس - د.حيدر المدني - أحمد جواد 🌀 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E01.The.Heirs.of.the.Dragon.PROPER.720p/480p/1080p.WEB-DL.x264.250MB-Pahe.in   YousseFari
🟨الأولى-HMax💚KiLLeR SpIDeR🟨يوسف فريد🟨د.علي طلال💚🟨 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E01.The.Heirs.of.the.Dragon.720p/1080p.WEBRip.DD5.1.x264-MiU   Ahmed_Jawad
🌀🧧𝗘𝟬𝟭- HMax 🧧🌀 د. محمد دعبس - د.حيدر المدني - أحمد جواد 🌀 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E01.The.Heirs.of.the.Dragon.720p/1080p.WEBRip.DD5.1.x264-MiU   YousseFari
🟨الأولى-HMax💚KiLLeR SpIDeR🟨يوسف فريد🟨د.علي طلال💚🟨 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E01.The.Heirs.of.the.Dragon.2160p/720p/1080p.HMAX.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   Ahmed_Jawad
🌀🧧𝗘𝟬𝟭- HMax 🧧🌀 د. محمد دعبس - د.حيدر المدني - أحمد جواد 🌀 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E01.The.Heirs.of.the.Dragon.2160p/720p/1080p.HMAX.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   YousseFari
🟨الأولى-HMax💚KiLLeR SpIDeR🟨يوسف فريد🟨د.علي طلال💚🟨 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E01.The.Heirs.of.the.Dragon.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-MiU   Ahmed_Jawad
🤩🧧𝗘𝟬𝟭🧧🤩ترجمة || د. محمد دعبس - د.حيدر المدني - أحمد جواد || 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E01.The.Heirs.of.the.Dragon.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-MiU   ali talal
🔥😎 الحلقة الاولىe 😎🔥 █د.علي طلال ! KiLLeR SpIDeR! يوسف فريد █ 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E01.The.Heirs.of.the.Dragon.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-MiU   RafalT.O.P
ترجمة رفل مهدي و سدير أياد  
Arabic House.of.the.Dragon.S01E01.The.Heirs.of.the.Dragon.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264   habib511777
تمت الترجمه بواسطه محمد حبيب فريق قناة طلبات افلام تيليجرام لمشاهده احدث الافلام العالميه رابط قناتنا على تيليجرام t.me/Tlabataflamoriginaal 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E01.The.Heirs.of.the.Dragon - FilmyBRO.TOP   Ahmed_Jawad
🤩🧧𝗘𝟬𝟭🧧🤩ترجمة || د. محمد دعبس - د.حيدر المدني - أحمد جواد || 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E01.The.Heirs.of.the.Dragon - FilmyBRO.TOP   ali talal
🔥😎 الحلقة الاولىe 😎🔥 █د.علي طلال ! KiLLeR SpIDeR! يوسف فريد █ 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E01.The.Heirs.of.the.Dragon - FilmyBRO.TOP   RafalT.O.P
ترجمة رفل مهدي و سدير أياد  
Arabic House.of.the.Dragon.S01E01.INTERNAL.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   Scooby07
50:27 - E02 • 𝗢𝗦𝗡 ترجمة 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E01.HMAX.WEB.x264-TORRENTGALAXY   Slonky
❤️️ترجمة محمود رجب❤️️ 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E01.HMAX.WEB.x264-TORRENTGALAXY   Ahmed_Jawad
🌀🧧𝗘𝟬𝟭- HMax 🧧🌀 د. محمد دعبس - د.حيدر المدني - أحمد جواد 🌀 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E01.HMAX.WEB.x264-TORRENTGALAXY   YousseFari
🟨الأولى-HMax💚KiLLeR SpIDeR🟨يوسف فريد🟨د.علي طلال💚🟨 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E01.HDR.2160p.WEB.H265-GLHF   Slonky
❤️️ترجمة محمود رجب❤️️ 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E01.HDR.2160p.WEB.H265-GLHF   Ahmed_Jawad
🌀🧧𝗘𝟬𝟭- HMax 🧧🌀 د. محمد دعبس - د.حيدر المدني - أحمد جواد 🌀 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E01.HDR.2160p.WEB.H265-GLHF   YousseFari
🟨الأولى-HMax💚KiLLeR SpIDeR🟨يوسف فريد🟨د.علي طلال💚🟨 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E01.720p/1080p.WEB.h264-KOGi   Slonky
❤️️ترجمة محمود رجب❤️️ 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E01.720p/1080p.WEB.h264-KOGi   Ahmed_Jawad
🌀🧧𝗘𝟬𝟭- HMax 🧧🌀 د. محمد دعبس - د.حيدر المدني - أحمد جواد 🌀 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E01.720p/1080p.WEB.h264-KOGi   YousseFari
🟨الأولى-HMax💚KiLLeR SpIDeR🟨يوسف فريد🟨د.علي طلال💚🟨 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E01.720p/1080p.WEB.H264-GLHF   Slonky
❤️️ترجمة محمود رجب❤️️ 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E01.720p/1080p.WEB.H264-GLHF   Ahmed_Jawad
🌀🧧𝗘𝟬𝟭- HMax 🧧🌀 د. محمد دعبس - د.حيدر المدني - أحمد جواد 🌀 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E01.720p/1080p.WEB.H264-GLHF   YousseFari
🟨الأولى-HMax💚KiLLeR SpIDeR🟨يوسف فريد🟨د.علي طلال💚🟨 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E01.720p.WEB.x265-MiNX[TGx] - FilmyBRO.TOP   ali talal
🔥😎 الحلقة الاولىe 😎🔥 █د.علي طلال ! KiLLeR SpIDeR! يوسف فريد █ 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E01.720p.WEB.x265-MiNX[TGx] - FilmyBRO.TOP   RafalT.O.P
ترجمة رفل مهدي و سدير أياد  
Arabic House.of.the.Dragon.S01E01.720p.WEB.x265-MiNX[TGx]   habib511777
تمت الترجمه بواسطه محمد حبيب فريق قناة طلبات افلام تيليجرام لمشاهده احدث الافلام العالميه رابط قناتنا على تيليجرام t.me/Tlabataflamoriginaal 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E01.720p.WEB.h264-KOGi   MHrbi
E01 • 𝗢𝗦𝗡 ترجمة 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E01.720p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-NTb   MHrbi
E01 • 𝗢𝗦𝗡 ترجمة 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E01.720p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.x264-CMRG   MHrbi
E01 • 𝗢𝗦𝗡 ترجمة 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E01.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-NTb   MHrbi
E01 • 𝗢𝗦𝗡 ترجمة 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E01.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HDR.HEVC-NTb   MHrbi
E01 • 𝗢𝗦𝗡 ترجمة 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E01.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.DoVi.HEVC-NTb   MHrbi
E01 • 𝗢𝗦𝗡 ترجمة 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E01.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.HDR.HEVC-CMRG   MHrbi
E01 • 𝗢𝗦𝗡 ترجمة 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E01.2160p.CRAV.WEB-DL.DD5.1.HEVC-NTb   hamany
تعديل التوقيت .. ترجمة: KiLLeR SpIDeR / يوسف فريد / د.علي طلال 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E01.2022.720p.WEB-DL.AAC.x264.ESub - FilmyBRO.TOP   Ahmed_Jawad
🤩🧧𝗘𝟬𝟭🧧🤩ترجمة || د. محمد دعبس - د.حيدر المدني - أحمد جواد || 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E01.2022.720p.WEB-DL.AAC.x264.ESub - FilmyBRO.TOP   ali talal
🔥😎 الحلقة الاولىe 😎🔥 █د.علي طلال ! KiLLeR SpIDeR! يوسف فريد █ 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E01.2022.720p.WEB-DL.AAC.x264.ESub - FilmyBRO.TOP   RafalT.O.P
ترجمة رفل مهدي و سدير أياد  
Arabic House.of.the.Dragon.S01E01.2022.720p.WEB-DL.AAC.x264.ESub   habib511777
تمت الترجمه بواسطه محمد حبيب فريق قناة طلبات افلام تيليجرام لمشاهده احدث الافلام العالميه رابط قناتنا على تيليجرام t.me/Tlabataflamoriginaal 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E01.1080p.WEB.h264-KOGi   MHrbi
E01 • 𝗢𝗦𝗡 ترجمة 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E01.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-NTb   MHrbi
E01 • 𝗢𝗦𝗡 ترجمة 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E01.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.x264-CMRG   MHrbi
E01 • 𝗢𝗦𝗡 ترجمة 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E01.1080p.10bit.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA   Slonky
❤️️ترجمة محمود رجب❤️️ 
Arabic House.of.the.Dragon.King.of.the.Narrow.Sea.S01E04.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.DV.HEVC-CMRG   TheFmC
𝐄𝐏.4 -💢 𝗢𝗦𝗡 𝗢𝗥𝗜𝗚𝗜𝗡𝗔𝗟𝗦 💢.HMAX  
Arabic House of the dragon S01E01   abdullah_khtyry
 
Arabic -->TRAILER<-- YouTube - House of the Dragon S1E01 Explained   Muffinz
مراجعة وتحليل أولى حلقات المسلسل أتمنى أن تنال على إعجابكم🙏🏻 الرابط: https://youtu.be/KmfX6RE2WAQ 
Arabic -->TRAILER<-- YouTube - House of the Dragon - everything you need to know (no spoilers)   Muffinz
مقطع يوتيوبي لواحدة من أفضل القنوات التحليلية يقدم بها مقدمة بسيطة من غير حرق لعالم مسلسل "آل تنين" والعوائل والتنانين والشخصيات وغيرها رابط المقطع: https://youtu.be/eHp7JEu4lKg مشاهدة ممتعة ‫|| ترجمة // مَــفــنــز || 
Arabic -->TRAILER<-- House.of.the.Dragon_Official.Trailer_HBO.Max   Slonky
"محمود رجب" 
Arabic -->TRAILER<-- House Of The Dragon HBOMAX Official Teaser   xPunisherz
الإعلان التشويقي الأول 
Arabic -->TRAILER<-- House of the Dragon 2022 Official Teaser Trailer   alasca13
 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E02.2160p.CRAV.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.x265-NTb   HokageHQ
التوقيت معدل لنسخة CRAV 
Arabic House.of.the.Dragon.S01E02.2160p.WEB.H265-GGEZ   HokageHQ
التوقيت معدل لنسخة CRAV 
Arabic -->TRAILER<-- House.of.the.Dragon_Official.Trailer_HBO.Max   Mo_De3bes
ترجمة د. محمد دعبس 20/7 Official Trailer 
Azerbaijani -->TRAILER<-- House of Dragon ilk treyler Azərbaycan dilində altyazı   themuratyusif
Xoş seyirlər! 
Bengali House-Of-The-Dragon-S01E05-XviD-AFG   AktarHossain
📌📌𝗚𝗵𝗼𝘀𝘁 𝗦𝗾𝘂𝗮𝗱 । রানটাইমঃ 59:48। "ভ্যালেরিয়ন ভাষার" অনুবাদসহ মাতৃভাষায় উপভোগ করুন দুনিয়া কাপানো সিরিজ "গেম অফ থ্রোনস"- এর প্রিকুয়েল "হাউজ অফ দ্য ড্রাগন" এর প্রথম সিজন। 
Bengali House-Of-The-Dragon-S01E05-XviD-AFG   Kudrate_Jahan
🔷 Runtime: 59:48 🔷 বাংলায় সাবটাইটেলটি ভালো লাগলে গুড রেটিং দিতে ভুলবেন না। 
Bengali House-Of-The-Dragon-S01E05-WEBRip-XviD-RMX   AktarHossain
📌📌𝗚𝗵𝗼𝘀𝘁 𝗦𝗾𝘂𝗮𝗱 । রানটাইমঃ 59:48। "ভ্যালেরিয়ন ভাষার" অনুবাদসহ মাতৃভাষায় উপভোগ করুন দুনিয়া কাপানো সিরিজ "গেম অফ থ্রোনস"- এর প্রিকুয়েল "হাউজ অফ দ্য ড্রাগন" এর প্রথম সিজন। 
Bengali House-Of-The-Dragon-S01E05-WEBRip-XviD-RMX   Kudrate_Jahan
🔷 Runtime: 59:48 🔷 বাংলায় সাবটাইটেলটি ভালো লাগলে গুড রেটিং দিতে ভুলবেন না। 
Bengali House-Of-The-Dragon-S01E05-WEBRip-x264-NOGRP   AktarHossain
📌📌𝗚𝗵𝗼𝘀𝘁 𝗦𝗾𝘂𝗮𝗱 । রানটাইমঃ 59:48। "ভ্যালেরিয়ন ভাষার" অনুবাদসহ মাতৃভাষায় উপভোগ করুন দুনিয়া কাপানো সিরিজ "গেম অফ থ্রোনস"- এর প্রিকুয়েল "হাউজ অফ দ্য ড্রাগন" এর প্রথম সিজন। 
Bengali House-Of-The-Dragon-S01E05-WEBRip-x264-NOGRP   Kudrate_Jahan
🔷 Runtime: 59:48 🔷 বাংলায় সাবটাইটেলটি ভালো লাগলে গুড রেটিং দিতে ভুলবেন না। 
Bengali House-Of-The-Dragon-S01E05-WEBRip-x264-ION10   AktarHossain
📌📌𝗚𝗵𝗼𝘀𝘁 𝗦𝗾𝘂𝗮𝗱 । রানটাইমঃ 59:48। "ভ্যালেরিয়ন ভাষার" অনুবাদসহ মাতৃভাষায় উপভোগ করুন দুনিয়া কাপানো সিরিজ "গেম অফ থ্রোনস"- এর প্রিকুয়েল "হাউজ অফ দ্য ড্রাগন" এর প্রথম সিজন। 
Bengali House-Of-The-Dragon-S01E05-WEBRip-x264-ION10   Kudrate_Jahan
🔷 Runtime: 59:48 🔷 বাংলায় সাবটাইটেলটি ভালো লাগলে গুড রেটিং দিতে ভুলবেন না। 
Bengali House-Of-The-Dragon-S01E05-HMAX-2160p   AktarHossain
📌📌𝗚𝗵𝗼𝘀𝘁 𝗦𝗾𝘂𝗮𝗱 । রানটাইমঃ 59:48। "ভ্যালেরিয়ন ভাষার" অনুবাদসহ মাতৃভাষায় উপভোগ করুন দুনিয়া কাপানো সিরিজ "গেম অফ থ্রোনস"- এর প্রিকুয়েল "হাউজ অফ দ্য ড্রাগন" এর প্রথম সিজন। 
Bengali House-Of-The-Dragon-S01E05-720p-WEB-h264-KOGi   AktarHossain
📌📌𝗚𝗵𝗼𝘀𝘁 𝗦𝗾𝘂𝗮𝗱 । রানটাইমঃ 59:48। "ভ্যালেরিয়ন ভাষার" অনুবাদসহ মাতৃভাষায় উপভোগ করুন দুনিয়া কাপানো সিরিজ "গেম অফ থ্রোনস"- এর প্রিকুয়েল "হাউজ অফ দ্য ড্রাগন" এর প্রথম সিজন। 
Bengali House-Of-The-Dragon-S01E05-720p-WEB-h264-KOGi   Kudrate_Jahan
🔷 Runtime: 59:48 🔷 বাংলায় সাবটাইটেলটি ভালো লাগলে গুড রেটিং দিতে ভুলবেন না। 
Bengali House-Of-The-Dragon-S01E05-720p-WEB-DL-AAC-H-x264-RSP[TGx]   AktarHossain
📌📌𝗚𝗵𝗼𝘀𝘁 𝗦𝗾𝘂𝗮𝗱 । রানটাইমঃ 59:48। "ভ্যালেরিয়ন ভাষার" অনুবাদসহ মাতৃভাষায় উপভোগ করুন দুনিয়া কাপানো সিরিজ "গেম অফ থ্রোনস"- এর প্রিকুয়েল "হাউজ অফ দ্য ড্রাগন" এর প্রথম সিজন। 
Bengali House-Of-The-Dragon-S01E05-720p-HMAX-WEB-DL-DDP5-1-HEVC-CMRG   AktarHossain
📌📌𝗚𝗵𝗼𝘀𝘁 𝗦𝗾𝘂𝗮𝗱 । রানটাইমঃ 59:48। "ভ্যালেরিয়ন ভাষার" অনুবাদসহ মাতৃভাষায় উপভোগ করুন দুনিয়া কাপানো সিরিজ "গেম অফ থ্রোনস"- এর প্রিকুয়েল "হাউজ অফ দ্য ড্রাগন" এর প্রথম সিজন। 
Bengali House-Of-The-Dragon-S01E05-720p-HMAX-WEB-DL   AktarHossain
📌📌𝗚𝗵𝗼𝘀𝘁 𝗦𝗾𝘂𝗮𝗱 । রানটাইমঃ 59:48। "ভ্যালেরিয়ন ভাষার" অনুবাদসহ মাতৃভাষায় উপভোগ করুন দুনিয়া কাপানো সিরিজ "গেম অফ থ্রোনস"- এর প্রিকুয়েল "হাউজ অফ দ্য ড্রাগন" এর প্রথম সিজন। 
Bengali House-Of-The-Dragon-S01E05-1080p-WEB-h264-CAKES   AktarHossain
📌📌𝗚𝗵𝗼𝘀𝘁 𝗦𝗾𝘂𝗮𝗱 । রানটাইমঃ 59:48। "ভ্যালেরিয়ন ভাষার" অনুবাদসহ মাতৃভাষায় উপভোগ করুন দুনিয়া কাপানো সিরিজ "গেম অফ থ্রোনস"- এর প্রিকুয়েল "হাউজ অফ দ্য ড্রাগন" এর প্রথম সিজন। 
Bengali House-of-the-Dragon-S01E05-1080p-WEB-h264-CAKES   Kudrate_Jahan
🔷 Runtime: 59:48 🔷 বাংলায় সাবটাইটেলটি ভালো লাগলে গুড রেটিং দিতে ভুলবেন না। 
Bengali House-Of-The-Dragon-S01E05.WEB.h264   Kudrate_Jahan
🔷 Runtime: 59:48 🔷 বাংলায় সাবটাইটেলটি ভালো লাগলে গুড রেটিং দিতে ভুলবেন না। 
Bengali House-Of-The-Dragon-S01E04-XviD-AFG-AFG   Imrul_Nasim99
📌📌𝗚𝗵𝗼𝘀𝘁 𝗦𝗾𝘂𝗮𝗱 । রানটাইমঃ 01: 02:30। "ভ্যালেরিয়ন ভাষার" অনুবাদসহ মাতৃভাষায় উপভোগ করুন দুনিয়া কাপানো সিরিজ "গেম অফ থ্রোনস"- এর প্রিকুয়াল "হাউজ অফ দ্য ড্রাগন" এর প্রথম সিজন। 
Bengali House-Of-The-Dragon-S01E04-XviD-AFG   Moshiur Shuvo
🔷 Runtime 01:02:29 🔷 
Bengali House-Of-The-Dragon-S01E04-WEBRip-XviD-RMX   Imrul_Nasim99
📌📌𝗚𝗵𝗼𝘀𝘁 𝗦𝗾𝘂𝗮𝗱 । রানটাইমঃ 01: 02:30। "ভ্যালেরিয়ন ভাষার" অনুবাদসহ মাতৃভাষায় উপভোগ করুন দুনিয়া কাপানো সিরিজ "গেম অফ থ্রোনস"- এর প্রিকুয়াল "হাউজ অফ দ্য ড্রাগন" এর প্রথম সিজন। 
Bengali House-Of-The-Dragon-S01E04-WEBRip-x264-NOGRP   Imrul_Nasim99
📌📌𝗚𝗵𝗼𝘀𝘁 𝗦𝗾𝘂𝗮𝗱 । রানটাইমঃ 01: 02:30। "ভ্যালেরিয়ন ভাষার" অনুবাদসহ মাতৃভাষায় উপভোগ করুন দুনিয়া কাপানো সিরিজ "গেম অফ থ্রোনস"- এর প্রিকুয়াল "হাউজ অফ দ্য ড্রাগন" এর প্রথম সিজন। 
Bengali House-Of-The-Dragon-S01E04-WEBRip-x264-ION10   Imrul_Nasim99
📌📌𝗚𝗵𝗼𝘀𝘁 𝗦𝗾𝘂𝗮𝗱 । রানটাইমঃ 01: 02:30। "ভ্যালেরিয়ন ভাষার" অনুবাদসহ মাতৃভাষায় উপভোগ করুন দুনিয়া কাপানো সিরিজ "গেম অফ থ্রোনস"- এর প্রিকুয়াল "হাউজ অফ দ্য ড্রাগন" এর প্রথম সিজন। 
Bengali House-Of-The-Dragon-S01E04-HMAX-2160p   Imrul_Nasim99
📌📌𝗚𝗵𝗼𝘀𝘁 𝗦𝗾𝘂𝗮𝗱 । রানটাইমঃ 01: 02:30। "ভ্যালেরিয়ন ভাষার" অনুবাদসহ মাতৃভাষায় উপভোগ করুন দুনিয়া কাপানো সিরিজ "গেম অফ থ্রোনস"- এর প্রিকুয়াল "হাউজ অফ দ্য ড্রাগন" এর প্রথম সিজন। 
Bengali House-Of-The-Dragon-S01E04-720p-WEB-h264-KOGi   Imrul_Nasim99
📌📌𝗚𝗵𝗼𝘀𝘁 𝗦𝗾𝘂𝗮𝗱 । রানটাইমঃ 01: 02:30। "ভ্যালেরিয়ন ভাষার" অনুবাদসহ মাতৃভাষায় উপভোগ করুন দুনিয়া কাপানো সিরিজ "গেম অফ থ্রোনস"- এর প্রিকুয়াল "হাউজ অফ দ্য ড্রাগন" এর প্রথম সিজন। 
Bengali House-Of-The-Dragon-S01E04-720p-WEB-DL-AAC-H-x264-RSP[TGx]   Imrul_Nasim99
📌📌𝗚𝗵𝗼𝘀𝘁 𝗦𝗾𝘂𝗮𝗱 । রানটাইমঃ 01: 02:30। "ভ্যালেরিয়ন ভাষার" অনুবাদসহ মাতৃভাষায় উপভোগ করুন দুনিয়া কাপানো সিরিজ "গেম অফ থ্রোনস"- এর প্রিকুয়াল "হাউজ অফ দ্য ড্রাগন" এর প্রথম সিজন। 
Bengali House-Of-The-Dragon-S01E04-720p-HMAX-WEB-DL-DDP5-1-HEVC-CMRG   Imrul_Nasim99
📌📌𝗚𝗵𝗼𝘀𝘁 𝗦𝗾𝘂𝗮𝗱 । রানটাইমঃ 01: 02:30। "ভ্যালেরিয়ন ভাষার" অনুবাদসহ মাতৃভাষায় উপভোগ করুন দুনিয়া কাপানো সিরিজ "গেম অফ থ্রোনস"- এর প্রিকুয়াল "হাউজ অফ দ্য ড্রাগন" এর প্রথম সিজন। 
Bengali House-Of-The-Dragon-S01E04-720p-HMAX-WEB-DL   Imrul_Nasim99
📌📌𝗚𝗵𝗼𝘀𝘁 𝗦𝗾𝘂𝗮𝗱 । রানটাইমঃ 01: 02:30। "ভ্যালেরিয়ন ভাষার" অনুবাদসহ মাতৃভাষায় উপভোগ করুন দুনিয়া কাপানো সিরিজ "গেম অফ থ্রোনস"- এর প্রিকুয়াল "হাউজ অফ দ্য ড্রাগন" এর প্রথম সিজন। 
Bengali House-Of-The-Dragon-S01E04-1080p-WEB-h264-CAKES   Imrul_Nasim99
📌📌𝗚𝗵𝗼𝘀𝘁 𝗦𝗾𝘂𝗮𝗱 । রানটাইমঃ 01: 02:30। "ভ্যালেরিয়ন ভাষার" অনুবাদসহ মাতৃভাষায় উপভোগ করুন দুনিয়া কাপানো সিরিজ "গেম অফ থ্রোনস"- এর প্রিকুয়াল "হাউজ অফ দ্য ড্রাগন" এর প্রথম সিজন। 
Bengali House-Of-The-Dragon-S01E03-XviD-AFG   Jitu_biswas
📌📌𝗚𝗵𝗼𝘀𝘁 𝗦𝗾𝘂𝗮𝗱 । রানটাইমঃ 01:03:12। মাতৃভাষায় উপভোগ করুন দুনিয়া কাপানো সিরিজ "গেম অফ থ্রোনস"- এর প্রিকুয়াল "হাউজ অফ দ্য ড্রাগন" এর প্রথম সিজন। 
Bengali House-Of-The-Dragon-S01E03-XviD-AFG   Nurullah_Mashhur
🔷 Runtime: 01.03.12 🔷 
Bengali House-Of-The-Dragon-S01E03-WEBRip-XviD-RMX   Jitu_biswas
📌📌𝗚𝗵𝗼𝘀𝘁 𝗦𝗾𝘂𝗮𝗱 । রানটাইমঃ 01:03:12। মাতৃভাষায় উপভোগ করুন দুনিয়া কাপানো সিরিজ "গেম অফ থ্রোনস"- এর প্রিকুয়াল "হাউজ অফ দ্য ড্রাগন" এর প্রথম সিজন। 
Bengali House-Of-The-Dragon-S01E03-WEBRip-XviD-RMX   Nurullah_Mashhur
🔷 Runtime: 01.03.12 🔷 
Bengali House-Of-The-Dragon-S01E03-WEBRip-x264-NOGRP   Jitu_biswas
📌📌𝗚𝗵𝗼𝘀𝘁 𝗦𝗾𝘂𝗮𝗱 । রানটাইমঃ 01:03:12। মাতৃভাষায় উপভোগ করুন দুনিয়া কাপানো সিরিজ "গেম অফ থ্রোনস"- এর প্রিকুয়াল "হাউজ অফ দ্য ড্রাগন" এর প্রথম সিজন। 
Bengali House-Of-The-Dragon-S01E03-WEBRip-x264-NOGRP   Nurullah_Mashhur
🔷 Runtime: 01.03.12 🔷 
Bengali House-Of-The-Dragon-S01E03-WEBRip-x264-ION10   Jitu_biswas
📌📌𝗚𝗵𝗼𝘀𝘁 𝗦𝗾𝘂𝗮𝗱 । রানটাইমঃ 01:03:12। মাতৃভাষায় উপভোগ করুন দুনিয়া কাপানো সিরিজ "গেম অফ থ্রোনস"- এর প্রিকুয়াল "হাউজ অফ দ্য ড্রাগন" এর প্রথম সিজন। 
Bengali House-Of-The-Dragon-S01E03-WEBRip-x264-ION10   Nurullah_Mashhur
🔷 Runtime: 01.03.12 🔷 
Bengali House-Of-The-Dragon-S01E03-Second-of-his-name-720p-WEB-DL-AAC-H-x264-RSP[TGx   Jitu_biswas
📌📌𝗚𝗵𝗼𝘀𝘁 𝗦𝗾𝘂𝗮𝗱 । রানটাইমঃ 01:03:12। মাতৃভাষায় উপভোগ করুন দুনিয়া কাপানো সিরিজ "গেম অফ থ্রোনস"- এর প্রিকুয়াল "হাউজ অফ দ্য ড্রাগন" এর প্রথম সিজন। 
Bengali House-Of-The-Dragon-S01E03-Second-of-his-name-720p-HMAX-WEB-DL   Jitu_biswas
📌📌𝗚𝗵𝗼𝘀𝘁 𝗦𝗾𝘂𝗮𝗱 । রানটাইমঃ 01:03:12। মাতৃভাষায় উপভোগ করুন দুনিয়া কাপানো সিরিজ "গেম অফ থ্রোনস"- এর প্রিকুয়াল "হাউজ অফ দ্য ড্রাগন" এর প্রথম সিজন। 
Bengali House-Of-The-Dragon-S01E03-HMAX-2160p   Jitu_biswas
📌📌𝗚𝗵𝗼𝘀𝘁 𝗦𝗾𝘂𝗮𝗱 । রানটাইমঃ 01:03:12। মাতৃভাষায় উপভোগ করুন দুনিয়া কাপানো সিরিজ "গেম অফ থ্রোনস"- এর প্রিকুয়াল "হাউজ অফ দ্য ড্রাগন" এর প্রথম সিজন। 
Bengali House-Of-The-Dragon-S01E03720p-WEB-h264-KOGi   Jitu_biswas
📌📌𝗚𝗵𝗼𝘀𝘁 𝗦𝗾𝘂𝗮𝗱 । রানটাইমঃ 01:03:12। মাতৃভাষায় উপভোগ করুন দুনিয়া কাপানো সিরিজ "গেম অফ থ্রোনস"- এর প্রিকুয়াল "হাউজ অফ দ্য ড্রাগন" এর প্রথম সিজন। 
Bengali House-Of-The-Dragon-S01E03720p-WEB-h264-KOGi   Nurullah_Mashhur
🔷 Runtime: 01.03.12 🔷 
Bengali House-of-the-Dragon-S01E031080p-WEB-h264-CAKES   Jitu_biswas
📌📌𝗚𝗵𝗼𝘀𝘁 𝗦𝗾𝘂𝗮𝗱 । রানটাইমঃ 01:03:12। মাতৃভাষায় উপভোগ করুন দুনিয়া কাপানো সিরিজ "গেম অফ থ্রোনস"- এর প্রিকুয়াল "হাউজ অফ দ্য ড্রাগন" এর প্রথম সিজন। 
Bengali House-of-the-Dragon-S01E031080p-WEB-h264-CAKES   Nurullah_Mashhur
🔷 Runtime: 01.03.12 🔷 
Bengali House-Of-The-Dragon-S01E02-XviD-AFG   Sayed_Fahmidul_Islam
🔷 Runtime 00.53.51 🔷 
Bengali House-Of-The-Dragon-S01E02-WEBRip-XviD-RMX   Muhammed_Yousuf
📌📌𝗚𝗵𝗼𝘀𝘁 𝗦𝗾𝘂𝗮𝗱 । রানটাইমঃ 00: 53:51। মাতৃভাষায় উপভোগ করুন দুনিয়া কাপানো সিরিজ "গেম অফ থ্রোনস"- এর প্রিকুয়াল "হাউজ অফ দ্য ড্রাগন" এর প্রথম সিজন।  
Bengali House-Of-The-Dragon-S01E02-WEBRip-XviD-RMX   Sayed_Fahmidul_Islam
🔷 Runtime 00.53.51 🔷 
Bengali House-Of-The-Dragon-S01E02-WEBRip-x264-NOGRP   Muhammed_Yousuf
📌📌𝗚𝗵𝗼𝘀𝘁 𝗦𝗾𝘂𝗮𝗱 । রানটাইমঃ 00: 53:51। মাতৃভাষায় উপভোগ করুন দুনিয়া কাপানো সিরিজ "গেম অফ থ্রোনস"- এর প্রিকুয়াল "হাউজ অফ দ্য ড্রাগন" এর প্রথম সিজন।  
Bengali House-Of-The-Dragon-S01E02-WEBRip-x264-NOGRP   Sayed_Fahmidul_Islam
🔷 Runtime 00.53.51 🔷 
Bengali House-Of-The-Dragon-S01E02-WEBRip-x264-ION10   Muhammed_Yousuf
📌📌𝗚𝗵𝗼𝘀𝘁 𝗦𝗾𝘂𝗮𝗱 । রানটাইমঃ 00: 53:51। মাতৃভাষায় উপভোগ করুন দুনিয়া কাপানো সিরিজ "গেম অফ থ্রোনস"- এর প্রিকুয়াল "হাউজ অফ দ্য ড্রাগন" এর প্রথম সিজন।  
Bengali House-Of-The-Dragon-S01E02-WEBRip-x264-ION10   Sayed_Fahmidul_Islam
🔷 Runtime 00.53.51 🔷 
Bengali House-Of-The-Dragon-S01E02-The-Rogue-Prince-720p-WEB-DL-AAC-H-x264-RSP[TGx]   Sayed_Fahmidul_Islam
🔷 Runtime 00.53.51 🔷 
Bengali House-Of-The-Dragon-S01E02-The-Rogue-Prince-720p-HMAX-WEB-DL   Sayed_Fahmidul_Islam
🔷 Runtime 00.53.51 🔷 
Bengali House-Of-The-Dragon-S01E02-HMAX-2160p   Muhammed_Yousuf
📌📌𝗚𝗵𝗼𝘀𝘁 𝗦𝗾𝘂𝗮𝗱 । রানটাইমঃ 00: 53:51। মাতৃভাষায় উপভোগ করুন দুনিয়া কাপানো সিরিজ "গেম অফ থ্রোনস"- এর প্রিকুয়াল "হাউজ অফ দ্য ড্রাগন" এর প্রথম সিজন।  
Bengali House-Of-The-Dragon-S01E02-HMAX-2160p   Sayed_Fahmidul_Islam
🔷 Runtime 00.53.51 🔷 
Bengali House-Of-The-Dragon-S01E02720p-WEB-h264-KOGi   Sayed_Fahmidul_Islam
🔷 Runtime 00.53.51 🔷 
Bengali House-Of-The-Dragon-S01E02-720p-WEB-h264-KOGi   Muhammed_Yousuf
📌📌𝗚𝗵𝗼𝘀𝘁 𝗦𝗾𝘂𝗮𝗱 । রানটাইমঃ 00: 53:51। মাতৃভাষায় উপভোগ করুন দুনিয়া কাপানো সিরিজ "গেম অফ থ্রোনস"- এর প্রিকুয়াল "হাউজ অফ দ্য ড্রাগন" এর প্রথম সিজন।  
Bengali House-Of-The-Dragon-S01E02-720p-WEB-DL-AAC-H-x264-RSP[TGx   Muhammed_Yousuf
📌📌𝗚𝗵𝗼𝘀𝘁 𝗦𝗾𝘂𝗮𝗱 । রানটাইমঃ 00: 53:51। মাতৃভাষায় উপভোগ করুন দুনিয়া কাপানো সিরিজ "গেম অফ থ্রোনস"- এর প্রিকুয়াল "হাউজ অফ দ্য ড্রাগন" এর প্রথম সিজন।  
Bengali House-Of-The-Dragon-S01E02-720p-HMAX-WEB-DL-DDP5-1-HEVC-CMRG   Muhammed_Yousuf
📌📌𝗚𝗵𝗼𝘀𝘁 𝗦𝗾𝘂𝗮𝗱 । রানটাইমঃ 00: 53:51। মাতৃভাষায় উপভোগ করুন দুনিয়া কাপানো সিরিজ "গেম অফ থ্রোনস"- এর প্রিকুয়াল "হাউজ অফ দ্য ড্রাগন" এর প্রথম সিজন।  
Bengali House-Of-The-Dragon-S01E02-720p-HMAX-WEB-DL-DDP5.1.HEVC-CMRG   Sayed_Fahmidul_Islam
🔷 Runtime 00.53.51 🔷 
Bengali House-Of-The-Dragon-S01E02-720p-HMAX-WEB-DL   Muhammed_Yousuf
📌📌𝗚𝗵𝗼𝘀𝘁 𝗦𝗾𝘂𝗮𝗱 । রানটাইমঃ 00: 53:51। মাতৃভাষায় উপভোগ করুন দুনিয়া কাপানো সিরিজ "গেম অফ থ্রোনস"- এর প্রিকুয়াল "হাউজ অফ দ্য ড্রাগন" এর প্রথম সিজন।  
Bengali House-Of-The-Dragon-S01E02-1080p-WEB-h264-CAKES   Muhammed_Yousuf
📌📌𝗚𝗵𝗼𝘀𝘁 𝗦𝗾𝘂𝗮𝗱 । রানটাইমঃ 00: 53:51। মাতৃভাষায় উপভোগ করুন দুনিয়া কাপানো সিরিজ "গেম অফ থ্রোনস"- এর প্রিকুয়াল "হাউজ অফ দ্য ড্রাগন" এর প্রথম সিজন।  
Bengali House-Of-The-Dragon-S01E02-1080p-HMAX-WEB-DL-DDP5.1.HEVC-CMRG   Sayed_Fahmidul_Islam
🔷 Runtime 00.53.51 🔷 
Bengali House-Of-The-Dragon-S01E02.XviD.AFG   Muhammed_Yousuf
📌📌𝗚𝗵𝗼𝘀𝘁 𝗦𝗾𝘂𝗮𝗱 । রানটাইমঃ 00: 53:51। মাতৃভাষায় উপভোগ করুন দুনিয়া কাপানো সিরিজ "গেম অফ থ্রোনস"- এর প্রিকুয়াল "হাউজ অফ দ্য ড্রাগন" এর প্রথম সিজন।  
Bengali House.of.the.Dragon.S01E04.WEBRip.x264-ION10   Moshiur Shuvo
🔷 Runtime 01:02:29 🔷 
Bengali House.of.the.Dragon.S01E04.King.of.the.Narrow.Sea.2160p.HMAX.WEB-DL.x265.10bit.HDR.DDP5.1.Atmos-SMURF   Moshiur Shuvo
🔷 Runtime 01:02:29 🔷 
Bengali House.of.the.Dragon.S01E04.King.of.the.Narrow.Sea.1080p.HMAX.WEBRip.DDP5.1.Atmos.x264-SMURF   Moshiur Shuvo
🔷 Runtime 01:02:29 🔷 
Bengali House.of.the.Dragon.S01E04.HDR.2160p.WEB.H265-CAKES[rartv]   Moshiur Shuvo
🔷 Runtime 01:02:29 🔷 
Bengali House.of.the.Dragon.S01E04.720p.HMAX.WEBRip.DDP5.1.Atmos.x264-SMURF[rartv]   Moshiur Shuvo
🔷 Runtime 01:02:29 🔷 
Bengali House.of.the.Dragon.S01E04.1080p.WEB.H264-CAKES   Moshiur Shuvo
🔷 Runtime 01:02:29 🔷 
Bengali House.Of.The.Dragon.S01E01-XviD-AFG   Akhlak_Ahmed_Himu
🔷 Runtime 01:05:36 & 01:02:49 🔷 
Bengali House.Of.The.Dragon.S01E01-XviD-AFG   Tanvir.Ahmed.Leon
📌📌𝗚𝗵𝗼𝘀𝘁 𝗦𝗾𝘂𝗮𝗱।⏳01:05:36 | 01:02:49। অনলাইনে available দুটো রানটাইমের সাথেই সিংক করে দেওয়া হয়েছে। সাবটি ভালো লাগলে, রেটিং ও ফিডব্যাক জানাতে ভুলবেন না। 
Bengali House.of.the.Dragon.S01E01-XviD-AFG   Tanvir.Ahmed.Leon
📌📌𝗚𝗵𝗼𝘀𝘁 𝗦𝗾𝘂𝗮𝗱।⏳01: 02:49। মাতৃভাষায় উপভোগ করুন দুনিয়া কাপানো সিরিজ "গেম অফ থ্রোনস"- এর প্রিকুয়াল "হাউজ অফ দ্য ড্রাগন" এর প্রথম সিজন। 
Bengali House.Of.The.Dragon.S01E01-XviD-AFG   Akhlak_Ahmed_Himu
🔴🔵 Runtime 01:02:49 🔴🔵 
Bengali House.Of.The.Dragon.S01E01-WEBRip.XviD-RMX   Tanvir.Ahmed.Leon
📌📌𝗚𝗵𝗼𝘀𝘁 𝗦𝗾𝘂𝗮𝗱।⏳01:05:36 | 01:02:49। অনলাইনে available দুটো রানটাইমের সাথেই সিংক করে দেওয়া হয়েছে। সাবটি ভালো লাগলে, রেটিং ও ফিডব্যাক জানাতে ভুলবেন না। 
Bengali House.Of.The.Dragon.S01E01-WEBRip.x264-NOGRP   Tanvir.Ahmed.Leon
📌📌𝗚𝗵𝗼𝘀𝘁 𝗦𝗾𝘂𝗮𝗱।⏳01:05:36 | 01:02:49। অনলাইনে available দুটো রানটাইমের সাথেই সিংক করে দেওয়া হয়েছে। সাবটি ভালো লাগলে, রেটিং ও ফিডব্যাক জানাতে ভুলবেন না। 
Bengali House.Of.The.Dragon.S01E01-WEBRip.x264-ION10   Akhlak_Ahmed_Himu
🔷 Runtime 01:05:36 & 01:02:49 🔷 
Bengali House.Of.The.Dragon.S01E01-WEBRip.x264-ION10   Tanvir.Ahmed.Leon
📌📌𝗚𝗵𝗼𝘀𝘁 𝗦𝗾𝘂𝗮𝗱।⏳01:05:36 | 01:02:49। অনলাইনে available দুটো রানটাইমের সাথেই সিংক করে দেওয়া হয়েছে। সাবটি ভালো লাগলে, রেটিং ও ফিডব্যাক জানাতে ভুলবেন না। 
Bengali House.Of.The.Dragon.S01E01-WEBRip.x264   Tanvir.Ahmed.Leon
📌📌𝗚𝗵𝗼𝘀𝘁 𝗦𝗾𝘂𝗮𝗱।⏳01:05:36 | 01:02:49। অনলাইনে available দুটো রানটাইমের সাথেই সিংক করে দেওয়া হয়েছে। সাবটি ভালো লাগলে, রেটিং ও ফিডব্যাক জানাতে ভুলবেন না। 
Bengali House.Of.The.Dragon.S01E01-WEB-720p.x265-MiNX   Tanvir.Ahmed.Leon
📌📌𝗚𝗵𝗼𝘀𝘁 𝗦𝗾𝘂𝗮𝗱।⏳01:05:36 | 01:02:49। অনলাইনে available দুটো রানটাইমের সাথেই সিংক করে দেওয়া হয়েছে। সাবটি ভালো লাগলে, রেটিং ও ফিডব্যাক জানাতে ভুলবেন না। 
Bengali House.Of.The.Dragon.S01E01-WEB.720p.x265-MiNX   Tanvir.Ahmed.Leon
📌📌𝗚𝗵𝗼𝘀𝘁 𝗦𝗾𝘂𝗮𝗱।⏳01: 02:49। মাতৃভাষায় উপভোগ করুন দুনিয়া কাপানো সিরিজ "গেম অফ থ্রোনস"- এর প্রিকুয়াল "হাউজ অফ দ্য ড্রাগন" এর প্রথম সিজন। 
Bengali House.Of.The.Dragon.S01E01-WEB.720p.x265-MiNX   Akhlak_Ahmed_Himu
🔴🔵 Runtime 01:02:49 🔴🔵 
Bengali House.Of.The.Dragon.S01E01-720p-WEB.h264-KOGi   Tanvir.Ahmed.Leon
📌📌𝗚𝗵𝗼𝘀𝘁 𝗦𝗾𝘂𝗮𝗱।⏳01:05:36 | 01:02:49। অনলাইনে available দুটো রানটাইমের সাথেই সিংক করে দেওয়া হয়েছে। সাবটি ভালো লাগলে, রেটিং ও ফিডব্যাক জানাতে ভুলবেন না। 
Bengali House.Of.The.Dragon.S01E01-720p-WEB.H264-CAKES   Tanvir.Ahmed.Leon
📌📌𝗚𝗵𝗼𝘀𝘁 𝗦𝗾𝘂𝗮𝗱।⏳01:05:36 | 01:02:49। অনলাইনে available দুটো রানটাইমের সাথেই সিংক করে দেওয়া হয়েছে। সাবটি ভালো লাগলে, রেটিং ও ফিডব্যাক জানাতে ভুলবেন না। 
Bengali House.Of.The.Dragon.S01E01-720p-HEVC.x265-MeGusta   Tanvir.Ahmed.Leon
📌📌𝗚𝗵𝗼𝘀𝘁 𝗦𝗾𝘂𝗮𝗱।⏳01:05:36 | 01:02:49। অনলাইনে available দুটো রানটাইমের সাথেই সিংক করে দেওয়া হয়েছে। সাবটি ভালো লাগলে, রেটিং ও ফিডব্যাক জানাতে ভুলবেন না। 
Bengali House.Of.The.Dragon.S01E01-720p.WEB.h264-KOGi   Tanvir.Ahmed.Leon
📌📌𝗚𝗵𝗼𝘀𝘁 𝗦𝗾𝘂𝗮𝗱।⏳01: 02:49। মাতৃভাষায় উপভোগ করুন দুনিয়া কাপানো সিরিজ "গেম অফ থ্রোনস"- এর প্রিকুয়াল "হাউজ অফ দ্য ড্রাগন" এর প্রথম সিজন। 
Bengali House.Of.The.Dragon.S01E01-1080p.WEB.H264-CAKES   Tanvir.Ahmed.Leon
📌📌𝗚𝗵𝗼𝘀𝘁 𝗦𝗾𝘂𝗮𝗱।⏳01: 02:49। মাতৃভাষায় উপভোগ করুন দুনিয়া কাপানো সিরিজ "গেম অফ থ্রোনস"- এর প্রিকুয়াল "হাউজ অফ দ্য ড্রাগন" এর প্রথম সিজন। 
Bengali House.Of.The.Dragon.S01E01-1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.x264-CMRG   Akhlak_Ahmed_Himu
🔴🔵 Runtime 01:02:49 🔴🔵 
Bengali House.of.the.Dragon.S01E01.WEBRip.XviD-RMX   Akhlak_Ahmed_Himu
🔷 Runtime 01:05:36 & 01:02:49 🔷 
Bengali House.Of.The.Dragon.S01E01.WEBRip.XviD-RMX   Tanvir.Ahmed.Leon
📌📌𝗚𝗵𝗼𝘀𝘁 𝗦𝗾𝘂𝗮𝗱।⏳01: 02:49। মাতৃভাষায় উপভোগ করুন দুনিয়া কাপানো সিরিজ "গেম অফ থ্রোনস"- এর প্রিকুয়াল "হাউজ অফ দ্য ড্রাগন" এর প্রথম সিজন। 
Bengali House.of.the.Dragon.S01E01.WEBRip.XviD-RMX   Akhlak_Ahmed_Himu
🔴🔵 Runtime 01:02:49 🔴🔵 
Bengali House.of.the.Dragon.S01E01.WEBRip.x264-NOGRP   Akhlak_Ahmed_Himu
🔷 Runtime 01:05:36 & 01:02:49 🔷 
Bengali House.Of.The.Dragon.S01E01.WEBRip.x264-NOGRP   Tanvir.Ahmed.Leon
📌📌𝗚𝗵𝗼𝘀𝘁 𝗦𝗾𝘂𝗮𝗱।⏳01: 02:49। মাতৃভাষায় উপভোগ করুন দুনিয়া কাপানো সিরিজ "গেম অফ থ্রোনস"- এর প্রিকুয়াল "হাউজ অফ দ্য ড্রাগন" এর প্রথম সিজন। 
Bengali House.of.the.Dragon.S01E01.WEBRip.x264-NOGRP   Akhlak_Ahmed_Himu
🔴🔵 Runtime 01:02:49 🔴🔵 
Bengali House.of.the.Dragon.S01E01.WEBRip.x264-ION10   Tanvir.Ahmed.Leon
📌📌𝗚𝗵𝗼𝘀𝘁 𝗦𝗾𝘂𝗮𝗱।⏳01: 02:49। মাতৃভাষায় উপভোগ করুন দুনিয়া কাপানো সিরিজ "গেম অফ থ্রোনস"- এর প্রিকুয়াল "হাউজ অফ দ্য ড্রাগন" এর প্রথম সিজন। 
Bengali House.Of.The.Dragon.S01E01.WEBRip.x264   Tanvir.Ahmed.Leon
📌📌𝗚𝗵𝗼𝘀𝘁 𝗦𝗾𝘂𝗮𝗱।⏳01: 02:49। মাতৃভাষায় উপভোগ করুন দুনিয়া কাপানো সিরিজ "গেম অফ থ্রোনস"- এর প্রিকুয়াল "হাউজ অফ দ্য ড্রাগন" এর প্রথম সিজন। 
Bengali House.Of.The.Dragon.S01E01.The.Heirs.of.the.Dragon.720p/1080p.HMAX.WEBRip.DD5.1.X.264-EVOHouse.of.the.Dragon.S01E01   Tanvir.Ahmed.Leon
📌📌𝗚𝗵𝗼𝘀𝘁 𝗦𝗾𝘂𝗮𝗱।⏳01:05:36 | 01:02:49। অনলাইনে available দুটো রানটাইমের সাথেই সিংক করে দেওয়া হয়েছে। সাবটি ভালো লাগলে, রেটিং ও ফিডব্যাক জানাতে ভুলবেন না। 
Bengali House.Of.The.Dragon.S01E01.The.Heirs.of.the.Dragon.720p/1080p.HMAX.WEBRip.DD5.1.X.264-EVO   Akhlak_Ahmed_Himu
🔷 Runtime 01:05:36 & 01:02:49 🔷 
Bengali House.of.the.Dragon.S01E01.The.Heirs.of.the.Dragon.720p/1080p.HMAX.WEBRip.DD5.1.X.264-EVO   Akhlak_Ahmed_Himu
🔴🔵 Runtime 01:02:49 🔴🔵 
Bengali House.Of.The.Dragon.S01E01.The.Heirs.of.the.Dragon.720p/1080p.HBO.GO.WEBRip.DD5.1.X.264-EVOHouse.of.the.Dragon.S01E01   Tanvir.Ahmed.Leon
📌📌𝗚𝗵𝗼𝘀𝘁 𝗦𝗾𝘂𝗮𝗱।⏳01: 02:49। মাতৃভাষায় উপভোগ করুন দুনিয়া কাপানো সিরিজ "গেম অফ থ্রোনস"- এর প্রিকুয়াল "হাউজ অফ দ্য ড্রাগন" এর প্রথম সিজন। 
Bengali House.of.the.Dragon.S01E01.The.Heirs.of.the.Dragon.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-MiU   Akhlak_Ahmed_Himu
🔷 Runtime 01:05:36 & 01:02:49 🔷 
Bengali House.of.the.Dragon.S01E01.The.Heirs.of.the.Dragon.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-MiU   Akhlak_Ahmed_Himu
🔴🔵 Runtime 01:02:49 🔴🔵 
Bengali House.of.the.Dragon.S01E01.HMAX.2160p-1080p-720p-480p-CMRG-DVSUX-SMURF-MeGusta-ELiTE-T0PAZ-MiNX   Akhlak_Ahmed_Himu
🔷 Runtime 01:05:36 & 01:02:49 🔷 
Bengali House.of.the.Dragon.S01E01.720p.WEB.x265-MiNX   Akhlak_Ahmed_Himu
🔴🔵 Runtime 01:02:49 🔴🔵 
Bengali House.of.the.Dragon.S01E01.1080p.HEVC.x265-MeGusta   Tanvir.Ahmed.Leon
📌📌𝗚𝗵𝗼𝘀𝘁 𝗦𝗾𝘂𝗮𝗱।⏳01: 02:49। মাতৃভাষায় উপভোগ করুন দুনিয়া কাপানো সিরিজ "গেম অফ থ্রোনস"- এর প্রিকুয়াল "হাউজ অফ দ্য ড্রাগন" এর প্রথম সিজন। 
Bengali House.of.the.Dragon.King.of.the.Narrow.Sea.S01E04.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.DV.HEVC-CMRG   Moshiur Shuvo
🔷 Runtime 01:02:29 🔷 
Bengali House of the Dragon S01E01 WEB.x264-TORRENTGALAXY   Akhlak_Ahmed_Himu
🔷 Runtime 01:05:36 & 01:02:49 🔷 
Bengali House of the Dragon S01E01 WEB.x264-TORRENTGALAXY   Akhlak_Ahmed_Himu
🔴🔵 Runtime 01:02:49 🔴🔵 
Bengali House of the Dragon S01E01 The.Heirs.of.the.Dragon   Akhlak_Ahmed_Himu
🔴🔵 Runtime 01:02:49 🔴🔵 
Bengali House of the Dragon S01E01 The Heirs of the Dragon   Akhlak_Ahmed_Himu
🔷 Runtime 01:05:36 & 01:02:49 🔷 
Brazillian Portuguese House.of.the.Dragon.S01E06.The.Princess.and.the.Queen.720p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   The_Legender
 
