زیرنویس های:

Poster

Monarch: Legacy of Monsters - فصل اول Imdb

برای مشاهده ی زیرنویس های فارسی اینجا کلیک کنید
  • زیرنویس های با امتیاز خوب
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
مشخصات زیرنویس زبان فایل ها H.I. مترجم توضیخات
Arabic Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E04.Parallels.and.Interiors.720p.ATVP.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   AmeerKoye
الأصلية🅰🅿🅿🅻🅴 ​ 🆃🆅 ترجمة 
Arabic Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E04.Parallels.and.Interiors.1080p.ATVP.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   AmeerKoye
الأصلية🅰🅿🅿🅻🅴 ​ 🆃🆅 ترجمة 
Arabic Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E04.HDR.2160p.WEB.H265-NHTFS   AmeerKoye
الأصلية🅰🅿🅿🅻🅴 ​ 🆃🆅 ترجمة 
Arabic Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E04.720p.WEB.h264-ETHEL   AmeerKoye
الأصلية🅰🅿🅿🅻🅴 ​ 🆃🆅 ترجمة 
Arabic Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E04.2160p.WEB.H265-NHTFS   AmeerKoye
الأصلية🅰🅿🅿🅻🅴 ​ 🆃🆅 ترجمة 
Arabic Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E04.1080p.WEB.H264-NHTFS   AmeerKoye
الأصلية🅰🅿🅿🅻🅴 ​ 🆃🆅 ترجمة 
Arabic Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.Secrets.and.Lies.720p.ATVP.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   AmeerKoye
الأصلية🅰🅿🅿🅻🅴 ​ 🆃🆅 ترجمة 
Arabic Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.Secrets.and.Lies.1080p.ATVP.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   AmeerKoye
الأصلية🅰🅿🅿🅻🅴 ​ 🆃🆅 ترجمة 
Arabic Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.720p.WEB.h264-ETHEL   AmeerKoye
الأصلية🅰🅿🅿🅻🅴 ​ 🆃🆅 ترجمة 
Arabic Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   AmeerKoye
الأصلية🅰🅿🅿🅻🅴 ​ 🆃🆅 ترجمة 
Arabic Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   AmeerKoye
الأصلية🅰🅿🅿🅻🅴 ​ 🆃🆅 ترجمة 
Arabic Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E02.Departure.720p.ATVP.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   AmeerKoye
الأصلية🅰🅿🅿🅻🅴 ​ 🆃🆅 ترجمة 
Arabic Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E02.Departure.1080p.ATVP.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   AmeerKoye
الأصلية🅰🅿🅿🅻🅴 ​ 🆃🆅 ترجمة 
Arabic Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E02.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   AmeerKoye
الأصلية🅰🅿🅿🅻🅴 ​ 🆃🆅 ترجمة 
Arabic Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E02.1080p.WEB.H264   Ahmedmanutd
(( AHMED MANUTD )) الحلقة الثانية 
Arabic Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E01~E02.720p.WEB.h264-ETHEL   AmeerKoye
الأصلية🅰🅿🅿🅻🅴 ​ 🆃🆅 ترجمة 
Arabic Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E01~E02.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   AmeerKoye
الأصلية🅰🅿🅿🅻🅴 ​ 🆃🆅 ترجمة 