Brazillian Portuguese House.of.the.Dragon.S01E05.We.Light.the.Way.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.DoVi.HEVC-NTb   panzehir57
 
Brazillian Portuguese House.of.the.Dragon.S01E05.720p.WEB.h264-TRUFFLE   The_Legender
 
Brazillian Portuguese House.of.the.Dragon.S01E04.Episode.4.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.H.264-SMURF   The_Legender
 
Brazillian Portuguese House.of.the.Dragon.S01E03.Episode.3.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.H.264-SMURF   The_Legender
 
Brazillian Portuguese house.of.the.dragon.s01e02.1080p.web.h264-cakes   The_Legender
 
Brazillian Portuguese House.of.the.Dragon.S01E01.WEBRip.x264-ION10   SilverStark
[Legendas oficiais da HBOMAX, funcionam com todas as versões WEBRip/WEB-DL --- Duração: 01:05:36] 
Brazillian Portuguese House.of.the.Dragon.S01E01.The.Heirs.of.the.Dragon.720p/1080p.HMAX.WEBRip.DD5.1.X.264-EVOHouse.of.the.Dragon.S01E01.   SilverStark
[Legendas oficiais da HBOMAX, funcionam com todas as versões WEBRip/WEB-DL --- Duração: 01:05:36] 
Brazillian Portuguese House.of.the.Dragon.S01E01.HMAX.2160p-1080p-720p-480p-CMRG-DVSUX-SMURF-MeGusta-ELiTE-T0PAZ-MiNX   SilverStark
[Legendas oficiais da HBOMAX, funcionam com todas as versões WEBRip/WEB-DL --- Duração: 01:05:36] 
Brazillian Portuguese House.of.the.Dragon.S01E01.HDR.2160p.WEB.H265-GLHF   SilverStark
[Legendas oficiais da HBOMAX, funcionam com todas as versões WEBRip/WEB-DL --- Duração: 01:05:36] 
Brazillian Portuguese House.of.the.Dragon.S01E01.Episode.1.720p/1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.H.264-SMURF   SilverStark
[Legendas oficiais da HBOMAX, funcionam com todas as versões WEBRip/WEB-DL --- Duração: 01:05:36] 
Brazillian Portuguese House.of.the.Dragon.S01E01.Episode.1.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.HDR.H.265-SMURF/CMRG   SilverStark
[Legendas oficiais da HBOMAX, funcionam com todas as versões WEBRip/WEB-DL --- Duração: 01:05:36] 
Brazillian Portuguese House.of.the.Dragon.S01E01.Episode.1.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.DV.H.265-SMURF/DVSUX   SilverStark
[Legendas oficiais da HBOMAX, funcionam com todas as versões WEBRip/WEB-DL --- Duração: 01:05:36] 
Brazillian Portuguese House.of.the.Dragon.S01E01.720p/1080p.WEB.H264-CAKES/KOGi   SilverStark
[Legendas oficiais da HBOMAX, funcionam com todas as versões WEBRip/WEB-DL --- Duração: 01:05:36] 
Brazillian Portuguese House.Of.The.Dragon.S01E01.720p/1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   SilverStark
[Legendas oficiais da HBOMAX, funcionam com todas as versões WEBRip/WEB-DL --- Duração: 01:05:36] 
Brazillian Portuguese House.of.the.Dragon.S01E01.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   The_Legender
 
Brazillian Portuguese House.Of.The.Dragon.S01E01.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.x264-CMRG   SilverStark
[Legendas oficiais da HBOMAX, funcionam com todas as versões WEBRip/WEB-DL --- Duração: 01:05:36] 
Bulgarian House.of.the.Dragon.S01E06.The.Princess.and.the.Queen.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-NTb   panzehir57
 
Bulgarian House.of.the.Dragon.S01E05.WEBRip.x264-ION10   panzehir57
 
Bulgarian House.of.the.Dragon.S01E02.The.Rogue.Prince.720p.HMAX.WEBRip.AAC2.0.X.264-EVO   Ludoto
 
Bulgarian House.of.the.Dragon.S01E01.WEBRip.x264-ION10   SilverStark
[Официални субтитри на HBOMAX, работят с всички WEBRip/WEB-DL версии --- Продължителност: 01:05:36] 
Bulgarian House.of.the.Dragon.S01E01.The.Heirs.of.the.Dragon.720p/1080p.HMAX.WEBRip.DD5.1.X.264-EVO   SilverStark
[Официални субтитри на HBOMAX, работят с всички WEBRip/WEB-DL версии --- Продължителност: 01:05:36] 
Bulgarian House.of.the.Dragon.S01E01.The.Heirs.of.the.Dragon.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-MiU   maniivanov
 
Bulgarian House.of.the.Dragon.S01E01.HMAX.2160p-1080p-720p-480p-CMRG-DVSUX-SMURF-MeGusta-ELiTE-T0PAZ-MiNX   SilverStark
[Официални субтитри на HBOMAX, работят с всички WEBRip/WEB-DL версии --- Продължителност: 01:05:36] 
Bulgarian House.of.the.Dragon.S01E01.HDR.2160p.WEB.H265-GLHF   SilverStark
[Официални субтитри на HBOMAX, работят с всички WEBRip/WEB-DL версии --- Продължителност: 01:05:36] 
Bulgarian House.of.the.Dragon.S01E01.Episode.1.720p/1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.H.264-SMURF   SilverStark
[Официални субтитри на HBOMAX, работят с всички WEBRip/WEB-DL версии --- Продължителност: 01:05:36] 
Bulgarian House.of.the.Dragon.S01E01.Episode.1.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.HDR.H.265-SMURF/CMRG   SilverStark
[Официални субтитри на HBOMAX, работят с всички WEBRip/WEB-DL версии --- Продължителност: 01:05:36] 
Bulgarian House.of.the.Dragon.S01E01.Episode.1.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.DV.H.265-SMURF/DVSUX   SilverStark
[Официални субтитри на HBOMAX, работят с всички WEBRip/WEB-DL версии --- Продължителност: 01:05:36] 
Bulgarian House.of.the.Dragon.S01E01.720p/1080p.WEB.H264-CAKES/KOGi   SilverStark
[Официални субтитри на HBOMAX, работят с всички WEBRip/WEB-DL версии --- Продължителност: 01:05:36] 
Bulgarian House.Of.The.Dragon.S01E01.720p/1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   SilverStark
[Официални субтитри на HBOMAX, работят с всички WEBRip/WEB-DL версии --- Продължителност: 01:05:36] 
Bulgarian House.Of.The.Dragon.S01E01.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.x264-CMRG   SilverStark
[Официални субтитри на HBOMAX, работят с всички WEBRip/WEB-DL версии --- Продължителност: 01:05:36] 
Chinese BG code House.of.the.Dragon.S01E06.WEBRip.x264-ION10   tedi
Retail HBO GO Resync for WEBRip 
Chinese BG code House.of.the.Dragon.S01E05.WEBRip.x264-ION10   tedi
Retail HBO GO Resync for WEBRip 
Chinese BG code House.of.the.Dragon.S01E04.WEBRip.x264-ION10   tedi
Retail HBO GO ASIA Resync for WEBRip 
Chinese BG code House.of.the.Dragon.S01E03.WEBRip.x264-ION10   tedi
Retail HBO GO Resync for WEBRip 
Chinese BG code House.of.the.Dragon.S01E02.WEBRip.x264-ION10   tedi
Retail HBO GO ASIA Resync for WEBRip 
Chinese BG code House.of.the.Dragon.S01E01.WEBRip.x264-ION10 / HMAX   tedi
Retail HBO GO ASIA Resync for WEBRip 
Croatian House.of.the.Dragon.S01E06.The.Princess.and.the.Queen.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-NTb   panzehir57
 
Croatian House.of.the.Dragon.S01E06.The.Princess.and.the.Queen.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-NTb   panzehir57
 
Croatian House.of.the.Dragon.S01E05.We.Light.the.Way.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.DoVi.HEVC-NTb   panzehir57
 
Croatian House.of.the.Dragon.S01E05.We.Light.the.Way.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.DoVi.HEVC-NTb   panzehir57
 
Croatian House.of.the.Dragon.S01E05.We.Light.the.Way.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.DoVi.HEVC-NTb   panzehir57
 
Croatian House.of.the.Dragon.S01E01.WEBRip.x264-ION10   SilverStark
[Službeni titlovi HBO MAX, rade sa svim WEBRip/WEB-DL verzijama --- Trajanje: 01:05:36] 
Croatian House.of.the.Dragon.S01E01.The.Heirs.of.the.Dragon.720p/1080p.HMAX.WEBRip.DD5.1.X.264-EVO   SilverStark
[Službeni titlovi HBO MAX, rade sa svim WEBRip/WEB-DL verzijama --- Trajanje: 01:05:36] 
Croatian House.of.the.Dragon.S01E01.HMAX.2160p-1080p-720p-480p-CMRG-DVSUX-SMURF-MeGusta-ELiTE-T0PAZ-MiNX   SilverStark
[Službeni titlovi HBO MAX, rade sa svim WEBRip/WEB-DL verzijama --- Trajanje: 01:05:36] 
Croatian House.of.the.Dragon.S01E01.HDR.2160p.WEB.H265-GLHF   SilverStark
[Službeni titlovi HBO MAX, rade sa svim WEBRip/WEB-DL verzijama --- Trajanje: 01:05:36] 
Croatian House.of.the.Dragon.S01E01.Episode.1.720p/1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.H.264-SMURF   SilverStark
[Službeni titlovi HBO MAX, rade sa svim WEBRip/WEB-DL verzijama --- Trajanje: 01:05:36] 
Croatian House.of.the.Dragon.S01E01.Episode.1.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.HDR.H.265-SMURF/CMRG   SilverStark
[Službeni titlovi HBO MAX, rade sa svim WEBRip/WEB-DL verzijama --- Trajanje: 01:05:36] 
Croatian House.of.the.Dragon.S01E01.Episode.1.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.DV.H.265-SMURF/DVSUX   SilverStark
[Službeni titlovi HBO MAX, rade sa svim WEBRip/WEB-DL verzijama --- Trajanje: 01:05:36] 
Croatian House.of.the.Dragon.S01E01.720p/1080p.WEB.H264-CAKES/KOGi   SilverStark
[Službeni titlovi HBO MAX, rade sa svim WEBRip/WEB-DL verzijama --- Trajanje: 01:05:36] 
Croatian House.Of.The.Dragon.S01E01.720p/1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   SilverStark
[Službeni titlovi HBO MAX, rade sa svim WEBRip/WEB-DL verzijama --- Trajanje: 01:05:36] 
Croatian House.Of.The.Dragon.S01E01.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.x264-CMRG   SilverStark
[Službeni titlovi HBO MAX, rade sa svim WEBRip/WEB-DL verzijama --- Trajanje: 01:05:36] 
Czech House.of.the.Dragon.S01E06.The.Princess.and.the.Queen.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-NTb   panzehir57
 
Czech House.of.the.Dragon.S01E05.We.Light.the.Way.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.DoVi.HEVC-NTb   panzehir57
 
Czech House.of.the.Dragon.S01E02.Episode.2.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.H.264-SMURF   Radosestalo
RT: 00:53:51 retail  
Czech House.of.the.Dragon.S01E01.WEBRip.x264-ION10   SilverStark
[Oficiální titulky HBO MAX, fungují se všemi verzemi WEBRip/WEB-DL --- Délka: 01:05:36] 
Czech House.of.the.Dragon.S01E01.The.Heirs.of.the.Dragon.720p/1080p.HMAX.WEBRip.DD5.1.X.264-EVO   SilverStark
[Oficiální titulky HBO MAX, fungují se všemi verzemi WEBRip/WEB-DL --- Délka: 01:05:36] 
Czech House.of.the.Dragon.S01E01.HMAX.2160p-1080p-720p-480p-CMRG-DVSUX-SMURF-MeGusta-ELiTE-T0PAZ-MiNX   SilverStark
[Oficiální titulky HBO MAX, fungují se všemi verzemi WEBRip/WEB-DL --- Délka: 01:05:36] 
Czech House.of.the.Dragon.S01E01.HDR.2160p.WEB.H265-GLHF   SilverStark
[Oficiální titulky HBO MAX, fungují se všemi verzemi WEBRip/WEB-DL --- Délka: 01:05:36] 
Czech House.of.the.Dragon.S01E01.Episode.1.720p/1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.H.264-SMURF   SilverStark
[Oficiální titulky HBO MAX, fungují se všemi verzemi WEBRip/WEB-DL --- Délka: 01:05:36] 
Czech House.of.the.Dragon.S01E01.Episode.1.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.HDR.H.265-SMURF/CMRG   SilverStark
[Oficiální titulky HBO MAX, fungují se všemi verzemi WEBRip/WEB-DL --- Délka: 01:05:36] 
Czech House.of.the.Dragon.S01E01.Episode.1.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.DV.H.265-SMURF/DVSUX   SilverStark
[Oficiální titulky HBO MAX, fungují se všemi verzemi WEBRip/WEB-DL --- Délka: 01:05:36] 
Czech House.of.the.Dragon.S01E01.720p/1080p.WEB.H264-CAKES/KOGi   SilverStark
[Oficiální titulky HBO MAX, fungují se všemi verzemi WEBRip/WEB-DL --- Délka: 01:05:36] 
Czech House.Of.The.Dragon.S01E01.720p/1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   SilverStark
[Oficiální titulky HBO MAX, fungují se všemi verzemi WEBRip/WEB-DL --- Délka: 01:05:36] 
Czech House.Of.The.Dragon.S01E01.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.x264-CMRG   SilverStark
[Oficiální titulky HBO MAX, fungují se všemi verzemi WEBRip/WEB-DL --- Délka: 01:05:36] 
Danish House.of.the.Dragon.S01E06.The.Princess.and.the.Queen.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-NTb   panzehir57
 
Danish House.of.the.Dragon.S01E05.We.Light.the.Way.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.DoVi.HEVC-NTb   panzehir57
 
Danish House.of.the.Dragon.S01E01.WEBRip.x264-ION10   SilverStark
[HBO MAX officielle undertekster, arbejde med alle WEBRip/WEB-DL-versioner --- Varighed: 01:05:36] 
Danish House.of.the.Dragon.S01E01.The.Heirs.of.the.Dragon.720p/1080p.HMAX.WEBRip.DD5.1.X.264-EVO   SilverStark
[HBO MAX officielle undertekster, arbejde med alle WEBRip/WEB-DL-versioner --- Varighed: 01:05:36] 
Danish House.of.the.Dragon.S01E01.HDR.2160p.WEB.H265-GLHF   SilverStark
[HBO MAX officielle undertekster, arbejde med alle WEBRip/WEB-DL-versioner --- Varighed: 01:05:36] 
Danish House.of.the.Dragon.S01E01.Episode.1.720p/1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.H.264-SMURF   SilverStark
[HBO MAX officielle undertekster, arbejde med alle WEBRip/WEB-DL-versioner --- Varighed: 01:05:36] 
Danish House.of.the.Dragon.S01E01.Episode.1.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.HDR.H.265-SMURF/CMRG   SilverStark
[HBO MAX officielle undertekster, arbejde med alle WEBRip/WEB-DL-versioner --- Varighed: 01:05:36] 
Danish House.of.the.Dragon.S01E01.Episode.1.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.DV.H.265-SMURF/DVSUX   SilverStark
[HBO MAX officielle undertekster, arbejde med alle WEBRip/WEB-DL-versioner --- Varighed: 01:05:36] 
Danish House.of.the.Dragon.S01E01.720p/1080p.WEB.H264-CAKES/KOGi   SilverStark
[HBO MAX officielle undertekster, arbejde med alle WEBRip/WEB-DL-versioner --- Varighed: 01:05:36] 
Danish House.Of.The.Dragon.S01E01.720p/1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   SilverStark
[HBO MAX officielle undertekster, arbejde med alle WEBRip/WEB-DL-versioner --- Varighed: 01:05:36] 
Danish house.of.the.dragon.s01e01.2160p.web.h265-ggez.da   kalak1
Resynced to the 4K version - house.of.the.dragon.s01e01.2160p.web.h265-ggez 
Danish House.Of.The.Dragon.S01E01.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.x264-CMRG   SilverStark
[HBO MAX officielle undertekster, arbejde med alle WEBRip/WEB-DL-versioner --- Varighed: 01:05:36] 
Dutch House.of.the.Dragon.S01E06.The.Princess.and.the.Queen.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-NTb   panzehir57
 
Dutch House.of.the.Dragon.S01E05.We.Light.the.Way.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.DoVi.HEVC-NTb   panzehir57
 
Dutch House.of.the.Dragon.S01E01.WEBRip.x264-ION10   SilverStark
[HBO MAX officiële ondertitels, werken met alle WEBRip/WEB-DL-versies --- Duur: 01:05:36] 
Dutch House.of.the.Dragon.S01E01.The.Heirs.of.the.Dragon.720p/1080p.HMAX.WEBRip.DD5.1.X.264-EVO   SilverStark
[HBO MAX officiële ondertitels, werken met alle WEBRip/WEB-DL-versies --- Duur: 01:05:36] 
Dutch House.of.the.Dragon.S01E01.HMAX.2160p-1080p-720p-480p-CMRG-DVSUX-SMURF-MeGusta-ELiTE-T0PAZ-MiNX   SilverStark
[HBO MAX officiële ondertitels, werken met alle WEBRip/WEB-DL-versies --- Duur: 01:05:36] 
Dutch House.of.the.Dragon.S01E01.HDR.2160p.WEB.H265-GLHF   SilverStark
[HBO MAX officiële ondertitels, werken met alle WEBRip/WEB-DL-versies --- Duur: 01:05:36] 
Dutch House.of.the.Dragon.S01E01.Episode.1.720p/1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.H.264-SMURF   SilverStark
[HBO MAX officiële ondertitels, werken met alle WEBRip/WEB-DL-versies --- Duur: 01:05:36] 
Dutch House.of.the.Dragon.S01E01.Episode.1.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.HDR.H.265-SMURF/CMRG   SilverStark
[HBO MAX officiële ondertitels, werken met alle WEBRip/WEB-DL-versies --- Duur: 01:05:36] 
Dutch House.of.the.Dragon.S01E01.Episode.1.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.DV.H.265-SMURF/DVSUX   SilverStark
[HBO MAX officiële ondertitels, werken met alle WEBRip/WEB-DL-versies --- Duur: 01:05:36] 
Dutch House.of.the.Dragon.S01E01.720p/1080p.WEB.H264-CAKES/KOGi   SilverStark
[HBO MAX officiële ondertitels, werken met alle WEBRip/WEB-DL-versies --- Duur: 01:05:36] 
Dutch House.Of.The.Dragon.S01E01.720p/1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   SilverStark
[HBO MAX officiële ondertitels, werken met alle WEBRip/WEB-DL-versies --- Duur: 01:05:36] 
Dutch House.Of.The.Dragon.S01E01.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.x264-CMRG   SilverStark
[HBO MAX officiële ondertitels, werken met alle WEBRip/WEB-DL-versies --- Duur: 01:05:36] 
English House.Of.The.Dragon.S01E06.XviD-AFG   _Bolhasani_
🖤 SDH | Duration = 01:07:26 | Official Subtitles 
English House.Of.The.Dragon.S01E06.XviD-AFG   _Bolhasani_
🖤 HI Removed | Duration = 01:07:26 | Official Subtitles 
English House.Of.The.Dragon.S01E06.WEBRip.XviD-RMX   The_Medici
💠 اختصاصی خاندان اژدها | T.me/Valyria 💠 🅰️ 𝘼𝙘𝙚𝙈𝙤𝙫𝙞𝙚𝙨.𝙊𝙧𝙜 - 8𝐀𝐜𝐞𝐦𝐨𝐯𝐢𝐞𝐬.𝐱𝐲𝐳 Ⓜ️ همراه با توضیحات اضافی کتاب ها 
English House.Of.The.Dragon.S01E06.WEBRip.x264-ION10   _Bolhasani_
🖤 SDH | Duration = 01:07:26 | Official Subtitles 
English House.Of.The.Dragon.S01E06.WEBRip.x264-ION10   _Bolhasani_
🖤 HI Removed | Duration = 01:07:26 | Official Subtitles 
English House.Of.The.Dragon.S01E06.WEBRip.720p/1080p.HMAX.DDP5.1.x264-NTb   _Bolhasani_
🖤 SDH | Duration = 01:07:26 | Official Subtitles 
English House.Of.The.Dragon.S01E06.WEBRip.720p/1080p.HMAX.DDP5.1.x264-NTb   _Bolhasani_
🖤 HI Removed | Duration = 01:07:26 | Official Subtitles 
English House.Of.The.Dragon.S01E06.WEBRip.720p/1080p.HMAX.DDP5.1.Atmos.x264-SMURF   _Bolhasani_
🖤 SDH | Duration = 01:07:26 | Official Subtitles 
English House.Of.The.Dragon.S01E06.WEBRip.720p/1080p.HMAX.DDP5.1.Atmos.x264-SMURF   _Bolhasani_
🖤 HI Removed | Duration = 01:07:26 | Official Subtitles 
English House.Of.The.Dragon.S01E06.WEBRip.720p/1080p.10bit.2CH.x265.HEVC-PSA   _Bolhasani_
🖤 SDH | Duration = 01:07:26 | Official Subtitles 
English House.Of.The.Dragon.S01E06.WEBRip.720p/1080p.10bit.2CH.x265.HEVC-PSA   _Bolhasani_
🖤 HI Removed | Duration = 01:07:26 | Official Subtitles 
English House.Of.The.Dragon.S01E06.WEB-DL.2160p.HMAX.DDP5.1.Atmos.DV.MP4.x265-DVSUX   _Bolhasani_
🖤 SDH | Duration = 01:07:26 | Official Subtitles 
English House.Of.The.Dragon.S01E06.WEB-DL.2160p.HMAX.DDP5.1.Atmos.DV.MP4.x265-DVSUX   _Bolhasani_
🖤 HI Removed | Duration = 01:07:26 | Official Subtitles 
English House.Of.The.Dragon.S01E06.WEB-DL.1080p.HMAX.DDP5.1.Atmos.x264-CMRG   _Bolhasani_
🖤 SDH | Duration = 01:07:26 | Official Subtitles 
English House.Of.The.Dragon.S01E06.WEB-DL.1080p.HMAX.DDP5.1.Atmos.x264-CMRG   _Bolhasani_
🖤 HI Removed | Duration = 01:07:26 | Official Subtitles 
English House.Of.The.Dragon.S01E06.WEB.x264-TGX   The_Medici
💠 اختصاصی خاندان اژدها | T.me/Valyria 💠 🅰️ 𝘼𝙘𝙚𝙈𝙤𝙫𝙞𝙚𝙨.𝙊𝙧𝙜 - 8𝐀𝐜𝐞𝐦𝐨𝐯𝐢𝐞𝐬.𝐱𝐲𝐳 Ⓜ️ همراه با توضیحات اضافی کتاب ها 
English House.Of.The.Dragon.S01E06.WEB.720p.x265-MiNX   _Bolhasani_
🖤 SDH | Duration = 01:07:26 | Official Subtitles 
English House.Of.The.Dragon.S01E06.WEB.720p.x265-MiNX   _Bolhasani_
🖤 HI Removed | Duration = 01:07:26 | Official Subtitles 
English House.Of.The.Dragon.S01E06.WEB.720p.H264-CAKES   _Bolhasani_
🖤 SDH | Duration = 01:07:26 | Official Subtitles 
English House.Of.The.Dragon.S01E06.WEB.720p.H264-CAKES   _Bolhasani_
🖤 HI Removed | Duration = 01:07:26 | Official Subtitles 
English House.Of.The.Dragon.S01E06.WEB.1080p.H264-CAKES   _Bolhasani_
🖤 SDH | Duration = 01:07:26 | Official Subtitles 
English House.Of.The.Dragon.S01E06.WEB.1080p.H264-CAKES   _Bolhasani_
🖤 HI Removed | Duration = 01:07:26 | Official Subtitles 
English House.of.the.Dragon.S01E06.The.Princess.and.the.Queen.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HDR.HEVC-NTb   tout21
💠🔷🟩 𝑶𝒇𝒇𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 𝑺𝒖𝒃𝒕𝒊𝒕𝒍𝒆𝒔 🟩🔷💠 
English House.of.the.Dragon.S01E06.The.Princess.and.the.Queen.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HDR.HEVC-NTb   tout21
💠🔷🟩 𝑶𝒇𝒇𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 𝑺𝒖𝒃𝒕𝒊𝒕𝒍𝒆𝒔 🟩🔷💠 
English House.of.the.Dragon.S01E06.The.Princess.and.the.Queen.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.DoVi.HEVC-NTb   tout21
💠🔷🟩 𝑶𝒇𝒇𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 𝑺𝒖𝒃𝒕𝒊𝒕𝒍𝒆𝒔 🟩🔷💠 
English House.of.the.Dragon.S01E06.The.Princess.and.the.Queen.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.DoVi.HEVC-NTb   tout21
💠🔷🟩 𝑶𝒇𝒇𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 𝑺𝒖𝒃𝒕𝒊𝒕𝒍𝒆𝒔 🟩🔷💠 
English House.of.the.Dragon.S01E06.The.Princess.and.the.Queen.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.DoVi.HEVC-CMRG   tout21
💠🔷🟩 𝑶𝒇𝒇𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 𝑺𝒖𝒃𝒕𝒊𝒕𝒍𝒆𝒔 🟩🔷💠 
English House.of.the.Dragon.S01E06.The.Princess.and.the.Queen.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.DoVi.HEVC-CMRG   tout21
💠🔷🟩 𝑶𝒇𝒇𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 𝑺𝒖𝒃𝒕𝒊𝒕𝒍𝒆𝒔 🟩🔷💠 
English House.of.the.Dragon.S01E06.The.Princess.and.the.Queen.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-NTb   panzehir57
 
English House.of.the.Dragon.S01E06.The.Princess.and.the.Queen.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-NTb   panzehir57
 
English House.of.the.Dragon.S01E06.The.Princess.and.the.Queen.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-NTb   panzehir57
 
English House.of.the.Dragon.S01E06.The.Princess.and.the.Queen.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-NTb   panzehir57
 
English House.of.the.Dragon.S01E06.The.Princess.and.the.Queen.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-NTb   panzehir57
 
English House.of.the.Dragon.S01E06.The.Princess.and.the.Queen.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-NTb   panzehir57
 
English House.of.the.Dragon.S01E06.The.Princess.and.the.Queen.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-NTb   panzehir57
 
English House.of.the.Dragon.S01E06.The.Princess.and.the.Queen.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-NTb   tout21
💠🔷🟩 𝑶𝒇𝒇𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 𝑺𝒖𝒃𝒕𝒊𝒕𝒍𝒆𝒔 🟩🔷💠 
English House.of.the.Dragon.S01E06.The.Princess.and.the.Queen.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-NTb   tout21
💠🔷🟩 𝑶𝒇𝒇𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 𝑺𝒖𝒃𝒕𝒊𝒕𝒍𝒆𝒔 🟩🔷💠 
English House.of.the.Dragon.S01E06.MULTi.HDR.DV.2160p.HMAX.WEB-DL.DD5.1.x265-FRATERNiTY   Harout
 
English House.of.the.Dragon.S01E06.720p.WEB.h264-TRUFFLE   tout21
💠🔷🟩 𝑶𝒇𝒇𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 𝑺𝒖𝒃𝒕𝒊𝒕𝒍𝒆𝒔 🟩🔷💠 
English House.of.the.Dragon.S01E06.720p.WEB.h264-TRUFFLE   tout21
💠🔷🟩 𝑶𝒇𝒇𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 𝑺𝒖𝒃𝒕𝒊𝒕𝒍𝒆𝒔 🟩🔷💠 
English House.Of.The.Dragon.S01E06.720p.WEB.H264-CAKES   The_Medici
💠 اختصاصی خاندان اژدها | T.me/Valyria 💠 🅰️ 𝘼𝙘𝙚𝙈𝙤𝙫𝙞𝙚𝙨.𝙊𝙧𝙜 - 8𝐀𝐜𝐞𝐦𝐨𝐯𝐢𝐞𝐬.𝐱𝐲𝐳 Ⓜ️ همراه با توضیحات اضافی کتاب ها 
English House.of.the.Dragon.S01E06.720p.WEB.H264-CAKES   tout21
💠🔷🟩 𝑶𝒇𝒇𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 𝑺𝒖𝒃𝒕𝒊𝒕𝒍𝒆𝒔 🟩🔷💠 
English House.of.the.Dragon.S01E06.720p.WEB.H264-CAKES   tout21
💠🔷🟩 𝑶𝒇𝒇𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 𝑺𝒖𝒃𝒕𝒊𝒕𝒍𝒆𝒔 🟩🔷💠 
English House.Of.The.Dragon.S01E06.720p.HMAX.WEBRip.DD5.1.X.264-EVO   The_Medici
💠 اختصاصی خاندان اژدها | T.me/Valyria 💠 🅰️ 𝘼𝙘𝙚𝙈𝙤𝙫𝙞𝙚𝙨.𝙊𝙧𝙜 - 8𝐀𝐜𝐞𝐦𝐨𝐯𝐢𝐞𝐬.𝐱𝐲𝐳 Ⓜ️ همراه با توضیحات اضافی کتاب ها 
English House.of.the.Dragon.S01E06.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.HDR.HEVC-EVO   tout21
💠🔷🟩 𝑶𝒇𝒇𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 𝑺𝒖𝒃𝒕𝒊𝒕𝒍𝒆𝒔 🟩🔷💠 
English House.of.the.Dragon.S01E06.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.HDR.HEVC-EVO   tout21
💠🔷🟩 𝑶𝒇𝒇𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 𝑺𝒖𝒃𝒕𝒊𝒕𝒍𝒆𝒔 🟩🔷💠 
English House.Of.The.Dragon.S01E06.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.HDR.HEVC-CMRG   The_Medici
💠 اختصاصی خاندان اژدها | T.me/Valyria 💠 🅰️ 𝘼𝙘𝙚𝙈𝙤𝙫𝙞𝙚𝙨.𝙊𝙧𝙜 - 8𝐀𝐜𝐞𝐦𝐨𝐯𝐢𝐞𝐬.𝐱𝐲𝐳 Ⓜ️ همراه با توضیحات اضافی کتاب ها 
English House.Of.The.Dragon.S01E06.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.DV.HEVC-CMRG   The_Medici
💠 اختصاصی خاندان اژدها | T.me/Valyria 💠 🅰️ 𝘼𝙘𝙚𝙈𝙤𝙫𝙞𝙚𝙨.𝙊𝙧𝙜 - 8𝐀𝐜𝐞𝐦𝐨𝐯𝐢𝐞𝐬.𝐱𝐲𝐳 Ⓜ️ همراه با توضیحات اضافی کتاب ها 
English House.Of.The.Dragon.S01E06.2160p.CRAV.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-NTb   The_Medici
💠 اختصاصی خاندان اژدها | T.me/Valyria 💠 🅰️ 𝘼𝙘𝙚𝙈𝙤𝙫𝙞𝙚𝙨.𝙊𝙧𝙜 - 8𝐀𝐜𝐞𝐦𝐨𝐯𝐢𝐞𝐬.𝐱𝐲𝐳 Ⓜ️ همراه با توضیحات اضافی کتاب ها 
English House.of.the.Dragon.S01E06.1080p.WEB.h264-TRUFFLE   tout21
💠🔷🟩 𝑶𝒇𝒇𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 𝑺𝒖𝒃𝒕𝒊𝒕𝒍𝒆𝒔 🟩🔷💠 
English House.of.the.Dragon.S01E06.1080p.WEB.h264-TRUFFLE   tout21
💠🔷🟩 𝑶𝒇𝒇𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 𝑺𝒖𝒃𝒕𝒊𝒕𝒍𝒆𝒔 🟩🔷💠 
English House.of.the.Dragon.S01E06.1080p.WEB.H264-CAKES   tout21
💠🔷🟩 𝑶𝒇𝒇𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 𝑺𝒖𝒃𝒕𝒊𝒕𝒍𝒆𝒔 🟩🔷💠 
English House.of.the.Dragon.S01E06.1080p.WEB.H264-CAKES   tout21
💠🔷🟩 𝑶𝒇𝒇𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 𝑺𝒖𝒃𝒕𝒊𝒕𝒍𝒆𝒔 🟩🔷💠 
English House.Of.The.Dragon.S01E06.1080p.HMAX.WEBRip.DD5.1.X.264-EVO   The_Medici
💠 اختصاصی خاندان اژدها | T.me/Valyria 💠 🅰️ 𝘼𝙘𝙚𝙈𝙤𝙫𝙞𝙚𝙨.𝙊𝙧𝙜 - 8𝐀𝐜𝐞𝐦𝐨𝐯𝐢𝐞𝐬.𝐱𝐲𝐳 Ⓜ️ همراه با توضیحات اضافی کتاب ها 
English House.of.the.Dragon.S01E06.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.HEVC-EVO   tout21
💠🔷🟩 𝑶𝒇𝒇𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 𝑺𝒖𝒃𝒕𝒊𝒕𝒍𝒆𝒔 🟩🔷💠 
English House.of.the.Dragon.S01E06.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.HEVC-EVO   tout21
💠🔷🟩 𝑶𝒇𝒇𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 𝑺𝒖𝒃𝒕𝒊𝒕𝒍𝒆𝒔 🟩🔷💠 
English House.Of.The.Dragon.S01E06.1080p.HEVC.X265-MeGusta   The_Medici
💠 اختصاصی خاندان اژدها | T.me/Valyria 💠 🅰️ 𝘼𝙘𝙚𝙈𝙤𝙫𝙞𝙚𝙨.𝙊𝙧𝙜 - 8𝐀𝐜𝐞𝐦𝐨𝐯𝐢𝐞𝐬.𝐱𝐲𝐳 Ⓜ️ همراه با توضیحات اضافی کتاب ها 
English House.Of.The.Dragon.S01E05.XviD-AFG   _Bolhasani_
🖤 SDH | Duration = 00:59:48 | Official Subtitles  
English House.Of.The.Dragon.S01E05.XviD-AFG   _Bolhasani_
🖤 HI Removed | Duration = 00:59:48 | Official Subtitles 
English House.of.the.Dragon.S01E05.WEBRip.x264-ION10   SilverStark
HI Removed [Official Subtitles, work with all WEBRip/WEB-DL Versions -+- Duration: 00:59:48/2160p CRAV:- 00:59:47/2160p GLHF:- 01:00:17] 
English House.of.the.Dragon.S01E05.WEBRip.x264-ION10   SilverStark
HI [Official Subtitles, work with all WEBRip/WEB-DL Versions -+- Duration: 00:59:48/2160p CRAV:- 00:59:47/2160p GLHF:- 01:00:17] 
English House.of.the.Dragon.S01E05.WEBRip.x264-ION10   panzehir57
 
English House.Of.The.Dragon.S01E05.WEBRip.x264-ION10   _Bolhasani_
🖤 SDH | Duration = 00:59:48 | Official Subtitles  
English House.Of.The.Dragon.S01E05.WEBRip.x264-ION10   _Bolhasani_
🖤 HI Removed | Duration = 00:59:48 | Official Subtitles 
English House.of.the.Dragon.S01E05.WEBRip.x264-ION10   tout21
💠🔷🟩 𝑶𝒇𝒇𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 𝑺𝒖𝒃𝒕𝒊𝒕𝒍𝒆𝒔 🟩🔷💠 
English House.of.the.Dragon.S01E05.WEBRip.x264-ION10   tout21
💠🔷🟩 𝑶𝒇𝒇𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 𝑺𝒖𝒃𝒕𝒊𝒕𝒍𝒆𝒔 🟩🔷💠 
English House.Of.The.Dragon.S01E05.WEBRip.720p/1080p.HMAX.DDP5.1.x264-NTb   _Bolhasani_
🖤 SDH | Duration = 00:59:48 | Official Subtitles  
English House.Of.The.Dragon.S01E05.WEBRip.720p/1080p.HMAX.DDP5.1.x264-NTb   _Bolhasani_
🖤 HI Removed | Duration = 00:59:48 | Official Subtitles 
English House.Of.The.Dragon.S01E05.WEBRip.720p/1080p.HMAX.DDP5.1.Atmos.x264-SMURF   _Bolhasani_
🖤 SDH | Duration = 00:59:48 | Official Subtitles  
English House.Of.The.Dragon.S01E05.WEBRip.720p/1080p.HMAX.DDP5.1.Atmos.x264-SMURF   _Bolhasani_
🖤 HI Removed | Duration = 00:59:48 | Official Subtitles 
English House.Of.The.Dragon.S01E05.WEBRip.720p/1080p.10bit.2CH.x265.HEVC-PSA   _Bolhasani_
🖤 SDH | Duration = 00:59:48 | Official Subtitles  
English House.Of.The.Dragon.S01E05.WEBRip.720p/1080p.10bit.2CH.x265.HEVC-PSA   _Bolhasani_
🖤 HI Removed | Duration = 00:59:48 | Official Subtitles 
English House.Of.The.Dragon.S01E05.WEB-DL.1080p.HMAX.DDP5.1.Atmos.x264-CMRG   _Bolhasani_
🖤 SDH | Duration = 00:59:48 | Official Subtitles  
English House.Of.The.Dragon.S01E05.WEB-DL.1080p.HMAX.DDP5.1.Atmos.x264-CMRG   _Bolhasani_
🖤 HI Removed | Duration = 00:59:48 | Official Subtitles 
English House.Of.The.Dragon.S01E05.WEB.HDR.2160p.H265-CAKES   _Bolhasani_
🖤 SDH | Duration = 00:59:48 | Official Subtitles  
English House.Of.The.Dragon.S01E05.WEB.HDR.2160p.H265-CAKES   _Bolhasani_
🖤 HI Removed | Duration = 00:59:48 | Official Subtitles 
English House.Of.The.Dragon.S01E05.WEB.720p.x265-MiNX   _Bolhasani_
🖤 SDH | Duration = 00:59:48 | Official Subtitles  
English House.Of.The.Dragon.S01E05.WEB.720p.x265-MiNX   _Bolhasani_
🖤 HI Removed | Duration = 00:59:48 | Official Subtitles 
English House.Of.The.Dragon.S01E05.WEB.720p.H264-CAKES   _Bolhasani_
🖤 SDH | Duration = 00:59:48 | Official Subtitles  
English House.Of.The.Dragon.S01E05.WEB.720p.H264-CAKES   _Bolhasani_
🖤 HI Removed | Duration = 00:59:48 | Official Subtitles 
English House.Of.The.Dragon.S01E05.WEB.1080p.H264-CAKES   _Bolhasani_
🖤 SDH | Duration = 00:59:48 | Official Subtitles  
English House.Of.The.Dragon.S01E05.WEB.1080p.H264-CAKES   _Bolhasani_
🖤 HI Removed | Duration = 00:59:48 | Official Subtitles 
English House.of.the.Dragon.S01E05.We.Light.the.Way.720p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-NTb   tout21
💠🔷🟩 𝑶𝒇𝒇𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 𝑺𝒖𝒃𝒕𝒊𝒕𝒍𝒆𝒔 🟩🔷💠 
English House.of.the.Dragon.S01E05.We.Light.the.Way.720p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-NTb   tout21
💠🔷🟩 𝑶𝒇𝒇𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 𝑺𝒖𝒃𝒕𝒊𝒕𝒍𝒆𝒔 🟩🔷💠 
English House.of.the.Dragon.S01E05.We.Light.the.Way.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HDR.HEVC-NTb   tout21
💠🔷🟩 𝑶𝒇𝒇𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 𝑺𝒖𝒃𝒕𝒊𝒕𝒍𝒆𝒔 🟩🔷💠 
English House.of.the.Dragon.S01E05.We.Light.the.Way.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HDR.HEVC-NTb   tout21
💠🔷🟩 𝑶𝒇𝒇𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 𝑺𝒖𝒃𝒕𝒊𝒕𝒍𝒆𝒔 🟩🔷💠 
English House.of.the.Dragon.S01E05.We.Light.the.Way.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.DoVi.HEVC-NTb   panzehir57
 
English House.of.the.Dragon.S01E05.We.Light.the.Way.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.DoVi.HEVC-NTb   panzehir57
 
English House.of.the.Dragon.S01E05.We.Light.the.Way.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.DoVi.HEVC-NTb   tout21
💠🔷🟩 𝑶𝒇𝒇𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 𝑺𝒖𝒃𝒕𝒊𝒕𝒍𝒆𝒔 🟩🔷💠 
English House.of.the.Dragon.S01E05.We.Light.the.Way.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.DoVi.HEVC-NTb   tout21
💠🔷🟩 𝑶𝒇𝒇𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 𝑺𝒖𝒃𝒕𝒊𝒕𝒍𝒆𝒔 🟩🔷💠 
English House.of.the.Dragon.S01E05.We.Light.the.Way.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.DoVi.HEVC-CMRG   tout21
💠🔷🟩 𝑶𝒇𝒇𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 𝑺𝒖𝒃𝒕𝒊𝒕𝒍𝒆𝒔 🟩🔷💠 
English House.of.the.Dragon.S01E05.We.Light.the.Way.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.DoVi.HEVC-CMRG   tout21
💠🔷🟩 𝑶𝒇𝒇𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 𝑺𝒖𝒃𝒕𝒊𝒕𝒍𝒆𝒔 🟩🔷💠 
English House.of.the.Dragon.S01E05.We.Light.the.Way.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.HDR/DV.MP4/DV.H.265-SMURF/DVSUX   SilverStark
HI Removed [Official Subtitles, work with all WEBRip/WEB-DL Versions -+- Duration: 00:59:48/2160p CRAV:- 00:59:47/2160p GLHF:- 01:00:17] 
English House.of.the.Dragon.S01E05.We.Light.the.Way.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.HDR/DV.MP4/DV.H.265-SMURF/DVSUX   SilverStark
HI [Official Subtitles, work with all WEBRip/WEB-DL Versions -+- Duration: 00:59:48/2160p CRAV:- 00:59:47/2160p GLHF:- 01:00:17] 
English House.of.the.Dragon.S01E05.We.Light.the.Way.1080p.WEBRip   yes.stupit
Fixed names and better adjusted lines. 
English House.of.the.Dragon.S01E05.We.Light.the.Way.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-NTb   tout21
💠🔷🟩 𝑶𝒇𝒇𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 𝑺𝒖𝒃𝒕𝒊𝒕𝒍𝒆𝒔 🟩🔷💠 
English House.of.the.Dragon.S01E05.We.Light.the.Way.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-NTb   tout21
💠🔷🟩 𝑶𝒇𝒇𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 𝑺𝒖𝒃𝒕𝒊𝒕𝒍𝒆𝒔 🟩🔷💠 
English House.of.the.Dragon.S01E05.We.Light.the.Way.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.   RagnarLothbrok
 
English House.of.the.Dragon.S01E05.We.Light.the.Way.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.   RagnarLothbrok
 
English House.of.the.Dragon.S01E05.MULTi.HDR.DV.2160p.HMAX.WEB-DL.DD5.1.x265-FRATERNiTY   Harout
 
English House.of.the.Dragon.S01E05.MULTi.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H264-FRATERNiTY   Harout
 
English House.of.the.Dragon.S01E05.DV/HDR.2160p.WEB.h265-TRUFFLE   SilverStark
HI Removed [Official Subtitles, work with all WEBRip/WEB-DL Versions -+- Duration: 00:59:48/2160p CRAV:- 00:59:47/2160p GLHF:- 01:00:17] 
English House.of.the.Dragon.S01E05.DV/HDR.2160p.WEB.h265-TRUFFLE   SilverStark
HI [Official Subtitles, work with all WEBRip/WEB-DL Versions -+- Duration: 00:59:48/2160p CRAV:- 00:59:47/2160p GLHF:- 01:00:17] 
English House.of.the.Dragon.S01E05.720p.WEB.h264-TRUFFLE   tout21
💠🔷🟩 𝑶𝒇𝒇𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 𝑺𝒖𝒃𝒕𝒊𝒕𝒍𝒆𝒔 🟩🔷💠 
English House.of.the.Dragon.S01E05.720p.WEB.h264-TRUFFLE   tout21
💠🔷🟩 𝑶𝒇𝒇𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 𝑺𝒖𝒃𝒕𝒊𝒕𝒍𝒆𝒔 🟩🔷💠 
English House.of.the.Dragon.S01E05.720p.WEB.h264-CAKES   tout21
💠🔷🟩 𝑶𝒇𝒇𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 𝑺𝒖𝒃𝒕𝒊𝒕𝒍𝒆𝒔 🟩🔷💠 
English House.of.the.Dragon.S01E05.720p.WEB.h264-CAKES   tout21
💠🔷🟩 𝑶𝒇𝒇𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 𝑺𝒖𝒃𝒕𝒊𝒕𝒍𝒆𝒔 🟩🔷💠 
English House.of.the.Dragon.S01E05.2160p-1080p-720p-480p--PSA-RMT-DVSUX-SMURF-CMRG-MeGusta-MiNX-RMX-mSD-TGX-MUSiCANA-RBB-TVD-BTW   SilverStark
HI Removed [Official Subtitles, work with all WEBRip/WEB-DL Versions -+- Duration: 00:59:48/2160p CRAV:- 00:59:47/2160p GLHF:- 01:00:17] 
English House.of.the.Dragon.S01E05.2160p-1080p-720p-480p--PSA-RMT-DVSUX-SMURF-CMRG-MeGusta-MiNX-RMX-mSD-TGX-MUSiCANA-RBB-TVD-BTW   SilverStark
HI [Official Subtitles, work with all WEBRip/WEB-DL Versions -+- Duration: 00:59:48/2160p CRAV:- 00:59:47/2160p GLHF:- 01:00:17] 
English House.of.the.Dragon.S01E05.2160p.WEB.H265-GLHF   SilverStark
HI Removed [Official Subtitles, work with all WEBRip/WEB-DL Versions -+- Duration: 00:59:48/2160p CRAV:- 00:59:47/2160p GLHF:- 01:00:17] 
English House.of.the.Dragon.S01E05.2160p.WEB.H265-GLHF   SilverStark
HI [Official Subtitles, work with all WEBRip/WEB-DL Versions -+- Duration: 00:59:48/2160p CRAV:- 00:59:47/2160p GLHF:- 01:00:17] 
English House.of.the.Dragon.S01E05.2160p.CRAV.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-NTb   SilverStark
HI Removed [Official Subtitles, work with all WEBRip/WEB-DL Versions -+- Duration: 00:59:48/2160p CRAV:- 00:59:47/2160p GLHF:- 01:00:17] 
English House.of.the.Dragon.S01E05.2160p.CRAV.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-NTb   SilverStark
HI [Official Subtitles, work with all WEBRip/WEB-DL Versions -+- Duration: 00:59:48/2160p CRAV:- 00:59:47/2160p GLHF:- 01:00:17] 
English House.of.the.Dragon.S01E05.2160p.CRAV.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.x265-SWTYBLZ   SilverStark
HI Removed [Official Subtitles, work with all WEBRip/WEB-DL Versions -+- Duration: 00:59:48/2160p CRAV:- 00:59:47/2160p GLHF:- 01:00:17] 
English House.of.the.Dragon.S01E05.2160p.CRAV.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.x265-SWTYBLZ   SilverStark
HI [Official Subtitles, work with all WEBRip/WEB-DL Versions -+- Duration: 00:59:48/2160p CRAV:- 00:59:47/2160p GLHF:- 01:00:17] 
English House.of.the.Dragon.S01E05.1080p/720p.WEB.h264-TRUFFLE/CAKES   SilverStark
HI Removed [Official Subtitles, work with all WEBRip/WEB-DL Versions -+- Duration: 00:59:48/2160p CRAV:- 00:59:47/2160p GLHF:- 01:00:17] 
English House.of.the.Dragon.S01E05.1080p/720p.WEB.h264-TRUFFLE/CAKES   SilverStark
HI [Official Subtitles, work with all WEBRip/WEB-DL Versions -+- Duration: 00:59:48/2160p CRAV:- 00:59:47/2160p GLHF:- 01:00:17] 
English House.of.the.Dragon.S01E05.1080p/720p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   SilverStark
HI Removed [Official Subtitles, work with all WEBRip/WEB-DL Versions -+- Duration: 00:59:48/2160p CRAV:- 00:59:47/2160p GLHF:- 01:00:17] 
English House.of.the.Dragon.S01E05.1080p/720p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   SilverStark
HI [Official Subtitles, work with all WEBRip/WEB-DL Versions -+- Duration: 00:59:48/2160p CRAV:- 00:59:47/2160p GLHF:- 01:00:17] 
English House.of.the.Dragon.S01E05.1080p/720p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.H.264-SMURF/EVO/CMRG/TBD/playWEB   SilverStark
HI Removed [Official Subtitles, work with all WEBRip/WEB-DL Versions -+- Duration: 00:59:48/2160p CRAV:- 00:59:47/2160p GLHF:- 01:00:17] 
English House.of.the.Dragon.S01E05.1080p/720p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.H.264-SMURF/EVO/CMRG/TBD/playWEB   SilverStark
HI [Official Subtitles, work with all WEBRip/WEB-DL Versions -+- Duration: 00:59:48/2160p CRAV:- 00:59:47/2160p GLHF:- 01:00:17] 
English House.of.the.Dragon.S01E05.1080p.WEB.h264-TRUFFLE   panzehir57
 
English House.of.the.Dragon.S01E05.1080p.WEB.h264-TRUFFLE   RagnarLothbrok
 
English House.of.the.Dragon.S01E05.1080p.WEB.h264-TRUFFLE   RagnarLothbrok
 
English House.of.the.Dragon.S01E05.1080p.WEB.h264-TRUFFLE   tout21
💠🔷🟩 𝑶𝒇𝒇𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 𝑺𝒖𝒃𝒕𝒊𝒕𝒍𝒆𝒔 🟩🔷💠 
English House.of.the.Dragon.S01E05.1080p.WEB.h264-TRUFFLE   tout21
💠🔷🟩 𝑶𝒇𝒇𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 𝑺𝒖𝒃𝒕𝒊𝒕𝒍𝒆𝒔 🟩🔷💠 
English House.of.the.Dragon.S01E05.1080p.WEB.h264-CAKES   tout21
💠🔷🟩 𝑶𝒇𝒇𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 𝑺𝒖𝒃𝒕𝒊𝒕𝒍𝒆𝒔 🟩🔷💠 
English House.of.the.Dragon.S01E05.1080p.WEB.h264-CAKES   tout21
💠🔷🟩 𝑶𝒇𝒇𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 𝑺𝒖𝒃𝒕𝒊𝒕𝒍𝒆𝒔 🟩🔷💠 
English House.Of.The.Dragon.S01E04.XviD-AFG   _Bolhasani_
🖤 SDH | Duration = 01:02:30 | Official Subtitles 
English House.Of.The.Dragon.S01E04.XviD-AFG   _Bolhasani_
🖤 HI Removed | Duration = 01:02:30 | Official Subtitles 
English House.of.the.Dragon.S01E04.WEBRip.x264-ION10   SilverStark
HI [HBOMAX Official Subtitles, work with all WEBRip/WEB-DL Versions -+- Duration: 01:02:30] 
English House.of.the.Dragon.S01E04.WEBRip.x264-ION10   SilverStark
HI Removed [HBOMAX Official Subtitles, work with all WEBRip/WEB-DL Versions -+- Duration: 01:02:30] 
English House.of.the.Dragon.S01E04.WEBRip.x264-ION10   tedi
Retail HBO GO ASIA Resync for WEBRip 
English House.Of.The.Dragon.S01E04.WEBRip.x264-ION10   _Bolhasani_
🖤 SDH | Duration = 01:02:30 | Official Subtitles 
English House.Of.The.Dragon.S01E04.WEBRip.x264-ION10   _Bolhasani_
🖤 HI Removed | Duration = 01:02:30 | Official Subtitles 
English House.of.the.Dragon.S01E04.WEBRip.x264-ION10   tout21
💠🔷🟩 𝑶𝒇𝒇𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 𝑺𝒖𝒃𝒕𝒊𝒕𝒍𝒆𝒔 🟩🔷💠 
English House.of.the.Dragon.S01E04.WEBRip.x264-ION10   SilverStark
 
English House.Of.The.Dragon.S01E04.WEBRip.720p/1080p.HMAX.DDP5.1.x264-NTb   _Bolhasani_
🖤 SDH | Duration = 01:02:30 | Official Subtitles 
English House.Of.The.Dragon.S01E04.WEBRip.720p/1080p.HMAX.DDP5.1.x264-NTb   _Bolhasani_
🖤 HI Removed | Duration = 01:02:30 | Official Subtitles 
English House.Of.The.Dragon.S01E04.WEBRip.720p/1080p.HMAX.DDP5.1.Atmos.x264-SMURF   _Bolhasani_
🖤 SDH | Duration = 01:02:30 | Official Subtitles 
English House.Of.The.Dragon.S01E04.WEBRip.720p/1080p.HMAX.DDP5.1.Atmos.x264-SMURF   _Bolhasani_
🖤 HI Removed | Duration = 01:02:30 | Official Subtitles 
English House.Of.The.Dragon.S01E04.WEBRip.720p/1080p.10bit.2CH.x265.HEVC-PSA   _Bolhasani_
🖤 SDH | Duration = 01:02:30 | Official Subtitles 
English House.Of.The.Dragon.S01E04.WEBRip.720p/1080p.10bit.2CH.x265.HEVC-PSA   _Bolhasani_
🖤 HI Removed | Duration = 01:02:30 | Official Subtitles 
English House.Of.The.Dragon.S01E04.WEB-DL.1080p.HMAX.DDP5.1.Atmos.x264-CMRG   _Bolhasani_
🖤 SDH | Duration = 01:02:30 | Official Subtitles 
English House.Of.The.Dragon.S01E04.WEB-DL.1080p.HMAX.DDP5.1.Atmos.x264-CMRG   _Bolhasani_
🖤 HI Removed | Duration = 01:02:30 | Official Subtitles 
English House.Of.The.Dragon.S01E04.WEB.720p.x265-MiNX   _Bolhasani_
🖤 SDH | Duration = 01:02:30 | Official Subtitles 
English House.Of.The.Dragon.S01E04.WEB.720p.x265-MiNX   _Bolhasani_
🖤 HI Removed | Duration = 01:02:30 | Official Subtitles 
English House.Of.The.Dragon.S01E04.WEB.720p.H264-CAKES   _Bolhasani_
🖤 SDH | Duration = 01:02:30 | Official Subtitles 
English House.Of.The.Dragon.S01E04.WEB.720p.H264-CAKES   _Bolhasani_
🖤 HI Removed | Duration = 01:02:30 | Official Subtitles 
English House.Of.The.Dragon.S01E04.WEB.1080p.H264-CAKES   _Bolhasani_
🖤 SDH | Duration = 01:02:30 | Official Subtitles 
English House.Of.The.Dragon.S01E04.WEB.1080p.H264-CAKES   _Bolhasani_
🖤 HI Removed | Duration = 01:02:30 | Official Subtitles 
English House.of.the.Dragon.S01E04.MULTi.HDR.DV.2160p.HMAX.WEB-DL.DD5.1.x265-FRATERNiTY   Harout
 
English House.of.the.Dragon.S01E04.MULTi.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H264-FRATERNiTY   Harout
 
English House.of.the.Dragon.S01E04.King.of.the.Narrow.Sea.720p.HMAX.WEBRip.DDP5.1.Atmos.x264-SMURF   tout21
💠🔷🟩 𝑶𝒇𝒇𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 𝑺𝒖𝒃𝒕𝒊𝒕𝒍𝒆𝒔 🟩🔷💠 
English House.of.the.Dragon.S01E04.King.of.the.Narrow.Sea.2160p.HMAX.WEB-DL.x265.10bit.HDR.DDP5.1.Atmos-SMURF   tout21
💠🔷🟩 𝑶𝒇𝒇𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 𝑺𝒖𝒃𝒕𝒊𝒕𝒍𝒆𝒔 🟩🔷💠 
English House.of.the.Dragon.S01E04.King.of.the.Narrow.Sea.1080p.HMAX.WEBRip.DDP5.1.Atmos.x264-SMURF   tout21
💠🔷🟩 𝑶𝒇𝒇𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 𝑺𝒖𝒃𝒕𝒊𝒕𝒍𝒆𝒔 🟩🔷💠 
English House.of.the.Dragon.S01E04.HDR.2160p.WEB.H265-CAKES[rartv]   tout21
💠🔷🟩 𝑶𝒇𝒇𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 𝑺𝒖𝒃𝒕𝒊𝒕𝒍𝒆𝒔 🟩🔷💠 
English House.of.the.Dragon.S01E04.HDR.2160p.WEB.H265-CAKES   _Bolhasani_
🖤 SDH | Duration = 01:02:30 | Official Subtitles 
English House.of.the.Dragon.S01E04.HDR.2160p.WEB.H265-CAKES   _Bolhasani_
🖤 HI Removed | Duration = 01:02:30 | Official Subtitles 
English House.of.the.Dragon.S01E04.Episode.4.720p/1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.H.264-SMURF   SilverStark
 
English House.of.the.Dragon.S01E04.Episode.4.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.HDR.H.265-SMURF   SilverStark
HI [HBOMAX Official Subtitles, work with all WEBRip/WEB-DL Versions -+- Duration: 01:02:30] 
English House.of.the.Dragon.S01E04.Episode.4.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.HDR.H.265-SMURF   SilverStark
HI Removed [HBOMAX Official Subtitles, work with all WEBRip/WEB-DL Versions -+- Duration: 01:02:30] 
English House.of.the.Dragon.S01E04.DV/HDR.2160p.WEB.H265-CAKES   SilverStark
HI [HBOMAX Official Subtitles, work with all WEBRip/WEB-DL Versions -+- Duration: 01:02:30] 
English House.of.the.Dragon.S01E04.DV/HDR.2160p.WEB.H265-CAKES   SilverStark
HI Removed [HBOMAX Official Subtitles, work with all WEBRip/WEB-DL Versions -+- Duration: 01:02:30] 
English House.of.the.Dragon.S01E04.720p/1080p.WEB.H264-CAKES   SilverStark
HI [HBOMAX Official Subtitles, work with all WEBRip/WEB-DL Versions -+- Duration: 01:02:30] 
English House.of.the.Dragon.S01E04.720p/1080p.WEB.H264-CAKES   SilverStark
HI Removed [HBOMAX Official Subtitles, work with all WEBRip/WEB-DL Versions -+- Duration: 01:02:30] 
English House.of.the.Dragon.S01E04.720p/1080p.WEB.H264-CAKES   SilverStark
 
English House.of.the.Dragon.S01E04.720p/1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.x264-EVO/CMRG/playWEB   SilverStark
HI [HBOMAX Official Subtitles, work with all WEBRip/WEB-DL Versions -+- Duration: 01:02:30] 
English House.of.the.Dragon.S01E04.720p/1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.x264-EVO/CMRG/playWEB   SilverStark
HI Removed [HBOMAX Official Subtitles, work with all WEBRip/WEB-DL Versions -+- Duration: 01:02:30] 
English House.of.the.Dragon.S01E04.720p/1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.H.264-SMURF/NTb/SKUI/ARCHIE   SilverStark
HI [HBOMAX Official Subtitles, work with all WEBRip/WEB-DL Versions -+- Duration: 01:02:30] 
English House.of.the.Dragon.S01E04.720p/1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.H.264-SMURF/NTb/SKUI/ARCHIE   SilverStark
HI Removed [HBOMAX Official Subtitles, work with all WEBRip/WEB-DL Versions -+- Duration: 01:02:30] 
English House.of.the.Dragon.S01E04.720p/1080p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   SilverStark
HI [HBOMAX Official Subtitles, work with all WEBRip/WEB-DL Versions -+- Duration: 01:02:30] 
English House.of.the.Dragon.S01E04.720p/1080p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   SilverStark
HI Removed [HBOMAX Official Subtitles, work with all WEBRip/WEB-DL Versions -+- Duration: 01:02:30] 
English House.of.the.Dragon.S01E04.720p.WEB.H264-CAKES   tout21
💠🔷🟩 𝑶𝒇𝒇𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 𝑺𝒖𝒃𝒕𝒊𝒕𝒍𝒆𝒔 🟩🔷💠 
English House.of.the.Dragon.S01E04.720p.HMAX.WEBRip.DDP5.1.Atmos.x264-SMURF[rartv]   tout21
💠🔷🟩 𝑶𝒇𝒇𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 𝑺𝒖𝒃𝒕𝒊𝒕𝒍𝒆𝒔 🟩🔷💠 
English House.of.the.Dragon.S01E04.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.HDR.HEVC-EVO/CMRG/ARCHIE/SKUI/playWEB   SilverStark
HI [HBOMAX Official Subtitles, work with all WEBRip/WEB-DL Versions -+- Duration: 01:02:30] 
English House.of.the.Dragon.S01E04.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.HDR.HEVC-EVO/CMRG/ARCHIE/SKUI/playWEB   SilverStark
HI Removed [HBOMAX Official Subtitles, work with all WEBRip/WEB-DL Versions -+- Duration: 01:02:30] 
English House.of.the.Dragon.S01E04.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.DV.MP4.x265-DVSUX   SilverStark
HI [HBOMAX Official Subtitles, work with all WEBRip/WEB-DL Versions -+- Duration: 01:02:30] 
English House.of.the.Dragon.S01E04.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.DV.MP4.x265-DVSUX   SilverStark
HI Removed [HBOMAX Official Subtitles, work with all WEBRip/WEB-DL Versions -+- Duration: 01:02:30] 
English House.Of.The.Dragon.S01E04.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.DV.H.265-SMURF/playWEB   SilverStark
HI [HBOMAX Official Subtitles, work with all WEBRip/WEB-DL Versions -+- Duration: 01:02:30] 
English House.Of.The.Dragon.S01E04.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.DV.H.265-SMURF/playWEB   SilverStark
HI Removed [HBOMAX Official Subtitles, work with all WEBRip/WEB-DL Versions -+- Duration: 01:02:30] 
English House.of.the.Dragon.S01E04.1080p.WEB.H264-CAKES   tout21
💠🔷🟩 𝑶𝒇𝒇𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 𝑺𝒖𝒃𝒕𝒊𝒕𝒍𝒆𝒔 🟩🔷💠 
English House.of.the.Dragon.S01E04.1080p.HMAX.WEBRip.DDP5.1.Atmos.x264-SMURF[rartv]   tout21
💠🔷🟩 𝑶𝒇𝒇𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 𝑺𝒖𝒃𝒕𝒊𝒕𝒍𝒆𝒔 🟩🔷💠 
English House.Of.The.Dragon.S01E03.XviD-AFG   _Bolhasani_
🖤 SDH | Duration: 01:03:12 | Official Subtitles 
English House.Of.The.Dragon.S01E03.XviD-AFG   _Bolhasani_
🖤 HI Removed | Duration: 01:03:12 | Official Subtitles 
English House.of.the.Dragon.S01E03.WEBRip.x264-ION10   tedi
Retail HBO GO Resync for WEBRip 
English House.Of.The.Dragon.S01E03.WEBRip.x264-ION10   _Bolhasani_
🖤 SDH | Duration: 01:03:12 | Official Subtitles 
English House.Of.The.Dragon.S01E03.WEBRip.x264-ION10   _Bolhasani_
🖤 HI Removed | Duration: 01:03:12 | Official Subtitles 
English House.Of.The.Dragon.S01E03.WEBRip.720p/1080p.HMAX.DDP5.1.x264-NTb   _Bolhasani_
🖤 SDH | Duration: 01:03:12 | Official Subtitles 
English House.Of.The.Dragon.S01E03.WEBRip.720p/1080p.HMAX.DDP5.1.x264-NTb   _Bolhasani_
🖤 HI Removed | Duration: 01:03:12 | Official Subtitles 
English House.Of.The.Dragon.S01E03.WEBRip.720p/1080p.HMAX.DDP5.1.Atmos.x264-SMURF   _Bolhasani_
🖤 SDH | Duration: 01:03:12 | Official Subtitles 
English House.Of.The.Dragon.S01E03.WEBRip.720p/1080p.HMAX.DDP5.1.Atmos.x264-SMURF   _Bolhasani_
🖤 HI Removed | Duration: 01:03:12 | Official Subtitles 
English House.Of.The.Dragon.S01E03.WEBRip.720p/1080p.10bit.2CH.x265.HEVC-PSA   _Bolhasani_
🖤 SDH | Duration: 01:03:12 | Official Subtitles 
English House.Of.The.Dragon.S01E03.WEBRip.720p/1080p.10bit.2CH.x265.HEVC-PSA   _Bolhasani_
🖤 HI Removed | Duration: 01:03:12 | Official Subtitles 
English House.Of.The.Dragon.S01E03.WEB-DL.1080p.HMAX.DDP5.1.Atmos.x264-CMRG   _Bolhasani_
🖤 SDH | Duration: 01:03:12 | Official Subtitles 
English House.Of.The.Dragon.S01E03.WEB-DL.1080p.HMAX.DDP5.1.Atmos.x264-CMRG   _Bolhasani_
🖤 HI Removed | Duration: 01:03:12 | Official Subtitles 
English House.Of.The.Dragon.S01E03.WEB.720p.x265-MiNX   _Bolhasani_
🖤 SDH | Duration: 01:03:12 | Official Subtitles 
English House.Of.The.Dragon.S01E03.WEB.720p.x265-MiNX   _Bolhasani_
🖤 HI Removed | Duration: 01:03:12 | Official Subtitles 
English House.Of.The.Dragon.S01E03.WEB.720p.H264-CAKES   _Bolhasani_
🖤 SDH | Duration: 01:03:12 | Official Subtitles 
English House.Of.The.Dragon.S01E03.WEB.720p.H264-CAKES   _Bolhasani_
🖤 HI Removed | Duration: 01:03:12 | Official Subtitles 
English House.Of.The.Dragon.S01E03.WEB.2160p.H265-GLHF   _Bolhasani_
🖤 SDH | Duration: 01:03:12 | Official Subtitles 
English House.Of.The.Dragon.S01E03.WEB.2160p.H265-GLHF   _Bolhasani_
🖤 HI Removed | Duration: 01:03:12 | Official Subtitles 
English House.Of.The.Dragon.S01E03.WEB.1080p.H264-CAKES   _Bolhasani_
🖤 SDH | Duration: 01:03:12 | Official Subtitles 
English House.Of.The.Dragon.S01E03.WEB.1080p.H264-CAKES   _Bolhasani_
🖤 HI Removed | Duration: 01:03:12 | Official Subtitles 
English House.of.the.Dragon.S01E03.Second.of.His.Name.720p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-NTb   tout21
💠🔷🟩 𝑶𝒇𝒇𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 𝑺𝒖𝒃𝒕𝒊𝒕𝒍𝒆𝒔 🟩🔷💠 
English House.of.the.Dragon.S01E03.Second.of.His.Name.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-NTb   tout21
💠🔷🟩 𝑶𝒇𝒇𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 𝑺𝒖𝒃𝒕𝒊𝒕𝒍𝒆𝒔 🟩🔷💠 
English House.of.the.Dragon.S01E03.Second.of.His.Name.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HDR.HEVC-NTb   tout21
💠🔷🟩 𝑶𝒇𝒇𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 𝑺𝒖𝒃𝒕𝒊𝒕𝒍𝒆𝒔 🟩🔷💠 
English House.of.the.Dragon.S01E03.Second.of.His.Name.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.DoVi.HEVC-NTb   tout21
💠🔷🟩 𝑶𝒇𝒇𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 𝑺𝒖𝒃𝒕𝒊𝒕𝒍𝒆𝒔 🟩🔷💠 
English House.of.the.Dragon.S01E03.Second.of.His.Name.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-NTb   tout21
💠🔷🟩 𝑶𝒇𝒇𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 𝑺𝒖𝒃𝒕𝒊𝒕𝒍𝒆𝒔 🟩🔷💠 
English House.of.the.Dragon.S01E03.MULTi.HDR.DV.2160p.HMAX.WEB-DL.DD5.1.x265-FRATERNiTY   Harout
 
English House.of.the.Dragon.S01E03.720p.WEB.h264-CAKES   tout21
💠🔷🟩 𝑶𝒇𝒇𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 𝑺𝒖𝒃𝒕𝒊𝒕𝒍𝒆𝒔 🟩🔷💠 
English House.of.the.Dragon.S01E03.2160p.WEB.h264-KOGi   tout21
💠🔷🟩 𝑶𝒇𝒇𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 𝑺𝒖𝒃𝒕𝒊𝒕𝒍𝒆𝒔 🟩🔷💠 
English House.of.the.Dragon.S01E03.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.HDR.HEVC-EVO   tout21
💠🔷🟩 𝑶𝒇𝒇𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 𝑺𝒖𝒃𝒕𝒊𝒕𝒍𝒆𝒔 🟩🔷💠 
English House.of.the.Dragon.S01E03.1080p.WEB.h264-CAKES   tout21
💠🔷🟩 𝑶𝒇𝒇𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 𝑺𝒖𝒃𝒕𝒊𝒕𝒍𝒆𝒔 🟩🔷💠 
English House.of.the.Dragon.S01E03.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.x264-EVO   tout21
💠🔷🟩 𝑶𝒇𝒇𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 𝑺𝒖𝒃𝒕𝒊𝒕𝒍𝒆𝒔 🟩🔷💠 
English House.Of.The.Dragon.S01E02-XviD-AFG   _Bolhasani_
🖤 SDH | Duration = 00:53:51 & 00:53:50 | Official Subtitles 
English House.Of.The.Dragon.S01E02-XviD-AFG   _Bolhasani_
🖤 HI Removed | Duration = 00:53:51 & 00:53:50 | Official Subtitles 
English House.Of.The.Dragon.S01E02-WEBRip.x264-ION10   _Bolhasani_
🖤 SDH | Duration = 00:53:51 & 00:53:50 | Official Subtitles 
English House.Of.The.Dragon.S01E02-WEBRip.x264-ION10   _Bolhasani_
🖤 HI Removed | Duration = 00:53:51 & 00:53:50 | Official Subtitles 
English House.Of.The.Dragon.S01E02-WEBRip.720p/1080p.10bit.2CH.x265.HEVC-PSA   _Bolhasani_
🖤 SDH | Duration = 00:53:51 & 00:53:50 | Official Subtitles 
English House.Of.The.Dragon.S01E02-WEBRip.720p/1080p.10bit.2CH.x265.HEVC-PSA   _Bolhasani_
🖤 HI Removed | Duration = 00:53:51 & 00:53:50 | Official Subtitles 
English House.Of.The.Dragon.S01E02-WEB.720p.x265-MiNX   _Bolhasani_
🖤 SDH | Duration = 00:53:51 & 00:53:50 | Official Subtitles 
English House.Of.The.Dragon.S01E02-WEB.720p.x265-MiNX   _Bolhasani_
🖤 HI Removed | Duration = 00:53:51 & 00:53:50 | Official Subtitles 
English House.Of.The.Dragon.S01E02-720p/1080p.HMAX.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   _Bolhasani_
🖤 SDH | Duration = 00:53:51 & 00:53:50 | Official Subtitles 
English House.Of.The.Dragon.S01E02-720p/1080p.HMAX.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   _Bolhasani_
🖤 HI Removed | Duration = 00:53:51 & 00:53:50 | Official Subtitles 
English House.Of.The.Dragon.S01E02-720p/1080p.HMAX.WEBRip.DDP5.1.Atmos.x264-SMURF   _Bolhasani_
🖤 SDH | Duration = 00:53:51 & 00:53:50 | Official Subtitles 
English House.Of.The.Dragon.S01E02-720p/1080p.HMAX.WEBRip.DDP5.1.Atmos.x264-SMURF   _Bolhasani_
🖤 HI Removed | Duration = 00:53:51 & 00:53:50 | Official Subtitles 
English House.Of.The.Dragon.S01E02-720p.WEB.h264-KOGi   _Bolhasani_
🖤 SDH | Duration = 00:53:51 & 00:53:50 | Official Subtitles 
English House.Of.The.Dragon.S01E02-720p.WEB.h264-KOGi   _Bolhasani_
🖤 HI Removed | Duration = 00:53:51 & 00:53:50 | Official Subtitles 
English House.Of.The.Dragon.S01E02-2160p.CRAV.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.x265-NTb   _Bolhasani_
🖤 SDH | Duration = 00:53:51 & 00:53:50 | Official Subtitles 
English House.Of.The.Dragon.S01E02-2160p.CRAV.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.x265-NTb   _Bolhasani_
🖤 HI Removed | Duration = 00:53:51 & 00:53:50 | Official Subtitles 
English House.Of.The.Dragon.S01E02-1080p.WEB.H264-CAKES   _Bolhasani_
🖤 SDH | Duration = 00:53:51 & 00:53:50 | Official Subtitles 
English House.Of.The.Dragon.S01E02-1080p.WEB.H264-CAKES   _Bolhasani_
🖤 HI Removed | Duration = 00:53:51 & 00:53:50 | Official Subtitles 
English House.Of.The.Dragon.S01E02-1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.x264-CMRG   _Bolhasani_
🖤 SDH | Duration = 00:53:51 & 00:53:50 | Official Subtitles 
English House.Of.The.Dragon.S01E02-1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.x264-CMRG   _Bolhasani_
🖤 HI Removed | Duration = 00:53:51 & 00:53:50 | Official Subtitles 
English House.of.the.Dragon.S01E02.WEBRip.x264-ION10   tedi
Retail HBO GO ASIA Resync for WEBRip 
English House.of.the.Dragon.S01E02.The.Rogue.Prince.720p.WEB-DL.AAC.H.x264-RSP   N2R
 
English House.of.the.Dragon.S01E02.The.Rogue.Prince.720p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-NTb   tout21
💠🔷🟩 𝑶𝒇𝒇𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 𝑺𝒖𝒃𝒕𝒊𝒕𝒍𝒆𝒔 🟩🔷💠 
English House.of.the.Dragon.S01E02.The.Rogue.Prince.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-NTb   tout21
💠🔷🟩 𝑶𝒇𝒇𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 𝑺𝒖𝒃𝒕𝒊𝒕𝒍𝒆𝒔 🟩🔷💠 
English House.of.the.Dragon.S01E02.The.Rogue.Prince.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HDR.HEVC-NTb   tout21
💠🔷🟩 𝑶𝒇𝒇𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 𝑺𝒖𝒃𝒕𝒊𝒕𝒍𝒆𝒔 🟩🔷💠 
English House.of.the.Dragon.S01E02.The.Rogue.Prince.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.DoVi.HEVC-NTb   tout21
💠🔷🟩 𝑶𝒇𝒇𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 𝑺𝒖𝒃𝒕𝒊𝒕𝒍𝒆𝒔 🟩🔷💠 
English House.of.the.Dragon.S01E02.The.Rogue.Prince.1080p.WebRip.AAC2.0.H.264-themoviesboss   clovanzo
Resync  
English House.of.the.Dragon.S01E02.The.Rogue.Prince.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-NTb   tout21
💠🔷🟩 𝑶𝒇𝒇𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 𝑺𝒖𝒃𝒕𝒊𝒕𝒍𝒆𝒔 🟩🔷💠 
English House.of.the.Dragon.S01E02.The.Rogue.Prince.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   DexKen
 
English House.of.the.Dragon.S01E02.720p.WEB.x265-MiNX   Mpppu_Soora
Re-synchronized for House.of.the.Dragon.S01E02.720p.WEB.x265-MiNX with duration 00:50:27.594 (60 fps) 
English House.of.the.Dragon.S01E02.720p.WEB.x265-MiNX   eMax_
Resynced for MiNX 
English House.of.the.Dragon.S01E02.720p.WEB.h264-KOGi   tout21
💠🔷🟩 𝑶𝒇𝒇𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 𝑺𝒖𝒃𝒕𝒊𝒕𝒍𝒆𝒔 🟩🔷💠 
English House.of.the.Dragon.S01E02.720p.HMAX.WEBRip.x265-resync-[eng]   panzehir57
 
English House.of.the.Dragon.S01E02.720p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-CMRG   tout21
💠🔷🟩 𝑶𝒇𝒇𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 𝑺𝒖𝒃𝒕𝒊𝒕𝒍𝒆𝒔 🟩🔷💠 
English House.of.the.Dragon.S01E02.2160p.WEB.h264-KOGi   tout21
💠🔷🟩 𝑶𝒇𝒇𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 𝑺𝒖𝒃𝒕𝒊𝒕𝒍𝒆𝒔 🟩🔷💠 
English House.of.the.Dragon.S01E02.1080p.WEB.h264-KOGi   tout21
💠🔷🟩 𝑶𝒇𝒇𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 𝑺𝒖𝒃𝒕𝒊𝒕𝒍𝒆𝒔 🟩🔷💠 
English House.of.the.Dragon.S01E02.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-CMRG   tout21
💠🔷🟩 𝑶𝒇𝒇𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 𝑺𝒖𝒃𝒕𝒊𝒕𝒍𝒆𝒔 🟩🔷💠 
English House.Of.The.Dragon.S01E01-XviD-AFG   _Bolhasani_
🖤 SDH | Duration = 01:05:36 | Official Subtitles 
English House.Of.The.Dragon.S01E01-XviD-AFG   _Bolhasani_
🖤 HI Removed | Duration = 01:05:36 | Official Subtitles 
English House.Of.The.Dragon.S01E01-WEBRip.x264-ION10   _Bolhasani_
🖤 SDH | Duration = 01:05:36 | Official Subtitles 
English House.Of.The.Dragon.S01E01-WEBRip.x264-ION10   _Bolhasani_
🖤 HI Removed | Duration = 01:05:36 | Official Subtitles 
English House.Of.The.Dragon.S01E01-WEBRip.720p/1080p.10bit.2CH.x265.HEVC-PSA   _Bolhasani_
🖤 SDH | Duration = 01:05:36 | Official Subtitles 
English House.Of.The.Dragon.S01E01-WEBRip.720p/1080p.10bit.2CH.x265.HEVC-PSA   _Bolhasani_
🖤 HI Removed | Duration = 01:05:36 | Official Subtitles 
English House.Of.The.Dragon.S01E01-WEB.720p.x265-MiNX   _Bolhasani_
🖤 SDH | Duration = 01:05:36 | Official Subtitles 
English House.Of.The.Dragon.S01E01-WEB.720p.x265-MiNX   _Bolhasani_
🖤 HI Removed | Duration = 01:05:36 | Official Subtitles 
English House.Of.The.Dragon.S01E01-720p/1080p.HMAX.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   _Bolhasani_
🖤 SDH | Duration = 01:05:36 | Official Subtitles 
English House.Of.The.Dragon.S01E01-720p/1080p.HMAX.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   _Bolhasani_
🖤 HI Removed | Duration = 01:05:36 | Official Subtitles 
English House.Of.The.Dragon.S01E01-720p/1080p.HMAX.WEBRip.DDP5.1.Atmos.x264-SMURF   _Bolhasani_
🖤 SDH | Duration = 01:05:36 | Official Subtitles 
English House.Of.The.Dragon.S01E01-720p/1080p.HMAX.WEBRip.DDP5.1.Atmos.x264-SMURF   _Bolhasani_
🖤 HI Removed | Duration = 01:05:36 | Official Subtitles 
English House.Of.The.Dragon.S01E01-720p.WEB.h264-KOGi   _Bolhasani_
🖤 SDH | Duration = 01:05:36 | Official Subtitles 
English House.Of.The.Dragon.S01E01-720p.WEB.h264-KOGi   _Bolhasani_
🖤 HI Removed | Duration = 01:05:36 | Official Subtitles 
English House.Of.The.Dragon.S01E01-1080p.WEB.H264-CAKES   _Bolhasani_
🖤 SDH | Duration = 01:05:36 | Official Subtitles 
English House.Of.The.Dragon.S01E01-1080p.WEB.H264-CAKES   _Bolhasani_
🖤 HI Removed | Duration = 01:05:36 | Official Subtitles 
English House.Of.The.Dragon.S01E01-1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.x264-CMRG   _Bolhasani_
🖤 SDH | Duration = 01:05:36 | Official Subtitles 
English House.Of.The.Dragon.S01E01-1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.x264-CMRG   _Bolhasani_
🖤 HI Removed | Duration = 01:05:36 | Official Subtitles 
English House.Of.The.Dragon.S01E01-1080p.HEVC.x265-MeGusta   _Bolhasani_
🖤 SDH | Duration = 01:05:36 | Official Subtitles 
English House.Of.The.Dragon.S01E01-1080p.HEVC.x265-MeGusta   _Bolhasani_
🖤 HI Removed | Duration = 01:05:36 | Official Subtitles 
English House.of.the.Dragon.S01E01.WEBRip.XviD-RMX   starn
★ Sync For WEB-DL ► 1h 02mn 50sc ★  
English House.of.the.Dragon.S01E01.WEBRip.x264-NOGRP   starn
★ Sync For WEB-DL ► 1h 02mn 50sc ★  
English House.of.the.Dragon.S01E01.WEBRip.x264-NOGRP   SilverStark
HI REMOVED [HBOMAX Official Subtitles, work with all WEBRip/WEB-DL Versions --- Duration: 01:02:49] 
English House.of.the.Dragon.S01E01.WEBRip.x264-ION10 / HMAX   tedi
Retail HBO GO ASIA Resync for WEBRip 
English House.of.the.Dragon.S01E01.WEBRip.x264-ION10   SilverStark
COLORED HI [HBOMAX Official Subtitles, work with all WEBRip/WEB-DL Versions --- Duration: 01:05:36] 
English House.of.the.Dragon.S01E01.WEBRip.x264-ION10   SilverStark
HI [HBOMAX Official Subtitles, work with all WEBRip/WEB-DL Versions --- Duration: 01:05:36] 
English House.of.the.Dragon.S01E01.WEBRip.x264-ION10   SilverStark
HI REMOVED [HBOMAX Official Subtitles, work with all WEBRip/WEB-DL Versions --- Duration: 01:05:36] 
English House.of.the.Dragon.S01E01.WEB.x264-TVD   SilverStark
HI REMOVED [HBOMAX Official Subtitles, work with all WEBRip/WEB-DL Versions --- Duration: 01:02:49] 
English House.Of.The.Dragon.S01E01.WEB.x264-TGX   SilverStark
HI REMOVED [HBOMAX Official Subtitles, work with all WEBRip/WEB-DL Versions --- Duration: 01:02:49] 
English House.of.the.Dragon.S01E01.WEB.x264-TG   SilverStark
HI REMOVED [HBOMAX Official Subtitles, work with all WEBRip/WEB-DL Versions --- Duration: 01:02:49] 
English House.Of.The.Dragon.S01E01.WEB.x264-RBB   SilverStark
HI REMOVED [HBOMAX Official Subtitles, work with all WEBRip/WEB-DL Versions --- Duration: 01:02:49] 
English House.of.the.Dragon.S01E01.WEB.H264-MUSiCANA   SilverStark
HI REMOVED [HBOMAX Official Subtitles, work with all WEBRip/WEB-DL Versions --- Duration: 01:02:49] 
English House.of.the.Dragon.S01E01.The.Heirs.of.the.Dragon.720p/1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-MiU   SilverStark
HI REMOVED [HBOMAX Official Subtitles, work with all WEBRip/WEB-DL Versions --- Duration: 01:02:49] 
English House.of.the.Dragon.S01E01.The.Heirs.of.the.Dragon.720p/1080p.HMAX.WEBRip.DD5.1.X.264-EVO   SilverStark
COLORED HI [HBOMAX Official Subtitles, work with all WEBRip/WEB-DL Versions --- Duration: 01:05:36] 
English House.of.the.Dragon.S01E01.The.Heirs.of.the.Dragon.720p/1080p.HMAX.WEBRip.DD5.1.X.264-EVO   SilverStark
HI [HBOMAX Official Subtitles, work with all WEBRip/WEB-DL Versions --- Duration: 01:05:36] 
English House.of.the.Dragon.S01E01.The.Heirs.of.the.Dragon.720p/1080p.HMAX.WEBRip.DD5.1.X.264-EVO   SilverStark
HI REMOVED [HBOMAX Official Subtitles, work with all WEBRip/WEB-DL Versions --- Duration: 01:05:36] 
English House.of.the.Dragon.S01E01.The.Heirs.of.the.Dragon.720p.WEB-DL.H264-JFF   SilverStark
HI REMOVED [HBOMAX Official Subtitles, work with all WEBRip/WEB-DL Versions --- Duration: 01:02:49] 
English House.of.the.Dragon.S01E01.The.Heirs.of.the.Dragon.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-MiU   MarkoRoSub
House.of.the.Dragon.S01E01.The.Heirs.of.the.Dragon.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-MiU 
English House.of.the.Dragon.S01E01.The.Heirs.of.the.Dragon.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-MiU   FilmyBRO.COM
Extracted Subtitle From HBO Go rip... https://filmybro.top/tvshows/house-of-the-dragon-2022-s01-webrip-4k-60fps-1080p-720p-download/ 
English House.of.the.Dragon.S01E01.The.Heirs.of.the.Dragon - FilmyBRO.TOP   FilmyBRO.COM
Extracted Subtitle From HBO Go rip... https://filmybro.top/tvshows/house-of-the-dragon-2022-s01-webrip-4k-60fps-1080p-720p-download/ 
English House.of.the.Dragon.S01E01.MULTi.2160p.HMAX.HDR.WEB-DL.H265.Atmos-Sicario   Harout
 
English House.of.the.Dragon.S01E01.INTERNAL.720p.10bit.WEBRip.x265.HEVC-PSA   starn
★ Sync For WEB-DL ► 1h 02mn 50sc ★  
English House.of.the.Dragon.S01E01.INTERNAL.1080p.10bit.WEBRip.x265.HEVC-PSA   starn
★ Sync For WEB-DL ► 1h 02mn 50sc ★  
English House.of.the.Dragon.S01E01.HMAX.2160p-1080p-720p-480p-CMRG-DVSUX-SMURF-MeGusta-ELiTE-T0PAZ-MiNX   SilverStark
COLORED HI [HBOMAX Official Subtitles, work with all WEBRip/WEB-DL Versions --- Duration: 01:05:36] 
English House.of.the.Dragon.S01E01.HMAX.2160p-1080p-720p-480p-CMRG-DVSUX-SMURF-MeGusta-ELiTE-T0PAZ-MiNX   SilverStark
HI [HBOMAX Official Subtitles, work with all WEBRip/WEB-DL Versions --- Duration: 01:05:36] 
English House.of.the.Dragon.S01E01.HMAX.2160p-1080p-720p-480p-CMRG-DVSUX-SMURF-MeGusta-ELiTE-T0PAZ-MiNX   SilverStark
HI REMOVED [HBOMAX Official Subtitles, work with all WEBRip/WEB-DL Versions --- Duration: 01:05:36] 
English House.of.the.Dragon.S01E01.HDR.2160p.WEB.H265-GLHF   SilverStark
COLORED HI [HBOMAX Official Subtitles, work with all WEBRip/WEB-DL Versions --- Duration: 01:05:36] 
English House.of.the.Dragon.S01E01.HDR.2160p.WEB.H265-GLHF   SilverStark
HI [HBOMAX Official Subtitles, work with all WEBRip/WEB-DL Versions --- Duration: 01:05:36] 
English House.of.the.Dragon.S01E01.HDR.2160p.WEB.H265-GLHF   SilverStark
HI REMOVED [HBOMAX Official Subtitles, work with all WEBRip/WEB-DL Versions --- Duration: 01:05:36] 
English House.of.the.Dragon.S01E01.Episode.1.720p/1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.H.264-SMURF   SilverStark
COLORED HI [HBOMAX Official Subtitles, work with all WEBRip/WEB-DL Versions --- Duration: 01:05:36] 
English House.of.the.Dragon.S01E01.Episode.1.720p/1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.H.264-SMURF   SilverStark
HI [HBOMAX Official Subtitles, work with all WEBRip/WEB-DL Versions --- Duration: 01:05:36] 
English House.of.the.Dragon.S01E01.Episode.1.720p/1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.H.264-SMURF   SilverStark
HI REMOVED [HBOMAX Official Subtitles, work with all WEBRip/WEB-DL Versions --- Duration: 01:05:36] 
English House.of.the.Dragon.S01E01.Episode.1.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.HDR.H.265-SMURF/CMRG   SilverStark
COLORED HI [HBOMAX Official Subtitles, work with all WEBRip/WEB-DL Versions --- Duration: 01:05:36] 
English House.of.the.Dragon.S01E01.Episode.1.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.HDR.H.265-SMURF/CMRG   SilverStark
HI [HBOMAX Official Subtitles, work with all WEBRip/WEB-DL Versions --- Duration: 01:05:36] 
English House.of.the.Dragon.S01E01.Episode.1.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.HDR.H.265-SMURF/CMRG   SilverStark
HI REMOVED [HBOMAX Official Subtitles, work with all WEBRip/WEB-DL Versions --- Duration: 01:05:36] 
English House.of.the.Dragon.S01E01.Episode.1.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.DV.H.265-SMURF/DVSUX   SilverStark
COLORED HI [HBOMAX Official Subtitles, work with all WEBRip/WEB-DL Versions --- Duration: 01:05:36] 
English House.of.the.Dragon.S01E01.Episode.1.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.DV.H.265-SMURF/DVSUX   SilverStark
HI [HBOMAX Official Subtitles, work with all WEBRip/WEB-DL Versions --- Duration: 01:05:36] 
English House.of.the.Dragon.S01E01.Episode.1.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.DV.H.265-SMURF/DVSUX   SilverStark
HI REMOVED [HBOMAX Official Subtitles, work with all WEBRip/WEB-DL Versions --- Duration: 01:05:36] 
English House.of.the.Dragon.S01E01.720p/1080p.WEB.H264-CAKES/KOGi   SilverStark
COLORED HI [HBOMAX Official Subtitles, work with all WEBRip/WEB-DL Versions --- Duration: 01:05:36] 
English House.of.the.Dragon.S01E01.720p/1080p.WEB.H264-CAKES/KOGi   SilverStark
HI [HBOMAX Official Subtitles, work with all WEBRip/WEB-DL Versions --- Duration: 01:05:36] 
English House.of.the.Dragon.S01E01.720p/1080p.WEB.H264-CAKES/KOGi   SilverStark
HI REMOVED [HBOMAX Official Subtitles, work with all WEBRip/WEB-DL Versions --- Duration: 01:05:36] 
English House.Of.The.Dragon.S01E01.720p/1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   SilverStark
COLORED HI [HBOMAX Official Subtitles, work with all WEBRip/WEB-DL Versions --- Duration: 01:05:36] 
English House.Of.The.Dragon.S01E01.720p/1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   SilverStark
HI [HBOMAX Official Subtitles, work with all WEBRip/WEB-DL Versions --- Duration: 01:05:36] 
English House.Of.The.Dragon.S01E01.720p/1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   SilverStark
HI REMOVED [HBOMAX Official Subtitles, work with all WEBRip/WEB-DL Versions --- Duration: 01:05:36] 
English House.of.the.Dragon.S01E01.720p.WEB-DL.x264-Pahe   starn
★ Sync For WEB-DL ► 1h 02mn 50sc ★  
English House.of.the.Dragon.S01E01.720p.WEB-DL.DD5.1.HEVC.x265-RMTeam   starn
★ Sync For WEB-DL ► 1h 02mn 50sc ★  
English House.Of.The.Dragon.S01E01.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-MovieHAB.com   Putlocker5movies.ch
Duration 1:02:49 
English House.of.the.Dragon.S01E01.720p.WEB.x265-MiNX[TGx] - FilmyBRO.TOP   FilmyBRO.COM
Extracted Subtitle From HBO Go rip... https://filmybro.top/tvshows/house-of-the-dragon-2022-s01-webrip-4k-60fps-1080p-720p-download/ 
English House.of.the.Dragon.S01E01.720p.WEB.x265-MiNX   starn
★ Sync For WEB-DL ► 1h 02mn 50sc ★  
English House.of.the.Dragon.S01E01.720p.WEB.x265-MiNX   SilverStark
HI REMOVED [HBOMAX Official Subtitles, work with all WEBRip/WEB-DL Versions --- Duration: 01:02:49] 
English House.of.the.Dragon.S01E01.720p.WEB.x265-MiNX   panzehir57
 
English House.of.the.Dragon.S01E01.480p.WEB-DL.x264-Pahe   starn
★ Sync For WEB-DL ► 1h 02mn 50sc ★  
English House.Of.The.Dragon.S01E01.480p.WEB-DL.DD5.1.H.264-MovieHAB.com   Putlocker5movies.ch
Duration 1:02:49 
English House.of.the.Dragon.S01E01.2022.720p.WEB-DL.AAC.x264.ESub - FilmyBRO.TOP   FilmyBRO.COM
Extracted Subtitle From HBO Go rip... https://filmybro.top/tvshows/house-of-the-dragon-2022-s01-webrip-4k-60fps-1080p-720p-download/ 
English House.of.the.Dragon.S01E01.1080p.WEBRip.AAC5.1.x264-HODL   SilverStark
HI REMOVED [HBOMAX Official Subtitles, work with all WEBRip/WEB-DL Versions --- Duration: 01:02:49] 
English House.of.the.Dragon.S01E01.1080p.WEB-DL.DD5.1.HEVC.x265-RMTeam   starn
★ Sync For WEB-DL ► 1h 02mn 50sc ★  
English House.Of.The.Dragon.S01E01.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-MovieHAB.com   Putlocker5movies.ch
Duration 1:02:49 
English House.of.the.Dragon.S01E01.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-MiU   starn
★ Sync For WEB-DL ► 1h 02mn 50sc ★  
English House.Of.The.Dragon.S01E01.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.x264-CMRG   SilverStark
COLORED HI [HBOMAX Official Subtitles, work with all WEBRip/WEB-DL Versions --- Duration: 01:05:36] 
English House.Of.The.Dragon.S01E01.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.x264-CMRG   SilverStark
HI [HBOMAX Official Subtitles, work with all WEBRip/WEB-DL Versions --- Duration: 01:05:36] 
English House.Of.The.Dragon.S01E01.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.x264-CMRG   SilverStark
HI REMOVED [HBOMAX Official Subtitles, work with all WEBRip/WEB-DL Versions --- Duration: 01:05:36] 
English House.of.the.Dragon.King.of.the.Narrow.Sea.S01E04.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.DV.HEVC-CMRG   tout21
💠🔷🟩 𝑶𝒇𝒇𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 𝑺𝒖𝒃𝒕𝒊𝒕𝒍𝒆𝒔 🟩🔷💠 
English House of the Dragon - فصل اول (2022) Ep1-2   kingcastillo
fmoviesgo.to  
English House.of.the.Dragon.S01E06.MULTi.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H264-FRATERNiTY   Harout
 
Estonian House.of.the.Dragon.S01E06.The.Princess.and.the.Queen.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-NTb   panzehir57
 
Estonian House.of.the.Dragon.S01E05.We.Light.the.Way.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.DoVi.HEVC-NTb   panzehir57
 
Estonian House.of.the.Dragon.S01E01.WEBRip.x264-ION10   SilverStark
[HBO MAX ametlikud subtiitrid, töötavad kõigi WEBRip/WEB-DL versioonidega --- Kestus: 01:05:36] 
Estonian House.of.the.Dragon.S01E01.The.Heirs.of.the.Dragon.720p/1080p.HMAX.WEBRip.DD5.1.X.264-EVO   SilverStark
[HBO MAX ametlikud subtiitrid, töötavad kõigi WEBRip/WEB-DL versioonidega --- Kestus: 01:05:36] 
Estonian House.of.the.Dragon.S01E01.HMAX.2160p-1080p-720p-480p-CMRG-DVSUX-SMURF-MeGusta-ELiTE-T0PAZ-MiNX   SilverStark
[HBO MAX ametlikud subtiitrid, töötavad kõigi WEBRip/WEB-DL versioonidega --- Kestus: 01:05:36] 
Estonian House.of.the.Dragon.S01E01.HDR.2160p.WEB.H265-GLHF   SilverStark
[HBO MAX ametlikud subtiitrid, töötavad kõigi WEBRip/WEB-DL versioonidega --- Kestus: 01:05:36] 
Estonian House.of.the.Dragon.S01E01.Episode.1.720p/1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.H.264-SMURF   SilverStark
[HBO MAX ametlikud subtiitrid, töötavad kõigi WEBRip/WEB-DL versioonidega --- Kestus: 01:05:36] 
Estonian House.of.the.Dragon.S01E01.Episode.1.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.HDR.H.265-SMURF/CMRG   SilverStark
[HBO MAX ametlikud subtiitrid, töötavad kõigi WEBRip/WEB-DL versioonidega --- Kestus: 01:05:36] 
Estonian House.of.the.Dragon.S01E01.Episode.1.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.DV.H.265-SMURF/DVSUX   SilverStark
[HBO MAX ametlikud subtiitrid, töötavad kõigi WEBRip/WEB-DL versioonidega --- Kestus: 01:05:36] 
Estonian House.of.the.Dragon.S01E01.720p/1080p.WEB.H264-CAKES/KOGi   SilverStark
[HBO MAX ametlikud subtiitrid, töötavad kõigi WEBRip/WEB-DL versioonidega --- Kestus: 01:05:36] 
Estonian House.Of.The.Dragon.S01E01.720p/1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   SilverStark
[HBO MAX ametlikud subtiitrid, töötavad kõigi WEBRip/WEB-DL versioonidega --- Kestus: 01:05:36] 
Estonian House.Of.The.Dragon.S01E01.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.x264-CMRG   SilverStark
[HBO MAX ametlikud subtiitrid, töötavad kõigi WEBRip/WEB-DL versioonidega --- Kestus: 01:05:36] 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E06.XviD-AFG   mar7am79
📺 Film2Media 📺 امــیــر جیریایی و مــریــم  
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E06.XviD-AFG   mehrdadss
🔴 ‫🔴 30nama ⸾ مهرداد و امیرحسین 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E06.XviD-AFG   Tarokh
🅱️🅼🅱️ تارخ علی‌خانی | ʙᴀᴍᴀʙɪɴ.ᴄᴏᴍ ☚ 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E06.XviD-AFG   Mister.Cloner
🟣 علیرضا نورزاده و احسان جولاپور| NightMovie.Top 🟣 @MrLightborn & @Mister.Cloner 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E06.WEBRip.XviD-RMX   The_Medici
💠 اختصاصی خاندان اژدها | T.me/Valyria 💠 🅰️ 𝘼𝙘𝙚𝙈𝙤𝙫𝙞𝙚𝙨.𝙊𝙧𝙜 - 8𝐀𝐜𝐞𝐦𝐨𝐯𝐢𝐞𝐬.𝐱𝐲𝐳 Ⓜ️ همراه با توضیحات اضافی کتاب ها  
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E06.WEBRip.x264-ION10   mar7am79
📺 Film2Media 📺 امــیــر جیریایی و مــریــم  
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E06.WEBRip.x264-ION10   mehrdadss
🔴 ‫🔴 30nama ⸾ مهرداد و امیرحسین 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E06.WEBRip.x264-ION10   Tarokh
🅱️🅼🅱️ تارخ علی‌خانی | ʙᴀᴍᴀʙɪɴ.ᴄᴏᴍ ☚ 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E06.WEBRip.x264-ION10   Mister.Cloner
🟣 علیرضا نورزاده و احسان جولاپور| NightMovie.Top 🟣 @MrLightborn & @Mister.Cloner 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E06.WEBRip.720p/1080p.HMAX.DDP5.1.x264-NTb   mar7am79
📺 Film2Media 📺 امــیــر جیریایی و مــریــم  
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E06.WEBRip.720p/1080p.HMAX.DDP5.1.x264-NTb   mehrdadss
🔴 ‫🔴 30nama ⸾ مهرداد و امیرحسین 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E06.WEBRip.720p/1080p.HMAX.DDP5.1.x264-NTb   Tarokh
🅱️🅼🅱️ تارخ علی‌خانی | ʙᴀᴍᴀʙɪɴ.ᴄᴏᴍ ☚ 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E06.WEBRip.720p/1080p.HMAX.DDP5.1.x264-NTb   Mister.Cloner
🟣 علیرضا نورزاده و احسان جولاپور| NightMovie.Top 🟣 @MrLightborn & @Mister.Cloner 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E06.WEBRip.720p/1080p.HMAX.DDP5.1.Atmos.x264-SMURF   mar7am79
📺 Film2Media 📺 امــیــر جیریایی و مــریــم  
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E06.WEBRip.720p/1080p.HMAX.DDP5.1.Atmos.x264-SMURF   mehrdadss
🔴 ‫🔴 30nama ⸾ مهرداد و امیرحسین 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E06.WEBRip.720p/1080p.HMAX.DDP5.1.Atmos.x264-SMURF   Tarokh
🅱️🅼🅱️ تارخ علی‌خانی | ʙᴀᴍᴀʙɪɴ.ᴄᴏᴍ ☚ 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E06.WEBRip.720p/1080p.HMAX.DDP5.1.Atmos.x264-SMURF   Mister.Cloner
🟣 علیرضا نورزاده و احسان جولاپور| NightMovie.Top 🟣 @MrLightborn & @Mister.Cloner 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E06.WEBRip.720p/1080p.10bit.2CH.x265.HEVC-PSA   mar7am79
📺 Film2Media 📺 امــیــر جیریایی و مــریــم  
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E06.WEBRip.720p/1080p.10bit.2CH.x265.HEVC-PSA   mehrdadss
🔴 ‫🔴 30nama ⸾ مهرداد و امیرحسین 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E06.WEBRip.720p/1080p.10bit.2CH.x265.HEVC-PSA   Tarokh
🅱️🅼🅱️ تارخ علی‌خانی | ʙᴀᴍᴀʙɪɴ.ᴄᴏᴍ ☚ 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E06.WEBRip.720p/1080p.10bit.2CH.x265.HEVC-PSA   Mister.Cloner
🟣 علیرضا نورزاده و احسان جولاپور| NightMovie.Top 🟣 @MrLightborn & @Mister.Cloner 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E06.WEB-DL.1080p.HMAX.DDP5.1.Atmos.x264-CMRG   mar7am79
📺 Film2Media 📺 امــیــر جیریایی و مــریــم  
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E06.WEB-DL.1080p.HMAX.DDP5.1.Atmos.x264-CMRG   mehrdadss
🔴 ‫🔴 30nama ⸾ مهرداد و امیرحسین 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E06.WEB-DL.1080p.HMAX.DDP5.1.Atmos.x264-CMRG   Tarokh
🅱️🅼🅱️ تارخ علی‌خانی | ʙᴀᴍᴀʙɪɴ.ᴄᴏᴍ ☚ 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E06.WEB-DL.1080p.HMAX.DDP5.1.Atmos.x264-CMRG   Mister.Cloner
🟣 علیرضا نورزاده و احسان جولاپور| NightMovie.Top 🟣 @MrLightborn & @Mister.Cloner 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E06.WEB.x264-TGX   The_Medici
💠 اختصاصی خاندان اژدها | T.me/Valyria 💠 🅰️ 𝘼𝙘𝙚𝙈𝙤𝙫𝙞𝙚𝙨.𝙊𝙧𝙜 - 8𝐀𝐜𝐞𝐦𝐨𝐯𝐢𝐞𝐬.𝐱𝐲𝐳 Ⓜ️ همراه با توضیحات اضافی کتاب ها  
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E06.WEB.HDR.2160p.H265-CAKES   mar7am79
📺 Film2Media 📺 امــیــر جیریایی و مــریــم  
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E06.WEB.HDR.2160p.H265-CAKES   mehrdadss
🔴 ‫🔴 30nama ⸾ مهرداد و امیرحسین 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E06.WEB.HDR.2160p.H265-CAKES   Tarokh
🅱️🅼🅱️ تارخ علی‌خانی | ʙᴀᴍᴀʙɪɴ.ᴄᴏᴍ ☚ 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E06.WEB.HDR.2160p.H265-CAKES   Mister.Cloner
🟣 علیرضا نورزاده و احسان جولاپور| NightMovie.Top 🟣 @MrLightborn & @Mister.Cloner 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E06.WEB.720p.x265-MiNX   mar7am79
📺 Film2Media 📺 امــیــر جیریایی و مــریــم  
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E06.WEB.720p.x265-MiNX   mehrdadss
🔴 ‫🔴 30nama ⸾ مهرداد و امیرحسین 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E06.WEB.720p.x265-MiNX   Tarokh
🅱️🅼🅱️ تارخ علی‌خانی | ʙᴀᴍᴀʙɪɴ.ᴄᴏᴍ ☚ 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E06.WEB.720p.x265-MiNX   Mister.Cloner
🟣 علیرضا نورزاده و احسان جولاپور| NightMovie.Top 🟣 @MrLightborn & @Mister.Cloner 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E06.WEB.720p.H264-CAKES   mar7am79
📺 Film2Media 📺 امــیــر جیریایی و مــریــم  
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E06.WEB.720p.H264-CAKES   mehrdadss
🔴 ‫🔴 30nama ⸾ مهرداد و امیرحسین 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E06.WEB.720p.H264-CAKES   Tarokh
🅱️🅼🅱️ تارخ علی‌خانی | ʙᴀᴍᴀʙɪɴ.ᴄᴏᴍ ☚ 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E06.WEB.720p.H264-CAKES   Mister.Cloner
🟣 علیرضا نورزاده و احسان جولاپور| NightMovie.Top 🟣 @MrLightborn & @Mister.Cloner 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E06.WEB.1080p.H264-CAKES   mar7am79
📺 Film2Media 📺 امــیــر جیریایی و مــریــم  
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E06.WEB.1080p.H264-CAKES   mehrdadss
🔴 ‫🔴 30nama ⸾ مهرداد و امیرحسین 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E06.WEB.1080p.H264-CAKES   Tarokh
🅱️🅼🅱️ تارخ علی‌خانی | ʙᴀᴍᴀʙɪɴ.ᴄᴏᴍ ☚ 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E06.WEB.1080p.H264-CAKES   Mister.Cloner
🟣 علیرضا نورزاده و احسان جولاپور| NightMovie.Top 🟣 @MrLightborn & @Mister.Cloner 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E06.720p.WEB.H264-CAKES   The_Medici
💠 اختصاصی خاندان اژدها | T.me/Valyria 💠 🅰️ 𝘼𝙘𝙚𝙈𝙤𝙫𝙞𝙚𝙨.𝙊𝙧𝙜 - 8𝐀𝐜𝐞𝐦𝐨𝐯𝐢𝐞𝐬.𝐱𝐲𝐳 Ⓜ️ همراه با توضیحات اضافی کتاب ها  
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E06.720p.HMAX.WEBRip.DD5.1.X.264-EVO   The_Medici
💠 اختصاصی خاندان اژدها | T.me/Valyria 💠 🅰️ 𝘼𝙘𝙚𝙈𝙤𝙫𝙞𝙚𝙨.𝙊𝙧𝙜 - 8𝐀𝐜𝐞𝐦𝐨𝐯𝐢𝐞𝐬.𝐱𝐲𝐳 Ⓜ️ همراه با توضیحات اضافی کتاب ها  
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E06.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.HDR.HEVC-CMRG   The_Medici
💠 اختصاصی خاندان اژدها | T.me/Valyria 💠 🅰️ 𝘼𝙘𝙚𝙈𝙤𝙫𝙞𝙚𝙨.𝙊𝙧𝙜 - 8𝐀𝐜𝐞𝐦𝐨𝐯𝐢𝐞𝐬.𝐱𝐲𝐳 Ⓜ️ همراه با توضیحات اضافی کتاب ها  
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E06.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.DV.HEVC-CMRG   The_Medici
💠 اختصاصی خاندان اژدها | T.me/Valyria 💠 🅰️ 𝘼𝙘𝙚𝙈𝙤𝙫𝙞𝙚𝙨.𝙊𝙧𝙜 - 8𝐀𝐜𝐞𝐦𝐨𝐯𝐢𝐞𝐬.𝐱𝐲𝐳 Ⓜ️ همراه با توضیحات اضافی کتاب ها  
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E06.2160p.CRAV.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-NTb   The_Medici
💠 اختصاصی خاندان اژدها | T.me/Valyria 💠 🅰️ 𝘼𝙘𝙚𝙈𝙤𝙫𝙞𝙚𝙨.𝙊𝙧𝙜 - 8𝐀𝐜𝐞𝐦𝐨𝐯𝐢𝐞𝐬.𝐱𝐲𝐳 Ⓜ️ همراه با توضیحات اضافی کتاب ها  
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E06.1080p.HMAX.WEBRip.DD5.1.X.264-EVO   The_Medici
💠 اختصاصی خاندان اژدها | T.me/Valyria 💠 🅰️ 𝘼𝙘𝙚𝙈𝙤𝙫𝙞𝙚𝙨.𝙊𝙧𝙜 - 8𝐀𝐜𝐞𝐦𝐨𝐯𝐢𝐞𝐬.𝐱𝐲𝐳 Ⓜ️ همراه با توضیحات اضافی کتاب ها  
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E05.XviD-AFG   _Bolhasani_
█ محمد بوالحسنی | + توضیحات اضافه █ T.me/BolhasaniSub 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E05.XviD-AFG   NimaAM
💢 NimaAM نیـما 💢 𝐆𝐫𝐚𝐧𝐝𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E05.XviD-AFG   lostmehrzad
ترجمه و زیرنویس: مهرزاد | instagram: mehrzadjafariii 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E05.XviD-AFG   Arian Drama
⚫️🔴 آرین دراما 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E05.XviD-AFG   Ariyaw
🔸 ترجمه اختصاصی فیلامینگو | 𝗙𝗶𝗹𝗮𝗺𝗶𝗻𝗴𝗼 | https://b2n.ir/filamingo 🔸 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E05.XviD-AFG   Amir_Soap
📺 Film2Media 📺 امــیــر جیریایی و مــریــم  
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E05.XviD-AFG   AmirH_Na
🔴 ‫🔴 30nama ⸾ مهرداد و امیرحسین 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E05.XviD-AFG   SubKing_
🧠🤓ارائه ای از پرشین گیک پدیا🧠🤓 @PersianGeekPedia🔥 به همراه توضیحات رمان های جرج مارتین 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E05.XviD-AFG   KiarashNg
█⫸ iredprincess کیارش نعمت گرگانی و | 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 ◀◀ 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E05.XviD-AFG   Mrlightborn11
🟣 علیرضا نورزاده و احسان جولاپور| NightMovie.Top 🟣  
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E05.XviD-AFG   Hami.Mogheyci
🅱️🅼🅱️ حامی مغیثی و تارخ علی‌خانی | ʙᴀᴍᴀʙɪɴ.ᴄᴏᴍ ☚  
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E05.WEBRip.x264-ION10   _Bolhasani_
█ محمد بوالحسنی | + توضیحات اضافه █ T.me/BolhasaniSub 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E05.WEBRip.x264-ION10   NimaAM
💢 NimaAM نیـما 💢 𝐆𝐫𝐚𝐧𝐝𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E05.WEBRip.x264-ION10   lostmehrzad
ترجمه و زیرنویس: مهرزاد | instagram: mehrzadjafariii 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E05.WEBRip.x264-ION10   Arian Drama
⚫️🔴 آرین دراما 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E05.WEBRip.x264-ION10   imTesla
🟡ارائه ای از کانال تخصصی گات فارسی🟡 Telegram: @GotFarsi اخبار و تحلیل هر قسمت 🔴SerMovie دانلود رایگان فیلم و سریال 🟢[email protected] گات فکتس بزرگترین پیج «گات و خاندان اژدها» در اینستاگرام 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E05.WEBRip.x264-ION10   Ariyaw
🔸 ترجمه اختصاصی فیلامینگو | 𝗙𝗶𝗹𝗮𝗺𝗶𝗻𝗴𝗼 | https://b2n.ir/filamingo 🔸 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E05.WEBRip.x264-ION10   Amir_Soap
📺 Film2Media 📺 امــیــر جیریایی و مــریــم  
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E05.WEBRip.x264-ION10   AmirH_Na
🔴 ‫🔴 30nama ⸾ مهرداد و امیرحسین 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E05.WEBRip.x264-ION10   SubKing_
🧠🤓ارائه ای از پرشین گیک پدیا🧠🤓 @PersianGeekPedia🔥 به همراه توضیحات رمان های جرج مارتین 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E05.WEBRip.x264-ION10   KiarashNg
█⫸ iredprincess کیارش نعمت گرگانی و | 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 ◀◀ 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E05.WEBRip.x264-ION10   Mrlightborn11
🟣 علیرضا نورزاده و احسان جولاپور| NightMovie.Top 🟣  
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E05.WEBRip.x264-ION10   Hami.Mogheyci
🅱️🅼🅱️ حامی مغیثی و تارخ علی‌خانی | ʙᴀᴍᴀʙɪɴ.ᴄᴏᴍ ☚  
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E05.WEBRip.720p/1080p.HMAX.DDP5.1.x264-NTb   _Bolhasani_
█ محمد بوالحسنی | + توضیحات اضافه █ T.me/BolhasaniSub 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E05.WEBRip.720p/1080p.HMAX.DDP5.1.x264-NTb   NimaAM
💢 NimaAM نیـما 💢 𝐆𝐫𝐚𝐧𝐝𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E05.WEBRip.720p/1080p.HMAX.DDP5.1.x264-NTb   lostmehrzad
ترجمه و زیرنویس: مهرزاد | instagram: mehrzadjafariii 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E05.WEBRip.720p/1080p.HMAX.DDP5.1.x264-NTb   Arian Drama
⚫️🔴 آرین دراما 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E05.WEBRip.720p/1080p.HMAX.DDP5.1.x264-NTb   imTesla
🟡ارائه ای از کانال تخصصی گات فارسی🟡 Telegram: @GotFarsi اخبار و تحلیل هر قسمت 🔴SerMovie دانلود رایگان فیلم و سریال 🟢[email protected] گات فکتس بزرگترین پیج «گات و خاندان اژدها» در اینستاگرام 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E05.WEBRip.720p/1080p.HMAX.DDP5.1.x264-NTb   Ariyaw
🔸 ترجمه اختصاصی فیلامینگو | 𝗙𝗶𝗹𝗮𝗺𝗶𝗻𝗴𝗼 | https://b2n.ir/filamingo 🔸 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E05.WEBRip.720p/1080p.HMAX.DDP5.1.x264-NTb   Amir_Soap
📺 Film2Media 📺 امــیــر جیریایی و مــریــم  
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E05.WEBRip.720p/1080p.HMAX.DDP5.1.x264-NTb   AmirH_Na
🔴 ‫🔴 30nama ⸾ مهرداد و امیرحسین 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E05.WEBRip.720p/1080p.HMAX.DDP5.1.x264-NTb   SubKing_
🧠🤓ارائه ای از پرشین گیک پدیا🧠🤓 @PersianGeekPedia🔥 به همراه توضیحات رمان های جرج مارتین 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E05.WEBRip.720p/1080p.HMAX.DDP5.1.x264-NTb   KiarashNg
█⫸ iredprincess کیارش نعمت گرگانی و | 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 ◀◀ 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E05.WEBRip.720p/1080p.HMAX.DDP5.1.x264-NTb   Mrlightborn11
🟣 علیرضا نورزاده و احسان جولاپور| NightMovie.Top 🟣  
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E05.WEBRip.720p/1080p.HMAX.DDP5.1.x264-NTb   Hami.Mogheyci
🅱️🅼🅱️ حامی مغیثی و تارخ علی‌خانی | ʙᴀᴍᴀʙɪɴ.ᴄᴏᴍ ☚  
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E05.WEBRip.720p/1080p.HMAX.DDP5.1.Atmos.x264-SMURF   _Bolhasani_
█ محمد بوالحسنی | + توضیحات اضافه █ T.me/BolhasaniSub 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E05.WEBRip.720p/1080p.HMAX.DDP5.1.Atmos.x264-SMURF   NimaAM
💢 NimaAM نیـما 💢 𝐆𝐫𝐚𝐧𝐝𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E05.WEBRip.720p/1080p.HMAX.DDP5.1.Atmos.x264-SMURF   lostmehrzad
ترجمه و زیرنویس: مهرزاد | instagram: mehrzadjafariii 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E05.WEBRip.720p/1080p.HMAX.DDP5.1.Atmos.x264-SMURF   Arian Drama
⚫️🔴 آرین دراما 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E05.WEBRip.720p/1080p.HMAX.DDP5.1.Atmos.x264-SMURF   imTesla
🟡ارائه ای از کانال تخصصی گات فارسی🟡 Telegram: @GotFarsi اخبار و تحلیل هر قسمت 🔴SerMovie دانلود رایگان فیلم و سریال 🟢[email protected] گات فکتس بزرگترین پیج «گات و خاندان اژدها» در اینستاگرام 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E05.WEBRip.720p/1080p.HMAX.DDP5.1.Atmos.x264-SMURF   Ariyaw
🔸 ترجمه اختصاصی فیلامینگو | 𝗙𝗶𝗹𝗮𝗺𝗶𝗻𝗴𝗼 | https://b2n.ir/filamingo 🔸 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E05.WEBRip.720p/1080p.HMAX.DDP5.1.Atmos.x264-SMURF   Amir_Soap
📺 Film2Media 📺 امــیــر جیریایی و مــریــم  
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E05.WEBRip.720p/1080p.HMAX.DDP5.1.Atmos.x264-SMURF   AmirH_Na
🔴 ‫🔴 30nama ⸾ مهرداد و امیرحسین 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E05.WEBRip.720p/1080p.HMAX.DDP5.1.Atmos.x264-SMURF   KiarashNg
█⫸ iredprincess کیارش نعمت گرگانی و | 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 ◀◀ 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E05.WEBRip.720p/1080p.HMAX.DDP5.1.Atmos.x264-SMURF   Mrlightborn11
🟣 علیرضا نورزاده و احسان جولاپور| NightMovie.Top 🟣  
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E05.WEBRip.720p/1080p.HMAX.DDP5.1.Atmos.x264-SMURF   Hami.Mogheyci
🅱️🅼🅱️ حامی مغیثی و تارخ علی‌خانی | ʙᴀᴍᴀʙɪɴ.ᴄᴏᴍ ☚  
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E05.WEBRip.720p/1080p.HMAX.AAC2.0.X.264-EVO   _Bolhasani_
█ محمد بوالحسنی | + توضیحات اضافه █ T.me/BolhasaniSub 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E05.WEBRip.720p/1080p.10bit.2CH.x265.HEVC-PSA   _Bolhasani_
█ محمد بوالحسنی | + توضیحات اضافه █ T.me/BolhasaniSub 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E05.WEBRip.720p/1080p.10bit.2CH.x265.HEVC-PSA   NimaAM
💢 NimaAM نیـما 💢 𝐆𝐫𝐚𝐧𝐝𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E05.WEBRip.720p/1080p.10bit.2CH.x265.HEVC-PSA   lostmehrzad
ترجمه و زیرنویس: مهرزاد | instagram: mehrzadjafariii 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E05.WEBRip.720p/1080p.10bit.2CH.x265.HEVC-PSA   Arian Drama
⚫️🔴 آرین دراما 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E05.WEBRip.720p/1080p.10bit.2CH.x265.HEVC-PSA   imTesla
🟡ارائه ای از کانال تخصصی گات فارسی🟡 Telegram: @GotFarsi اخبار و تحلیل هر قسمت 🔴SerMovie دانلود رایگان فیلم و سریال 🟢[email protected] گات فکتس بزرگترین پیج «گات و خاندان اژدها» در اینستاگرام 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E05.WEBRip.720p/1080p.10bit.2CH.x265.HEVC-PSA   Ariyaw
🔸 ترجمه اختصاصی فیلامینگو | 𝗙𝗶𝗹𝗮𝗺𝗶𝗻𝗴𝗼 | https://b2n.ir/filamingo 🔸 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E05.WEBRip.720p/1080p.10bit.2CH.x265.HEVC-PSA   Amir_Soap
📺 Film2Media 📺 امــیــر جیریایی و مــریــم  
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E05.WEBRip.720p/1080p.10bit.2CH.x265.HEVC-PSA   AmirH_Na
🔴 ‫🔴 30nama ⸾ مهرداد و امیرحسین 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E05.WEBRip.720p/1080p.10bit.2CH.x265.HEVC-PSA   SubKing_
🧠🤓ارائه ای از پرشین گیک پدیا🧠🤓 @PersianGeekPedia🔥 به همراه توضیحات رمان های جرج مارتین 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E05.WEBRip.720p/1080p.10bit.2CH.x265.HEVC-PSA   KiarashNg
█⫸ iredprincess کیارش نعمت گرگانی و | 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 ◀◀ 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E05.WEBRip.720p/1080p.10bit.2CH.x265.HEVC-PSA   Mrlightborn11
🟣 علیرضا نورزاده و احسان جولاپور| NightMovie.Top 🟣  
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E05.WEBRip.720p/1080p.10bit.2CH.x265.HEVC-PSA   Hami.Mogheyci
🅱️🅼🅱️ حامی مغیثی و تارخ علی‌خانی | ʙᴀᴍᴀʙɪɴ.ᴄᴏᴍ ☚  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E05.WEB-DL.fa.Marce_Academy   .Marce_Academy.
زیرنویس قسمت 5 سریال House Of Dragon اختصاصی آکادمی مارسی🔥 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E05.WEB-DL.1080p.HMAX.DDP5.1.Atmos.x264-CMRG   _Bolhasani_
█ محمد بوالحسنی | + توضیحات اضافه █ T.me/BolhasaniSub 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E05.WEB-DL.1080p.HMAX.DDP5.1.Atmos.x264-CMRG   NimaAM
💢 NimaAM نیـما 💢 𝐆𝐫𝐚𝐧𝐝𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E05.WEB-DL.1080p.HMAX.DDP5.1.Atmos.x264-CMRG   lostmehrzad
ترجمه و زیرنویس: مهرزاد | instagram: mehrzadjafariii 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E05.WEB-DL.1080p.HMAX.DDP5.1.Atmos.x264-CMRG   Arian Drama
⚫️🔴 آرین دراما 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E05.WEB-DL.1080p.HMAX.DDP5.1.Atmos.x264-CMRG   imTesla
🟡ارائه ای از کانال تخصصی گات فارسی🟡 Telegram: @GotFarsi اخبار و تحلیل هر قسمت 🔴SerMovie دانلود رایگان فیلم و سریال 🟢[email protected] گات فکتس بزرگترین پیج «گات و خاندان اژدها» در اینستاگرام 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E05.WEB-DL.1080p.HMAX.DDP5.1.Atmos.x264-CMRG   Ariyaw
🔸 ترجمه اختصاصی فیلامینگو | 𝗙𝗶𝗹𝗮𝗺𝗶𝗻𝗴𝗼 | https://b2n.ir/filamingo 🔸 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E05.WEB-DL.1080p.HMAX.DDP5.1.Atmos.x264-CMRG   Amir_Soap
📺 Film2Media 📺 امــیــر جیریایی و مــریــم  
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E05.WEB-DL.1080p.HMAX.DDP5.1.Atmos.x264-CMRG   AmirH_Na
🔴 ‫🔴 30nama ⸾ مهرداد و امیرحسین 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E05.WEB-DL.1080p.HMAX.DDP5.1.Atmos.x264-CMRG   SubKing_
🧠🤓ارائه ای از پرشین گیک پدیا🧠🤓 @PersianGeekPedia🔥 به همراه توضیحات رمان های جرج مارتین 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E05.WEB-DL.1080p.HMAX.DDP5.1.Atmos.x264-CMRG   KiarashNg
█⫸ iredprincess کیارش نعمت گرگانی و | 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 ◀◀ 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E05.WEB-DL.1080p.HMAX.DDP5.1.Atmos.x264-CMRG   Mrlightborn11
🟣 علیرضا نورزاده و احسان جولاپور| NightMovie.Top 🟣  
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E05.WEB-DL.1080p.HMAX.DDP5.1.Atmos.x264-CMRG   Hami.Mogheyci
🅱️🅼🅱️ حامی مغیثی و تارخ علی‌خانی | ʙᴀᴍᴀʙɪɴ.ᴄᴏᴍ ☚  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E05.WEB.x264-TORRENTGALAXY   The_Medici
💠 اختصاصی خاندان اژدها | T.me/Valyria 💠 🅰️ 𝘼𝙘𝙚𝙈𝙤𝙫𝙞𝙚𝙨.𝙊𝙧𝙜 - 8𝐀𝐜𝐞𝐦𝐨𝐯𝐢𝐞𝐬.𝐱𝐲𝐳 Ⓜ️ همراه با توضیحات اضافی کتاب های مرجع 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E05.WEB.x264-TGX   The_Medici
💠 اختصاصی خاندان اژدها | T.me/Valyria 💠 🅰️ 𝘼𝙘𝙚𝙈𝙤𝙫𝙞𝙚𝙨.𝙊𝙧𝙜 - 8𝐀𝐜𝐞𝐦𝐨𝐯𝐢𝐞𝐬.𝐱𝐲𝐳 Ⓜ️ همراه با توضیحات اضافی کتاب های مرجع 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E05.WEB.HDR.2160p.H265-CAKES   NimaAM
💢 NimaAM نیـما 💢 𝐆𝐫𝐚𝐧𝐝𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E05.WEB.HDR.2160p.H265-CAKES   lostmehrzad
ترجمه و زیرنویس: مهرزاد | instagram: mehrzadjafariii 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E05.WEB.HDR.2160p.H265-CAKES   Arian Drama
⚫️🔴 آرین دراما 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E05.WEB.HDR.2160p.H265-CAKES   imTesla
🟡ارائه ای از کانال تخصصی گات فارسی🟡 Telegram: @GotFarsi اخبار و تحلیل هر قسمت 🔴SerMovie دانلود رایگان فیلم و سریال 🟢[email protected] گات فکتس بزرگترین پیج «گات و خاندان اژدها» در اینستاگرام 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E05.WEB.HDR.2160p.H265-CAKES   Ariyaw
🔸 ترجمه اختصاصی فیلامینگو | 𝗙𝗶𝗹𝗮𝗺𝗶𝗻𝗴𝗼 | https://b2n.ir/filamingo 🔸 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E05.WEB.HDR.2160p.H265-CAKES   Amir_Soap
📺 Film2Media 📺 امــیــر جیریایی و مــریــم  
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E05.WEB.HDR.2160p.H265-CAKES   AmirH_Na
🔴 ‫🔴 30nama ⸾ مهرداد و امیرحسین 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E05.WEB.HDR.2160p.H265-CAKES   SubKing_
🧠🤓ارائه ای از پرشین گیک پدیا🧠🤓 @PersianGeekPedia🔥 به همراه توضیحات رمان های جرج مارتین 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E05.WEB.HDR.2160p.H265-CAKES   KiarashNg
█⫸ iredprincess کیارش نعمت گرگانی و | 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 ◀◀ 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E05.WEB.HDR.2160p.H265-CAKES   Mrlightborn11
🟣 علیرضا نورزاده و احسان جولاپور| NightMovie.Top 🟣  
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E05.WEB.HDR.2160p.H265-CAKES   Hami.Mogheyci
🅱️🅼🅱️ حامی مغیثی و تارخ علی‌خانی | ʙᴀᴍᴀʙɪɴ.ᴄᴏᴍ ☚  
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E05.WEB.H264-RBB [P2P]   The_Medici
💠 اختصاصی خاندان اژدها | T.me/Valyria 💠 🅰️ 𝘼𝙘𝙚𝙈𝙤𝙫𝙞𝙚𝙨.𝙊𝙧𝙜 - 8𝐀𝐜𝐞𝐦𝐨𝐯𝐢𝐞𝐬.𝐱𝐲𝐳 Ⓜ️ همراه با توضیحات اضافی کتاب های مرجع 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E05.WEB.720p/1080p.h264-TRUFFLE   _Bolhasani_
█ محمد بوالحسنی | + توضیحات اضافه █ T.me/BolhasaniSub 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E05.WEB.720p/1080p.H264-CAKES   _Bolhasani_
█ محمد بوالحسنی | + توضیحات اضافه █ T.me/BolhasaniSub 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E05.WEB.720p.x265-MiNX   _Bolhasani_
█ محمد بوالحسنی | + توضیحات اضافه █ T.me/BolhasaniSub 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E05.WEB.720p.x265-MiNX   NimaAM
💢 NimaAM نیـما 💢 𝐆𝐫𝐚𝐧𝐝𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E05.WEB.720p.x265-MiNX   lostmehrzad
ترجمه و زیرنویس: مهرزاد | instagram: mehrzadjafariii 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E05.WEB.720p.x265-MiNX   Arian Drama
⚫️🔴 آرین دراما 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E05.WEB.720p.x265-MiNX   imTesla
🟡ارائه ای از کانال تخصصی گات فارسی🟡 Telegram: @GotFarsi اخبار و تحلیل هر قسمت 🔴SerMovie دانلود رایگان فیلم و سریال 🟢[email protected] گات فکتس بزرگترین پیج «گات و خاندان اژدها» در اینستاگرام 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E05.WEB.720p.x265-MiNX   Ariyaw
🔸 ترجمه اختصاصی فیلامینگو | 𝗙𝗶𝗹𝗮𝗺𝗶𝗻𝗴𝗼 | https://b2n.ir/filamingo 🔸 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E05.WEB.720p.x265-MiNX   Amir_Soap
📺 Film2Media 📺 امــیــر جیریایی و مــریــم  
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E05.WEB.720p.x265-MiNX   AmirH_Na
🔴 ‫🔴 30nama ⸾ مهرداد و امیرحسین 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E05.WEB.720p.x265-MiNX   SubKing_
🧠🤓ارائه ای از پرشین گیک پدیا🧠🤓 @PersianGeekPedia🔥 به همراه توضیحات رمان های جرج مارتین 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E05.WEB.720p.x265-MiNX   KiarashNg
█⫸ iredprincess کیارش نعمت گرگانی و | 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 ◀◀ 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E05.WEB.720p.x265-MiNX   Mrlightborn11
🟣 علیرضا نورزاده و احسان جولاپور| NightMovie.Top 🟣  
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E05.WEB.720p.x265-MiNX   Hami.Mogheyci
🅱️🅼🅱️ حامی مغیثی و تارخ علی‌خانی | ʙᴀᴍᴀʙɪɴ.ᴄᴏᴍ ☚  
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E05.WEB.720p.H264-CAKES   NimaAM
💢 NimaAM نیـما 💢 𝐆𝐫𝐚𝐧𝐝𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E05.WEB.720p.H264-CAKES   lostmehrzad
ترجمه و زیرنویس: مهرزاد | instagram: mehrzadjafariii 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E05.WEB.720p.H264-CAKES   Arian Drama
⚫️🔴 آرین دراما 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E05.WEB.720p.H264-CAKES   imTesla
🟡ارائه ای از کانال تخصصی گات فارسی🟡 Telegram: @GotFarsi اخبار و تحلیل هر قسمت 🔴SerMovie دانلود رایگان فیلم و سریال 🟢[email protected] گات فکتس بزرگترین پیج «گات و خاندان اژدها» در اینستاگرام 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E05.WEB.720p.H264-CAKES   Ariyaw
🔸 ترجمه اختصاصی فیلامینگو | 𝗙𝗶𝗹𝗮𝗺𝗶𝗻𝗴𝗼 | https://b2n.ir/filamingo 🔸 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E05.WEB.720p.H264-CAKES   Amir_Soap
📺 Film2Media 📺 امــیــر جیریایی و مــریــم  
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E05.WEB.720p.H264-CAKES   AmirH_Na
🔴 ‫🔴 30nama ⸾ مهرداد و امیرحسین 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E05.WEB.720p.H264-CAKES   SubKing_
🧠🤓ارائه ای از پرشین گیک پدیا🧠🤓 @PersianGeekPedia🔥 به همراه توضیحات رمان های جرج مارتین 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E05.WEB.720p.H264-CAKES   KiarashNg
█⫸ iredprincess کیارش نعمت گرگانی و | 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 ◀◀ 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E05.WEB.720p.H264-CAKES   Mrlightborn11
🟣 علیرضا نورزاده و احسان جولاپور| NightMovie.Top 🟣  
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E05.WEB.720p.H264-CAKES   Hami.Mogheyci
🅱️🅼🅱️ حامی مغیثی و تارخ علی‌خانی | ʙᴀᴍᴀʙɪɴ.ᴄᴏᴍ ☚  
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E05.WEB.1080p.H264-CAKES   NimaAM
💢 NimaAM نیـما 💢 𝐆𝐫𝐚𝐧𝐝𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E05.WEB.1080p.H264-CAKES   lostmehrzad
ترجمه و زیرنویس: مهرزاد | instagram: mehrzadjafariii 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E05.WEB.1080p.H264-CAKES   Arian Drama
⚫️🔴 آرین دراما 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E05.WEB.1080p.H264-CAKES   imTesla
🟡ارائه ای از کانال تخصصی گات فارسی🟡 Telegram: @GotFarsi اخبار و تحلیل هر قسمت 🔴SerMovie دانلود رایگان فیلم و سریال 🟢[email protected] گات فکتس بزرگترین پیج «گات و خاندان اژدها» در اینستاگرام 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E05.WEB.1080p.H264-CAKES   Ariyaw
🔸 ترجمه اختصاصی فیلامینگو | 𝗙𝗶𝗹𝗮𝗺𝗶𝗻𝗴𝗼 | https://b2n.ir/filamingo 🔸 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E05.WEB.1080p.H264-CAKES   Amir_Soap
📺 Film2Media 📺 امــیــر جیریایی و مــریــم  
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E05.WEB.1080p.H264-CAKES   AmirH_Na
🔴 ‫🔴 30nama ⸾ مهرداد و امیرحسین 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E05.WEB.1080p.H264-CAKES   SubKing_
🧠🤓ارائه ای از پرشین گیک پدیا🧠🤓 @PersianGeekPedia🔥 به همراه توضیحات رمان های جرج مارتین 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E05.WEB.1080p.H264-CAKES   KiarashNg
█⫸ iredprincess کیارش نعمت گرگانی و | 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 ◀◀ 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E05.WEB.1080p.H264-CAKES   Mrlightborn11
🟣 علیرضا نورزاده و احسان جولاپور| NightMovie.Top 🟣  
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E05.WEB.1080p.H264-CAKES   Hami.Mogheyci
🅱️🅼🅱️ حامی مغیثی و تارخ علی‌خانی | ʙᴀᴍᴀʙɪɴ.ᴄᴏᴍ ☚  
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E05.DV.2160p.WEB.H265-TRUFFLE   The_Medici
💠 اختصاصی خاندان اژدها | T.me/Valyria 💠 🅰️ 𝘼𝙘𝙚𝙈𝙤𝙫𝙞𝙚𝙨.𝙊𝙧𝙜 - 8𝐀𝐜𝐞𝐦𝐨𝐯𝐢𝐞𝐬.𝐱𝐲𝐳 Ⓜ️ همراه با توضیحات اضافی کتاب های مرجع 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E05.720p.WEB.H264-TRUFFLE   The_Medici
💠 اختصاصی خاندان اژدها | T.me/Valyria 💠 🅰️ 𝘼𝙘𝙚𝙈𝙤𝙫𝙞𝙚𝙨.𝙊𝙧𝙜 - 8𝐀𝐜𝐞𝐦𝐨𝐯𝐢𝐞𝐬.𝐱𝐲𝐳 Ⓜ️ همراه با توضیحات اضافی کتاب های مرجع 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E05.720p.By.AmirVampire   AmirVampire
insta ID:niklaus1383 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E05.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   SubKing_
🧠🤓ارائه ای از پرشین گیک پدیا🧠🤓 @PersianGeekPedia🔥 به همراه توضیحات رمان های جرج مارتین 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E05.480p.x264-mSD [P2P]   The_Medici
💠 اختصاصی خاندان اژدها | T.me/Valyria 💠 🅰️ 𝘼𝙘𝙚𝙈𝙤𝙫𝙞𝙚𝙨.𝙊𝙧𝙜 - 8𝐀𝐜𝐞𝐦𝐨𝐯𝐢𝐞𝐬.𝐱𝐲𝐳 Ⓜ️ همراه با توضیحات اضافی کتاب های مرجع 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E05.2160p.WEB-DL.HDR.HEVC-CMRG   The_Medici
💠 اختصاصی خاندان اژدها | T.me/Valyria 💠 🅰️ 𝘼𝙘𝙚𝙈𝙤𝙫𝙞𝙚𝙨.𝙊𝙧𝙜 - 8𝐀𝐜𝐞𝐦𝐨𝐯𝐢𝐞𝐬.𝐱𝐲𝐳 Ⓜ️ همراه با توضیحات اضافی کتاب های مرجع 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E05.2160p.WEB.H265-GLHF   The_Medici
💠 اختصاصی خاندان اژدها | T.me/Valyria 💠 🅰️ 𝘼𝙘𝙚𝙈𝙤𝙫𝙞𝙚𝙨.𝙊𝙧𝙜 - 8𝐀𝐜𝐞𝐦𝐨𝐯𝐢𝐞𝐬.𝐱𝐲𝐳 Ⓜ️ همراه با توضیحات اضافی کتاب های مرجع 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E05.1080p.WEB.h264-TRUFFLE   imTesla
🟡ارائه ای از کانال تخصصی گات فارسی🟡 Telegram: @GotFarsi اخبار و تحلیل هر قسمت 🔴SerMovie دانلود رایگان فیلم و سریال 🟢[email protected] گات فکتس بزرگترین پیج «گات و خاندان اژدها» در اینستاگرام 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E05.1080p.WEB.H264-TRUFFLE   The_Medici
💠 اختصاصی خاندان اژدها | T.me/Valyria 💠 🅰️ 𝘼𝙘𝙚𝙈𝙤𝙫𝙞𝙚𝙨.𝙊𝙧𝙜 - 8𝐀𝐜𝐞𝐦𝐨𝐯𝐢𝐞𝐬.𝐱𝐲𝐳 Ⓜ️ همراه با توضیحات اضافی کتاب های مرجع 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E05.1080p.HEVC.x265-MeGusta   ArshGTX
ArshGTX ترجمه دقیق فصل اول قسمت پنجم 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E05.1080p.HEVC.X265-MeGusta   The_Medici
💠 اختصاصی خاندان اژدها | T.me/Valyria 💠 🅰️ 𝘼𝙘𝙚𝙈𝙤𝙫𝙞𝙚𝙨.𝙊𝙧𝙜 - 8𝐀𝐜𝐞𝐦𝐨𝐯𝐢𝐞𝐬.𝐱𝐲𝐳 Ⓜ️ همراه با توضیحات اضافی کتاب های مرجع 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E04.XviD-AFG   SubKing_
🧠🤓ارائه ای از پرشین گیک پدیا🧠🤓 @PersianGeekPedia🔥 به همراه توضیحات رمان های جرج مارتین 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E04.XviD-AFG   _Bolhasani_
█ محمد بوالحسنی | + توضیحات اضافه █ T.me/BolhasaniSub 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E04.XviD-AFG   Ariyaw
🔸 هماهنگ با تمامی کیفیت‌ها | 𝗙𝗶𝗹𝗮𝗺𝗶𝗻𝗴𝗼 | https://b2n.ir/filamingo 🔸 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E04.XviD-AFG   mar7am79
📺 Film2Media 📺 امیر جیریایی و مــریــم  
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E04.XviD-AFG   lostmehrzad
ترجمه و زیرنویس: مهرزاد | instagram: mehrzadjafariii 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E04.XviD-AFG   mehrdadss
🔴 ‫🔴 30nama ⸾ مهرداد و امیرحسین 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E04.XviD-AFG   Mister.Cloner
🟣 احسان جولاپور و علیرضا نورزاده | NightMovie.Top 🟣 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E04.XviD-AFG   iredprincess
█⫸ iredprincess, کیارش نعمت گرگانی | 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 ◀◀  
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E04.WEBRip.XviD-RMX   mar7am79
📺 Film2Media 📺 امیر جیریایی و مــریــم  
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E04.WEBRip.XviD-RMX   The_Medici
💠 اختصاصی خاندان اژدها | T.me/Valyria 💠 🅰️ 𝘼𝙘𝙚𝙈𝙤𝙫𝙞𝙚𝙨.𝙊𝙧𝙜 - 8𝐀𝐜𝐞𝐦𝐨𝐯𝐢𝐞𝐬.𝐱𝐲𝐳 Ⓜ️ همراه زبان والریایی و توضیحات اضافی کتاب ها برای فهم بهتر 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E04.WEBRip.x264-XEN0N   _Bolhasani_
█ محمد بوالحسنی | + توضیحات اضافه █ T.me/BolhasaniSub 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E04.WEBRip.x264-ION10 [P2P]   The_Medici
💠 اختصاصی خاندان اژدها | T.me/Valyria 💠 🅰️ 𝘼𝙘𝙚𝙈𝙤𝙫𝙞𝙚𝙨.𝙊𝙧𝙜 - 8𝐀𝐜𝐞𝐦𝐨𝐯𝐢𝐞𝐬.𝐱𝐲𝐳 Ⓜ️ همراه زبان والریایی و توضیحات اضافی کتاب ها برای فهم بهتر 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E04.WEBRip.x264-ION10   _Bolhasani_
█ محمد بوالحسنی | + توضیحات اضافه █ T.me/BolhasaniSub 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E04.WEBRip.x264-ION10   imTesla
🟡ارائه ای از کانال تخصصی گات فارسی🟡 | Telegram: @GotFarsi | پوشش اخبار خاندان اژدها و تحلیل جزئیات هر قسمت در تلگرام گات فارسی| | SerMovie | Instagram: @GotFacts_ir 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E04.WEBRip.x264-ION10   Ariyaw
🔸 هماهنگ با تمامی کیفیت‌ها | 𝗙𝗶𝗹𝗮𝗺𝗶𝗻𝗴𝗼 | https://b2n.ir/filamingo 🔸 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E04.WEBRip.x264-ION10   mar7am79
📺 Film2Media 📺 امیر جیریایی و مــریــم  
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E04.WEBRip.x264-ION10   lostmehrzad
ترجمه و زیرنویس: مهرزاد | instagram: mehrzadjafariii 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E04.WEBRip.x264-ION10   mehrdadss
🔴 ‫🔴 30nama ⸾ مهرداد و امیرحسین 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E04.WEBRip.x264-ION10   Mister.Cloner
🟣 احسان جولاپور و علیرضا نورزاده | NightMovie.Top 🟣 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E04.WEBRip.x264-ION10   iredprincess
█⫸ iredprincess, کیارش نعمت گرگانی | 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 ◀◀  
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E04.WEBRip.720p/1080p.HMAX.DDP5.1.x264-NTb   imTesla
🟡ارائه ای از کانال تخصصی گات فارسی🟡 | Telegram: @GotFarsi | پوشش اخبار خاندان اژدها و تحلیل جزئیات هر قسمت در تلگرام گات فارسی| | SerMovie | Instagram: @GotFacts_ir 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E04.WEBRip.720p/1080p.HMAX.DDP5.1.Atmos.x264-   imTesla
🟡ارائه ای از کانال تخصصی گات فارسی🟡 | Telegram: @GotFarsi | پوشش اخبار خاندان اژدها و تحلیل جزئیات هر قسمت در تلگرام گات فارسی| | SerMovie | Instagram: @GotFacts_ir 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E04.WEBRip.720p/1080p.10bit.2CH.x265.HEVC-PSA   imTesla
🟡ارائه ای از کانال تخصصی گات فارسی🟡 | Telegram: @GotFarsi | پوشش اخبار خاندان اژدها و تحلیل جزئیات هر قسمت در تلگرام گات فارسی| | SerMovie | Instagram: @GotFacts_ir 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E04.WEB-DL.1080p.HMAX.DDP5.1.Atmos.x264-CMRG   imTesla
🟡ارائه ای از کانال تخصصی گات فارسی🟡 | Telegram: @GotFarsi | پوشش اخبار خاندان اژدها و تحلیل جزئیات هر قسمت در تلگرام گات فارسی| | SerMovie | Instagram: @GotFacts_ir 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E04.WEB.x264-TORRENTGALAXY   _Bolhasani_
█ محمد بوالحسنی | + توضیحات اضافه █ T.me/BolhasaniSub 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E04.WEB.720p/1080p.H264-CAKES   _Bolhasani_
█ محمد بوالحسنی | + توضیحات اضافه █ T.me/BolhasaniSub 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E04.WEB.720p.x265-MiNX   imTesla
🟡ارائه ای از کانال تخصصی گات فارسی🟡 | Telegram: @GotFarsi | پوشش اخبار خاندان اژدها و تحلیل جزئیات هر قسمت در تلگرام گات فارسی| | SerMovie | Instagram: @GotFacts_ir 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E04.WEB.720p.H264-CAKES   imTesla
🟡ارائه ای از کانال تخصصی گات فارسی🟡 | Telegram: @GotFarsi | پوشش اخبار خاندان اژدها و تحلیل جزئیات هر قسمت در تلگرام گات فارسی| | SerMovie | Instagram: @GotFacts_ir 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E04.WEB.1080p.H264-CAKES   imTesla
🟡ارائه ای از کانال تخصصی گات فارسی🟡 | Telegram: @GotFarsi | پوشش اخبار خاندان اژدها و تحلیل جزئیات هر قسمت در تلگرام گات فارسی| | SerMovie | Instagram: @GotFacts_ir 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E04.King.of.the.Narrow.Sea.720p.HMAX.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   _Bolhasani_
█ محمد بوالحسنی | + توضیحات اضافه █ T.me/BolhasaniSub 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E04.King.of.the.Narrow.Sea.720p.HMAX.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   Ariyaw
🔸 هماهنگ با تمامی کیفیت‌ها | 𝗙𝗶𝗹𝗮𝗺𝗶𝗻𝗴𝗼 | https://b2n.ir/filamingo 🔸 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E04.King.of.the.Narrow.Sea.720p.HMAX.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   lostmehrzad
ترجمه و زیرنویس: مهرزاد | instagram: mehrzadjafariii 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E04.King.of.the.Narrow.Sea.720p.HMAX.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   mar7am79
📺 Film2Media 📺 امیر جیریایی و مــریــم  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E04.King.of.the.Narrow.Sea.720p.HMAX.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   lostmehrzad
ترجمه و زیرنویس: مهرزاد | instagram: mehrzadjafariii 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E04.King.of.the.Narrow.Sea.720p.HMAX.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   mehrdadss
🔴 ‫🔴 30nama ⸾ مهرداد و امیرحسین 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E04.King.of.the.Narrow.Sea.720p.HMAX.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   Mister.Cloner
🟣 احسان جولاپور و علیرضا نورزاده | NightMovie.Top 🟣 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E04.King.of.the.Narrow.Sea.720p.HMAX.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   iredprincess
█⫸ iredprincess, کیارش نعمت گرگانی | 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 ◀◀  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E04.King.of.the.Narrow.Sea.720p.HMAX.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   Tarokh
🅱️🅼🅱️ حامی مغیثی و تارخ علی‌خانی | ʙᴀᴍᴀʙɪɴ.ᴄᴏᴍ ☚  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E04.King.of.the.Narrow.Sea.720p.HMAX.WEBRip.AAC2.0.X.264-EVO   _Bolhasani_
█ محمد بوالحسنی | + توضیحات اضافه █ T.me/BolhasaniSub 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E04.King.of.the.Narrow.Sea.2160p.HMAX.WEB-DL.x265.10bit.HDR.DDP5.1.Atmos-SMURF   SubKing_
🧠🤓ارائه ای از پرشین گیک پدیا🧠🤓 @PersianGeekPedia🔥 به همراه توضیحات رمان های جرج مارتین 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E04.King.of.the.Narrow.Sea.1080p.HMAX.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   _Bolhasani_
█ محمد بوالحسنی | + توضیحات اضافه █ T.me/BolhasaniSub 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E04.King.of.the.Narrow.Sea.1080p.HMAX.WEBRip.DDP5.1.Atmos.x264-SMURF   SubKing_
🧠🤓ارائه ای از پرشین گیک پدیا🧠🤓 @PersianGeekPedia🔥 به همراه توضیحات رمان های جرج مارتین 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E04.King.of.the.Narrow.Sea.1080p.HMAX.WEBRip.DD5.1.X.264-EVO   _Bolhasani_
█ محمد بوالحسنی | + توضیحات اضافه █ T.me/BolhasaniSub 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E04.HDR.2160p.WEB.H265-CAKES   imTesla
🟡ارائه ای از کانال تخصصی گات فارسی🟡 | Telegram: @GotFarsi | پوشش اخبار خاندان اژدها و تحلیل جزئیات هر قسمت در تلگرام گات فارسی| | SerMovie | Instagram: @GotFacts_ir 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E04.Episode.4.1080p.HMAX.WEBRip.DDP5.1.Atmos.x264-SMURF   Ariyaw
🔸 هماهنگ با تمامی کیفیت‌ها | 𝗙𝗶𝗹𝗮𝗺𝗶𝗻𝗴𝗼 | https://b2n.ir/filamingo 🔸 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E04.Episode.4.1080p.HMAX.WEBRip.DDP5.1.Atmos.x264-SMURF   lostmehrzad
ترجمه و زیرنویس: مهرزاد | instagram: mehrzadjafariii 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E04.Episode.4.1080p.HMAX.WEBRip.DDP5.1.Atmos.x264-SMURF   mar7am79
📺 Film2Media 📺 امیر جیریایی و مــریــم  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E04.Episode.4.1080p.HMAX.WEBRip.DDP5.1.Atmos.x264-SMURF   lostmehrzad
ترجمه و زیرنویس: مهرزاد | instagram: mehrzadjafariii 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E04.Episode.4.1080p.HMAX.WEBRip.DDP5.1.Atmos.x264-SMURF   mehrdadss
🔴 ‫🔴 30nama ⸾ مهرداد و امیرحسین 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E04.Episode.4.1080p.HMAX.WEBRip.DDP5.1.Atmos.x264-SMURF   Mister.Cloner
🟣 احسان جولاپور و علیرضا نورزاده | NightMovie.Top 🟣 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E04.Episode.4.1080p.HMAX.WEBRip.DDP5.1.Atmos.x264-SMURF   iredprincess
█⫸ iredprincess, کیارش نعمت گرگانی | 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 ◀◀  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E04.Episode.4.1080p.HMAX.WEBRip.DDP5.1.Atmos.x264-SMURF   Tarokh
🅱️🅼🅱️ حامی مغیثی و تارخ علی‌خانی | ʙᴀᴍᴀʙɪɴ.ᴄᴏᴍ ☚  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E04.Episode.4.1080p.HMAX.WebRip.AAC5.1.H.264-themoviesboss   SubKing_
🧠🤓ارائه ای از پرشین گیک پدیا🧠🤓 @PersianGeekPedia🔥 به همراه توضیحات رمان های جرج مارتین 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E04.Episode.4.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.H.264-SMURF   The_Medici
💠 اختصاصی خاندان اژدها | T.me/Valyria 💠 🅰️ 𝘼𝙘𝙚𝙈𝙤𝙫𝙞𝙚𝙨.𝙊𝙧𝙜 - 8𝐀𝐜𝐞𝐦𝐨𝐯𝐢𝐞𝐬.𝐱𝐲𝐳 Ⓜ️ همراه زبان والریایی و توضیحات اضافی کتاب ها برای فهم بهتر 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E04.720p/1080p.10bit.WEBRip.2CH/6CH.x265.HEVC-PSA   _Bolhasani_
█ محمد بوالحسنی | + توضیحات اضافه █ T.me/BolhasaniSub 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E04.720p.WEB-DL.x265.PSA.PS   SubKing_
🧠🤓ارائه ای از پرشین گیک پدیا🧠🤓 @PersianGeekPedia🔥 به همراه توضیحات رمان های جرج مارتین 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E04.720p.WEB.x265-MiNX   Ariyaw
🔸 هماهنگ با تمامی کیفیت‌ها | 𝗙𝗶𝗹𝗮𝗺𝗶𝗻𝗴𝗼 | https://b2n.ir/filamingo 🔸 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E04.720p.WEB.x265-MiNX   lostmehrzad
ترجمه و زیرنویس: مهرزاد | instagram: mehrzadjafariii 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E04.720p.WEB.x265-MiNX   mar7am79
📺 Film2Media 📺 امیر جیریایی و مــریــم  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E04.720p.WEB.x265-MiNX   lostmehrzad
ترجمه و زیرنویس: مهرزاد | instagram: mehrzadjafariii 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E04.720p.WEB.x265-MiNX   mehrdadss
🔴 ‫🔴 30nama ⸾ مهرداد و امیرحسین 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E04.720p.WEB.x265-MiNX   Mister.Cloner
🟣 احسان جولاپور و علیرضا نورزاده | NightMovie.Top 🟣 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E04.720p.WEB.x265-MiNX   iredprincess
█⫸ iredprincess, کیارش نعمت گرگانی | 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 ◀◀  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E04.720p.WEB.x265-MiNX   Tarokh
🅱️🅼🅱️ حامی مغیثی و تارخ علی‌خانی | ʙᴀᴍᴀʙɪɴ.ᴄᴏᴍ ☚  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E04.720p.WEB.H264-CAKES   Ariyaw
🔸 هماهنگ با تمامی کیفیت‌ها | 𝗙𝗶𝗹𝗮𝗺𝗶𝗻𝗴𝗼 | https://b2n.ir/filamingo 🔸 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E04.720p.WEB.H264-CAKES   lostmehrzad
ترجمه و زیرنویس: مهرزاد | instagram: mehrzadjafariii 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E04.720p.WEB.H264-CAKES   mar7am79
📺 Film2Media 📺 امیر جیریایی و مــریــم  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E04.720p.WEB.H264-CAKES   lostmehrzad
ترجمه و زیرنویس: مهرزاد | instagram: mehrzadjafariii 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E04.720p.WEB.H264-CAKES   mehrdadss
🔴 ‫🔴 30nama ⸾ مهرداد و امیرحسین 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E04.720p.WEB.H264-CAKES   Mister.Cloner
🟣 احسان جولاپور و علیرضا نورزاده | NightMovie.Top 🟣 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E04.720p.WEB.H264-CAKES   iredprincess
█⫸ iredprincess, کیارش نعمت گرگانی | 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 ◀◀  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E04.720p.WEB.H264-CAKES   Tarokh
🅱️🅼🅱️ حامی مغیثی و تارخ علی‌خانی | ʙᴀᴍᴀʙɪɴ.ᴄᴏᴍ ☚  
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E04.720p.WEB.H264-CAKES   The_Medici
💠 اختصاصی خاندان اژدها | T.me/Valyria 💠 🅰️ 𝘼𝙘𝙚𝙈𝙤𝙫𝙞𝙚𝙨.𝙊𝙧𝙜 - 8𝐀𝐜𝐞𝐦𝐨𝐯𝐢𝐞𝐬.𝐱𝐲𝐳 Ⓜ️ همراه زبان والریایی و توضیحات اضافی کتاب ها برای فهم بهتر 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E04.720p.HMAX.WEBRip.AAC2.0.X.264-EVO   The_Medici
💠 اختصاصی خاندان اژدها | T.me/Valyria 💠 🅰️ 𝘼𝙘𝙚𝙈𝙤𝙫𝙞𝙚𝙨.𝙊𝙧𝙜 - 8𝐀𝐜𝐞𝐦𝐨𝐯𝐢𝐞𝐬.𝐱𝐲𝐳 Ⓜ️ همراه زبان والریایی و توضیحات اضافی کتاب ها برای فهم بهتر 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E04.720p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-CMRG   SubKing_
🧠🤓ارائه ای از پرشین گیک پدیا🧠🤓 @PersianGeekPedia🔥 به همراه توضیحات رمان های جرج مارتین 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E04.720p.HEVC.X265-MeGusta   The_Medici
💠 اختصاصی خاندان اژدها | T.me/Valyria 💠 🅰️ 𝘼𝙘𝙚𝙈𝙤𝙫𝙞𝙚𝙨.𝙊𝙧𝙜 - 8𝐀𝐜𝐞𝐦𝐨𝐯𝐢𝐞𝐬.𝐱𝐲𝐳 Ⓜ️ همراه زبان والریایی و توضیحات اضافی کتاب ها برای فهم بهتر 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E04.720p.By.AmirVampire   AmirVampire
insta ID:niklaus1383 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E04.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   Ariyaw
🔸 هماهنگ با تمامی کیفیت‌ها | 𝗙𝗶𝗹𝗮𝗺𝗶𝗻𝗴𝗼 | https://b2n.ir/filamingo 🔸 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E04.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   lostmehrzad
ترجمه و زیرنویس: مهرزاد | instagram: mehrzadjafariii 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E04.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   mar7am79
📺 Film2Media 📺 امیر جیریایی و مــریــم  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E04.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   lostmehrzad
ترجمه و زیرنویس: مهرزاد | instagram: mehrzadjafariii 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E04.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   mehrdadss
🔴 ‫🔴 30nama ⸾ مهرداد و امیرحسین 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E04.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   Mister.Cloner
🟣 احسان جولاپور و علیرضا نورزاده | NightMovie.Top 🟣 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E04.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   iredprincess
█⫸ iredprincess, کیارش نعمت گرگانی | 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 ◀◀  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E04.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   Tarokh
🅱️🅼🅱️ حامی مغیثی و تارخ علی‌خانی | ʙᴀᴍᴀʙɪɴ.ᴄᴏᴍ ☚  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E04.480p.x264-RUBiK   Ariyaw
🔸 هماهنگ با تمامی کیفیت‌ها | 𝗙𝗶𝗹𝗮𝗺𝗶𝗻𝗴𝗼 | https://b2n.ir/filamingo 🔸 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E04.480p.x264-RUBiK   lostmehrzad
ترجمه و زیرنویس: مهرزاد | instagram: mehrzadjafariii 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E04.480p.x264-RUBiK   mar7am79
📺 Film2Media 📺 امیر جیریایی و مــریــم  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E04.480p.x264-RUBiK   lostmehrzad
ترجمه و زیرنویس: مهرزاد | instagram: mehrzadjafariii 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E04.480p.x264-RUBiK   mehrdadss
🔴 ‫🔴 30nama ⸾ مهرداد و امیرحسین 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E04.480p.x264-RUBiK   Mister.Cloner
🟣 احسان جولاپور و علیرضا نورزاده | NightMovie.Top 🟣 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E04.480p.x264-RUBiK   iredprincess
█⫸ iredprincess, کیارش نعمت گرگانی | 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 ◀◀  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E04.480p.x264-RUBiK   Tarokh
🅱️🅼🅱️ حامی مغیثی و تارخ علی‌خانی | ʙᴀᴍᴀʙɪɴ.ᴄᴏᴍ ☚  
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E04.480p.x264-mSD [P2P]   The_Medici
💠 اختصاصی خاندان اژدها | T.me/Valyria 💠 🅰️ 𝘼𝙘𝙚𝙈𝙤𝙫𝙞𝙚𝙨.𝙊𝙧𝙜 - 8𝐀𝐜𝐞𝐦𝐨𝐯𝐢𝐞𝐬.𝐱𝐲𝐳 Ⓜ️ همراه زبان والریایی و توضیحات اضافی کتاب ها برای فهم بهتر 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E04.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.HDR.HEVC-EVO   The_Medici
💠 اختصاصی خاندان اژدها | T.me/Valyria 💠 🅰️ 𝘼𝙘𝙚𝙈𝙤𝙫𝙞𝙚𝙨.𝙊𝙧𝙜 - 8𝐀𝐜𝐞𝐦𝐨𝐯𝐢𝐞𝐬.𝐱𝐲𝐳 Ⓜ️ همراه زبان والریایی و توضیحات اضافی کتاب ها برای فهم بهتر 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E04.1080p.x265-ELiTE   Ariyaw
🔸 هماهنگ با تمامی کیفیت‌ها | 𝗙𝗶𝗹𝗮𝗺𝗶𝗻𝗴𝗼 | https://b2n.ir/filamingo 🔸 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E04.1080p.x265-ELiTE   lostmehrzad
ترجمه و زیرنویس: مهرزاد | instagram: mehrzadjafariii 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E04.1080p.x265-ELiTE   lostmehrzad
ترجمه و زیرنویس: مهرزاد | instagram: mehrzadjafariii 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E04.1080p.x265-ELiTE   mehrdadss
🔴 ‫🔴 30nama ⸾ مهرداد و امیرحسین 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E04.1080p.x265-ELiTE   Mister.Cloner
🟣 احسان جولاپور و علیرضا نورزاده | NightMovie.Top 🟣 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E04.1080p.x265-ELiTE   iredprincess
█⫸ iredprincess, کیارش نعمت گرگانی | 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 ◀◀  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E04.1080p.x265-ELiTE   Tarokh
🅱️🅼🅱️ حامی مغیثی و تارخ علی‌خانی | ʙᴀᴍᴀʙɪɴ.ᴄᴏᴍ ☚  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E04.1080p.WEB.h264-KOGi   SubKing_
🧠🤓ارائه ای از پرشین گیک پدیا🧠🤓 @PersianGeekPedia🔥 به همراه توضیحات رمان های جرج مارتین 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E04.1080p.HMAX.WEBRip.DD5.1.X.264-EVO   The_Medici
💠 اختصاصی خاندان اژدها | T.me/Valyria 💠 🅰️ 𝘼𝙘𝙚𝙈𝙤𝙫𝙞𝙚𝙨.𝙊𝙧𝙜 - 8𝐀𝐜𝐞𝐦𝐨𝐯𝐢𝐞𝐬.𝐱𝐲𝐳 Ⓜ️ همراه زبان والریایی و توضیحات اضافی کتاب ها برای فهم بهتر 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E04.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-CMRG   SubKing_
🧠🤓ارائه ای از پرشین گیک پدیا🧠🤓 @PersianGeekPedia🔥 به همراه توضیحات رمان های جرج مارتین 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E04.1080p.HEVC.x265-MeGusta   ArshGTX
ArshGTX ترجمه دقیق قسمت چهارم فصل اول 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E04.1080p.10bit.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA   Ariyaw
🔸 هماهنگ با تمامی کیفیت‌ها | 𝗙𝗶𝗹𝗮𝗺𝗶𝗻𝗴𝗼 | https://b2n.ir/filamingo 🔸 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E04.1080p.10bit.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA   lostmehrzad
ترجمه و زیرنویس: مهرزاد | instagram: mehrzadjafariii 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E04.1080p.10bit.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA   mar7am79
📺 Film2Media 📺 امیر جیریایی و مــریــم  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E04.1080p.10bit.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA   lostmehrzad
ترجمه و زیرنویس: مهرزاد | instagram: mehrzadjafariii 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E04.1080p.10bit.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA   mehrdadss
🔴 ‫🔴 30nama ⸾ مهرداد و امیرحسین 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E04.1080p.10bit.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA   Mister.Cloner
🟣 احسان جولاپور و علیرضا نورزاده | NightMovie.Top 🟣 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E04.1080p.10bit.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA   iredprincess
█⫸ iredprincess, کیارش نعمت گرگانی | 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 ◀◀  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E04.1080p.10bit.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA   Tarokh
🅱️🅼🅱️ حامی مغیثی و تارخ علی‌خانی | ʙᴀᴍᴀʙɪɴ.ᴄᴏᴍ ☚  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E04.1080p.10bit.WEB-DL.6CH.x265.PSA.AM   imTesla
🟡ارائه ای از کانال تخصصی گات فارسی🟡 | Telegram: @GotFarsi | پوشش اخبار خاندان اژدها و تحلیل جزئیات هر قسمت در تلگرام گات فارسی| | SerMovie | Instagram: @GotFacts_ir 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E03.XviD-AFG   meisam_t72
►► زیـرنـویـس از مـیـثـم طـطـری ◄◄ - meisam_t72 کانال تلگرام  
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E03.XviD-AFG   _Bolhasani_
█ محمد بوالحسنی | + توضیحات اضافه █ T.me/BolhasaniSub 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E03.XviD-AFG   imTesla
ارائه ای از کانال گات فارسی مرجعی بزرگ برای هوادران بازی تاج و تخت Telegram: @GotFarsi بزرگترین پیج جامع سریال بازی تاج و تخت و سریال خاندان اژدها در اینستاگرام GotFacts_Ir / / / / / / دانلود رایگان و بدون سانسور فیلم و سریال Sermovie 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E03.XviD-AFG   lostmehrzad
ترجمه و زیرنویس: مهرزاد | instagram: mehrzadjafariii 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E03.XviD-AFG   Amir_Soap
📺 Film2Media 📺 امــیــر و مــریــم  
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E03.XviD-AFG   Ariyaw
🔸 هماهنگ با تمامی کیفیت‌ها | 𝗙𝗶𝗹𝗮𝗺𝗶𝗻𝗴𝗼 | https://b2n.ir/filamingo 🔸 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E03.XviD-AFG   SubKing_
🧠🤓ارائه ای از پرشین گیک پدیا🧠🤓 @PersianGeekPedia🔥 به همراه توضیحات رمان های جرج مارتین 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E03.XviD-AFG   AmirH_Na
🔴 ‫🔴 30nama ⸾ مهرداد و امیرحسین 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E03.XviD-AFG   KiarashNg
█⫸ iredprincess کیارش نعمت گرگانی و | 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 ◀◀  
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E03.XviD-AFG   Mrlightborn11
🟣 علیرضا نورزاده و احسان جولاپور| NightMovie.Top 🟣 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E03.XviD-AFG   Hami.Mogheyci
🅱️🅼🅱️ حامی مغیثی و تارخ علی‌خانی | ʙᴀᴍᴀʙɪɴ.ᴄᴏᴍ ☚ 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E03.WEBRip.x264-ION10   meisam_t72
►► زیـرنـویـس از مـیـثـم طـطـری ◄◄ - meisam_t72 کانال تلگرام  
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E03.WEBRip.x264-ION10   _Bolhasani_
█ محمد بوالحسنی | + توضیحات اضافه █ T.me/BolhasaniSub 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E03.WEBRip.x264-ION10   imTesla
ارائه ای از کانال گات فارسی مرجعی بزرگ برای هوادران بازی تاج و تخت Telegram: @GotFarsi بزرگترین پیج جامع سریال بازی تاج و تخت و سریال خاندان اژدها در اینستاگرام GotFacts_Ir / / / / / / دانلود رایگان و بدون سانسور فیلم و سریال Sermovie 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E03.WEBRip.x264-ION10   lostmehrzad
ترجمه و زیرنویس: مهرزاد | instagram: mehrzadjafariii 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E03.WEBRip.x264-ION10   Amir_Soap
📺 Film2Media 📺 امــیــر و مــریــم  
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E03.WEBRip.x264-ION10   Ariyaw
🔸 هماهنگ با تمامی کیفیت‌ها | 𝗙𝗶𝗹𝗮𝗺𝗶𝗻𝗴𝗼 | https://b2n.ir/filamingo 🔸 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E03.WEBRip.x264-ION10   SubKing_
🧠🤓ارائه ای از پرشین گیک پدیا🧠🤓 @PersianGeekPedia🔥 به همراه توضیحات رمان های جرج مارتین 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E03.WEBRip.x264-ION10   AmirH_Na
🔴 ‫🔴 30nama ⸾ مهرداد و امیرحسین 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E03.WEBRip.x264-ION10   KiarashNg
█⫸ iredprincess کیارش نعمت گرگانی و | 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 ◀◀  
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E03.WEBRip.x264-ION10   Mrlightborn11
🟣 علیرضا نورزاده و احسان جولاپور| NightMovie.Top 🟣 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E03.WEBRip.x264-ION10   Hami.Mogheyci
🅱️🅼🅱️ حامی مغیثی و تارخ علی‌خانی | ʙᴀᴍᴀʙɪɴ.ᴄᴏᴍ ☚ 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E03.WEBRip.720p/1080p.10bit.2CH.x265.HEVC-PSA   meisam_t72
►► زیـرنـویـس از مـیـثـم طـطـری ◄◄ - meisam_t72 کانال تلگرام  
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E03.WEBRip.720p/1080p.10bit.2CH.x265.HEVC-PSA   The_Medici
.:: اختصاصی خاندان اژدها | T.me/Valyria ::. 🅰️ 𝘼𝙘𝙚𝙈𝙤𝙫𝙞𝙚𝙨.𝙊𝙧𝙜 - 8𝐀𝐜𝐞𝐦𝐨𝐯𝐢𝐞𝐬.𝐱𝐲𝐳 Ⓜ️ دارای توضیحات اضافی کتاب ها 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E03.Second.of.His.Name.720p.HMAX.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   meisam_t72
►► زیـرنـویـس از مـیـثـم طـطـری ◄◄ - meisam_t72 کانال تلگرام  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E03.Second.of.His.Name.720p.HMAX.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   _Bolhasani_
█ محمد بوالحسنی | + توضیحات اضافه █ T.me/BolhasaniSub 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E03.Second.Of.His.Name.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HDR.HEVC   meisam_t72
►► زیـرنـویـس از مـیـثـم طـطـری ◄◄ - meisam_t72 کانال تلگرام  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E03.Second.Of.His.Name.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HDR.HEVC   imTesla
ارائه ای از کانال گات فارسی مرجعی بزرگ برای هوادران بازی تاج و تخت Telegram: @GotFarsi بزرگترین پیج جامع سریال بازی تاج و تخت و سریال خاندان اژدها در اینستاگرام GotFacts_Ir / / / / / / دانلود رایگان و بدون سانسور فیلم و سریال Sermovie 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E03.Second.Of.His.Name.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HDR.HEVC   lostmehrzad
ترجمه و زیرنویس: مهرزاد | instagram: mehrzadjafariii 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E03.Second.Of.His.Name.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HDR.HEVC   Amir_Soap
📺 Film2Media 📺 امــیــر و مــریــم  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E03.Second.Of.His.Name.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HDR.HEVC   Ariyaw
🔸 هماهنگ با تمامی کیفیت‌ها | 𝗙𝗶𝗹𝗮𝗺𝗶𝗻𝗴𝗼 | https://b2n.ir/filamingo 🔸 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E03.Second.Of.His.Name.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HDR.HEVC   SubKing_
🧠🤓ارائه ای از پرشین گیک پدیا🧠🤓 @PersianGeekPedia🔥 به همراه توضیحات رمان های جرج مارتین 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E03.Second.Of.His.Name.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HDR.HEVC   AmirH_Na
🔴 ‫🔴 30nama ⸾ مهرداد و امیرحسین 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E03.Second.Of.His.Name.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HDR.HEVC   KiarashNg
█⫸ iredprincess کیارش نعمت گرگانی و | 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 ◀◀  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E03.Second.Of.His.Name.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HDR.HEVC   Mrlightborn11
🟣 علیرضا نورزاده و احسان جولاپور| NightMovie.Top 🟣 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E03.Second.Of.His.Name.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HDR.HEVC   Hami.Mogheyci
🅱️🅼🅱️ حامی مغیثی و تارخ علی‌خانی | ʙᴀᴍᴀʙɪɴ.ᴄᴏᴍ ☚ 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E03.Second.of.His.Name.1080p.HMAX.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   meisam_t72
►► زیـرنـویـس از مـیـثـم طـطـری ◄◄ - meisam_t72 کانال تلگرام  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E03.Second.of.His.Name.1080p.HMAX.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   _Bolhasani_
█ محمد بوالحسنی | + توضیحات اضافه █ T.me/BolhasaniSub 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E03.Second.Of.His.Name.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-NTb   imTesla
ارائه ای از کانال گات فارسی مرجعی بزرگ برای هوادران بازی تاج و تخت Telegram: @GotFarsi بزرگترین پیج جامع سریال بازی تاج و تخت و سریال خاندان اژدها در اینستاگرام GotFacts_Ir / / / / / / دانلود رایگان و بدون سانسور فیلم و سریال Sermovie 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E03.Second.Of.His.Name.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-NTb   lostmehrzad
ترجمه و زیرنویس: مهرزاد | instagram: mehrzadjafariii 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E03.Second.Of.His.Name.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-NTb   Amir_Soap
📺 Film2Media 📺 امــیــر و مــریــم  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E03.Second.Of.His.Name.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-NTb   Ariyaw
🔸 هماهنگ با تمامی کیفیت‌ها | 𝗙𝗶𝗹𝗮𝗺𝗶𝗻𝗴𝗼 | https://b2n.ir/filamingo 🔸 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E03.Second.Of.His.Name.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-NTb   SubKing_
🧠🤓ارائه ای از پرشین گیک پدیا🧠🤓 @PersianGeekPedia🔥 به همراه توضیحات رمان های جرج مارتین 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E03.Second.Of.His.Name.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-NTb   AmirH_Na
🔴 ‫🔴 30nama ⸾ مهرداد و امیرحسین 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E03.Second.Of.His.Name.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-NTb   KiarashNg
█⫸ iredprincess کیارش نعمت گرگانی و | 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 ◀◀  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E03.Second.Of.His.Name.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-NTb   Mrlightborn11
🟣 علیرضا نورزاده و احسان جولاپور| NightMovie.Top 🟣 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E03.Second.Of.His.Name.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-NTb   Hami.Mogheyci
🅱️🅼🅱️ حامی مغیثی و تارخ علی‌خانی | ʙᴀᴍᴀʙɪɴ.ᴄᴏᴍ ☚ 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E03.Second.Of.His.Name.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC   meisam_t72
►► زیـرنـویـس از مـیـثـم طـطـری ◄◄ - meisam_t72 کانال تلگرام  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E03.Second.Of.His.Name.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC   imTesla
ارائه ای از کانال گات فارسی مرجعی بزرگ برای هوادران بازی تاج و تخت Telegram: @GotFarsi بزرگترین پیج جامع سریال بازی تاج و تخت و سریال خاندان اژدها در اینستاگرام GotFacts_Ir / / / / / / دانلود رایگان و بدون سانسور فیلم و سریال Sermovie 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E03.Second.Of.His.Name.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC   lostmehrzad
ترجمه و زیرنویس: مهرزاد | instagram: mehrzadjafariii 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E03.Second.Of.His.Name.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC   Amir_Soap
📺 Film2Media 📺 امــیــر و مــریــم  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E03.Second.Of.His.Name.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC   Ariyaw
🔸 هماهنگ با تمامی کیفیت‌ها | 𝗙𝗶𝗹𝗮𝗺𝗶𝗻𝗴𝗼 | https://b2n.ir/filamingo 🔸 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E03.Second.Of.His.Name.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC   SubKing_
🧠🤓ارائه ای از پرشین گیک پدیا🧠🤓 @PersianGeekPedia🔥 به همراه توضیحات رمان های جرج مارتین 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E03.Second.Of.His.Name.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC   AmirH_Na
🔴 ‫🔴 30nama ⸾ مهرداد و امیرحسین 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E03.Second.Of.His.Name.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC   KiarashNg
█⫸ iredprincess کیارش نعمت گرگانی و | 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 ◀◀  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E03.Second.Of.His.Name.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC   Mrlightborn11
🟣 علیرضا نورزاده و احسان جولاپور| NightMovie.Top 🟣 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E03.Second.Of.His.Name.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC   Hami.Mogheyci
🅱️🅼🅱️ حامی مغیثی و تارخ علی‌خانی | ʙᴀᴍᴀʙɪɴ.ᴄᴏᴍ ☚ 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E03.HDR.2160p.WEB.h265-KOGi   meisam_t72
►► زیـرنـویـس از مـیـثـم طـطـری ◄◄ - meisam_t72 کانال تلگرام  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E03.HDR.2160p.WEB.h265-KOGi   _Bolhasani_
█ محمد بوالحسنی | + توضیحات اضافه █ T.me/BolhasaniSub 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E03.Episode.3.1080p.HMAX.WebRip.AAC5.1.H.264-themoviesboss   meisam_t72
►► زیـرنـویـس از مـیـثـم طـطـری ◄◄ - meisam_t72 کانال تلگرام  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E03.Episode.3.1080p.HMAX.WebRip.AAC5.1.H.264-themoviesboss   imTesla
ارائه ای از کانال گات فارسی مرجعی بزرگ برای هوادران بازی تاج و تخت Telegram: @GotFarsi بزرگترین پیج جامع سریال بازی تاج و تخت و سریال خاندان اژدها در اینستاگرام GotFacts_Ir / / / / / / دانلود رایگان و بدون سانسور فیلم و سریال Sermovie 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E03.Episode.3.1080p.HMAX.WebRip.AAC5.1.H.264-themoviesboss   lostmehrzad
ترجمه و زیرنویس: مهرزاد | instagram: mehrzadjafariii 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E03.Episode.3.1080p.HMAX.WebRip.AAC5.1.H.264-themoviesboss   Amir_Soap
📺 Film2Media 📺 امــیــر و مــریــم  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E03.Episode.3.1080p.HMAX.WebRip.AAC5.1.H.264-themoviesboss   Ariyaw
🔸 هماهنگ با تمامی کیفیت‌ها | 𝗙𝗶𝗹𝗮𝗺𝗶𝗻𝗴𝗼 | https://b2n.ir/filamingo 🔸 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E03.Episode.3.1080p.HMAX.WebRip.AAC5.1.H.264-themoviesboss   SubKing_
🧠🤓ارائه ای از پرشین گیک پدیا🧠🤓 @PersianGeekPedia🔥 به همراه توضیحات رمان های جرج مارتین 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E03.Episode.3.1080p.HMAX.WebRip.AAC5.1.H.264-themoviesboss   AmirH_Na
🔴 ‫🔴 30nama ⸾ مهرداد و امیرحسین 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E03.Episode.3.1080p.HMAX.WebRip.AAC5.1.H.264-themoviesboss   KiarashNg
█⫸ iredprincess کیارش نعمت گرگانی و | 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 ◀◀  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E03.Episode.3.1080p.HMAX.WebRip.AAC5.1.H.264-themoviesboss   Mrlightborn11
🟣 علیرضا نورزاده و احسان جولاپور| NightMovie.Top 🟣 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E03.Episode.3.1080p.HMAX.WebRip.AAC5.1.H.264-themoviesboss   Hami.Mogheyci
🅱️🅼🅱️ حامی مغیثی و تارخ علی‌خانی | ʙᴀᴍᴀʙɪɴ.ᴄᴏᴍ ☚ 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E03.Episode.3.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.H.264-SMURF   moons_spawn
@moons_spawn تلگرام  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E03.720p.WEB-DL.Pahe   meisam_t72
►► زیـرنـویـس از مـیـثـم طـطـری ◄◄ - meisam_t72 کانال تلگرام  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E03.720p.WEB-DL.Pahe   imTesla
ارائه ای از کانال گات فارسی مرجعی بزرگ برای هوادران بازی تاج و تخت Telegram: @GotFarsi بزرگترین پیج جامع سریال بازی تاج و تخت و سریال خاندان اژدها در اینستاگرام GotFacts_Ir / / / / / / دانلود رایگان و بدون سانسور فیلم و سریال Sermovie 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E03.720p.WEB-DL.Pahe   SubKing_
🧠🤓ارائه ای از پرشین گیک پدیا🧠🤓 @PersianGeekPedia🔥 به همراه توضیحات رمان های جرج مارتین 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E03.720p.WEB.H264-CAKES   _Bolhasani_
█ محمد بوالحسنی | + توضیحات اضافه █ T.me/BolhasaniSub 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E03.720p.WEB.h264-CAKES   lostmehrzad
ترجمه و زیرنویس: مهرزاد | instagram: mehrzadjafariii 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E03.720p.WEB.h264-CAKES   Amir_Soap
📺 Film2Media 📺 امــیــر و مــریــم  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E03.720p.WEB.h264-CAKES   Ariyaw
🔸 هماهنگ با تمامی کیفیت‌ها | 𝗙𝗶𝗹𝗮𝗺𝗶𝗻𝗴𝗼 | https://b2n.ir/filamingo 🔸 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E03.720p.WEB.h264-CAKES   AmirH_Na
🔴 ‫🔴 30nama ⸾ مهرداد و امیرحسین 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E03.720p.WEB.h264-CAKES   KiarashNg
█⫸ iredprincess کیارش نعمت گرگانی و | 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 ◀◀  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E03.720p.WEB.h264-CAKES   Mrlightborn11
🟣 علیرضا نورزاده و احسان جولاپور| NightMovie.Top 🟣 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E03.720p.WEB.h264-CAKES   Hami.Mogheyci
🅱️🅼🅱️ حامی مغیثی و تارخ علی‌خانی | ʙᴀᴍᴀʙɪɴ.ᴄᴏᴍ ☚ 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E03.720p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-CMRG   _Bolhasani_
█ محمد بوالحسنی | + توضیحات اضافه █ T.me/BolhasaniSub 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E03.720p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-CMRG   imTesla
ارائه ای از کانال گات فارسی مرجعی بزرگ برای هوادران بازی تاج و تخت Telegram: @GotFarsi بزرگترین پیج جامع سریال بازی تاج و تخت و سریال خاندان اژدها در اینستاگرام GotFacts_Ir / / / / / / دانلود رایگان و بدون سانسور فیلم و سریال Sermovie 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E03.720p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-CMRG   lostmehrzad
ترجمه و زیرنویس: مهرزاد | instagram: mehrzadjafariii 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E03.720p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-CMRG   Amir_Soap
📺 Film2Media 📺 امــیــر و مــریــم  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E03.720p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-CMRG   Ariyaw
🔸 هماهنگ با تمامی کیفیت‌ها | 𝗙𝗶𝗹𝗮𝗺𝗶𝗻𝗴𝗼 | https://b2n.ir/filamingo 🔸 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E03.720p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-CMRG   SubKing_
🧠🤓ارائه ای از پرشین گیک پدیا🧠🤓 @PersianGeekPedia🔥 به همراه توضیحات رمان های جرج مارتین 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E03.720p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-CMRG   AmirH_Na
🔴 ‫🔴 30nama ⸾ مهرداد و امیرحسین 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E03.720p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-CMRG   KiarashNg
█⫸ iredprincess کیارش نعمت گرگانی و | 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 ◀◀  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E03.720p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-CMRG   Mrlightborn11
🟣 علیرضا نورزاده و احسان جولاپور| NightMovie.Top 🟣 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E03.720p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-CMRG   Hami.Mogheyci
🅱️🅼🅱️ حامی مغیثی و تارخ علی‌خانی | ʙᴀᴍᴀʙɪɴ.ᴄᴏᴍ ☚ 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E03.720p.By.Amir.Vampire   AmirVampire
insta ID:niklaus1383 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E03.1080p.WEB.h264-KOGi   imTesla
ارائه ای از کانال گات فارسی مرجعی بزرگ برای هوادران بازی تاج و تخت Telegram: @GotFarsi بزرگترین پیج جامع سریال بازی تاج و تخت و سریال خاندان اژدها در اینستاگرام GotFacts_Ir / / / / / / دانلود رایگان و بدون سانسور فیلم و سریال Sermovie 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E03.1080p.WEB.h264-KOGi   lostmehrzad
ترجمه و زیرنویس: مهرزاد | instagram: mehrzadjafariii 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E03.1080p.WEB.h264-KOGi   Amir_Soap
📺 Film2Media 📺 امــیــر و مــریــم  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E03.1080p.WEB.h264-KOGi   Ariyaw
🔸 هماهنگ با تمامی کیفیت‌ها | 𝗙𝗶𝗹𝗮𝗺𝗶𝗻𝗴𝗼 | https://b2n.ir/filamingo 🔸 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E03.1080p.WEB.h264-KOGi   SubKing_
🧠🤓ارائه ای از پرشین گیک پدیا🧠🤓 @PersianGeekPedia🔥 به همراه توضیحات رمان های جرج مارتین 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E03.1080p.WEB.h264-KOGi   AmirH_Na
🔴 ‫🔴 30nama ⸾ مهرداد و امیرحسین 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E03.1080p.WEB.h264-KOGi   KiarashNg
█⫸ iredprincess کیارش نعمت گرگانی و | 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 ◀◀  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E03.1080p.WEB.h264-KOGi   Mrlightborn11
🟣 علیرضا نورزاده و احسان جولاپور| NightMovie.Top 🟣 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E03.1080p.WEB.h264-KOGi   Hami.Mogheyci
🅱️🅼🅱️ حامی مغیثی و تارخ علی‌خانی | ʙᴀᴍᴀʙɪɴ.ᴄᴏᴍ ☚ 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E03.1080p.WEB.H264-CAKES   _Bolhasani_
█ محمد بوالحسنی | + توضیحات اضافه █ T.me/BolhasaniSub 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E03.1080p.HMAX.WEBRip.DDP5.1.Atmos.x264-SMURF   _Bolhasani_
█ محمد بوالحسنی | + توضیحات اضافه █ T.me/BolhasaniSub 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E03.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-CMRG   _Bolhasani_
█ محمد بوالحسنی | + توضیحات اضافه █ T.me/BolhasaniSub 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E03.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-CMRG   imTesla
ارائه ای از کانال گات فارسی مرجعی بزرگ برای هوادران بازی تاج و تخت Telegram: @GotFarsi بزرگترین پیج جامع سریال بازی تاج و تخت و سریال خاندان اژدها در اینستاگرام GotFacts_Ir / / / / / / دانلود رایگان و بدون سانسور فیلم و سریال Sermovie 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E03.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-CMRG   lostmehrzad
ترجمه و زیرنویس: مهرزاد | instagram: mehrzadjafariii 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E03.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-CMRG   Amir_Soap
📺 Film2Media 📺 امــیــر و مــریــم  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E03.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-CMRG   Ariyaw
🔸 هماهنگ با تمامی کیفیت‌ها | 𝗙𝗶𝗹𝗮𝗺𝗶𝗻𝗴𝗼 | https://b2n.ir/filamingo 🔸 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E03.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-CMRG   SubKing_
🧠🤓ارائه ای از پرشین گیک پدیا🧠🤓 @PersianGeekPedia🔥 به همراه توضیحات رمان های جرج مارتین 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E03.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-CMRG   AmirH_Na
🔴 ‫🔴 30nama ⸾ مهرداد و امیرحسین 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E03.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-CMRG   KiarashNg
█⫸ iredprincess کیارش نعمت گرگانی و | 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 ◀◀  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E03.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-CMRG   Mrlightborn11
🟣 علیرضا نورزاده و احسان جولاپور| NightMovie.Top 🟣 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E03.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-CMRG   Hami.Mogheyci
🅱️🅼🅱️ حامی مغیثی و تارخ علی‌خانی | ʙᴀᴍᴀʙɪɴ.ᴄᴏᴍ ☚ 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E03.1080p.HEVC.x265-MeGusta   ArshGTX
ArshGTX ترجمه دقیق فصل اول قسمت سوم  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E03   .Marce_Academy.
زیرنویس قسمت سوم سریال House Of Dragon اختصاصی از Marce_Academy 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E02.XviD-AFG   _Bolhasani_
█ محمد بوالحسنی | + توضیحات اضافه █ T.me/BolhasaniSub 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E02.XviD-AFG   meisam_t72
►► زیـرنـویـس از مـیـثـم طـطـری ◄◄ - meisam_t72 کانال تلگرام 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E02.XviD-AFG   Arian Drama
⚫️🔴 و آرین دراما Nima AM 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E02.XviD-AFG   Giti_Antonio
▪︎Giti Antonio▪︎ @gitt_y  چنل تلگرام: https://t.me/gitiantoniosub 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E02.XviD-AFG   lostmehrzad
ترجمه و زیرنویس: مهرزاد | instagram: mehrzadjafariii 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E02.XviD-AFG   mar7am79
📺 Film2Media 📺 امــیـر و مــریــم 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E02.XviD-AFG   SubKing_
🟡گات فارسی مرجع بزرگ «گات و خاندان اژدها» در تلگرام @GotFarsi 🔴دانلود رایگان و بدون سانسور فیلم و سریال Sermovie 🟢گات فکتس بزرگترین پیج «گات و خاندان اژدها» در اینستاگرام [email protected] 🧠ترجمه از پرشین گیک پدیا 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E02.XviD-AFG   mehrdadss
🔴 ‫🔴 30nama ⸾ مهرداد و امیرحسین  
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E02.XviD-AFG   iredprincess
█⫸ iredprincess, کیارش نعمت گرگانی | 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 ◀◀  
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E02.XviD-AFG   Tarokh
🅱️🅼🅱️ حامی مغیثی و تارخ علی‌خانی | ʙᴀᴍᴀʙɪɴ.ᴄᴏᴍ ☚ 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E02.XviD-AFG   Mister.Cloner
🟣 علیرضا نورزاده و احسان جولاپور | نسخه وب رسمی| NightMovie.Top 🟣 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E02.WEBRip.x264-ION10   _Bolhasani_
█ محمد بوالحسنی | + توضیحات اضافه █ T.me/BolhasaniSub 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E02.WEBRip.x264-ION10   meisam_t72
►► زیـرنـویـس از مـیـثـم طـطـری ◄◄ - meisam_t72 کانال تلگرام 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E02.WEBRip.x264-ION10   Arian Drama
⚫️🔴 و آرین دراما Nima AM 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E02.WEBRip.x264-ION10   Giti_Antonio
▪︎Giti Antonio▪︎ @gitt_y  چنل تلگرام: https://t.me/gitiantoniosub 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E02.WEBRip.x264-ION10   lostmehrzad
ترجمه و زیرنویس: مهرزاد | instagram: mehrzadjafariii 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E02.WEBRip.x264-ION10   mar7am79
📺 Film2Media 📺 امــیـر و مــریــم 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E02.WEBRip.x264-ION10   SubKing_
🟡گات فارسی مرجع بزرگ «گات و خاندان اژدها» در تلگرام @GotFarsi 🔴دانلود رایگان و بدون سانسور فیلم و سریال Sermovie 🟢گات فکتس بزرگترین پیج «گات و خاندان اژدها» در اینستاگرام [email protected] 🧠ترجمه از پرشین گیک پدیا 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E02.WEBRip.x264-ION10   mehrdadss
🔴 ‫🔴 30nama ⸾ مهرداد و امیرحسین  
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E02.WEBRip.x264-ION10   iredprincess
█⫸ iredprincess, کیارش نعمت گرگانی | 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 ◀◀  
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E02.WEBRip.x264-ION10   Tarokh
🅱️🅼🅱️ حامی مغیثی و تارخ علی‌خانی | ʙᴀᴍᴀʙɪɴ.ᴄᴏᴍ ☚ 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E02.WEBRip.x264-ION10   Mister.Cloner
🟣 علیرضا نورزاده و احسان جولاپور | نسخه وب رسمی| NightMovie.Top 🟣 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E02.WEB.x264-TORRENTGALAXY   meisam_t72
►► زیـرنـویـس از مـیـثـم طـطـری ◄◄ - meisam_t72 کانال تلگرام 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E02.WEB.x264-TORRENTGALAXY   Arian Drama
⚫️🔴 و آرین دراما Nima AM 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E02.WEB.x264-TORRENTGALAXY   The_Medici
.:: تیم ترجمه والریا | @Valyria ::. 🔸 𝘼𝙘𝙚𝙈𝙤𝙫𝙞𝙚𝙨.𝙊𝙧𝙜 -8𝐀𝐜𝐞𝐦𝐨𝐯𝐢𝐞𝐬.𝐱𝐲𝐳 █🔸 نسخه لیک شده 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E02.WEB.x264-TORRENTGALAXY   Mrlightborn11
🟣 علیرضا نورزاده و احسان جولاپور| NightMovie.Top 🟣  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E02.The.Rogue.Prince.720p.WEB-DL.AAC.H.x264-RSP   meisam_t72
►► زیـرنـویـس از مـیـثـم طـطـری ◄◄ - meisam_t72 کانال تلگرام 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E02.The.Rogue.Prince.720p.WEB-DL.AAC.H.x264-RSP   The_Medici
.:: تیم ترجمه والریا | @Valyria ::. 🔸 𝘼𝙘𝙚𝙈𝙤𝙫𝙞𝙚𝙨.𝙊𝙧𝙜 -8𝐀𝐜𝐞𝐦𝐨𝐯𝐢𝐞𝐬.𝐱𝐲𝐳 █🔸 نسخه لیک شده 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E02.The.Rogue.Prince.720p.WEB-DL.AAC.H.x264-RSP   Mrlightborn11
🟣 علیرضا نورزاده و احسان جولاپور| NightMovie.Top 🟣  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E02.The.Rogue.Prince.720p.HMAX.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   _Bolhasani_
█ محمد بوالحسنی | + توضیحات اضافه █ T.me/BolhasaniSub 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E02.The.Rogue.Prince.720p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-NTb   meisam_t72
►► زیـرنـویـس از مـیـثـم طـطـری ◄◄ - meisam_t72 کانال تلگرام 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E02.The.Rogue.Prince.720p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-NTb   Arian Drama
⚫️🔴 و آرین دراما Nima AM 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E02.The.Rogue.Prince.720p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-NTb   Ariyaw
🔸 هماهنگ با تمامی کیفیت‌ها | 𝗙𝗶𝗹𝗮𝗺𝗶𝗻𝗴𝗼 | https://b2n.ir/filamingo 🔸 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E02.The.Rogue.Prince.720p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-NTb   Murchew.
🔴تیم ترجمه دریفت مارک🔴 هماهنگ با نسخه اصلی سریال 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E02.The.Rogue.Prince.720p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC   Giti_Antonio
▪︎Giti Antonio▪︎ @gitt_y  چنل تلگرام: https://t.me/gitiantoniosub 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E02.The.Rogue.Prince.720p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC   lostmehrzad
ترجمه و زیرنویس: مهرزاد | instagram: mehrzadjafariii 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E02.The.Rogue.Prince.720p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC   mar7am79
📺 Film2Media 📺 امــیـر و مــریــم 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E02.The.Rogue.Prince.720p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC   SubKing_
🟡گات فارسی مرجع بزرگ «گات و خاندان اژدها» در تلگرام @GotFarsi 🔴دانلود رایگان و بدون سانسور فیلم و سریال Sermovie 🟢گات فکتس بزرگترین پیج «گات و خاندان اژدها» در اینستاگرام [email protected] 🧠ترجمه از پرشین گیک پدیا 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E02.The.Rogue.Prince.720p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC   mehrdadss
🔴 ‫🔴 30nama ⸾ مهرداد و امیرحسین  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E02.The.Rogue.Prince.720p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC   iredprincess
█⫸ iredprincess, کیارش نعمت گرگانی | 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 ◀◀  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E02.The.Rogue.Prince.720p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC   Mister.Cloner
🟣 علیرضا نورزاده و احسان جولاپور | نسخه وب رسمی| NightMovie.Top 🟣 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E02.The.Rogue.Prince.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-NTb   Ariyaw
🔸 هماهنگ با تمامی کیفیت‌ها | 𝗙𝗶𝗹𝗮𝗺𝗶𝗻𝗴𝗼 | https://b2n.ir/filamingo 🔸 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E02.The.Rogue.Prince.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-NTb   Murchew.
🔴تیم ترجمه دریفت مارک🔴 هماهنگ با نسخه اصلی سریال 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E02.The.Rogue.Prince.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-NTb   The_Medici
.:: تیم ترجمه والریا | [email protected] ::. 🅰️ 𝘼𝙘𝙚𝙈𝙤𝙫𝙞𝙚𝙨.𝙊𝙧𝙜 - 8𝐀𝐜𝐞𝐦𝐨𝐯𝐢𝐞𝐬.𝐱𝐲𝐳 Ⓜ️ دارای زبان والریایی- هماهنگ با پخش رسمی  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E02.The.Rogue.Prince.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HDR.HEVC-NTb   meisam_t72
►► زیـرنـویـس از مـیـثـم طـطـری ◄◄ - meisam_t72 کانال تلگرام 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E02.The.Rogue.Prince.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HDR.HEVC-NTb   Arian Drama
⚫️🔴 و آرین دراما Nima AM 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E02.The.Rogue.Prince.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HDR.HEVC-NTb   Ariyaw
🔸 هماهنگ با تمامی کیفیت‌ها | 𝗙𝗶𝗹𝗮𝗺𝗶𝗻𝗴𝗼 | https://b2n.ir/filamingo 🔸 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E02.The.Rogue.Prince.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HDR.HEVC-NTb   Murchew.
🔴تیم ترجمه دریفت مارک🔴 هماهنگ با نسخه اصلی سریال 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E02.The.Rogue.Prince.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HDR.HEVC   Giti_Antonio
▪︎Giti Antonio▪︎ @gitt_y  چنل تلگرام: https://t.me/gitiantoniosub 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E02.The.Rogue.Prince.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HDR.HEVC   lostmehrzad
ترجمه و زیرنویس: مهرزاد | instagram: mehrzadjafariii 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E02.The.Rogue.Prince.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HDR.HEVC   mar7am79
📺 Film2Media 📺 امــیـر و مــریــم 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E02.The.Rogue.Prince.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HDR.HEVC   mehrdadss
🔴 ‫🔴 30nama ⸾ مهرداد و امیرحسین  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E02.The.Rogue.Prince.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HDR.HEVC   iredprincess
█⫸ iredprincess, کیارش نعمت گرگانی | 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 ◀◀  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E02.The.Rogue.Prince.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HDR.HEVC   Tarokh
🅱️🅼🅱️ حامی مغیثی و تارخ علی‌خانی | ʙᴀᴍᴀʙɪɴ.ᴄᴏᴍ ☚ 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E02.The.Rogue.Prince.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HDR.HEVC   Mister.Cloner
🟣 علیرضا نورزاده و احسان جولاپور | نسخه وب رسمی| NightMovie.Top 🟣 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E02.The.Rogue.Prince.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.DoVi.HEVC-NTb   meisam_t72
►► زیـرنـویـس از مـیـثـم طـطـری ◄◄ - meisam_t72 کانال تلگرام 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E02.The.Rogue.Prince.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.DoVi.HEVC-NTb   Arian Drama
⚫️🔴 و آرین دراما Nima AM 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E02.The.Rogue.Prince.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.DoVi.HEVC-NTb   Giti_Antonio
▪︎Giti Antonio▪︎ @gitt_y  چنل تلگرام: https://t.me/gitiantoniosub 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E02.The.Rogue.Prince.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.DoVi.HEVC-NTb   lostmehrzad
ترجمه و زیرنویس: مهرزاد | instagram: mehrzadjafariii 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E02.The.Rogue.Prince.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.DoVi.HEVC-NTb   Ariyaw
🔸 هماهنگ با تمامی کیفیت‌ها | 𝗙𝗶𝗹𝗮𝗺𝗶𝗻𝗴𝗼 | https://b2n.ir/filamingo 🔸 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E02.The.Rogue.Prince.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.DoVi.HEVC-NTb   mar7am79
📺 Film2Media 📺 امــیـر و مــریــم 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E02.The.Rogue.Prince.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.DoVi.HEVC-NTb   Murchew.
🔴تیم ترجمه دریفت مارک🔴 هماهنگ با نسخه اصلی سریال 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E02.The.Rogue.Prince.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.DoVi.HEVC-NTb   mehrdadss
🔴 ‫🔴 30nama ⸾ مهرداد و امیرحسین  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E02.The.Rogue.Prince.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.DoVi.HEVC-NTb   The_Medici
.:: تیم ترجمه والریا | [email protected] ::. 🅰️ 𝘼𝙘𝙚𝙈𝙤𝙫𝙞𝙚𝙨.𝙊𝙧𝙜 - 8𝐀𝐜𝐞𝐦𝐨𝐯𝐢𝐞𝐬.𝐱𝐲𝐳 Ⓜ️ دارای زبان والریایی- هماهنگ با پخش رسمی  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E02.The.Rogue.Prince.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.DoVi.HEVC-NTb   iredprincess
█⫸ iredprincess, کیارش نعمت گرگانی | 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 ◀◀  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E02.The.Rogue.Prince.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.DoVi.HEVC-NTb   Tarokh
🅱️🅼🅱️ حامی مغیثی و تارخ علی‌خانی | ʙᴀᴍᴀʙɪɴ.ᴄᴏᴍ ☚ 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E02.The.Rogue.Prince.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.DoVi.HEVC-NTb   Mister.Cloner
🟣 علیرضا نورزاده و احسان جولاپور | نسخه وب رسمی| NightMovie.Top 🟣 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E02.The.Rogue.Prince.1080p.WebRip.AAC2.0.H.264-themoviesboss   Mrlightborn11
🟣 علیرضا نورزاده و احسان جولاپور| NightMovie.Top 🟣  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E02.The.Rogue.Prince.1080p.HMAX.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   _Bolhasani_
█ محمد بوالحسنی | + توضیحات اضافه █ T.me/BolhasaniSub 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E02.The.Rogue.Prince.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-NTb   meisam_t72
►► زیـرنـویـس از مـیـثـم طـطـری ◄◄ - meisam_t72 کانال تلگرام 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E02.The.Rogue.Prince.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-NTb   Arian Drama
⚫️🔴 و آرین دراما Nima AM 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E02.The.Rogue.Prince.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-NTb   Giti_Antonio
▪︎Giti Antonio▪︎ @gitt_y  چنل تلگرام: https://t.me/gitiantoniosub 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E02.The.Rogue.Prince.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-NTb   lostmehrzad
ترجمه و زیرنویس: مهرزاد | instagram: mehrzadjafariii 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E02.The.Rogue.Prince.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-NTb   Ariyaw
🔸 هماهنگ با تمامی کیفیت‌ها | 𝗙𝗶𝗹𝗮𝗺𝗶𝗻𝗴𝗼 | https://b2n.ir/filamingo 🔸 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E02.The.Rogue.Prince.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-NTb   mar7am79
📺 Film2Media 📺 امــیـر و مــریــم 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E02.The.Rogue.Prince.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-NTb   Murchew.
🔴تیم ترجمه دریفت مارک🔴 هماهنگ با نسخه اصلی سریال 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E02.The.Rogue.Prince.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-NTb   SubKing_
🟡گات فارسی مرجع بزرگ «گات و خاندان اژدها» در تلگرام @GotFarsi 🔴دانلود رایگان و بدون سانسور فیلم و سریال Sermovie 🟢گات فکتس بزرگترین پیج «گات و خاندان اژدها» در اینستاگرام [email protected] 🧠ترجمه از پرشین گیک پدیا 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E02.The.Rogue.Prince.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-NTb   mehrdadss
🔴 ‫🔴 30nama ⸾ مهرداد و امیرحسین  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E02.The.Rogue.Prince.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-NTb   iredprincess
█⫸ iredprincess, کیارش نعمت گرگانی | 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 ◀◀  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E02.The.Rogue.Prince.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-NTb   Tarokh
🅱️🅼🅱️ حامی مغیثی و تارخ علی‌خانی | ʙᴀᴍᴀʙɪɴ.ᴄᴏᴍ ☚ 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E02.The.Rogue.Prince.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-NTb   Mister.Cloner
🟣 علیرضا نورزاده و احسان جولاپور | نسخه وب رسمی| NightMovie.Top 🟣 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E02.The.Rogue.Prince.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC   lostmehrzad
ترجمه و زیرنویس: مهرزاد | instagram: mehrzadjafariii 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E02.The.Rogue.Prince.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC   mar7am79
📺 Film2Media 📺 امــیـر و مــریــم 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E02.The.Rogue.Prince.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC   SubKing_
🟡گات فارسی مرجع بزرگ «گات و خاندان اژدها» در تلگرام @GotFarsi 🔴دانلود رایگان و بدون سانسور فیلم و سریال Sermovie 🟢گات فکتس بزرگترین پیج «گات و خاندان اژدها» در اینستاگرام [email protected] 🧠ترجمه از پرشین گیک پدیا 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E02.The.Rogue.Prince.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC   mehrdadss
🔴 ‫🔴 30nama ⸾ مهرداد و امیرحسین  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E02.The.Rogue.Prince.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC   iredprincess
█⫸ iredprincess, کیارش نعمت گرگانی | 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 ◀◀  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E02.The.Rogue.Prince.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC   Tarokh
🅱️🅼🅱️ حامی مغیثی و تارخ علی‌خانی | ʙᴀᴍᴀʙɪɴ.ᴄᴏᴍ ☚ 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E02.The.Rogue.Prince.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC   Mister.Cloner
🟣 علیرضا نورزاده و احسان جولاپور | نسخه وب رسمی| NightMovie.Top 🟣 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E02.Marce_Academy   .Marce_Academy.
زیرنویس قسمت دوم سریال House Of Dragon اختصاصی از Marce_Academy  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E02.HDR.2160p.WEB.H265-GGEZ   _Bolhasani_
█ محمد بوالحسنی | + توضیحات اضافه █ T.me/BolhasaniSub 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E02.Episode.2.720p/1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.H.264-SMURF   SubKing_
🟡گات فارسی مرجع بزرگ «گات و خاندان اژدها» در تلگرام @GotFarsi 🔴دانلود رایگان و بدون سانسور فیلم و سریال Sermovie 🟢گات فکتس بزرگترین پیج «گات و خاندان اژدها» در اینستاگرام [email protected] 🧠ترجمه از پرشین گیک پدیا 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E02.Episode.2.1080p.HMAX.WebRip.AAC5.1.H.264-themoviesboss   Tarokh
🅱️🅼🅱️ حامی مغیثی و تارخ علی‌خانی | ʙᴀᴍᴀʙɪɴ.ᴄᴏᴍ ☚ 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E02.720p.WebRip.AAC2.0.H.264-themoviesboss   The_Medici
.:: تیم ترجمه والریا | @Valyria ::. 🔸 𝘼𝙘𝙚𝙈𝙤𝙫𝙞𝙚𝙨.𝙊𝙧𝙜 -8𝐀𝐜𝐞𝐦𝐨𝐯𝐢𝐞𝐬.𝐱𝐲𝐳 █🔸 نسخه لیک شده 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E02.720p.WebRip.AAC2.0.H.264-themoviesboss   Mrlightborn11
🟣 علیرضا نورزاده و احسان جولاپور| NightMovie.Top 🟣  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E02.720p.WEB.x265-MiNX   The_Medici
.:: تیم ترجمه والریا | @Valyria ::. 🔸 𝘼𝙘𝙚𝙈𝙤𝙫𝙞𝙚𝙨.𝙊𝙧𝙜 -8𝐀𝐜𝐞𝐦𝐨𝐯𝐢𝐞𝐬.𝐱𝐲𝐳 █🔸 نسخه لیک شده 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E02.720p.WEB.x265-MiNX   Mrlightborn11
🟣 علیرضا نورزاده و احسان جولاپور| NightMovie.Top 🟣  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E02.720p.WEB.h264-KOGi   Ariyaw
🔸 هماهنگ با تمامی کیفیت‌ها | 𝗙𝗶𝗹𝗮𝗺𝗶𝗻𝗴𝗼 | https://b2n.ir/filamingo 🔸 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E02.720p.WEB.h264-KOGi   Murchew.
🔴تیم ترجمه دریفت مارک🔴 هماهنگ با نسخه اصلی سریال 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E02.720p.WEB.h264-KOGi   The_Medici
.:: تیم ترجمه والریا | [email protected] ::. 🅰️ 𝘼𝙘𝙚𝙈𝙤𝙫𝙞𝙚𝙨.𝙊𝙧𝙜 - 8𝐀𝐜𝐞𝐦𝐨𝐯𝐢𝐞𝐬.𝐱𝐲𝐳 Ⓜ️ دارای زبان والریایی- هماهنگ با پخش رسمی  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E02.720p.WEB.H264-CAKES   _Bolhasani_
█ محمد بوالحسنی | + توضیحات اضافه █ T.me/BolhasaniSub 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E02.720p.HMAX.WEBRip.DDP5.1.Atmos.x264-SMURF   _Bolhasani_
█ محمد بوالحسنی | + توضیحات اضافه █ T.me/BolhasaniSub 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E02.720p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-CMRG   meisam_t72
►► زیـرنـویـس از مـیـثـم طـطـری ◄◄ - meisam_t72 کانال تلگرام 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E02.720p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-CMRG   Arian Drama
⚫️🔴 و آرین دراما Nima AM 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E02.720p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-CMRG   Giti_Antonio
▪︎Giti Antonio▪︎ @gitt_y  چنل تلگرام: https://t.me/gitiantoniosub 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E02.720p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-CMRG   lostmehrzad
ترجمه و زیرنویس: مهرزاد | instagram: mehrzadjafariii 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E02.720p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-CMRG   Ariyaw
🔸 هماهنگ با تمامی کیفیت‌ها | 𝗙𝗶𝗹𝗮𝗺𝗶𝗻𝗴𝗼 | https://b2n.ir/filamingo 🔸 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E02.720p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-CMRG   mar7am79
📺 Film2Media 📺 امــیـر و مــریــم 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E02.720p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-CMRG   Murchew.
🔴تیم ترجمه دریفت مارک🔴 هماهنگ با نسخه اصلی سریال 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E02.720p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-CMRG   mehrdadss
🔴 ‫🔴 30nama ⸾ مهرداد و امیرحسین  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E02.720p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-CMRG   The_Medici
.:: تیم ترجمه والریا | [email protected] ::. 🅰️ 𝘼𝙘𝙚𝙈𝙤𝙫𝙞𝙚𝙨.𝙊𝙧𝙜 - 8𝐀𝐜𝐞𝐦𝐨𝐯𝐢𝐞𝐬.𝐱𝐲𝐳 Ⓜ️ دارای زبان والریایی- هماهنگ با پخش رسمی  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E02.720p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-CMRG   iredprincess
█⫸ iredprincess, کیارش نعمت گرگانی | 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 ◀◀  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E02.720p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-CMRG   Tarokh
🅱️🅼🅱️ حامی مغیثی و تارخ علی‌خانی | ʙᴀᴍᴀʙɪɴ.ᴄᴏᴍ ☚ 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E02.720p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-CMRG   Mister.Cloner
🟣 علیرضا نورزاده و احسان جولاپور | نسخه وب رسمی| NightMovie.Top 🟣 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E02.720p   AmirVampire
 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E02.2160p.WEB.h264-KOGiHouse.of.the.Dragon.S01E02.1080p.WEB.h264-KOGi   Ariyaw
🔸 هماهنگ با تمامی کیفیت‌ها | 𝗙𝗶𝗹𝗮𝗺𝗶𝗻𝗴𝗼 | https://b2n.ir/filamingo 🔸 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E02.2160p.WEB.h264-KOGiHouse.of.the.Dragon.S01E02.1080p.WEB.h264-KOGi   Murchew.
🔴تیم ترجمه دریفت مارک🔴 هماهنگ با نسخه اصلی سریال 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E02.2160p.WEB.h264-KOGi   Arian Drama
⚫️🔴 و آرین دراما Nima AM 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E02.2160p.WEB.h264-KOGi   Ariyaw
🔸 هماهنگ با تمامی کیفیت‌ها | 𝗙𝗶𝗹𝗮𝗺𝗶𝗻𝗴𝗼 | https://b2n.ir/filamingo 🔸 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E02.2160p.WEB.h264-KOGi   Murchew.
🔴تیم ترجمه دریفت مارک🔴 هماهنگ با نسخه اصلی سریال 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E02.2160p.HMAX.WEB-DL.x265.10bit.HDR.DDP5.1.Atmos-SMURF   _Bolhasani_
█ محمد بوالحسنی | + توضیحات اضافه █ T.me/BolhasaniSub 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E02.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.DV.MKV.x265-SMURF   _Bolhasani_
█ محمد بوالحسنی | + توضیحات اضافه █ T.me/BolhasaniSub 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E02.10bit.x265.2160p.WEB-DL.6CH.GGEZ   Miladd
هماهنگ با نسخه 2160 انکود GGEZ crave (قسمت 2) 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E02.1080p.WEB.h264-KOGi   Giti_Antonio
▪︎Giti Antonio▪︎ @gitt_y  چنل تلگرام: https://t.me/gitiantoniosub 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E02.1080p.WEB.h264-KOGi   lostmehrzad
ترجمه و زیرنویس: مهرزاد | instagram: mehrzadjafariii 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E02.1080p.WEB.h264-KOGi   mar7am79
📺 Film2Media 📺 امــیـر و مــریــم 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E02.1080p.WEB.h264-KOGi   SubKing_
🟡گات فارسی مرجع بزرگ «گات و خاندان اژدها» در تلگرام @GotFarsi 🔴دانلود رایگان و بدون سانسور فیلم و سریال Sermovie 🟢گات فکتس بزرگترین پیج «گات و خاندان اژدها» در اینستاگرام [email protected] 🧠ترجمه از پرشین گیک پدیا 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E02.1080p.WEB.h264-KOGi   mehrdadss
🔴 ‫🔴 30nama ⸾ مهرداد و امیرحسین  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E02.1080p.WEB.h264-KOGi   iredprincess
█⫸ iredprincess, کیارش نعمت گرگانی | 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 ◀◀  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E02.1080p.WEB.h264-KOGi   Tarokh
🅱️🅼🅱️ حامی مغیثی و تارخ علی‌خانی | ʙᴀᴍᴀʙɪɴ.ᴄᴏᴍ ☚ 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E02.1080p.WEB.h264-KOGi   Mister.Cloner
🟣 علیرضا نورزاده و احسان جولاپور | نسخه وب رسمی| NightMovie.Top 🟣 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E02.1080p.WEB.H264-CAKES   _Bolhasani_
█ محمد بوالحسنی | + توضیحات اضافه █ T.me/BolhasaniSub 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E02.1080p.WEB.H264-CAKES   moons_spawn
@moons_spawn تلگرام 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E02.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-CMRG   meisam_t72
►► زیـرنـویـس از مـیـثـم طـطـری ◄◄ - meisam_t72 کانال تلگرام 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E02.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-CMRG   Arian Drama
⚫️🔴 و آرین دراما Nima AM 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E02.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-CMRG   Giti_Antonio
▪︎Giti Antonio▪︎ @gitt_y  چنل تلگرام: https://t.me/gitiantoniosub 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E02.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-CMRG   lostmehrzad
ترجمه و زیرنویس: مهرزاد | instagram: mehrzadjafariii 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E02.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-CMRG   Ariyaw
🔸 هماهنگ با تمامی کیفیت‌ها | 𝗙𝗶𝗹𝗮𝗺𝗶𝗻𝗴𝗼 | https://b2n.ir/filamingo 🔸 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E02.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-CMRG   mar7am79
📺 Film2Media 📺 امــیـر و مــریــم 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E02.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-CMRG   Murchew.
🔴تیم ترجمه دریفت مارک🔴 هماهنگ با نسخه اصلی سریال 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E02.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-CMRG   SubKing_
🟡گات فارسی مرجع بزرگ «گات و خاندان اژدها» در تلگرام @GotFarsi 🔴دانلود رایگان و بدون سانسور فیلم و سریال Sermovie 🟢گات فکتس بزرگترین پیج «گات و خاندان اژدها» در اینستاگرام [email protected] 🧠ترجمه از پرشین گیک پدیا 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E02.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-CMRG   mehrdadss
🔴 ‫🔴 30nama ⸾ مهرداد و امیرحسین  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E02.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-CMRG   iredprincess
█⫸ iredprincess, کیارش نعمت گرگانی | 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 ◀◀  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E02.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-CMRG   Tarokh
🅱️🅼🅱️ حامی مغیثی و تارخ علی‌خانی | ʙᴀᴍᴀʙɪɴ.ᴄᴏᴍ ☚ 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E02.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-CMRG   Mister.Cloner
🟣 علیرضا نورزاده و احسان جولاپور | نسخه وب رسمی| NightMovie.Top 🟣 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E02.1080p.HEVC.x265-MeGusta   ArshGTX
ArshGTX ترجمه دقیق فصل اول قسمت دوم 
فارسی House.of.The.Dragon.S01E02.1080p.HDRIP.HEVC.x265.RMTeam   The_Medici
.:: تیم ترجمه والریا | @Valyria ::. 🔸 𝘼𝙘𝙚𝙈𝙤𝙫𝙞𝙚𝙨.𝙊𝙧𝙜 -8𝐀𝐜𝐞𝐦𝐨𝐯𝐢𝐞𝐬.𝐱𝐲𝐳 █🔸 نسخه لیک شده 
فارسی House.of.The.Dragon.S01E02.1080p.HDRIP.HEVC.x265.RMTeam   Mrlightborn11
🟣 علیرضا نورزاده و احسان جولاپور| NightMovie.Top 🟣  
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E01.XviD-AFG   _Bolhasani_
█ محمد بوالحسنی | + توضیحات اضافه █ T.me/BolhasaniSub 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E01.XviD-AFG   meisam_t72
►► زیـرنـویـس از مـیـثـم طـطـری ◄◄ - meisam_t72 کانال تلگرام 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E01.XviD-AFG   lostmehrzad
ترجمه و زیرنویس: مهرزاد | instagram: mehrzadjafariii (هماهنگ با هر دو نسخه) 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E01.XviD-AFG   NimaAM
💢 NimaAM نیـما 💢 𝐆𝐫𝐚𝐧𝐝𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E01.XviD-AFG   LightWorker
🟣🟡 مسیح بردبار 🟣🟡 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E01.XviD-AFG   Amir_Soap
📺 Film2Media 📺 امیر جیریایی و مریم شراهی  
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E01.XviD-AFG   Arian Drama
⚫️🔴 آرین دراما 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E01.XviD-AFG   AmirH_Na
🔴 ‫🔴 30nama ⸾ مهرداد و امیرحسین 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E01.XviD-AFG   Mister.Cloner
🟣 علیرضا نورزاده و احسان جولاپور | نسخه وب رسمی| NightMovie.Top 🟣 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E01.WEBRip-ION10   meisam_t72
►► زیـرنـویـس از مـیـثـم طـطـری ◄◄ - meisam_t72 کانال تلگرام 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E01.WEBRip-ION10   moons_spawn
@moons_spawn تلگرام 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.WEBRip.XviD-RMX   meisam_t72
►► زیـرنـویـس از مـیـثـم طـطـری ◄◄ - meisam_t72 کانال تلگرام 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.WEBRip.XviD-RMX   LightWorker
🟣🟡 مسیح بردبار 🟣🟡  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.WEBRip.XviD-RMX   Arian Drama
⚫️🔴 آرین دراما  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.WEBRip.XviD-RMX   AmirH_Na
🔴 ‫🔴 30nama ⸾ مهرداد و امیرحسین 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.WEBRip.XviD-RMX   Amir_Soap
📺 Film2Media 📺 امیر جیریایی و مریم شراهی  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.WEBRip.XviD-RMX   Mrlightborn11
🟣 علیرضا نورزاده و احسان جولاپور | بدون سانسور| NightMovie.Top 🟣  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.WEBRip.x264-XEN0N   _Bolhasani_
█ محمد بوالحسنی | + توضیحات اضافه █ T.me/BolhasaniSub 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.WEBRip.x264-XEN0N   meisam_t72
►► زیـرنـویـس از مـیـثـم طـطـری ◄◄ - meisam_t72 کانال تلگرام 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.WEBRip.x264-XEN0N   lostmehrzad
ترجمه و زیرنویس: مهرزاد | instagram: mehrzadjafariii (هماهنگ با هر دو نسخه) 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.WEBRip.x264-XEN0N   NimaAM
💢 NimaAM نیـما 💢 𝐆𝐫𝐚𝐧𝐝𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.WEBRip.x264-XEN0N   LightWorker
🟣🟡 مسیح بردبار 🟣🟡 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.WEBRip.x264-XEN0N   Amir_Soap
📺 Film2Media 📺 امیر جیریایی و مریم شراهی  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.WEBRip.x264-XEN0N   Arian Drama
⚫️🔴 آرین دراما 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.WEBRip.x264-XEN0N   AmirH_Na
🔴 ‫🔴 30nama ⸾ مهرداد و امیرحسین 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.WEBRip.x264-XEN0N   Mister.Cloner
🟣 علیرضا نورزاده و احسان جولاپور | نسخه وب رسمی| NightMovie.Top 🟣 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.WEBRip.x264-NOGRP   meisam_t72
►► زیـرنـویـس از مـیـثـم طـطـری ◄◄ - meisam_t72 کانال تلگرام 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.WEBRip.x264-NOGRP   LightWorker
🟣🟡 مسیح بردبار 🟣🟡  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.WEBRip.x264-NOGRP   Arian Drama
⚫️🔴 آرین دراما  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.WEBRip.x264-NOGRP   AmirH_Na
🔴 ‫🔴 30nama ⸾ مهرداد و امیرحسین 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.WEBRip.x264-NOGRP   Amir_Soap
📺 Film2Media 📺 امیر جیریایی و مریم شراهی  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.WEBRip.x264-NOGRP   Hami.Mogheyci
🅱️🅼🅱️ حامی مغیثی و امین جعفری | ʙᴀᴍᴀʙɪɴ.ᴄᴏᴍ ☚ 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.WEBRip.x264-NOGRP   Ariyaw
🔸 هماهنگ با تمامی کیفیت‌ها | 𝗙𝗶𝗹𝗮𝗺𝗶𝗻𝗴𝗼 | https://b2n.ir/filamingo 🔸 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.WEBRip.x264-NOGRP   iredprincess
█⫸ iredprincess, کیارش نعمت گرگانی | 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 ◀◀  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.WEBRip.x264-NOGRP   Mrlightborn11
🟣 علیرضا نورزاده و احسان جولاپور | بدون سانسور| NightMovie.Top 🟣  
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E01.WEBRip.x264-ION10   _Bolhasani_
█ محمد بوالحسنی | + توضیحات اضافه █ T.me/BolhasaniSub 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E01.WEBRip.x264-ION10   meisam_t72
►► زیـرنـویـس از مـیـثـم طـطـری ◄◄ - meisam_t72 کانال تلگرام 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E01.WEBRip.x264-ION10   lostmehrzad
ترجمه و زیرنویس: مهرزاد | instagram: mehrzadjafariii (هماهنگ با هر دو نسخه) 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E01.WEBRip.x264-ION10   NimaAM
💢 NimaAM نیـما 💢 𝐆𝐫𝐚𝐧𝐝𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E01.WEBRip.x264-ION10   LightWorker
🟣🟡 مسیح بردبار 🟣🟡 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E01.WEBRip.x264-ION10   Amir_Soap
📺 Film2Media 📺 امیر جیریایی و مریم شراهی  
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E01.WEBRip.x264-ION10   Arian Drama
⚫️🔴 آرین دراما 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E01.WEBRip.x264-ION10   AmirH_Na
🔴 ‫🔴 30nama ⸾ مهرداد و امیرحسین 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E01.WEBRip.x264-ION10   Mister.Cloner
🟣 علیرضا نورزاده و احسان جولاپور | نسخه وب رسمی| NightMovie.Top 🟣 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E01.WEBRip.HMAX.1080p.DDP5.1.Atmos.x264-SMURF   meisam_t72
►► زیـرنـویـس از مـیـثـم طـطـری ◄◄ - meisam_t72 کانال تلگرام 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E01.WEBRip.HMAX.1080p.DDP5.1.Atmos.x264-SMURF   moons_spawn
@moons_spawn تلگرام 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E01.WEB-DL.HMAX.2160p.DDP5.1.Atmos.HDR.HEVC-EVO   meisam_t72
►► زیـرنـویـس از مـیـثـم طـطـری ◄◄ - meisam_t72 کانال تلگرام 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E01.WEB-DL.HMAX.2160p.DDP5.1.Atmos.HDR.HEVC-EVO   moons_spawn
@moons_spawn تلگرام 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E01.WEB-DL.HMAX.1080p.DDP5.1.Atmos.x264-EVO   meisam_t72
►► زیـرنـویـس از مـیـثـم طـطـری ◄◄ - meisam_t72 کانال تلگرام 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E01.WEB-DL.HMAX.1080p.DDP5.1.Atmos.x264-EVO   moons_spawn
@moons_spawn تلگرام 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.WEB.x264-TORRENTGALAXY   meisam_t72
►► زیـرنـویـس از مـیـثـم طـطـری ◄◄ - meisam_t72 کانال تلگرام 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.WEB.x264-TORRENTGALAXY   lostmehrzad
ترجمه و زیرنویس: مهرزاد | instagram: mehrzadjafariii (هماهنگ با هر دو نسخه) 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.WEB.x264-TORRENTGALAXY   NimaAM
💢 NimaAM نیـما 💢 𝐆𝐫𝐚𝐧𝐝𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.WEB.x264-TORRENTGALAXY   LightWorker
🟣🟡 مسیح بردبار 🟣🟡  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.WEB.x264-TORRENTGALAXY   LightWorker
🟣🟡 مسیح بردبار 🟣🟡 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.WEB.x264-TORRENTGALAXY   Amir_Soap
📺 Film2Media 📺 امیر جیریایی و مریم شراهی  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.WEB.x264-TORRENTGALAXY   Arian Drama
⚫️🔴 آرین دراما 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.WEB.x264-TORRENTGALAXY   Mister.Cloner
🟣 علیرضا نورزاده و احسان جولاپور | نسخه وب رسمی| NightMovie.Top 🟣 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.WEB.x264-TORRENTGALAXY   Arian Drama
⚫️🔴 آرین دراما  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.WEB.x264-TORRENTGALAXY   AmirH_Na
🔴 ‫🔴 30nama ⸾ مهرداد و امیرحسین 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.WEB.x264-TORRENTGALAXY   Amir_Soap
📺 Film2Media 📺 امیر جیریایی و مریم شراهی  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.WEB.x264-TORRENTGALAXY   Hami.Mogheyci
🅱️🅼🅱️ حامی مغیثی و امین جعفری | ʙᴀᴍᴀʙɪɴ.ᴄᴏᴍ ☚ 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.WEB.x264-TORRENTGALAXY   Ariyaw
🔸 هماهنگ با تمامی کیفیت‌ها | 𝗙𝗶𝗹𝗮𝗺𝗶𝗻𝗴𝗼 | https://b2n.ir/filamingo 🔸 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.WEB.x264-TORRENTGALAXY   iredprincess
█⫸ iredprincess, کیارش نعمت گرگانی | 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 ◀◀  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.WEB.x264-TORRENTGALAXY   Mrlightborn11
🟣 علیرضا نورزاده و احسان جولاپور | بدون سانسور| NightMovie.Top 🟣  
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E01.WEB.x264-TGX   The_Medici
کانال اختصاصی خاندان اژدها: @valyria | « ارائه‌ ای از وب سایت اِیــــــس مــــوویـــز » :.: www.AceMovies.Org :.: 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.WEB.x264-TG   The_Medici
کانال اختصاصی خاندان اژدها: @valyria | « ارائه‌ ای از وب سایت اِیــــــس مــــوویـــز » :.: www.AceMovies.Org :.: 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.WEB.H264-MUSiCANA   The_Medici
کانال اختصاصی خاندان اژدها: @valyria | « ارائه‌ ای از وب سایت اِیــــــس مــــوویـــز » :.: www.AceMovies.Org :.: 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E01.WEB.720p.h264-KOGi   moons_spawn
@moons_spawn تلگرام 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E01.WEB.1080p.h264-KOGi   moons_spawn
@moons_spawn تلگرام 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.The.Heirs.of.the.Dragon.WEBRip.XVID.RMX   LightWorker
🟣🟡 مسیح بردبار 🟣🟡  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.The.Heirs.of.the.Dragon.WEBRip.XVID.RMX   Murchew.
🔴ترجمه اختصاصی از دریفت‌مارک🔴 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.The.Heirs.of.the.Dragon.WEBRip.XVID.RMX   Arian Drama
⚫️🔴 آرین دراما  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.The.Heirs.of.the.Dragon.WEBRip.XVID.RMX   AmirH_Na
🔴 ‫🔴 30nama ⸾ مهرداد و امیرحسین 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.The.Heirs.of.the.Dragon.WEBRip.XVID.RMX   Amir_Soap
📺 Film2Media 📺 امیر جیریایی و مریم شراهی  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.The.Heirs.of.the.Dragon.WEBRip.XVID.RMX   Hami.Mogheyci
🅱️🅼🅱️ حامی مغیثی و امین جعفری | ʙᴀᴍᴀʙɪɴ.ᴄᴏᴍ ☚ 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.The.Heirs.of.the.Dragon.WEBRip.XVID.RMX   Ariyaw
🔸 هماهنگ با تمامی کیفیت‌ها | 𝗙𝗶𝗹𝗮𝗺𝗶𝗻𝗴𝗼 | https://b2n.ir/filamingo 🔸 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.The.Heirs.of.the.Dragon.WEBRip.XVID.RMX   iredprincess
█⫸ iredprincess, کیارش نعمت گرگانی | 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 ◀◀  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.The.Heirs.of.the.Dragon.WEBRip.XVID.RMX   Mrlightborn11
🟣 علیرضا نورزاده و احسان جولاپور | بدون سانسور| NightMovie.Top 🟣  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.The.Heirs.of.the.Dragon.720p/1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-MiU   The_Medici
کانال اختصاصی خاندان اژدها: @valyria | « ارائه‌ ای از وب سایت اِیــــــس مــــوویـــز » :.: www.AceMovies.Org :.: 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E01.The.Heirs.Of.The.Dragon.720p.x264.Phun.Psyz   LightWorker
🟣🟡 مسیح بردبار 🟣🟡  
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E01.The.Heirs.Of.The.Dragon.720p.x264.Phun.Psyz   Murchew.
🔴ترجمه اختصاصی از دریفت‌مارک🔴 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E01.The.Heirs.Of.The.Dragon.720p.x264.Phun.Psyz   Arian Drama
⚫️🔴 آرین دراما  
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E01.The.Heirs.Of.The.Dragon.720p.x264.Phun.Psyz   AmirH_Na
🔴 ‫🔴 30nama ⸾ مهرداد و امیرحسین 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E01.The.Heirs.Of.The.Dragon.720p.x264.Phun.Psyz   Amir_Soap
📺 Film2Media 📺 امیر جیریایی و مریم شراهی  
فارسی House.of.The.Dragon.S01E01.The.Heirs.Of.The.Dragon.720p.x264.Phun.Psyz   Hami.Mogheyci
🅱️🅼🅱️ حامی مغیثی و امین جعفری | ʙᴀᴍᴀʙɪɴ.ᴄᴏᴍ ☚ 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E01.The.Heirs.Of.The.Dragon.720p.x264.Phun.Psyz   Ariyaw
🔸 هماهنگ با تمامی کیفیت‌ها | 𝗙𝗶𝗹𝗮𝗺𝗶𝗻𝗴𝗼 | https://b2n.ir/filamingo 🔸 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E01.The.Heirs.Of.The.Dragon.720p.x264.Phun.Psyz   iredprincess
█⫸ iredprincess, کیارش نعمت گرگانی | 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 ◀◀  
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E01.The.Heirs.Of.The.Dragon.720p.x264.Phun.Psyz   Mrlightborn11
🟣 علیرضا نورزاده و احسان جولاپور | بدون سانسور| NightMovie.Top 🟣  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.The.Heirs.of.the.Dragon.720p.WEBRip.HEVC.x265.RMTeam   LightWorker
🟣🟡 مسیح بردبار 🟣🟡  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.The.Heirs.of.the.Dragon.720p.WEBRip.HEVC.x265.RMTeam   Arian Drama
⚫️🔴 آرین دراما  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.The.Heirs.of.the.Dragon.720p.WEBRip.HEVC.x265.RMTeam   AmirH_Na
🔴 ‫🔴 30nama ⸾ مهرداد و امیرحسین 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.The.Heirs.of.the.Dragon.720p.WEBRip.HEVC.x265.RMTeam   Hami.Mogheyci
🅱️🅼🅱️ حامی مغیثی و امین جعفری | ʙᴀᴍᴀʙɪɴ.ᴄᴏᴍ ☚ 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.The.Heirs.of.the.Dragon.720p.WEBRip.HEVC.x265.RMTeam   Ariyaw
🔸 هماهنگ با تمامی کیفیت‌ها | 𝗙𝗶𝗹𝗮𝗺𝗶𝗻𝗴𝗼 | https://b2n.ir/filamingo 🔸 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.The.Heirs.of.the.Dragon.720p.WEBRip.HEVC.x265.RMTeam   iredprincess
█⫸ iredprincess, کیارش نعمت گرگانی | 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 ◀◀  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.The.Heirs.of.the.Dragon.720p.WEBRip.HEVC.x265.RMTeam   Mrlightborn11
🟣 علیرضا نورزاده و احسان جولاپور | بدون سانسور| NightMovie.Top 🟣  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.The.Heirs.of.the.Dragon.720p.WEBRip.DD5.1.x264-MiU   LightWorker
🟣🟡 مسیح بردبار 🟣🟡  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.The.Heirs.of.the.Dragon.720p.WEBRip.DD5.1.x264-MiU   Arian Drama
⚫️🔴 آرین دراما  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.The.Heirs.of.the.Dragon.720p.WEBRip.DD5.1.x264-MiU   AmirH_Na
🔴 ‫🔴 30nama ⸾ مهرداد و امیرحسین 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.The.Heirs.of.the.Dragon.720p.WEBRip.DD5.1.x264-MiU   Amir_Soap
📺 Film2Media 📺 امیر جیریایی و مریم شراهی  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.The.Heirs.of.the.Dragon.720p.WEBRip.DD5.1.x264-MiU   Hami.Mogheyci
🅱️🅼🅱️ حامی مغیثی و امین جعفری | ʙᴀᴍᴀʙɪɴ.ᴄᴏᴍ ☚ 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.The.Heirs.of.the.Dragon.720p.WEBRip.DD5.1.x264-MiU   Ariyaw
🔸 هماهنگ با تمامی کیفیت‌ها | 𝗙𝗶𝗹𝗮𝗺𝗶𝗻𝗴𝗼 | https://b2n.ir/filamingo 🔸 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.The.Heirs.of.the.Dragon.720p.WEBRip.DD5.1.x264-MiU   iredprincess
█⫸ iredprincess, کیارش نعمت گرگانی | 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 ◀◀  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.The.Heirs.of.the.Dragon.720p.WEBRip.DD5.1.x264-MiU   Mrlightborn11
🟣 علیرضا نورزاده و احسان جولاپور | بدون سانسور| NightMovie.Top 🟣  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.The.Heirs.of.the.Dragon.720p.WEB-DL.H264-JFF   The_Medici
کانال اختصاصی خاندان اژدها: @valyria | « ارائه‌ ای از وب سایت اِیــــــس مــــوویـــز » :.: www.AceMovies.Org :.: 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.The.Heirs.of.the.Dragon.720p.HMAX.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   _Bolhasani_
█ محمد بوالحسنی | + توضیحات اضافه █ T.me/BolhasaniSub 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.The.Heirs.of.the.Dragon.720p.HMAX.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   lostmehrzad
ترجمه و زیرنویس: مهرزاد | instagram: mehrzadjafariii 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.The.Heirs.of.the.Dragon.720p.HMAX.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   AmirH_Na
🔴 ‫🔴 30nama ⸾ مهرداد و امیرحسین 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.The.Heirs.of.the.Dragon.720p.HMAX.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   Hami.Mogheyci
🅱️🅼🅱️ حامی مغیثی و امین جعفری | ʙᴀᴍᴀʙɪɴ.ᴄᴏᴍ ☚ 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.The.Heirs.of.the.Dragon.720p.HMAX.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   Mister.Cloner
🟣 علیرضا نورزاده و احسان جولاپور | نسخه وب رسمی| NightMovie.Top 🟣 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.The.Heirs.of.the.Dragon.720p.HMAX.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   KiarashNg
█⫸ iredprincess, کیارش نعمت گرگانی | 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 ◀◀  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.The.Heirs.of.the.Dragon.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-MiU[TGx]   LightWorker
🟣🟡 مسیح بردبار 🟣🟡  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.The.Heirs.of.the.Dragon.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-MiU[TGx]   Arian Drama
⚫️🔴 آرین دراما  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.The.Heirs.of.the.Dragon.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-MiU[TGx]   Amir_Soap
📺 Film2Media 📺 امیر جیریایی و مریم شراهی  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.The.Heirs.of.the.Dragon.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-MiU[TGx]   Ariyaw
🔸 هماهنگ با تمامی کیفیت‌ها | 𝗙𝗶𝗹𝗮𝗺𝗶𝗻𝗴𝗼 | https://b2n.ir/filamingo 🔸 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.The.Heirs.of.the.Dragon.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-MiU[TGx]   Mrlightborn11
🟣 علیرضا نورزاده و احسان جولاپور | بدون سانسور| NightMovie.Top 🟣  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.The.Heirs.of.the.Dragon.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-MiU[TGx   Murchew.
🔴ترجمه اختصاصی از دریفت‌مارک🔴 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.The.Heirs.of.the.Dragon.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-MiU[TGx   AmirH_Na
🔴 ‫🔴 30nama ⸾ مهرداد و امیرحسین 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.The.Heirs.of.the.Dragon.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-MiU[TGx   Hami.Mogheyci
🅱️🅼🅱️ حامی مغیثی و امین جعفری | ʙᴀᴍᴀʙɪɴ.ᴄᴏᴍ ☚ 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.The.Heirs.of.the.Dragon.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-MiU[TGx   iredprincess
█⫸ iredprincess, کیارش نعمت گرگانی | 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 ◀◀  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.The.Heirs.of.the.Dragon.1080p.HMAX.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   lostmehrzad
ترجمه و زیرنویس: مهرزاد | instagram: mehrzadjafariii (هماهنگ با هر دو نسخه) 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.The.Heirs.of.the.Dragon.1080p.HMAX.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   NimaAM
💢 NimaAM نیـما 💢 𝐆𝐫𝐚𝐧𝐝𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.The.Heirs.of.the.Dragon.1080p.HMAX.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   LightWorker
🟣🟡 مسیح بردبار 🟣🟡 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.The.Heirs.of.the.Dragon.1080p.HMAX.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   Amir_Soap
📺 Film2Media 📺 امیر جیریایی و مریم شراهی  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.The.Heirs.of.the.Dragon.1080p.HMAX.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   Arian Drama
⚫️🔴 آرین دراما 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.The.Heirs.of.the.Dragon.1080p.HMAX.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   Mister.Cloner
🟣 علیرضا نورزاده و احسان جولاپور | نسخه وب رسمی| NightMovie.Top 🟣 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.The.Heirs.of.the.Dragon.1080p.720p..HMAX.WEB-DL   lostmehrzad
ترجمه و زیرنویس: مهرزاد | instagram: mehrzadjafariii (هماهنگ با هر دو نسخه) 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.The.Heirs.of.the.Dragon.1080p.720p..HMAX.WEB-DL   NimaAM
💢 NimaAM نیـما 💢 𝐆𝐫𝐚𝐧𝐝𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.The.Heirs.of.the.Dragon.1080p.720p..HMAX.WEB-DL   LightWorker
🟣🟡 مسیح بردبار 🟣🟡 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.The.Heirs.of.the.Dragon.1080p.720p..HMAX.WEB-DL   Amir_Soap
📺 Film2Media 📺 امیر جیریایی و مریم شراهی  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.The.Heirs.of.the.Dragon.1080p.720p..HMAX.WEB-DL   Arian Drama
⚫️🔴 آرین دراما 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E01.The.Heirs.Of.The.Dragon.1080p.5.1-2.0.x264.Phun.Psyz   LightWorker
🟣🟡 مسیح بردبار 🟣🟡  
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E01.The.Heirs.Of.The.Dragon.1080p.5.1-2.0.x264.Phun.Psyz   Murchew.
🔴ترجمه اختصاصی از دریفت‌مارک🔴 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E01.The.Heirs.Of.The.Dragon.1080p.5.1-2.0.x264.Phun.Psyz   Arian Drama
⚫️🔴 آرین دراما  
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E01.The.Heirs.Of.The.Dragon.1080p.5.1-2.0.x264.Phun.Psyz   AmirH_Na
🔴 ‫🔴 30nama ⸾ مهرداد و امیرحسین 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E01.The.Heirs.Of.The.Dragon.1080p.5.1-2.0.x264.Phun.Psyz   Amir_Soap
📺 Film2Media 📺 امیر جیریایی و مریم شراهی  
فارسی House.of.The.Dragon.S01E01.The.Heirs.Of.The.Dragon.1080p.5.1-2.0.x264.Phun.Psyz   Hami.Mogheyci
🅱️🅼🅱️ حامی مغیثی و امین جعفری | ʙᴀᴍᴀʙɪɴ.ᴄᴏᴍ ☚ 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E01.The.Heirs.Of.The.Dragon.1080p.5.1-2.0.x264.Phun.Psyz   Ariyaw
🔸 هماهنگ با تمامی کیفیت‌ها | 𝗙𝗶𝗹𝗮𝗺𝗶𝗻𝗴𝗼 | https://b2n.ir/filamingo 🔸 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E01.The.Heirs.Of.The.Dragon.1080p.5.1-2.0.x264.Phun.Psyz   iredprincess
█⫸ iredprincess, کیارش نعمت گرگانی | 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 ◀◀  
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E01.The.Heirs.Of.The.Dragon.1080p.5.1-2.0.x264.Phun.Psyz   Mrlightborn11
🟣 علیرضا نورزاده و احسان جولاپور | بدون سانسور| NightMovie.Top 🟣  
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E01.HMAX.WEBRip.720p.x264-GalaxyRG   moons_spawn
@moons_spawn تلگرام 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E01.HDRip.XviD.AC3-EVO   moons_spawn
@moons_spawn تلگرام 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.HDR.2160p.WEB.H265-GLHF   _Bolhasani_
█ محمد بوالحسنی | + توضیحات اضافه █ T.me/BolhasaniSub 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.HDR.2160p.WEB.H265-GLHF   lostmehrzad
ترجمه و زیرنویس: مهرزاد | instagram: mehrzadjafariii (هماهنگ با هر دو نسخه) 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.HDR.2160p.WEB.H265-GLHF   NimaAM
💢 NimaAM نیـما 💢 𝐆𝐫𝐚𝐧𝐝𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.HDR.2160p.WEB.H265-GLHF   LightWorker
🟣🟡 مسیح بردبار 🟣🟡 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.HDR.2160p.WEB.H265-GLHF   Amir_Soap
📺 Film2Media 📺 امیر جیریایی و مریم شراهی  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.HDR.2160p.WEB.H265-GLHF   Arian Drama
⚫️🔴 آرین دراما 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.HDR.2160p.WEB.H265-GLHF   lostmehrzad
ترجمه و زیرنویس: مهرزاد | instagram: mehrzadjafariii 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.HDR.2160p.WEB.H265-GLHF   AmirH_Na
🔴 ‫🔴 30nama ⸾ مهرداد و امیرحسین 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.HDR.2160p.WEB.H265-GLHF   Hami.Mogheyci
🅱️🅼🅱️ حامی مغیثی و امین جعفری | ʙᴀᴍᴀʙɪɴ.ᴄᴏᴍ ☚ 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.HDR.2160p.WEB.H265-GLHF   SubKing_
🟡گات فارسی مرجع بزرگ «گات و خاندان اژدها» در تلگرام @GotFarsi 🔴دانلود رایگان و بدون سانسور فیلم و سریال Sermovie 🟢گات فکتس بزرگترین پیج «گات و خاندان اژدها» در اینستاگرام [email protected] 🧠ترجمه از پرشین گیک پدیا 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.HDR.2160p.WEB.H265-GLHF   Mister.Cloner
🟣 علیرضا نورزاده و احسان جولاپور | نسخه وب رسمی| NightMovie.Top 🟣 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.HDR.2160p.WEB.H265-GLHF   KiarashNg
█⫸ iredprincess, کیارش نعمت گرگانی | 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 ◀◀  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.Episode.1.720p.HMAX.WEBRip.DDP5.1.Atmos.x264-SMURF   _Bolhasani_
█ محمد بوالحسنی | + توضیحات اضافه █ T.me/BolhasaniSub 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.Episode.1.720p.HMAX.WEBRip.DDP5.1.Atmos.x264-SMURF   lostmehrzad
ترجمه و زیرنویس: مهرزاد | instagram: mehrzadjafariii 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.Episode.1.720p.HMAX.WEBRip.DDP5.1.Atmos.x264-SMURF   AmirH_Na
🔴 ‫🔴 30nama ⸾ مهرداد و امیرحسین 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.Episode.1.720p.HMAX.WEBRip.DDP5.1.Atmos.x264-SMURF   Hami.Mogheyci
🅱️🅼🅱️ حامی مغیثی و امین جعفری | ʙᴀᴍᴀʙɪɴ.ᴄᴏᴍ ☚ 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.Episode.1.720p.HMAX.WEBRip.DDP5.1.Atmos.x264-SMURF   SubKing_
🟡گات فارسی مرجع بزرگ «گات و خاندان اژدها» در تلگرام @GotFarsi 🔴دانلود رایگان و بدون سانسور فیلم و سریال Sermovie 🟢گات فکتس بزرگترین پیج «گات و خاندان اژدها» در اینستاگرام [email protected] 🧠ترجمه از پرشین گیک پدیا 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.Episode.1.720p.HMAX.WEBRip.DDP5.1.Atmos.x264-SMURF   KiarashNg
█⫸ iredprincess, کیارش نعمت گرگانی | 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 ◀◀  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.Episode.1.1080p.HMAX.WEBRip.DDP5.1.Atmos.x264-SMURF   _Bolhasani_
█ محمد بوالحسنی | + توضیحات اضافه █ T.me/BolhasaniSub 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.Episode.1.1080p.HMAX.WEBRip.DDP5.1.Atmos.x264-SMURF   lostmehrzad
ترجمه و زیرنویس: مهرزاد | instagram: mehrzadjafariii (هماهنگ با هر دو نسخه) 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.Episode.1.1080p.HMAX.WEBRip.DDP5.1.Atmos.x264-SMURF   NimaAM
💢 NimaAM نیـما 💢 𝐆𝐫𝐚𝐧𝐝𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.Episode.1.1080p.HMAX.WEBRip.DDP5.1.Atmos.x264-SMURF   LightWorker
🟣🟡 مسیح بردبار 🟣🟡 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.Episode.1.1080p.HMAX.WEBRip.DDP5.1.Atmos.x264-SMURF   Amir_Soap
📺 Film2Media 📺 امیر جیریایی و مریم شراهی  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.Episode.1.1080p.HMAX.WEBRip.DDP5.1.Atmos.x264-SMURF   Arian Drama
⚫️🔴 آرین دراما 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.Episode.1.1080p.HMAX.WEBRip.DDP5.1.Atmos.x264-SMURF   lostmehrzad
ترجمه و زیرنویس: مهرزاد | instagram: mehrzadjafariii 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.Episode.1.1080p.HMAX.WEBRip.DDP5.1.Atmos.x264-SMURF   AmirH_Na
🔴 ‫🔴 30nama ⸾ مهرداد و امیرحسین 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.Episode.1.1080p.HMAX.WEBRip.DDP5.1.Atmos.x264-SMURF   Hami.Mogheyci
🅱️🅼🅱️ حامی مغیثی و امین جعفری | ʙᴀᴍᴀʙɪɴ.ᴄᴏᴍ ☚ 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.Episode.1.1080p.HMAX.WEBRip.DDP5.1.Atmos.x264-SMURF   Mister.Cloner
🟣 علیرضا نورزاده و احسان جولاپور | نسخه وب رسمی| NightMovie.Top 🟣 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.Episode.1.1080p.HMAX.WEBRip.DDP5.1.Atmos.x264-SMURF   KiarashNg
█⫸ iredprincess, کیارش نعمت گرگانی | 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 ◀◀  
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E01.DV.2160p.WEB.h265-KOGi   moons_spawn
@moons_spawn تلگرام 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.720p.WEBRip.x265-MiNX   lostmehrzad
ترجمه و زیرنویس: مهرزاد | instagram: mehrzadjafariii (هماهنگ با هر دو نسخه) 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.720p.WEBRip.x265-MiNX   NimaAM
💢 NimaAM نیـما 💢 𝐆𝐫𝐚𝐧𝐝𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.720p.WEBRip.x265-MiNX   LightWorker
🟣🟡 مسیح بردبار 🟣🟡 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.720p.WEBRip.x265-MiNX   Amir_Soap
📺 Film2Media 📺 امیر جیریایی و مریم شراهی  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.720p.WEBRip.x265-MiNX   Arian Drama
⚫️🔴 آرین دراما 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.720p.WEBRip.x265-MiNX   Mister.Cloner
🟣 علیرضا نورزاده و احسان جولاپور | نسخه وب رسمی| NightMovie.Top 🟣 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.720p.WEB.x265-MiNX[TGx]   LightWorker
🟣🟡 مسیح بردبار 🟣🟡  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.720p.WEB.x265-MiNX[TGx]   Arian Drama
⚫️🔴 آرین دراما  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.720p.WEB.x265-MiNX[TGx]   Amir_Soap
📺 Film2Media 📺 امیر جیریایی و مریم شراهی  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.720p.WEB.x265-MiNX[TGx]   Hami.Mogheyci
🅱️🅼🅱️ حامی مغیثی و امین جعفری | ʙᴀᴍᴀʙɪɴ.ᴄᴏᴍ ☚ 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.720p.WEB.x265-MiNX[TGx]   Ariyaw
🔸 هماهنگ با تمامی کیفیت‌ها | 𝗙𝗶𝗹𝗮𝗺𝗶𝗻𝗴𝗼 | https://b2n.ir/filamingo 🔸 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.720p.WEB.x265-MiNX[TGx]   Mrlightborn11
🟣 علیرضا نورزاده و احسان جولاپور | بدون سانسور| NightMovie.Top 🟣  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.720p.WEB.x265-MiNX[TGx   Murchew.
🔴ترجمه اختصاصی از دریفت‌مارک🔴 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.720p.WEB.x265-MiNX[TGx   AmirH_Na
🔴 ‫🔴 30nama ⸾ مهرداد و امیرحسین 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.720p.WEB.x265-MiNX[TGx   iredprincess
█⫸ iredprincess, کیارش نعمت گرگانی | 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 ◀◀  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.720p.WEB.x265-MiNX.TGX   ArshGTX
ArshGTX ترجمه دقیق قسمت اول فصل اول 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.720p.WEB.x265-MiNX   SubKing_
🟡گات فارسی مرجع بزرگ «گات و خاندان اژدها» در تلگرام @GotFarsi 🔴دانلود رایگان و بدون سانسور فیلم و سریال Sermovie 🟢گات فکتس بزرگترین پیج «گات و خاندان اژدها» در اینستاگرام [email protected] 🧠ترجمه از پرشین گیک پدیا 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.720p.WEB.h264-KOGi   _Bolhasani_
█ محمد بوالحسنی | + توضیحات اضافه █ T.me/BolhasaniSub 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.720p.WEB.h264-KOGi   lostmehrzad
ترجمه و زیرنویس: مهرزاد | instagram: mehrzadjafariii 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.720p.WEB.h264-KOGi   AmirH_Na
🔴 ‫🔴 30nama ⸾ مهرداد و امیرحسین 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.720p.WEB.h264-KOGi   Hami.Mogheyci
🅱️🅼🅱️ حامی مغیثی و امین جعفری | ʙᴀᴍᴀʙɪɴ.ᴄᴏᴍ ☚ 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.720p.WEB.h264-KOGi   SubKing_
🟡گات فارسی مرجع بزرگ «گات و خاندان اژدها» در تلگرام @GotFarsi 🔴دانلود رایگان و بدون سانسور فیلم و سریال Sermovie 🟢گات فکتس بزرگترین پیج «گات و خاندان اژدها» در اینستاگرام [email protected] 🧠ترجمه از پرشین گیک پدیا 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.720p.WEB.h264-KOGi   KiarashNg
█⫸ iredprincess, کیارش نعمت گرگانی | 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 ◀◀  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.480p   AmirVampire
 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.2160p.HMAX.WEB-DL.x265.10bit.HDR.DDP5.1.Atmos-SMURF   _Bolhasani_
█ محمد بوالحسنی | + توضیحات اضافه █ T.me/BolhasaniSub 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.2160p.HMAX.WEB-DL.x265.10bit.HDR.DDP5.1.Atmos-SMURF   lostmehrzad
ترجمه و زیرنویس: مهرزاد | instagram: mehrzadjafariii (هماهنگ با هر دو نسخه) 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.2160p.HMAX.WEB-DL.x265.10bit.HDR.DDP5.1.Atmos-SMURF   NimaAM
💢 NimaAM نیـما 💢 𝐆𝐫𝐚𝐧𝐝𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.2160p.HMAX.WEB-DL.x265.10bit.HDR.DDP5.1.Atmos-SMURF   LightWorker
🟣🟡 مسیح بردبار 🟣🟡 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.2160p.HMAX.WEB-DL.x265.10bit.HDR.DDP5.1.Atmos-SMURF   Amir_Soap
📺 Film2Media 📺 امیر جیریایی و مریم شراهی  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.2160p.HMAX.WEB-DL.x265.10bit.HDR.DDP5.1.Atmos-SMURF   Arian Drama
⚫️🔴 آرین دراما 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.2160p.HMAX.WEB-DL.x265.10bit.HDR.DDP5.1.Atmos-SMURF   lostmehrzad
ترجمه و زیرنویس: مهرزاد | instagram: mehrzadjafariii 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.2160p.HMAX.WEB-DL.x265.10bit.HDR.DDP5.1.Atmos-SMURF   AmirH_Na
🔴 ‫🔴 30nama ⸾ مهرداد و امیرحسین 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.2160p.HMAX.WEB-DL.x265.10bit.HDR.DDP5.1.Atmos-SMURF   Hami.Mogheyci
🅱️🅼🅱️ حامی مغیثی و امین جعفری | ʙᴀᴍᴀʙɪɴ.ᴄᴏᴍ ☚ 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.2160p.HMAX.WEB-DL.x265.10bit.HDR.DDP5.1.Atmos-SMURF   SubKing_
🟡گات فارسی مرجع بزرگ «گات و خاندان اژدها» در تلگرام @GotFarsi 🔴دانلود رایگان و بدون سانسور فیلم و سریال Sermovie 🟢گات فکتس بزرگترین پیج «گات و خاندان اژدها» در اینستاگرام [email protected] 🧠ترجمه از پرشین گیک پدیا 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.2160p.HMAX.WEB-DL.x265.10bit.HDR.DDP5.1.Atmos-SMURF   Mister.Cloner
🟣 علیرضا نورزاده و احسان جولاپور | نسخه وب رسمی| NightMovie.Top 🟣 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.2160p.HMAX.WEB-DL.x265.10bit.HDR.DDP5.1.Atmos-SMURF   KiarashNg
█⫸ iredprincess, کیارش نعمت گرگانی | 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 ◀◀  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.DV.MP4.x265-DVSUX   _Bolhasani_
█ محمد بوالحسنی | + توضیحات اضافه █ T.me/BolhasaniSub 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.DV.MP4.x265-DVSUX   lostmehrzad
ترجمه و زیرنویس: مهرزاد | instagram: mehrzadjafariii 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.DV.MP4.x265-DVSUX   AmirH_Na
🔴 ‫🔴 30nama ⸾ مهرداد و امیرحسین 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.DV.MP4.x265-DVSUX   Hami.Mogheyci
🅱️🅼🅱️ حامی مغیثی و امین جعفری | ʙᴀᴍᴀʙɪɴ.ᴄᴏᴍ ☚ 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.DV.MP4.x265-DVSUX   SubKing_
🟡گات فارسی مرجع بزرگ «گات و خاندان اژدها» در تلگرام @GotFarsi 🔴دانلود رایگان و بدون سانسور فیلم و سریال Sermovie 🟢گات فکتس بزرگترین پیج «گات و خاندان اژدها» در اینستاگرام [email protected] 🧠ترجمه از پرشین گیک پدیا 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.DV.MP4.x265-DVSUX   KiarashNg
█⫸ iredprincess, کیارش نعمت گرگانی | 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 ◀◀  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.DV.MKV.x265-SMURF   lostmehrzad
ترجمه و زیرنویس: مهرزاد | instagram: mehrzadjafariii 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.DV.MKV.x265-SMURF   Hami.Mogheyci
🅱️🅼🅱️ حامی مغیثی و امین جعفری | ʙᴀᴍᴀʙɪɴ.ᴄᴏᴍ ☚ 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.DV.MKV.x265-SMURF   SubKing_
🟡گات فارسی مرجع بزرگ «گات و خاندان اژدها» در تلگرام @GotFarsi 🔴دانلود رایگان و بدون سانسور فیلم و سریال Sermovie 🟢گات فکتس بزرگترین پیج «گات و خاندان اژدها» در اینستاگرام [email protected] 🧠ترجمه از پرشین گیک پدیا 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.DV.MKV.x265-SMURF   KiarashNg
█⫸ iredprincess, کیارش نعمت گرگانی | 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 ◀◀  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.1080p.WEBRip.AAC5.1.x264-HODL   Murchew.
🔴ترجمه اختصاصی از دریفت‌مارک🔴 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.1080p.WEBRip.AAC5.1.x264-HODL   The_Medici
کانال اختصاصی خاندان اژدها: @valyria | « ارائه‌ ای از وب سایت اِیــــــس مــــوویـــز » :.: www.AceMovies.Org :.: 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.1080p.WEBRip.AAC5.1.x264-HODL   The_Medici
کانال اختصاصی خاندان اژدها: @valyria | « ارائه‌ ای از وب سایت اِیــــــس مــــوویـــز » :.: www.AceMovies.Org :.: 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.1080p.WEBRip.AAC5.1.x264-HODL   Hami.Mogheyci
🅱️🅼🅱️ حامی مغیثی و امین جعفری | ʙᴀᴍᴀʙɪɴ.ᴄᴏᴍ ☚ 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.1080p.WEBRip.AAC5.1.x264-HODL   Ariyaw
🔸 هماهنگ با تمامی کیفیت‌ها | 𝗙𝗶𝗹𝗮𝗺𝗶𝗻𝗴𝗼 | https://b2n.ir/filamingo 🔸 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.1080p.WEBRip.AAC5.1.x264-HODL   iredprincess
█⫸ iredprincess, کیارش نعمت گرگانی | 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 ◀◀  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.1080p.WEB.H264-CAKES   lostmehrzad
ترجمه و زیرنویس: مهرزاد | instagram: mehrzadjafariii 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.1080p.WEB.H264-CAKES   Hami.Mogheyci
🅱️🅼🅱️ حامی مغیثی و امین جعفری | ʙᴀᴍᴀʙɪɴ.ᴄᴏᴍ ☚ 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.1080p.WEB.H264-CAKES   SubKing_
🟡گات فارسی مرجع بزرگ «گات و خاندان اژدها» در تلگرام @GotFarsi 🔴دانلود رایگان و بدون سانسور فیلم و سریال Sermovie 🟢گات فکتس بزرگترین پیج «گات و خاندان اژدها» در اینستاگرام [email protected] 🧠ترجمه از پرشین گیک پدیا 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.1080p.WEB.H264-CAKES   KiarashNg
█⫸ iredprincess, کیارش نعمت گرگانی | 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 ◀◀  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.x264-CMRG   lostmehrzad
ترجمه و زیرنویس: مهرزاد | instagram: mehrzadjafariii 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.x264-CMRG   Hami.Mogheyci
🅱️🅼🅱️ حامی مغیثی و امین جعفری | ʙᴀᴍᴀʙɪɴ.ᴄᴏᴍ ☚ 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.x264-CMRG   SubKing_
🟡گات فارسی مرجع بزرگ «گات و خاندان اژدها» در تلگرام @GotFarsi 🔴دانلود رایگان و بدون سانسور فیلم و سریال Sermovie 🟢گات فکتس بزرگترین پیج «گات و خاندان اژدها» در اینستاگرام [email protected] 🧠ترجمه از پرشین گیک پدیا 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.x264-CMRG   KiarashNg
█⫸ iredprincess, کیارش نعمت گرگانی | 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 ◀◀  
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.1080p.10bit.WEB-DL.6CH.x265.PSA.AM   The_Medici
T.me: @valyria خاندان اژدها | اِیــــــس مــــوویـــز تـــــــقـــــــدیــــــم مـــیـکــنـــد ؛ دانــلود دوبـــله پــارسی و زیــرنـویـس اخــتـصــاصـــی بــه صـــورت چــندگــانـه :..: www.Acemovies.Org :..: 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E01..HMAX.WEBRip.1080p.DD5.1.x264-GalaxyRGx264-GalaxyRG   moons_spawn
@moons_spawn تلگرام 
فارسی House.of.the.Dragon.King.of.the.Narrow.Sea.S01E04.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.DV.HEVC-CMRG   SubKing_
🧠🤓ارائه ای از پرشین گیک پدیا🧠🤓 @PersianGeekPedia🔥 به همراه توضیحات رمان های جرج مارتین 
فارسی House of the Dragon S01E04.10bit.x265.2160p.WEB-DL.6CH.GGEZ   Miladd
هماهنگ با نسخه 2160 انکود GGEZ crave (E4) 
فارسی House of the Dragon S01E03.10bit.x265.2160p.WEB-DL.6CH.GGEZ   Miladd
هماهنک با نسخه 2160 انکود GGEZ crave (E3) 
فارسی House of the Dragon S01E02   KenzoMovie
سازگار با تمامی نسخه ها کنزومووی مرجع دانلود فیلم و سریال رایگان T.me/KenzoMovie_xyz 
فارسی House of the Dragon S01E01   AegonITargaryen
زیرنویس تخصصی خاندان اژدها ✅️ شامل توضیحات لازم ✅️ تلفظ صحیح اسامی و... ارائه ای از اولین مرجع تلگرامی خاندان اژدها و سیتادل: @HOTD_ir @Citadelir 
فارسی House of The Dragon Episode 2   AegonITargaryen
ارائه ای از @HOTD_ir هماهنگ با تمامی نسخه ها🔥 دارای توضیحات مربوطه 
فارسی House Of Dragon.S01E01   .Marce_Academy.
زیرنویس قسمت اول سریال House Of Dragon اختصاصی مارسی کامیک💥 
فارسی -->TRAILER<-- House of the Dragon Teaser   Arezoo96
By ArezoO! 
فارسی -->TRAILER<-- House of the Dragon Official Trailer HBO MAX   Arezoo96
تریلر رسمی سریال خاندان اژدها By ArezoO! 
فارسی -->TRAILER<-- House of the Dragon Official Trailer HBO Max   Reza_F7
تریلر سریال خانه ی اژدها (زمان تریلر:2:49) 
فارسی -->TRAILER<-- House of the Dragon Official Trailer #1   Rasoooool
زیرنویس اولین تریلر | وستروس  
فارسی -->TRAILER<-- House of the Dragon Official Teaser 01   Arian Drama
تیزر اول | آرین دراما 
فارسی -->TRAILER<-- House of the Dragon Comic-Con Extended Trailer   AliTheWolf
ترجمهٔ ادبیِ نسخهٔ ‌‌تازه‌منشرشدهٔ پیش‌نمایش این مجموعه: Comic-Con Extended Trailer | House of the Dragon (HBO) https://youtu.be/7_4Bn4fioXA 
فارسی -->TRAILER<-- House of the Dragon - Official Teaser Trailer - HBO Max   thegreatssh
صــادق هاشمی | ترجمه نریلر رسمی  
فارسی -->TRAILER<-- House of the Dragon - Fire Will Reign Official Promo - HBO Max   AliTheWolf
ترجمهٔ ادبیِ تبلیغِ رسمیِ «آتش سلطنت خواهد کرد» از شبکهٔ اچ‌بی‌اُ: Fire Will Reign Official Promo | House of the Dragon | HBO Max https://youtu.be/blHoET7H0TY 
فارسی House.Of.The.Dragon.S01E04.WEBRip.x264-ION10   SubKing_
🧠🤓ارائه ای از پرشین گیک پدیا🧠🤓 @PersianGeekPedia🔥 به همراه توضیحات رمان های جرج مارتین 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E02.The.Rogue.Prince.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC   Giti_Antonio
▪︎Giti Antonio▪︎ @gitt_y  چنل تلگرام: https://t.me/gitiantoniosub 
فارسی House.of.the.Dragon.S01E01.The.Heirs.of.the.Dragon.720p.WEBRip.HEVC.x265.RMTeam   Amir_Soap
📺 Film2Media 📺 امیر جیریایی و مریم شراهی  
فارسی House of the Dragon - فصل اول   .Marce_Academy.
زیرنویس قسمت 4 سریال House Of Dragon اختصاصی آکادمی مارسی🔥(هماهنگ با نسخه 720 و 1080) 
Finnish House.of.the.Dragon.S01E06.The.Princess.and.the.Queen.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-NTb   panzehir57
 
Finnish House.of.the.Dragon.S01E05.We.Light.the.Way.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.DoVi.HEVC-NTb   panzehir57
 
Finnish House.of.the.Dragon.S01E01.WEBRip.x264-ION10   SilverStark
[HBO MAX:n viralliset tekstitykset, toimivat kaikkien WEBRip-/WEB-DL-versioiden kanssa --- Duration: 01:05:36] 
Finnish House.of.the.Dragon.S01E01.The.Heirs.of.the.Dragon.720p/1080p.HMAX.WEBRip.DD5.1.X.264-EVO   SilverStark
[HBO MAX:n viralliset tekstitykset, toimivat kaikkien WEBRip-/WEB-DL-versioiden kanssa --- Duration: 01:05:36] 
Finnish House.of.the.Dragon.S01E01.HMAX.2160p-1080p-720p-480p-CMRG-DVSUX-SMURF-MeGusta-ELiTE-T0PAZ-MiNX   SilverStark
[HBO MAX:n viralliset tekstitykset, toimivat kaikkien WEBRip-/WEB-DL-versioiden kanssa --- Duration: 01:05:36] 
Finnish House.of.the.Dragon.S01E01.HDR.2160p.WEB.H265-GLHF   SilverStark
[HBO MAX:n viralliset tekstitykset, toimivat kaikkien WEBRip-/WEB-DL-versioiden kanssa --- Duration: 01:05:36] 
Finnish House.of.the.Dragon.S01E01.Episode.1.720p/1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.H.264-SMURF   SilverStark
[HBO MAX:n viralliset tekstitykset, toimivat kaikkien WEBRip-/WEB-DL-versioiden kanssa --- Duration: 01:05:36] 
Finnish House.of.the.Dragon.S01E01.Episode.1.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.HDR.H.265-SMURF/CMRG   SilverStark
[HBO MAX:n viralliset tekstitykset, toimivat kaikkien WEBRip-/WEB-DL-versioiden kanssa --- Duration: 01:05:36] 
Finnish House.of.the.Dragon.S01E01.Episode.1.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.DV.H.265-SMURF/DVSUX   SilverStark
[HBO MAX:n viralliset tekstitykset, toimivat kaikkien WEBRip-/WEB-DL-versioiden kanssa --- Duration: 01:05:36] 
Finnish House.of.the.Dragon.S01E01.720p/1080p.WEB.H264-CAKES/KOGi   SilverStark
[HBO MAX:n viralliset tekstitykset, toimivat kaikkien WEBRip-/WEB-DL-versioiden kanssa --- Duration: 01:05:36] 
Finnish House.Of.The.Dragon.S01E01.720p/1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   SilverStark
[HBO MAX:n viralliset tekstitykset, toimivat kaikkien WEBRip-/WEB-DL-versioiden kanssa --- Duration: 01:05:36] 
Finnish House.Of.The.Dragon.S01E01.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.x264-CMRG   SilverStark
[HBO MAX:n viralliset tekstitykset, toimivat kaikkien WEBRip-/WEB-DL-versioiden kanssa --- Duration: 01:05:36] 
French House.of.the.Dragon.S01E06.MULTi.HDR.DV.2160p.HMAX.WEB-DL.DD5.1.x265-FRATERNiTY   Harout
 
French House.of.the.Dragon.S01E06.HDR.2160p.WEB.h265-TRUFFLE   SoftPower
Rip Web (Z2 - TAG & NoTAG) 
French House.of.the.Dragon.S01E06.720p.WEB.H264-CAKES   SoftPower
Rip Web (Z2 - TAG & NoTAG) 
French House.of.the.Dragon.S01E06.720p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   SoftPower
Rip Web (Z2 - TAG & NoTAG) 
French House.of.the.Dragon.S01E06.2160p.HMAX.WEB-DL.DDPA5.1.DV.HEVC-NTb   SoftPower
Rip Web (Z2 - TAG & NoTAG) 
French House.of.the.Dragon.S01E06.1080p.WEB.H264-CAKES   SoftPower
Rip Web (Z2 - TAG & NoTAG) 
French House.of.the.Dragon.S01E06.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   SoftPower
Rip Web (Z2 - TAG & NoTAG) 
French House.of.the.Dragon.S01E05.MULTi.HDR.DV.2160p.HMAX.WEB-DL.DD5.1.x265-FRATERNiTY   Harout
 
French House.of.the.Dragon.S01E05.MULTi.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H264-FRATERNiTY   Harout
 
French House.of.the.Dragon.S01E05.HDR.2160p.WEB.h265-TRUFFLE   SoftPower
Rip Web (Z2 - TAG & NoTAG) 
French House.of.the.Dragon.S01E05.720p.WEB.h264-TRUFFLE   SoftPower
Rip Web (Z2 - TAG & NoTAG) 
French House.of.the.Dragon.S01E05.720p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   SoftPower
Rip Web (Z2 - TAG & NoTAG) 
French House.of.the.Dragon.S01E05.2160p.WEB.H265-GLHF   SoftPower
Rip Web (Z2 - TAG & NoTAG) 
French House.of.the.Dragon.S01E05.2160p.HMAX.WEB-DL.DDPA5.1.HDR.HEVC-NTb   SoftPower
Rip Web (Z2 - TAG & NoTAG) 
French House.of.the.Dragon.S01E05.2160p.CRAV.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-NTb   SoftPower
Rip Web (Z2 - TAG & NoTAG) 
French House.of.the.Dragon.S01E05.1080p.WEB.h264-TRUFFLE   SoftPower
Rip Web (Z2 - TAG & NoTAG) 
French House.of.the.Dragon.S01E05.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   SoftPower
Rip Web (Z2 - TAG & NoTAG) 
French House.of.the.Dragon.S01E04.REPACK.MULTi.HDR.DV.2160p.HMAX.WEB-DL.DD5.1.x265-FRATERNiTY   Harout
 
French House.of.the.Dragon.S01E04.King.of.the.Narrow.Sea.2160p.CRAV.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-NTb   SoftPower
Rip Web (Z2 - TAG & NoTAG) 
French House.of.the.Dragon.S01E04.HDR.2160p.WEB.H265-CAKES   SoftPower
Rip Web (Z2 - TAG & NoTAG) 
French House.of.the.Dragon.S01E04.720p.WEB.H264-CAKES   SoftPower
Rip Web (Z2 - TAG & NoTAG) 
French House.of.the.Dragon.S01E04.720p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   SoftPower
Rip Web (Z2 - TAG & NoTAG) 
French House.of.the.Dragon.S01E04.2160p.WEB.H265-GGEZ   SoftPower
Rip Web (Z2 - TAG & NoTAG) 
French House.of.the.Dragon.S01E04.2160p.HMAX.WEB-DL.DDPA5.1.HDR.HEVC-NTb   SoftPower
Rip Web (Z2 - TAG & NoTAG) 
French House.of.the.Dragon.S01E04.1080p.WEB.H264-CAKES   SoftPower
Rip Web (Z2 - TAG & NoTAG) 
French House.of.the.Dragon.S01E04.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   SoftPower
Rip Web (Z2 - TAG & NoTAG) 
French House.of.the.Dragon.S01E03.Second.of.His.Name.2160p.CRAV.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-NTb   SoftPower
Rip Web (Z2) 
French House.of.the.Dragon.S01E03.MULTi.HDR.DV.2160p.HMAX.WEB-DL.DD5.1.x265-FRATERNiTY   Harout
 
French House.of.the.Dragon.S01E03.HDR.2160p.WEB.h265-KOGi   SoftPower
Rip Web (Z2) 
French House.of.the.Dragon.S01E03.720p.WEB.H264-CAKES   SoftPower
Rip Web (Z2) 
French House.of.the.Dragon.S01E03.720p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   SoftPower
Rip Web (Z2) 
French House.of.the.Dragon.S01E03.2160p.WEB.H265-GLHF   SoftPower
Rip Web (Z2) 
French House.of.the.Dragon.S01E03.2160p.HMAX.WEB-DL.DDPA5.1.HDR.HEVC-NTb   SoftPower
Rip Web (Z2) 
French House.of.the.Dragon.S01E03.1080p.WEB.H264-CAKES   SoftPower
Rip Web (Z2) 
French House.of.the.Dragon.S01E03.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   SoftPower
Rip Web (Z2) 
French House.of.the.Dragon.S01E02.The.Rogue.Prince.2160p.CRAV.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-NTb   SoftPower
Rip Web (Z2 - TAG & NoTAG) 
French House.of.the.Dragon.S01E02.MULTi.HDR.DV.2160p.HMAX.WEB-DL.DD5.1.x265-FRATERNiTY   Harout
 
French House.of.the.Dragon.S01E02.MULTi.2160p.WEB.H265-FW   Harout
 
French House.of.the.Dragon.S01E02.MULTi.1080p.WEB.H264-FW   Harout
 
French House.of.the.Dragon.S01E02.HDR.2160p.WEB.H265-GGEZ   SoftPower
Rip Web (Z2 - TAG & NoTAG) 
French House.of.the.Dragon.S01E02.Episode.2.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.HDR.H.265-SMURF   Harout
 
French House.of.the.Dragon.S01E02.720p.WEB.H264-CAKES   SoftPower
Rip Web (Z2 - TAG & NoTAG) 
French House.of.the.Dragon.S01E02.720p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   SoftPower
Rip Web (Z2 - TAG & NoTAG) 
French House.of.the.Dragon.S01E02.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HDR.HEVC-NTb   SoftPower
Rip Web (Z2 - TAG & NoTAG) 
French House.of.the.Dragon.S01E02.1080p.WEB.H264-CAKES   SoftPower
Rip Web (Z2 - TAG & NoTAG) 
French House.of.the.Dragon.S01E02.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   SoftPower
Rip Web (Z2 - TAG & NoTAG) 
French House.of.the.Dragon.S01E01.The.Heirs.of.the.Dragon.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-MiU   SoftPower
Rip Web (Z2 - v.1.10 - TAG & NoTAG) 
French House.of.the.Dragon.S01E01.The.Heirs.of.the.Dragon.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-MiU   SoftPower
Rip Web (Z2 - v.1.10 - TAG & NoTAG) 
French House.of.the.Dragon.S01E01.MULTi.2160p.HMAX.HDR.WEB-DL.H265.Atmos-Sicario   Harout
 
French House.of.the.Dragon.S01E01.HDR.2160p.WEB.H265-GLHF   SoftPower
Rip Web (Z2 - v.1.10 - TAG & NoTAG) 
French House.of.the.Dragon.S01E01.720p.WEB.h264-KOGi   SoftPower
Rip Web (Z2 - v.1.10 - TAG & NoTAG) 
French House.of.the.Dragon.S01E01.720p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   SoftPower
Rip Web (Z2 - v.1.10 - TAG & NoTAG) 
French House.of.the.Dragon.S01E01.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HDR.HEVC-NTb   SoftPower
Rip Web (Z2 - v.1.10 - TAG & NoTAG) 
French House.of.the.Dragon.S01E01.2160p.CRAV.WEB-DL.DD5.1.HEVC-NTb   SoftPower
Rip Web (Z2 - v.1.10 - TAG & NoTAG) 
French House.of.the.Dragon.S01E01.1080p.WEB.H264-CAKES   SoftPower
Rip Web (Z2 - v.1.10 - TAG & NoTAG) 
French House.of.the.Dragon.S01E01.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   SoftPower
Rip Web (Z2 - v.1.10 - TAG & NoTAG) 
French House.of.the.Dragon.S01E01.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   NatsuGranger
Convient à toutes les releases WEB 
French House.of.the.Dragon.S01E06.MULTi.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H264-FRATERNiTY   Harout
 
Greek House.of.the.Dragon.S01E06.The.Princess.and.the.Queen.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-NTb   panzehir57
 
Greek House.of.the.Dragon.S01E05.We.Light.the.Way.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.DoVi.HEVC-NTb   panzehir57
 
Greek House.of.the.Dragon.S01E01.WEBRip.x264-ION10   SilverStark
[Επίσημοι υπότιτλοι HBO MAX, συνεργάζονται με όλες τις εκδόσεις WEBRip/WEB-DL --- Διάρκεια: 01:05:36] 
Greek House.of.the.Dragon.S01E01.WEBRip.x264-ION10   SilverStark
[Επίσημοι υπότιτλοι HBO MAX, συνεργάζονται με όλες τις εκδόσεις WEBRip/WEB-DL --- Διάρκεια: 01:05:36] 
Greek House.of.the.Dragon.S01E01.The.Heirs.of.the.Dragon.720p/1080p.HMAX.WEBRip.DD5.1.X.264-EVO   SilverStark
[Επίσημοι υπότιτλοι HBO MAX, συνεργάζονται με όλες τις εκδόσεις WEBRip/WEB-DL --- Διάρκεια: 01:05:36] 
Greek House.of.the.Dragon.S01E01.The.Heirs.of.the.Dragon.720p/1080p.HMAX.WEBRip.DD5.1.X.264-EVO   SilverStark
[Επίσημοι υπότιτλοι HBO MAX, συνεργάζονται με όλες τις εκδόσεις WEBRip/WEB-DL --- Διάρκεια: 01:05:36] 
Greek House.of.the.Dragon.S01E01.HMAX.2160p-1080p-720p-480p-CMRG-DVSUX-SMURF-MeGusta-ELiTE-T0PAZ-MiNX   SilverStark
[Επίσημοι υπότιτλοι HBO MAX, συνεργάζονται με όλες τις εκδόσεις WEBRip/WEB-DL --- Διάρκεια: 01:05:36] 
Greek House.of.the.Dragon.S01E01.HMAX.2160p-1080p-720p-480p-CMRG-DVSUX-SMURF-MeGusta-ELiTE-T0PAZ-MiNX   SilverStark
[Επίσημοι υπότιτλοι HBO MAX, συνεργάζονται με όλες τις εκδόσεις WEBRip/WEB-DL --- Διάρκεια: 01:05:36] 
Greek House.of.the.Dragon.S01E01.HDR.2160p.WEB.H265-GLHF   SilverStark
[Επίσημοι υπότιτλοι HBO MAX, συνεργάζονται με όλες τις εκδόσεις WEBRip/WEB-DL --- Διάρκεια: 01:05:36] 
Greek House.of.the.Dragon.S01E01.HDR.2160p.WEB.H265-GLHF   SilverStark
[Επίσημοι υπότιτλοι HBO MAX, συνεργάζονται με όλες τις εκδόσεις WEBRip/WEB-DL --- Διάρκεια: 01:05:36] 
Greek House.of.the.Dragon.S01E01.Episode.1.720p/1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.H.264-SMURF   SilverStark
[Επίσημοι υπότιτλοι HBO MAX, συνεργάζονται με όλες τις εκδόσεις WEBRip/WEB-DL --- Διάρκεια: 01:05:36] 
Greek House.of.the.Dragon.S01E01.Episode.1.720p/1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.H.264-SMURF   SilverStark
[Επίσημοι υπότιτλοι HBO MAX, συνεργάζονται με όλες τις εκδόσεις WEBRip/WEB-DL --- Διάρκεια: 01:05:36] 
Greek House.of.the.Dragon.S01E01.Episode.1.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.HDR.H.265-SMURF/CMRG   SilverStark
[Επίσημοι υπότιτλοι HBO MAX, συνεργάζονται με όλες τις εκδόσεις WEBRip/WEB-DL --- Διάρκεια: 01:05:36] 
Greek House.of.the.Dragon.S01E01.Episode.1.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.HDR.H.265-SMURF/CMRG   SilverStark
[Επίσημοι υπότιτλοι HBO MAX, συνεργάζονται με όλες τις εκδόσεις WEBRip/WEB-DL --- Διάρκεια: 01:05:36] 
Greek House.of.the.Dragon.S01E01.Episode.1.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.DV.H.265-SMURF/DVSUX   SilverStark
[Επίσημοι υπότιτλοι HBO MAX, συνεργάζονται με όλες τις εκδόσεις WEBRip/WEB-DL --- Διάρκεια: 01:05:36] 
Greek House.of.the.Dragon.S01E01.Episode.1.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.DV.H.265-SMURF/DVSUX   SilverStark
[Επίσημοι υπότιτλοι HBO MAX, συνεργάζονται με όλες τις εκδόσεις WEBRip/WEB-DL --- Διάρκεια: 01:05:36] 
Greek House.of.the.Dragon.S01E01.720p/1080p.WEB.H264-CAKES/KOGi   SilverStark
[Επίσημοι υπότιτλοι HBO MAX, συνεργάζονται με όλες τις εκδόσεις WEBRip/WEB-DL --- Διάρκεια: 01:05:36] 
Greek House.of.the.Dragon.S01E01.720p/1080p.WEB.H264-CAKES/KOGi   SilverStark
[Επίσημοι υπότιτλοι HBO MAX, συνεργάζονται με όλες τις εκδόσεις WEBRip/WEB-DL --- Διάρκεια: 01:05:36] 
Greek House.Of.The.Dragon.S01E01.720p/1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   SilverStark
[Επίσημοι υπότιτλοι HBO MAX, συνεργάζονται με όλες τις εκδόσεις WEBRip/WEB-DL --- Διάρκεια: 01:05:36] 
Greek House.Of.The.Dragon.S01E01.720p/1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   SilverStark
[Επίσημοι υπότιτλοι HBO MAX, συνεργάζονται με όλες τις εκδόσεις WEBRip/WEB-DL --- Διάρκεια: 01:05:36] 
Greek House.Of.The.Dragon.S01E01.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.x264-CMRG   SilverStark
[Επίσημοι υπότιτλοι HBO MAX, συνεργάζονται με όλες τις εκδόσεις WEBRip/WEB-DL --- Διάρκεια: 01:05:36] 
Greek House.Of.The.Dragon.S01E01.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.x264-CMRG   SilverStark
[Επίσημοι υπότιτλοι HBO MAX, συνεργάζονται με όλες τις εκδόσεις WEBRip/WEB-DL --- Διάρκεια: 01:05:36] 
Hebrew House.of.the.Dragon.S01E03   alona11111
 
Hungarian House.of.the.Dragon.S01E06.The.Princess.and.the.Queen.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-NTb   panzehir57
 
Hungarian House.of.the.Dragon.S01E05.We.Light.the.Way.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.DoVi.HEVC-NTb   panzehir57
 
Hungarian House.of.the.Dragon.S01E01.WEBRip.x264-ION10   SilverStark
[HBO MAX hivatalos feliratok, minden WEBRip/WEB-DL verzióval működik --- Duration: 01:05:36] 
Hungarian House.of.the.Dragon.S01E01.The.Heirs.of.the.Dragon.720p/1080p.HMAX.WEBRip.DD5.1.X.264-EVO   SilverStark
[HBO MAX hivatalos feliratok, minden WEBRip/WEB-DL verzióval működik --- Duration: 01:05:36] 
Hungarian House.of.the.Dragon.S01E01.HMAX.2160p-1080p-720p-480p-CMRG-DVSUX-SMURF-MeGusta-ELiTE-T0PAZ-MiNX   SilverStark
[HBO MAX hivatalos feliratok, minden WEBRip/WEB-DL verzióval működik --- Duration: 01:05:36] 
Hungarian House.of.the.Dragon.S01E01.HDR.2160p.WEB.H265-GLHF   SilverStark
[HBO MAX hivatalos feliratok, minden WEBRip/WEB-DL verzióval működik --- Duration: 01:05:36] 
Hungarian House.of.the.Dragon.S01E01.Episode.1.720p/1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.H.264-SMURF   SilverStark
[HBO MAX hivatalos feliratok, minden WEBRip/WEB-DL verzióval működik --- Duration: 01:05:36] 
Hungarian House.of.the.Dragon.S01E01.Episode.1.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.HDR.H.265-SMURF/CMRG   SilverStark
[HBO MAX hivatalos feliratok, minden WEBRip/WEB-DL verzióval működik --- Duration: 01:05:36] 
Hungarian House.of.the.Dragon.S01E01.Episode.1.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.DV.H.265-SMURF/DVSUX   SilverStark
[HBO MAX hivatalos feliratok, minden WEBRip/WEB-DL verzióval működik --- Duration: 01:05:36] 
Hungarian House.of.the.Dragon.S01E01.720p/1080p.WEB.H264-CAKES/KOGi   SilverStark
[HBO MAX hivatalos feliratok, minden WEBRip/WEB-DL verzióval működik --- Duration: 01:05:36] 
Hungarian House.Of.The.Dragon.S01E01.720p/1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   SilverStark
[HBO MAX hivatalos feliratok, minden WEBRip/WEB-DL verzióval működik --- Duration: 01:05:36] 
Hungarian House.Of.The.Dragon.S01E01.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.x264-CMRG   SilverStark
[HBO MAX hivatalos feliratok, minden WEBRip/WEB-DL verzióval működik --- Duration: 01:05:36] 
Icelandic House.of.the.Dragon.S01E01.WEBRip.x264-ION10   SilverStark
[HBO MAX opinberir textar, virka með öllum WEBRip/WEB-DL útgáfum --- Lengd: 01:05:36] 
Icelandic House.of.the.Dragon.S01E01.The.Heirs.of.the.Dragon.720p/1080p.HMAX.WEBRip.DD5.1.X.264-EVO   SilverStark
[HBO MAX opinberir textar, virka með öllum WEBRip/WEB-DL útgáfum --- Lengd: 01:05:36] 
Icelandic House.of.the.Dragon.S01E01.HMAX.2160p-1080p-720p-480p-CMRG-DVSUX-SMURF-MeGusta-ELiTE-T0PAZ-MiNX   SilverStark
[HBO MAX opinberir textar, virka með öllum WEBRip/WEB-DL útgáfum --- Lengd: 01:05:36] 
Icelandic House.of.the.Dragon.S01E01.HDR.2160p.WEB.H265-GLHF   SilverStark
[HBO MAX opinberir textar, virka með öllum WEBRip/WEB-DL útgáfum --- Lengd: 01:05:36] 
Icelandic House.of.the.Dragon.S01E01.Episode.1.720p/1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.H.264-SMURF   SilverStark
[HBO MAX opinberir textar, virka með öllum WEBRip/WEB-DL útgáfum --- Lengd: 01:05:36] 
Icelandic House.of.the.Dragon.S01E01.Episode.1.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.HDR.H.265-SMURF/CMRG   SilverStark
[HBO MAX opinberir textar, virka með öllum WEBRip/WEB-DL útgáfum --- Lengd: 01:05:36] 
Icelandic House.of.the.Dragon.S01E01.Episode.1.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.DV.H.265-SMURF/DVSUX   SilverStark
[HBO MAX opinberir textar, virka með öllum WEBRip/WEB-DL útgáfum --- Lengd: 01:05:36] 
Icelandic House.of.the.Dragon.S01E01.720p/1080p.WEB.H264-CAKES/KOGi   SilverStark
[HBO MAX opinberir textar, virka með öllum WEBRip/WEB-DL útgáfum --- Lengd: 01:05:36] 
Icelandic House.Of.The.Dragon.S01E01.720p/1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   SilverStark
[HBO MAX opinberir textar, virka með öllum WEBRip/WEB-DL útgáfum --- Lengd: 01:05:36] 
Icelandic House.Of.The.Dragon.S01E01.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.x264-CMRG   SilverStark
[HBO MAX opinberir textar, virka með öllum WEBRip/WEB-DL útgáfum --- Lengd: 01:05:36] 
Indonesian House.of.the.Dragon.S01E06.The.Princess.and.the.Queen.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   Vilanelle
Resync for HMAX dan sedikit koreksi | 01.07.26 
Indonesian House.of.the.Dragon.S01E06.The.Princess.and.the.Queen.1080p WEB-DL DD5.1 H.264-MiU   AgenDealer
 
Indonesian House.of.the.Dragon.S01E05.WEBRip.x264-ION10   tedi
Retail HBO GO Resync for WEBRip 
Indonesian House.of.the.Dragon.S01E05.We.Light.the.Way.HMAX.Web-Dl.CAKES   AgenDealer
 
Indonesian House.of.the.Dragon.S01E05.We.Light.the.Way.2160p.CRAV.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.HEVC-NTb   Pug_Pug
Resync dari tedi untuk versi CRAV WEB-DL Pahe.in Durasi 59:47 
Indonesian House.of.the.Dragon.S01E05.We.Light.the.Way.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   Vilanelle
Resync for HMAX dan sedikit koreksi | 59.48 
Indonesian House.of.the.Dragon.S01E04.WEBRip.x264-ION10   tedi
Retail HBO GO Resync for WEBRip 
Indonesian House.of.the.Dragon.S01E04.King.of.the.Narrow.Sea.HMAX.Web-Dl.CAKES   AgenDealer
 
Indonesian House.of.the.Dragon.S01E04.King.of.the.Narrow.Sea.2160p.CRAV.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.HEVC-NTb   Pug_Pug
Resync dari tedi untuk versi CRAV WEB-DL Pahe.in Durasi 01:02:29 
Indonesian House.of.the.Dragon.S01E04.King.of.the.Narrow.Sea.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   Vilanelle
Resync for HMAX dan sedikit koreksi | 01.02.30 
Indonesian House.of.the.Dragon.S01E03.WEBRip.x264-ION10   tedi
Retail HBO GO Resync for WEBRip 
Indonesian House.of.the.Dragon.S01E03.Second.of.His.Name.2160p.CRAV.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.HEVC-NTb   Pug_Pug
Resync dari tedi untuk versi CRAV WEB-DL Pahe.in Durasi 01:03:11 
Indonesian House.of.the.Dragon.S01E03.Second.of.His.Name.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   Vilanelle
Resync for HMAX | 01.03.12 
Indonesian House.of.the.Dragon.S01E03.HMAX.WEB-DL.CAKES   AgenDealer
Durasi 01:03:12  
Indonesian House.of.the.Dragon.S01E02.WEBRip.x264-ION10   tedi
Retail HBO GO ASIA Resync for WEBRip 
Indonesian House.of.the.Dragon.S01E02.The.Rogue.Prince.2160p.CRAV.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.HEVC-NTb   Pug_Pug
Resync dari tedi untuk versi CRAV WEB-DL Pahe.in Durasi 53:50 
Indonesian House.of.the.Dragon.S01E02.The.Rogue.Prince.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   Vilanelle
Resync for HMAX dan sedikit koreksi | Revisi : https://bit.ly/3wBUKsz 
Indonesian House.of.the.Dragon.S01E02.HMAX.WEB-DL.CAKES   AgenDealer
Durasi 00:53:51 
Indonesian House.of.the.Dragon.S01E02.720p.WEB.x265-MiNX   sph21
Hasil resync subtitle milik tedi untuk versi MiNX. Durasi: 50:27 
Indonesian House.of.the.Dragon.S01E01-INTERNAL-WEBRip-PSA   Rizainter
HBO Retail 
Indonesian House.of.the.Dragon.S01E01.WEBRip.x264-ION10 / HMAX   tedi
Retail HBO GO ASIA Resync for WEBRip 
Indonesian House.of.the.Dragon.S01E01.The.Heirs.of.the.Dragon.HMAX.WEB   AgenDealer
Durasi 01:05:36 
Indonesian House.of.the.Dragon.S01E01.The.Heirs.of.the.Dragon.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-MiU   Vilanelle
Untuk durasi 01.02.50 
Indonesian House.of.the.Dragon.S01E01.The.Heirs.of.the.Dragon.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   Vilanelle
Untuk versi dari HBO MAX | Durasi 01.05.36 
Indonesian House.of.the.Dragon.S01E01.The.Heirs.of.the.Dragon.1080p WEB-DL DD5.1 H.264-MiU   AgenDealer
Durasi 01:02:49 
Indonesian House.of.the.Dragon.S01E01.The.Heirs.of.the.Dragon.   Mrs_Y
 
Korean House.of.the.Dragon.S01E06.The.Princess.and.the.Queen.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   won59
공식자막 
Korean House.of.the.Dragon.S01E05.We.Light.the.Way.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   won59
공식자막 
Korean House.of.the.Dragon.S01E05.1080p.WEB.h264-TRUFFLE   surrealspace
LUCKYJOHNYsurrealspace 00:59:48 
Korean House.of.the.Dragon.S01E04.King.of.the.Narrow.Sea.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   won59
공식자막 
Korean House.of.the.Dragon.S01E04.Episode.4.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.H.264-SMURF   surrealspace
LUCKYJOHNYsurrealspace 01:02:30 
Korean House.of.the.Dragon.S01E03.Second.ofs.Name.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   won59
공식자막 
Korean House.of.the.Dragon.S01E03.Episode.3.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.H.264-SMURF   surrealspace
LUCKYJOHNYsurrealspace 01:03:12 
Korean House.of.the.Dragon.S01E02.The.Rogue.Prince.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   won59
공식자막 
Korean House.of.the.Dragon.S01E02.Episode.2.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.H.264-SMURF.ssLJ   surrealspace
LUCKYJOHNYsurrealspace 00:53:51 [email protected] 
Korean House.of.the.Dragon.S01E01.The.Heirs.of.the.Dragon.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-MiU   surrealspace
LUCKYJOHNYsurrealspace 01:02:49 [email protected] https://ko-fi.com/surrealspace 
Korean House.of.the.Dragon.S01E01.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   won59
공식자막 
Kurdish House.of.the.Dragon.S01E05.We.Light.the.Way.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.HDR.H.265-SMURF.ckb   bahmanpotter
 
Kurdish house.of.the.dragon.s01e04.hdr.2160p.web.h265-cakes.ckb   bahmanpotter
 
Kurdish house.of.the.dragon.s01e03.1080p.web.h264-cakes.ckb   bahmanpotter
بۆزیاتر سەردانی سایتی کوردموڤی بکەن www.kurdmovie.net 
Kurdish House.of.the.Dragon.S01E02.The.Rogue.Prince.2160p.WEB-DL.x265.HDR.DV.DD+5.1-Atmos-Pahe.in   bahmanpotter
 
Kurdish House.of.the.Dragon.S01E01.The.Heirs.of.the.Dragon.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-MiU   bahmanpotter
 
Latvian House.of.the.Dragon.S01E06.The.Princess.and.the.Queen.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-NTb   panzehir57
 
Latvian House.of.the.Dragon.S01E05.We.Light.the.Way.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.DoVi.HEVC-NTb   panzehir57
 
Latvian House.of.the.Dragon.S01E01.WEBRip.x264-ION10   SilverStark
[HBO MAX oficiālie subtitri, darbojas ar visām WEBRip/WEB-DL versijām --- Duration: 01:05:36] 
Latvian House.of.the.Dragon.S01E01.The.Heirs.of.the.Dragon.720p/1080p.HMAX.WEBRip.DD5.1.X.264-EVO   SilverStark
[HBO MAX oficiālie subtitri, darbojas ar visām WEBRip/WEB-DL versijām --- Duration: 01:05:36] 
Latvian House.of.the.Dragon.S01E01.HDR.2160p.WEB.H265-GLHF   SilverStark
[HBO MAX oficiālie subtitri, darbojas ar visām WEBRip/WEB-DL versijām --- Duration: 01:05:36] 
Latvian House.of.the.Dragon.S01E01.Episode.1.720p/1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.H.264-SMURF   SilverStark
[HBO MAX oficiālie subtitri, darbojas ar visām WEBRip/WEB-DL versijām --- Duration: 01:05:36] 
Latvian House.of.the.Dragon.S01E01.Episode.1.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.HDR.H.265-SMURF/CMRG   SilverStark
[HBO MAX oficiālie subtitri, darbojas ar visām WEBRip/WEB-DL versijām --- Duration: 01:05:36] 
Latvian House.of.the.Dragon.S01E01.Episode.1.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.DV.H.265-SMURF/DVSUX   SilverStark
[HBO MAX oficiālie subtitri, darbojas ar visām WEBRip/WEB-DL versijām --- Duration: 01:05:36] 
Latvian House.of.the.Dragon.S01E01.720p/1080p.WEB.H264-CAKES/KOGi   SilverStark
[HBO MAX oficiālie subtitri, darbojas ar visām WEBRip/WEB-DL versijām --- Duration: 01:05:36] 
Latvian House.Of.The.Dragon.S01E01.720p/1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   SilverStark
[HBO MAX oficiālie subtitri, darbojas ar visām WEBRip/WEB-DL versijām --- Duration: 01:05:36] 
Latvian House.Of.The.Dragon.S01E01.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.x264-CMRG   SilverStark
[HBO MAX oficiālie subtitri, darbojas ar visām WEBRip/WEB-DL versijām --- Duration: 01:05:36] 
Lithuanian House.of.the.Dragon.S01E06.The.Princess.and.the.Queen.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-NTb   panzehir57
 
Lithuanian House.of.the.Dragon.S01E05.We.Light.the.Way.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.DoVi.HEVC-NTb   panzehir57
 
Lithuanian House.of.the.Dragon.S01E01.WEBRip.x264-ION10   SilverStark
[HBO MAX oficialūs subtitrai, veikia su visomis WEBRip / WEB-DL versijomis --- Trukmė: 01:05:36] 
Lithuanian House.of.the.Dragon.S01E01.The.Heirs.of.the.Dragon.720p/1080p.HMAX.WEBRip.DD5.1.X.264-EVO   SilverStark
[HBO MAX oficialūs subtitrai, veikia su visomis WEBRip / WEB-DL versijomis --- Trukmė: 01:05:36] 
Lithuanian House.of.the.Dragon.S01E01.HMAX.2160p-1080p-720p-480p-CMRG-DVSUX-SMURF-MeGusta-ELiTE-T0PAZ-MiNX   SilverStark
[HBO MAX oficialūs subtitrai, veikia su visomis WEBRip / WEB-DL versijomis --- Trukmė: 01:05:36] 
Lithuanian House.of.the.Dragon.S01E01.HDR.2160p.WEB.H265-GLHF   SilverStark
[HBO MAX oficialūs subtitrai, veikia su visomis WEBRip / WEB-DL versijomis --- Trukmė: 01:05:36] 
Lithuanian House.of.the.Dragon.S01E01.Episode.1.720p/1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.H.264-SMURF   SilverStark
[HBO MAX oficialūs subtitrai, veikia su visomis WEBRip / WEB-DL versijomis --- Trukmė: 01:05:36] 
Lithuanian House.of.the.Dragon.S01E01.Episode.1.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.HDR.H.265-SMURF/CMRG   SilverStark
[HBO MAX oficialūs subtitrai, veikia su visomis WEBRip / WEB-DL versijomis --- Trukmė: 01:05:36] 
Lithuanian House.of.the.Dragon.S01E01.Episode.1.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.DV.H.265-SMURF/DVSUX   SilverStark
[HBO MAX oficialūs subtitrai, veikia su visomis WEBRip / WEB-DL versijomis --- Trukmė: 01:05:36] 
Lithuanian House.of.the.Dragon.S01E01.720p/1080p.WEB.H264-CAKES/KOGi   SilverStark
[HBO MAX oficialūs subtitrai, veikia su visomis WEBRip / WEB-DL versijomis --- Trukmė: 01:05:36] 
Lithuanian House.Of.The.Dragon.S01E01.720p/1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   SilverStark
[HBO MAX oficialūs subtitrai, veikia su visomis WEBRip / WEB-DL versijomis --- Trukmė: 01:05:36] 
Lithuanian House.Of.The.Dragon.S01E01.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.x264-CMRG   SilverStark
[HBO MAX oficialūs subtitrai, veikia su visomis WEBRip / WEB-DL versijomis --- Trukmė: 01:05:36] 
Macedonian House.of.the.Dragon.S01E06.The.Princess.and.the.Queen.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-NTb   panzehir57
 
Macedonian House.of.the.Dragon.S01E05.We.Light.the.Way.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.DoVi.HEVC-NTb   panzehir57
 
Macedonian House.of.the.Dragon.S01E01.WEBRip.x264-ION10   SilverStark
[Официјални преводи на HBO MAX, работи со сите WEBRip/WEB-DL верзија --- Времетраење: 01:05:36] 
Macedonian House.of.the.Dragon.S01E01.The.Heirs.of.the.Dragon.720p/1080p.HMAX.WEBRip.DD5.1.X.264-EVO   SilverStark
[Официјални преводи на HBO MAX, работи со сите WEBRip/WEB-DL верзија --- Времетраење: 01:05:36] 
Macedonian House.of.the.Dragon.S01E01.HMAX.2160p-1080p-720p-480p-CMRG-DVSUX-SMURF-MeGusta-ELiTE-T0PAZ-MiNX   SilverStark
[Официјални преводи на HBO MAX, работи со сите WEBRip/WEB-DL верзија --- Времетраење: 01:05:36] 
Macedonian House.of.the.Dragon.S01E01.HDR.2160p.WEB.H265-GLHF   SilverStark
[Официјални преводи на HBO MAX, работи со сите WEBRip/WEB-DL верзија --- Времетраење: 01:05:36] 
Macedonian House.of.the.Dragon.S01E01.Episode.1.720p/1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.H.264-SMURF   SilverStark
[Официјални преводи на HBO MAX, работи со сите WEBRip/WEB-DL верзија --- Времетраење: 01:05:36] 
Macedonian House.of.the.Dragon.S01E01.Episode.1.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.HDR.H.265-SMURF/CMRG   SilverStark
[Официјални преводи на HBO MAX, работи со сите WEBRip/WEB-DL верзија --- Времетраење: 01:05:36] 
Macedonian House.of.the.Dragon.S01E01.Episode.1.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.DV.H.265-SMURF/DVSUX   SilverStark
[Официјални преводи на HBO MAX, работи со сите WEBRip/WEB-DL верзија --- Времетраење: 01:05:36] 
Macedonian House.of.the.Dragon.S01E01.720p/1080p.WEB.H264-CAKES/KOGi   SilverStark
[Официјални преводи на HBO MAX, работи со сите WEBRip/WEB-DL верзија --- Времетраење: 01:05:36] 
Macedonian House.Of.The.Dragon.S01E01.720p/1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   SilverStark
[Официјални преводи на HBO MAX, работи со сите WEBRip/WEB-DL верзија --- Времетраење: 01:05:36] 
Macedonian House.Of.The.Dragon.S01E01.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.x264-CMRG   SilverStark
[Официјални преводи на HBO MAX, работи со сите WEBRip/WEB-DL верзија --- Времетраење: 01:05:36] 
Malay House.of.the.Dragon.S01E06.The.Princess.and.the.Queen.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.H.264-SMURF   dominic183
Retail.. resync to WEB-DL 
Malay House.of.the.Dragon.S01E05.WEBRip.x264-ION10   tedi
Retail HBO GO Resync for WEBRip 
Malay House.of.the.Dragon.S01E04.WEBRip.x264-ION10   tedi
Retail HBO GO ASIA Resync for WEBRip 
Malay House.of.the.Dragon.S01E03.WEBRip.x264-ION10   tedi
Retail HBO GO Resync for WEBRip 
Malay House.of.the.Dragon.S01E02.WEBRip.x264-ION10   tedi
Retail HBO GO ASIA Resync for WEBRip 
Malay House.of.the.Dragon.S01E01.WEBRip.x264-ION10 / HMAX   tedi
Retail HBO GO ASIA Resync for WEBRip 
Norwegian House.of.the.Dragon.S01E06.The.Princess.and.the.Queen.720p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.H.264-SMURF   KnutMelbye00
Rate & Share Retail 
Norwegian House.of.the.Dragon.S01E06.The.Princess.and.the.Queen.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.HDR.H.265-SMURF   KnutMelbye00
Rate & Share Retail 
Norwegian House.of.the.Dragon.S01E06.The.Princess.and.the.Queen.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.H.264-SMURF   KnutMelbye00
Rate & Share Retail 
Norwegian House.of.the.Dragon.S01E05.We.Light.the.Way.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.DoVi.HEVC-NTb   panzehir57
 
Norwegian House.of.the.Dragon.S01E03.Second.Of.His.Name.1080p.HMAX.WEB-DL   KnutMelbye00
Nyt underteksten og rate :-) Retail 
Norwegian House.of.the.Dragon.S01E01.WEBRip.x264-ION10   SilverStark
[HBO MAX offisielle undertekster, fungerer med alle WEBRip/WEB-DL-versjoner --- Varighet: 01:05:36] 
Norwegian House.of.the.Dragon.S01E01.The.Heirs.of.the.Dragon.720p/1080p.HMAX.WEBRip.DD5.1.X.264-EVO   SilverStark
[HBO MAX offisielle undertekster, fungerer med alle WEBRip/WEB-DL-versjoner --- Varighet: 01:05:36] 
Norwegian House.of.the.Dragon.S01E01.HMAX.2160p-1080p-720p-480p-CMRG-DVSUX-SMURF-MeGusta-ELiTE-T0PAZ-MiNX   SilverStark
[HBO MAX offisielle undertekster, fungerer med alle WEBRip/WEB-DL-versjoner --- Varighet: 01:05:36] 
Norwegian House.of.the.Dragon.S01E01.HDR.2160p.WEB.H265-GLHF   SilverStark
[HBO MAX offisielle undertekster, fungerer med alle WEBRip/WEB-DL-versjoner --- Varighet: 01:05:36] 
Norwegian House.of.the.Dragon.S01E01.Episode.1.720p/1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.H.264-SMURF   SilverStark
[HBO MAX offisielle undertekster, fungerer med alle WEBRip/WEB-DL-versjoner --- Varighet: 01:05:36] 
Norwegian House.of.the.Dragon.S01E01.Episode.1.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.HDR.H.265-SMURF/CMRG   SilverStark
[HBO MAX offisielle undertekster, fungerer med alle WEBRip/WEB-DL-versjoner --- Varighet: 01:05:36] 
Norwegian House.of.the.Dragon.S01E01.Episode.1.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.DV.H.265-SMURF/DVSUX   SilverStark
[HBO MAX offisielle undertekster, fungerer med alle WEBRip/WEB-DL-versjoner --- Varighet: 01:05:36] 
Norwegian House.of.the.Dragon.S01E01.720p/1080p.WEB.H264-CAKES/KOGi   SilverStark
[HBO MAX offisielle undertekster, fungerer med alle WEBRip/WEB-DL-versjoner --- Varighet: 01:05:36] 
Norwegian House.Of.The.Dragon.S01E01.720p/1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   SilverStark
[HBO MAX offisielle undertekster, fungerer med alle WEBRip/WEB-DL-versjoner --- Varighet: 01:05:36] 
Norwegian House.Of.The.Dragon.S01E01.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.x264-CMRG   SilverStark
[HBO MAX offisielle undertekster, fungerer med alle WEBRip/WEB-DL-versjoner --- Varighet: 01:05:36] 
Norwegian House.Of.The.Dragon.S01.E05.We.Light.the.Way.1080p.WEB-DL   KnutMelbye00
Nyt underteksten og rate :-) Retail 
Norwegian House.Of.The.Dragon.S01.E04.King.Of.The.Narrow.Sea.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1   KnutMelbye00
Vær så god folkens :) Retail 
Norwegian House.of.the.Dragon.S01.E02.The.Rogue.Prince.   KnutMelbye00
HBO Max sin offisielle undertekster Varighet: 53:51 
Polish House.of.the.Dragon.S01E06.The.Princess.and.the.Queen.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-NTb   panzehir57
 
Polish House.of.the.Dragon.S01E05.We.Light.the.Way.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.DoVi.HEVC-NTb   panzehir57
 
Polish House.of.the.Dragon.S01E01.WEBRip.x264-ION10   SilverStark
[Oficjalne napisy HBO MAX, działają ze wszystkimi wersjami WEBRip/WEB-DL --- Czas trwania: 01:05:36] 
Polish House.of.the.Dragon.S01E01.The.Heirs.of.the.Dragon.720p/1080p.HMAX.WEBRip.DD5.1.X.264-EVO   SilverStark
[Oficjalne napisy HBO MAX, działają ze wszystkimi wersjami WEBRip/WEB-DL --- Czas trwania: 01:05:36] 
Polish House.of.the.Dragon.S01E01.HMAX.2160p-1080p-720p-480p-CMRG-DVSUX-SMURF-MeGusta-ELiTE-T0PAZ-MiNX   SilverStark
[Oficjalne napisy HBO MAX, działają ze wszystkimi wersjami WEBRip/WEB-DL --- Czas trwania: 01:05:36] 
Polish House.of.the.Dragon.S01E01.HDR.2160p.WEB.H265-GLHF   SilverStark
[Oficjalne napisy HBO MAX, działają ze wszystkimi wersjami WEBRip/WEB-DL --- Czas trwania: 01:05:36] 
Polish House.of.the.Dragon.S01E01.Episode.1.720p/1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.H.264-SMURF   SilverStark
[Oficjalne napisy HBO MAX, działają ze wszystkimi wersjami WEBRip/WEB-DL --- Czas trwania: 01:05:36] 
Polish House.of.the.Dragon.S01E01.Episode.1.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.HDR.H.265-SMURF/CMRG   SilverStark
[Oficjalne napisy HBO MAX, działają ze wszystkimi wersjami WEBRip/WEB-DL --- Czas trwania: 01:05:36] 
Polish House.of.the.Dragon.S01E01.Episode.1.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.DV.H.265-SMURF/DVSUX   SilverStark
[Oficjalne napisy HBO MAX, działają ze wszystkimi wersjami WEBRip/WEB-DL --- Czas trwania: 01:05:36] 
Polish House.of.the.Dragon.S01E01.720p/1080p.WEB.H264-CAKES/KOGi   SilverStark
[Oficjalne napisy HBO MAX, działają ze wszystkimi wersjami WEBRip/WEB-DL --- Czas trwania: 01:05:36] 
Polish House.Of.The.Dragon.S01E01.720p/1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   SilverStark
[Oficjalne napisy HBO MAX, działają ze wszystkimi wersjami WEBRip/WEB-DL --- Czas trwania: 01:05:36] 
Polish House.Of.The.Dragon.S01E01.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.x264-CMRG   SilverStark
[Oficjalne napisy HBO MAX, działają ze wszystkimi wersjami WEBRip/WEB-DL --- Czas trwania: 01:05:36] 
Portuguese House.of.the.Dragon.S01E06.WEBRip.x264-ION10   N0iSE
E06 (01hm 07m 26s) | PT-PT | Correcção de erros | Compatíveis com diversos lançamentos WEBRip/WEB-DL  
Portuguese House.of.the.Dragon.S01E06.The.Princess.and.the.Queen.720/1080p.HMAX.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   N0iSE
E06 (01hm 07m 26s) | PT-PT | Correcção de erros | Compatíveis com diversos lançamentos WEBRip/WEB-DL  
Portuguese House.of.the.Dragon.S01E06.The.Princess.and.the.Queen.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.HDR.H.265-SMURF   N0iSE
E06 (01hm 07m 26s) | PT-PT | Correcção de erros | Compatíveis com diversos lançamentos WEBRip/WEB-DL  
Portuguese House.of.the.Dragon.S01E06.The.Princess.and.the.Queen.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-NTb   panzehir57
 
Portuguese House.of.the.Dragon.S01E06.HDR.2160p.WEB.h265-TRUFFL   N0iSE
E06 (01hm 07m 26s) | PT-PT | Correcção de erros | Compatíveis com diversos lançamentos WEBRip/WEB-DL  
Portuguese House.of.the.Dragon.S01E06.720/1080p.WEB.H264-CAKES   N0iSE
E06 (01hm 07m 26s) | PT-PT | Correcção de erros | Compatíveis com diversos lançamentos WEBRip/WEB-DL  
Portuguese House.of.the.Dragon.S01E06.720/1080p.HMAX.WEBRip.DDP5.1.Atmos.x264-SMURF   N0iSE
E06 (01hm 07m 26s) | PT-PT | Correcção de erros | Compatíveis com diversos lançamentos WEBRip/WEB-DL  
Portuguese House.of.the.Dragon.S01E06.2160p.WEB.H265-GLHF   N0iSE
E06 (01hm 07m 26s) | PT-PT | Correcção de erros | Compatíveis com diversos lançamentos WEBRip/WEB-DL  
Portuguese House.of.the.Dragon.S01E06.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.DV.MP4/MKV.x265-DVSUX/SMURF   N0iSE
E06 (01hm 07m 26s) | PT-PT | Correcção de erros | Compatíveis com diversos lançamentos WEBRip/WEB-DL  
Portuguese House.of.The.Dragon.S01E06.2160p.CRAV.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.x265-NTb   N0iSE
E06 (01hm 07m 26s) | PT-PT | Correcção de erros | Compatíveis com diversos lançamentos WEBRip/WEB-DL  
Portuguese House.of.the.Dragon.S01E05.WEBRip.x264-ION10   N0iSE
E05 (59m 48s) | PT-PT | Correcção de erros | Compatíveis com diversos lançamentos WEBRip/WEB-DL  
Portuguese House.of.the.Dragon.S01E05.WEB.x264-TORRENTGALAXY   LegendasPTPT
 
Portuguese House.of.the.Dragon.S01E05.We.Light.the.Way.720p.HMAX.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   LegendasPTPT
 
Portuguese House.of.the.Dragon.S01E05.We.Light.the.Way.720/1080p.HMAX.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   N0iSE
E05 (59m 48s) | PT-PT | Correcção de erros | Compatíveis com diversos lançamentos WEBRip/WEB-DL  
Portuguese House.of.the.Dragon.S01E05.We.Light.the.Way.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.DoVi.HEVC-NTb   panzehir57
 
Portuguese House.of.the.Dragon.S01E05.We.Light.the.Way.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.HDR.H.265-SMURF   N0iSE
E05 (59m 48s) | PT-PT | Correcção de erros | Compatíveis com diversos lançamentos WEBRip/WEB-DL  
Portuguese House.of.the.Dragon.S01E05.We.Light.the.Way.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   LegendasPTPT
 
Portuguese House.of.the.Dragon.S01E05.HDR.2160p.WEB.h265-TRUFFLE   LegendasPTPT
 
Portuguese House.of.the.Dragon.S01E05.HDR.2160p.WEB.h265-TRUFFLE   N0iSE
E05 (59m 48s) | PT-PT | Correcção de erros | Compatíveis com diversos lançamentos WEBRip/WEB-DL  
Portuguese House.Of.The.Dragon.S01E05.DV.2160p.WEB.H265-TRUFFLE   N0iSE
E05 (59m 48s) | PT-PT | Correcção de erros | Compatíveis com diversos lançamentos WEBRip/WEB-DL  
Portuguese House.of.the.Dragon.S01E05.720p.WEB.x265-MiNX   LegendasPTPT
 
Portuguese House.of.the.Dragon.S01E05.720p.HMAX.WEBRip.DDP5.1.Atmos.x264-SMURF   LegendasPTPT
 
Portuguese House.of.the.Dragon.S01E05.720/1080p.WEB.h264-TRUFFLE   N0iSE
E05 (59m 48s) | PT-PT | Correcção de erros | Compatíveis com diversos lançamentos WEBRip/WEB-DL  
Portuguese House.of.the.Dragon.S01E05.720/1080p.HMAX.WEBRip.DDP5.1.Atmos.x264-SMURF   N0iSE
E05 (59m 48s) | PT-PT | Correcção de erros | Compatíveis com diversos lançamentos WEBRip/WEB-DL  
Portuguese House.of.the.Dragon.S01E05.2160p.HMAX.WEB-DL.x265.10bit.HDR.DDP5.1.Atmos-SMURF   LegendasPTPT
 
Portuguese House.of.the.Dragon.S01E05.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.HDR.HEVC-CMRG   N0iSE
E05 (59m 48s) | PT-PT | Correcção de erros | Compatíveis com diversos lançamentos WEBRip/WEB-DL  
Portuguese House.of.the.Dragon.S01E05.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.DV.MP4/MKV.x265-DVSUX/SMURF   N0iSE
E05 (59m 48s) | PT-PT | Correcção de erros | Compatíveis com diversos lançamentos WEBRip/WEB-DL  
Portuguese House.of.the.Dragon.S01E05.2160p.CRAV.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.x265-SWTYBLZ/NTb   N0iSE
E05 (59m 48s) | PT-PT | Correcção de erros | Compatíveis com diversos lançamentos WEBRip/WEB-DL  
Portuguese House.of.the.Dragon.S01E05.1080p.HMAX.WEBRip.DDP5.1.Atmos.x264-SMURF   LegendasPTPT
 
Portuguese House.of.the.Dragon.S01E04.WEBRip.x264-ION10   N0iSE
E04 (01h 02m 30s) | PT-PT | Correcção de erros | Compatíveis com diversos lançamentos WEBRip/WEB-DL  
Portuguese House.of.the.Dragon.S01E04.King.of.the.Narrow.Sea.720/1080p.HMAX.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   N0iSE
E04 (01h 02m 30s) | PT-PT | Correcção de erros | Compatíveis com diversos lançamentos WEBRip/WEB-DL  
Portuguese House.of.the.Dragon.S01E04.King.of.the.Narrow.Sea.720/1080p.HMAX.WEBRip.DD5.1.X.264-EVO   N0iSE
E04 (01h 02m 30s) | PT-PT | Correcção de erros | Compatíveis com diversos lançamentos WEBRip/WEB-DL  
Portuguese House.of.the.Dragon.S01E04.HDR.2160p.WEB.H265-CAKES   N0iSE
E04 (01h 02m 30s) | PT-PT | Correcção de erros | Compatíveis com diversos lançamentos WEBRip/WEB-DL  
Portuguese House.of.the.Dragon.S01E04.720/1080p.WEB.H264-CAKES   N0iSE
E04 (01h 02m 30s) | PT-PT | Correcção de erros | Compatíveis com diversos lançamentos WEBRip/WEB-DL  
Portuguese House.of.the.Dragon.S01E04.720/1080p.HMAX.WEBRip.DDP5.1.Atmos.x264-SMURF   N0iSE
E04 (01h 02m 30s) | PT-PT | Correcção de erros | Compatíveis com diversos lançamentos WEBRip/WEB-DL  
Portuguese House.of.the.Dragon.S01E04.2160p.WEB.H265-GGEZ   N0iSE
E04 (01h 02m 30s) | PT-PT | Correcção de erros | Compatíveis com diversos lançamentos WEBRip/WEB-DL  
Portuguese House.of.the.Dragon.S01E04.2160p.HMAX.WEB-DL.x265.10bit.HDR.DDP5.1.Atmos-SMURF   N0iSE
E04 (01h 02m 30s) | PT-PT | Correcção de erros | Compatíveis com diversos lançamentos WEBRip/WEB-DL  
Portuguese House.of.the.Dragon.S01E04.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.DV.MP4/MKV.x265-DVSUX/SMURF   N0iSE
E04 (01h 02m 30s) | PT-PT | Correcção de erros | Compatíveis com diversos lançamentos WEBRip/WEB-DL  
Portuguese House.of.the.Dragon.S01E04.2160p.CRAV.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.x265-SWTYBLZ   N0iSE
E04 (01h 02m 30s) | PT-PT | Correcção de erros | Compatíveis com diversos lançamentos WEBRip/WEB-DL  
Portuguese House.Of.The.Dragon.S01E03.WEBRip.x264-ION10   N0iSE
E03 (01h 03m 12s) | PT-PT | Correcção de erros | Compatíveis com diversos lançamentos WEBRip/WEB-DL 
Portuguese House.of.the.Dragon.S01E03.WEB.x264-TORRENTGALAXY   N0iSE
E03 (01h 03m 12s) | PT-PT | Correcção de erros | Compatíveis com diversos lançamentos WEBRip/WEB-DL 
Portuguese House.of.the.Dragon.S01E03.HDR.2160p.WEB.h265-KOGi   N0iSE
E03 (01h 03m 12s) | PT-PT | Correcção de erros | Compatíveis com diversos lançamentos WEBRip/WEB-DL 
Portuguese House.of.the.Dragon.S01E03.DV.2160p.WEB.H265-GGEZ   N0iSE
E03 (01h 03m 12s) | PT-PT | Correcção de erros | Compatíveis com diversos lançamentos WEBRip/WEB-DL 
Portuguese House.of.the.Dragon.S01E03.720/1080p.WEB.H264-CAKES   N0iSE
E03 (01h 03m 12s) | PT-PT | Correcção de erros | Compatíveis com diversos lançamentos WEBRip/WEB-DL 
Portuguese House.of.the.Dragon.S01E03.720/1080p.HMAX.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   N0iSE
E03 (01h 03m 12s) | PT-PT | Correcção de erros | Compatíveis com diversos lançamentos WEBRip/WEB-DL 
Portuguese House.of.the.Dragon.S01E03.720/1080/2160p.HMAX.WEB-DL.x265.10bit.HDR.DDP5.1.Atmos-SMURF   N0iSE
E03 (01h 03m 12s) | PT-PT | Correcção de erros | Compatíveis com diversos lançamentos WEBRip/WEB-DL 
Portuguese House.of.the.Dragon.S01E03.2160p.WEB.H265-GLHF   N0iSE
E03 (01h 03m 12s) | PT-PT | Correcção de erros | Compatíveis com diversos lançamentos WEBRip/WEB-DL 
Portuguese House.of.the.Dragon.S01E03.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.DV.MP4/MKV.x265-DVSUX/SMURF   N0iSE
E03 (01h 03m 12s) | PT-PT | Correcção de erros | Compatíveis com diversos lançamentos WEBRip/WEB-DL 
Portuguese House.of.the.Dragon.S01E03.2160p.CRAV.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.x265-NTb   N0iSE
E03 (01h 03m 12s) | PT-PT | Correcção de erros | Compatíveis com diversos lançamentos WEBRip/WEB-DL 
Portuguese House.of.the.Dragon.S01E02.WEBRip.x264-ION10   LegendasPTPT
 
Portuguese House.of.the.Dragon.S01E02.The.Rogue.Prince.720p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   LegendasPTPT
 
Portuguese House.of.the.Dragon.S01E02.Episode.2.720p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.H.264-SMURF   LegendasPTPT
 
Portuguese House.of.the.Dragon.S01E02.Episode.2.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.HDR.H.265-SMURF   LegendasPTPT
 
Portuguese House.of.the.Dragon.S01E02.Episode.2.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.H.264-SMURF   LegendasPTPT
 
Portuguese House.of.the.Dragon.S01E02.720p.WEB.H264-CAKES   LegendasPTPT
 
Portuguese House.of.the.Dragon.S01E02.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.HDR.HEVC-CMRG   LegendasPTPT
 
Portuguese House.of.the.Dragon.S01E02.1080p.WEB.H264-CAKES   LegendasPTPT
 
Portuguese House.of.the.Dragon.S01E02.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.x264-CMRG   LegendasPTPT
 
Portuguese House.of.the.Dragon.S01E01.WEBRip.x264-ION10   SilverStark
[Legendas oficiais do HBO MAX, funcionam com todas as versões WEBRip/WEB-DL --- Duração: 01:05:36] 
Portuguese House.of.the.Dragon.S01E01.The.Heirs.of.the.Dragon.720p/1080p.HMAX.WEBRip.DD5.1.X.264-EVO   SilverStark
[Legendas oficiais do HBO MAX, funcionam com todas as versões WEBRip/WEB-DL --- Duração: 01:05:36] 
Portuguese House.of.the.Dragon.S01E01.HMAX.2160p-1080p-720p-480p-CMRG-DVSUX-SMURF-MeGusta-ELiTE-T0PAZ-MiNX   SilverStark
[Legendas oficiais do HBO MAX, funcionam com todas as versões WEBRip/WEB-DL --- Duração: 01:05:36] 
Portuguese House.of.the.Dragon.S01E01.HDR.2160p.WEB.H265-GLHF   SilverStark
[Legendas oficiais do HBO MAX, funcionam com todas as versões WEBRip/WEB-DL --- Duração: 01:05:36] 
Portuguese House.of.the.Dragon.S01E01.Episode.1.720p/1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.H.264-SMURF   SilverStark
[Legendas oficiais do HBO MAX, funcionam com todas as versões WEBRip/WEB-DL --- Duração: 01:05:36] 
Portuguese House.of.the.Dragon.S01E01.Episode.1.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.HDR.H.265-SMURF/CMRG   SilverStark
[Legendas oficiais do HBO MAX, funcionam com todas as versões WEBRip/WEB-DL --- Duração: 01:05:36] 
Portuguese House.of.the.Dragon.S01E01.Episode.1.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.DV.H.265-SMURF/DVSUX   SilverStark
[Legendas oficiais do HBO MAX, funcionam com todas as versões WEBRip/WEB-DL --- Duração: 01:05:36] 
Portuguese House.of.the.Dragon.S01E01.720p/1080p.WEB.H264-CAKES/KOGi   SilverStark
[Legendas oficiais do HBO MAX, funcionam com todas as versões WEBRip/WEB-DL --- Duração: 01:05:36] 
Portuguese House.Of.The.Dragon.S01E01.720p/1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   SilverStark
[Legendas oficiais do HBO MAX, funcionam com todas as versões WEBRip/WEB-DL --- Duração: 01:05:36] 
Portuguese House.Of.The.Dragon.S01E01.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.x264-CMRG   SilverStark
[Legendas oficiais do HBO MAX, funcionam com todas as versões WEBRip/WEB-DL --- Duração: 01:05:36] 
Romanian House.of.the.Dragon.S01E06.WEBRip.x264-ION10   R.O.D.
 
Romanian House.of.the.Dragon.S01E06.The.Princess.and.the.Queen.720p.HMAX.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb[rartv]   R.O.D.
 
Romanian House.of.the.Dragon.S01E06.The.Princess.and.the.Queen.1080p.HMAX.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb[rartv]   R.O.D.
 
Romanian House.of.the.Dragon.S01E06.The.Princess.and.the.Queen.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-NTb   panzehir57
 
Romanian House.of.the.Dragon.S01E06.720p.WEB.H264-CAKES[rartv]   R.O.D.
 
Romanian House.of.the.Dragon.S01E06.720p.HMAX.WEBRip.DDP5.1.Atmos.x264-SMURF[rartv]   R.O.D.
 
Romanian House.of.the.Dragon.S01E06.2160p.WEB.H265-GLHF[rartv]   R.O.D.
 
Romanian House.of.the.Dragon.S01E06.2160p.HMAX.WEB-DL.x265.10bit.HDR.DDP5.1.Atmos-SMURF[rartv]   R.O.D.
 
Romanian House.of.The.Dragon.S01E06.2160p.CRAV.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.x265-NTb[rartv]   R.O.D.
 
Romanian House.of.the.Dragon.S01E06.1080p.WEB.H264-CAKES[rartv]   R.O.D.
 
Romanian House.of.the.Dragon.S01E06.1080p.HMAX.WEBRip.DDP5.1.Atmos.x264-SMURF[rartv]   R.O.D.
 
Romanian House.of.the.Dragon.S01E05.WEBRip.x264-ION10   R.O.D.
 
Romanian House.of.the.Dragon.S01E05.We.Light.the.Way.720p.HMAX.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb[rartv]   R.O.D.
 
Romanian House.of.the.Dragon.S01E05.We.Light.the.Way.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.DoVi.HEVC-NTb   panzehir57
 
Romanian House.of.the.Dragon.S01E05.We.Light.the.Way.1080p.HMAX.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb[rartv]   R.O.D.
 
Romanian House.of.the.Dragon.S01E05.HDR.2160p.WEB.h265-TRUFFLE[rartv]   R.O.D.
 
Romanian House.of.the.Dragon.S01E05.2160p.WEB.H265-GLHF[rartv]   R.O.D.
 
Romanian House.of.the.Dragon.S01E05.2160p.HMAX.WEB-DL.x265.10bit.HDR.DDP5.1.Atmos-SMURF[rartv]   R.O.D.
 
Romanian House.of.the.Dragon.S01E05.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.DV.MP4.x265-DVSUX[rartv]   R.O.D.
 
Romanian House.of.the.Dragon.S01E05.2160p.CRAV.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.x265-SWTYBLZ[rartv]   R.O.D.
 
Romanian House.of.the.Dragon.S01E05.2160p.CRAV.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.x265-NTb[rartv]   R.O.D.
 
Romanian House.of.the.Dragon.S01E05.1080p.HMAX.WEBRip.DDP5.1.Atmos.x264-SMURF[rartv]   R.O.D.
 
Romanian House.of.the.Dragon.S01E04.WEBRip.x264-ION10   R.O.D.
pentru WEBRip și WEB-DL. Unele corecții realizate de mine. 
Romanian House.of.the.Dragon.S01E04.King.of.the.Narrow.Sea.720p.HMAX.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb[rartv]   R.O.D.
pentru WEBRip și WEB-DL. Unele corecții realizate de mine. 
Romanian House.of.the.Dragon.S01E04.King.of.the.Narrow.Sea.1080p.HMAX.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb[rartv]   R.O.D.
pentru WEBRip și WEB-DL. Unele corecții realizate de mine. 
Romanian House.of.the.Dragon.S01E04.HDR.2160p.WEB.H265-CAKES[rartv]   R.O.D.
pentru WEBRip și WEB-DL. Unele corecții realizate de mine. 
Romanian House.of.the.Dragon.S01E04.Episode.4.720p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.H.264-SMURF   R.O.D.
pentru WEBRip și WEB-DL. Unele corecții realizate de mine. 
Romanian House.of.the.Dragon.S01E04.720p.WEB.H264-CAKES[rartv]   R.O.D.
pentru WEBRip și WEB-DL. Unele corecții realizate de mine. 
Romanian House.of.the.Dragon.S01E04.2160p.WEB.H265-GGEZ[rartv]   R.O.D.
pentru WEBRip și WEB-DL. Unele corecții realizate de mine. 
Romanian House.of.the.Dragon.S01E04.2160p.HMAX.WEB-DL.x265.10bit.HDR.DDP5.1.Atmos-SMURF[rartv]   R.O.D.
pentru WEBRip și WEB-DL. Unele corecții realizate de mine. 
Romanian House.of.the.Dragon.S01E04.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.DV.MP4.x265-DVSUX[rartv]   R.O.D.
pentru WEBRip și WEB-DL. Unele corecții realizate de mine. 
Romanian House.of.the.Dragon.S01E04.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.DV.MKV.x265-SMURF[rartv]   R.O.D.
pentru WEBRip și WEB-DL. Unele corecții realizate de mine. 
Romanian House.of.the.Dragon.S01E03.WEBRip.x264-ION10   R.O.D.
 
Romanian House.of.the.Dragon.S01E03.Second.ofs.Name.1080p.HMAX.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb[rarbg]   R.O.D.
 
Romanian House.of.the.Dragon.S01E03.Second.of.His.Name.720p.HMAX.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb[rarbg]   R.O.D.
 
Romanian House.of.the.Dragon.S01E03.HDR.2160p.WEB.h265-KOGi[rartv]   R.O.D.
 
Romanian House.of.the.Dragon.S01E03.720p.HMAX.WEBRip.DDP5.1.Atmos.x264-SMURF[rartv]   R.O.D.
 
Romanian House.of.the.Dragon.S01E03.2160p.WEB.H265-GLHF[rartv]   R.O.D.
 
Romanian House.of.the.Dragon.S01E03.2160p.HMAX.WEB-DL.x265.10bit.HDR.DDP5.1.Atmos-SMURF[rartv]   R.O.D.
 
Romanian House.of.the.Dragon.S01E03.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.DV.MP4.x265-DVSUX[rartv]   R.O.D.
 
Romanian House.of.the.Dragon.S01E03.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.DV.MKV.x265-SMURF[rartv]   R.O.D.
 
Romanian House.of.the.Dragon.S01E03.1080p.WEB.H264-CAKES[rartv]   R.O.D.
 
Romanian House.of.the.Dragon.S01E02.WEBRip.x264-ION10   R.O.D.
 
Romanian House.of.the.Dragon.S01E02.The.Rogue.Prince.720p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   R.O.D.
 
Romanian House.of.the.Dragon.S01E02.The.Rogue.Prince.1080p.HMAX.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb[rartv]   R.O.D.
 
Romanian House.of.the.Dragon.S01E02.HDR.2160p.WEB.H265-GGEZ[rartv]   R.O.D.
 
Romanian House.of.the.Dragon.S01E02.720p.WEB.H264-CAKES[rartv]   R.O.D.
 
Romanian House.of.the.Dragon.S01E02.720p.HMAX.WEBRip.DDP5.1.Atmos.x264-SMURF[rartv]   R.O.D.
 
Romanian House.of.the.Dragon.S01E02.2160p.HMAX.WEB-DL.x265.10bit.HDR.DDP5.1.Atmos-SMURF[rartv]   R.O.D.
 
Romanian House.of.the.Dragon.S01E02.2160p.CRAV.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.x265-NTb[rartv]   R.O.D.
 
Romanian House.of.the.Dragon.S01E02.1080p.WEB.H264-CAKES[rartv]   R.O.D.
 
Romanian House.of.the.Dragon.S01E02.1080p.WEB.H264-CAKES   MarkoRoSub
House.of.the.Dragon.S01E02.1080p.WEB.H264-CAKES 
Romanian House.of.the.Dragon.S01E02.1080p.HMAX.WEBRip.DDP5.1.Atmos.x264-SMURF[rartv]   R.O.D.
 
Romanian House.of.the.Dragon.S01E01.WEBRip.x264-ION10   SilverStark
[Subtitrări oficiale HBO MAX, funcționează cu toate versiunile WEBRip/WEB-DL --- Durata: 01:05:36] 
Romanian House.of.the.Dragon.S01E01.The.Heirs.of.the.Dragon.720p/1080p.HMAX.WEBRip.DD5.1.X.264-EVO   SilverStark
[Subtitrări oficiale HBO MAX, funcționează cu toate versiunile WEBRip/WEB-DL --- Durata: 01:05:36] 
Romanian House.of.the.Dragon.S01E01.The.Heirs.of.the.Dragon.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-MiU   MarkoRoSub
House.of.the.Dragon.S01E01.The.Heirs.of.the.Dragon.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-MiU 
Romanian House.of.the.Dragon.S01E01.HMAX.2160p-1080p-720p-480p-CMRG-DVSUX-SMURF-MeGusta-ELiTE-T0PAZ-MiNX   SilverStark
[Subtitrări oficiale HBO MAX, funcționează cu toate versiunile WEBRip/WEB-DL --- Durata: 01:05:36] 
Romanian House.of.the.Dragon.S01E01.HDR.2160p.WEB.H265-GLHF   SilverStark
[Subtitrări oficiale HBO MAX, funcționează cu toate versiunile WEBRip/WEB-DL --- Durata: 01:05:36] 
Romanian House.of.the.Dragon.S01E01.Episode.1.720p/1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.H.264-SMURF   SilverStark
[Subtitrări oficiale HBO MAX, funcționează cu toate versiunile WEBRip/WEB-DL --- Durata: 01:05:36] 
Romanian House.of.the.Dragon.S01E01.Episode.1.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.HDR.H.265-SMURF/CMRG   SilverStark
[Subtitrări oficiale HBO MAX, funcționează cu toate versiunile WEBRip/WEB-DL --- Durata: 01:05:36] 
Romanian House.of.the.Dragon.S01E01.Episode.1.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.DV.H.265-SMURF/DVSUX   SilverStark
[Subtitrări oficiale HBO MAX, funcționează cu toate versiunile WEBRip/WEB-DL --- Durata: 01:05:36] 
Romanian House.of.the.Dragon.S01E01.720p/1080p.WEB.H264-CAKES/KOGi   SilverStark
[Subtitrări oficiale HBO MAX, funcționează cu toate versiunile WEBRip/WEB-DL --- Durata: 01:05:36] 
Romanian House.Of.The.Dragon.S01E01.720p/1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   SilverStark
[Subtitrări oficiale HBO MAX, funcționează cu toate versiunile WEBRip/WEB-DL --- Durata: 01:05:36] 
Romanian House.Of.The.Dragon.S01E01.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.x264-CMRG   SilverStark
[Subtitrări oficiale HBO MAX, funcționează cu toate versiunile WEBRip/WEB-DL --- Durata: 01:05:36] 
Romanian House Of The Dragon - S01E05 - We Light The Way   Rebisaum
House Of The Dragon - S01E05 - We Light The Way.mkv (1.74 GB) 
Romanian House Of The Dragon - S01E04 - King Of The Narrow Sea   Rebisaum
House Of The Dragon - S01E04 - King Of The Narrow Sea.mkv (1.81 GB) 
Romanian House Of The Dragon - S01E03 - Second Of His Name   Rebisaum
House Of The Dragon - S01E03 - Second Of His Name.mkv (1.83 GB) 
Romanian House Of The Dragon - S01E02 - The Rogue Prince   Rebisaum
House Of The Dragon - S01E02 - The Rogue Prince.mkv (1.56 GB) 
Romanian House Of The Dragon - S01E01 - The Heirs Of The Dragon   Rebisaum
House Of The Dragon - S01E01 - The Heirs Of The Dragon.mkv (1.9 GB) 
Russian House.of.the.Dragon.S01E06.The.Princess.and.the.Queen.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-NTb   panzehir57
 
Russian House.of.the.Dragon.S01E05.We.Light.the.Way.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.DoVi.HEVC-NTbHouse.of.the.Dragon.S01E05.We.Light.the.Way.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.DoVi.HEVC-NTb   panzehir57
 
Russian House.of.the.Dragon.S01E01.WEBRip.x264-ION10   SilverStark
[Официальные субтитры HBO MAX, работают со всеми версиями WEBRip/WEB-DL --- Продолжительность: 01:05:36] 
Russian House.of.the.Dragon.S01E01.The.Heirs.of.the.Dragon.720p/1080p.HMAX.WEBRip.DD5.1.X.264-EVO   SilverStark
[Официальные субтитры HBO MAX, работают со всеми версиями WEBRip/WEB-DL --- Продолжительность: 01:05:36] 
Russian House.of.the.Dragon.S01E01.HMAX.2160p-1080p-720p-480p-CMRG-DVSUX-SMURF-MeGusta-ELiTE-T0PAZ-MiNX   SilverStark
[Официальные субтитры HBO MAX, работают со всеми версиями WEBRip/WEB-DL --- Продолжительность: 01:05:36] 
Russian House.of.the.Dragon.S01E01.HDR.2160p.WEB.H265-GLHF   SilverStark
[Официальные субтитры HBO MAX, работают со всеми версиями WEBRip/WEB-DL --- Продолжительность: 01:05:36] 
Russian House.of.the.Dragon.S01E01.Episode.1.720p/1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.H.264-SMURF   SilverStark
[Официальные субтитры HBO MAX, работают со всеми версиями WEBRip/WEB-DL --- Продолжительность: 01:05:36] 
Russian House.of.the.Dragon.S01E01.Episode.1.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.HDR.H.265-SMURF/CMRG   SilverStark
[Официальные субтитры HBO MAX, работают со всеми версиями WEBRip/WEB-DL --- Продолжительность: 01:05:36] 
Russian House.of.the.Dragon.S01E01.Episode.1.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.DV.H.265-SMURF/DVSUX   SilverStark
[Официальные субтитры HBO MAX, работают со всеми версиями WEBRip/WEB-DL --- Продолжительность: 01:05:36] 
Russian House.of.the.Dragon.S01E01.720p/1080p.WEB.H264-CAKES/KOGi   SilverStark
[Официальные субтитры HBO MAX, работают со всеми версиями WEBRip/WEB-DL --- Продолжительность: 01:05:36] 
Russian House.Of.The.Dragon.S01E01.720p/1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   SilverStark
[Официальные субтитры HBO MAX, работают со всеми версиями WEBRip/WEB-DL --- Продолжительность: 01:05:36] 
Russian House.Of.The.Dragon.S01E01.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.x264-CMRG   SilverStark
[Официальные субтитры HBO MAX, работают со всеми версиями WEBRip/WEB-DL --- Продолжительность: 01:05:36] 
Serbian House.of.the.Dragon.S01E01.WEBRip.x264-ION10   SilverStark
[ХБО МАКС званични титлови, раде са свим ВЕБРип/ВЕБ-ДЛ верзијама --- Трајање: 01:05:36] 
Serbian House.of.the.Dragon.S01E01.The.Heirs.of.the.Dragon.720p/1080p.HMAX.WEBRip.DD5.1.X.264-EVO   SilverStark
[ХБО МАКС званични титлови, раде са свим ВЕБРип/ВЕБ-ДЛ верзијама --- Трајање: 01:05:36] 
Serbian House.of.the.Dragon.S01E01.HMAX.2160p-1080p-720p-480p-CMRG-DVSUX-SMURF-MeGusta-ELiTE-T0PAZ-MiNX   SilverStark
[ХБО МАКС званични титлови, раде са свим ВЕБРип/ВЕБ-ДЛ верзијама --- Трајање: 01:05:36] 
Serbian House.of.the.Dragon.S01E01.HDR.2160p.WEB.H265-GLHF   SilverStark
[ХБО МАКС званични титлови, раде са свим ВЕБРип/ВЕБ-ДЛ верзијама --- Трајање: 01:05:36] 
Serbian House.of.the.Dragon.S01E01.Episode.1.720p/1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.H.264-SMURF   SilverStark
[ХБО МАКС званични титлови, раде са свим ВЕБРип/ВЕБ-ДЛ верзијама --- Трајање: 01:05:36] 
Serbian House.of.the.Dragon.S01E01.Episode.1.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.HDR.H.265-SMURF/CMRG   SilverStark
[ХБО МАКС званични титлови, раде са свим ВЕБРип/ВЕБ-ДЛ верзијама --- Трајање: 01:05:36] 
Serbian House.of.the.Dragon.S01E01.Episode.1.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.DV.H.265-SMURF/DVSUX   SilverStark
[ХБО МАКС званични титлови, раде са свим ВЕБРип/ВЕБ-ДЛ верзијама --- Трајање: 01:05:36] 
Serbian House.of.the.Dragon.S01E01.720p/1080p.WEB.H264-CAKES/KOGi   SilverStark
[ХБО МАКС званични титлови, раде са свим ВЕБРип/ВЕБ-ДЛ верзијама --- Трајање: 01:05:36] 
Serbian House.Of.The.Dragon.S01E01.720p/1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   SilverStark
[ХБО МАКС званични титлови, раде са свим ВЕБРип/ВЕБ-ДЛ верзијама --- Трајање: 01:05:36] 
Serbian House.Of.The.Dragon.S01E01.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.x264-CMRG   SilverStark
[ХБО МАКС званични титлови, раде са свим ВЕБРип/ВЕБ-ДЛ верзијама --- Трајање: 01:05:36] 
Slovak House.of.the.Dragon.S01E06.The.Princess.and.the.Queen.1080p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.HEVC-NTb   panzehir57
 
Slovak House.of.the.Dragon.S01E05.We.Light.the.Way.2160p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.DoVi.HEVC-NTb   panzehir57
 
Slovak House.of.the.Dragon.S01E01.WEBRip.x264-ION10   SilverStark
[Oficiálne titulky HBO MAX, fungujú so všetkými verziami WEBRip/WEB-DL --- Trvanie: 01:05:36] 
Slovak House.of.the.Dragon.S01E01.The.Heirs.of.the.Dragon.720p/1080p.HMAX.WEBRip.DD5.1.X.264-EVO   SilverStark
[Oficiálne titulky HBO MAX, fungujú so všetkými verziami WEBRip/WEB-DL --- Trvanie: 01:05:36] 
Slovak House.of.the.Dragon.S01E01.HMAX.2160p-1080p-720p-480p-CMRG-DVSUX-SMURF-MeGusta-ELiTE-T0PAZ-MiNX   SilverStark
[Oficiálne titulky HBO MAX, fungujú so všetkými verziami WEBRip/WEB-