Arabic Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E01~E02   AmeerKoye
الأصلية🅰🅿🅿🅻🅴 ​ 🆃🆅 ترجمة 
Arabic Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E01.Aftermath.720p.ATVP.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   AmeerKoye
الأصلية🅰🅿🅿🅻🅴 ​ 🆃🆅 ترجمة 
Arabic Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E01.Aftermath.1080p.ATVP.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   AmeerKoye
الأصلية🅰🅿🅿🅻🅴 ​ 🆃🆅 ترجمة 
Arabic Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E01.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   AmeerKoye
الأصلية🅰🅿🅿🅻🅴 ​ 🆃🆅 ترجمة 
Arabic Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E01.1080p.WEB.H264   Ahmedmanutd
(( AHMED MANUTD )) الحلقة الاولى 
Bengali Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E02.WEB.x264-TORRENTGALAXY   Imrul_Nasim99
☠️🎃"𝐓𝐡𝐞 𝐆𝐡𝐨𝐬𝐭 𝐒𝐪𝐮𝐚𝐝"🎃☠️ এর পরিবেশনায় মাতৃভাষায় উপভোগ করুন অ্যাপেল প্লাসে সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত মনস্টারভার্সের স্পিন অফ সিরিজ "𝐌𝐨𝐧𝐚𝐫𝐜𝐡: 𝐋𝐞𝐠𝐚𝐜𝐲 𝐨𝐟 𝐌𝐨𝐧𝐬𝐭𝐞𝐫𝐬"। ♦♦𝐑𝐮𝐧𝐭𝐢𝐦𝐞 - 00:46:18। সাবটাইটেলটি ভালো লাগলে রেটিং দিন ও কমেন্ট করুন। 
Bengali Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.WEB.H264-RBB   Imrul_Nasim99
☠️🎃"𝐓𝐡𝐞 𝐆𝐡𝐨𝐬𝐭 𝐒𝐪𝐮𝐚𝐝"🎃☠️ এর পরিবেশনায় মাতৃভাষায় উপভোগ করুন অ্যাপেল প্লাসে সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত মনস্টারভার্সের স্পিন অফ সিরিজ "𝐌𝐨𝐧𝐚𝐫𝐜𝐡: 𝐋𝐞𝐠𝐚𝐜𝐲 𝐨𝐟 𝐌𝐨𝐧𝐬𝐭𝐞𝐫𝐬"। ♦♦𝐑𝐮𝐧𝐭𝐢𝐦𝐞 - 00:46:18। সাবটাইটেলটি ভালো লাগলে রেটিং দিন ও কমেন্ট করুন। 
Bengali Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.HDR.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   Imrul_Nasim99
☠️🎃"𝐓𝐡𝐞 𝐆𝐡𝐨𝐬𝐭 𝐒𝐪𝐮𝐚𝐝"🎃☠️ এর পরিবেশনায় মাতৃভাষায় উপভোগ করুন অ্যাপেল প্লাসে সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত মনস্টারভার্সের স্পিন অফ সিরিজ "𝐌𝐨𝐧𝐚𝐫𝐜𝐡: 𝐋𝐞𝐠𝐚𝐜𝐲 𝐨𝐟 𝐌𝐨𝐧𝐬𝐭𝐞𝐫𝐬"। ♦♦𝐑𝐮𝐧𝐭𝐢𝐦𝐞 - 00:46:18। সাবটাইটেলটি ভালো লাগলে রেটিং দিন ও কমেন্ট করুন। 
Bengali Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.DV.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   Imrul_Nasim99
☠️🎃"𝐓𝐡𝐞 𝐆𝐡𝐨𝐬𝐭 𝐒𝐪𝐮𝐚𝐝"🎃☠️ এর পরিবেশনায় মাতৃভাষায় উপভোগ করুন অ্যাপেল প্লাসে সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত মনস্টারভার্সের স্পিন অফ সিরিজ "𝐌𝐨𝐧𝐚𝐫𝐜𝐡: 𝐋𝐞𝐠𝐚𝐜𝐲 𝐨𝐟 𝐌𝐨𝐧𝐬𝐭𝐞𝐫𝐬"। ♦♦𝐑𝐮𝐧𝐭𝐢𝐦𝐞 - 00:46:18। সাবটাইটেলটি ভালো লাগলে রেটিং দিন ও কমেন্ট করুন। 
Bengali Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.720p/1080p.HEVC.X265-MeGust   Imrul_Nasim99
☠️🎃"𝐓𝐡𝐞 𝐆𝐡𝐨𝐬𝐭 𝐒𝐪𝐮𝐚𝐝"🎃☠️ এর পরিবেশনায় মাতৃভাষায় উপভোগ করুন অ্যাপেল প্লাসে সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত মনস্টারভার্সের স্পিন অফ সিরিজ "𝐌𝐨𝐧𝐚𝐫𝐜𝐡: 𝐋𝐞𝐠𝐚𝐜𝐲 𝐨𝐟 𝐌𝐨𝐧𝐬𝐭𝐞𝐫𝐬"। ♦♦𝐑𝐮𝐧𝐭𝐢𝐦𝐞 - 00:46:18। সাবটাইটেলটি ভালো লাগলে রেটিং দিন ও কমেন্ট করুন। 
Bengali Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E02.720p.WEB.x265-MiNX   Imrul_Nasim99
☠️🎃"𝐓𝐡𝐞 𝐆𝐡𝐨𝐬𝐭 𝐒𝐪𝐮𝐚𝐝"🎃☠️ এর পরিবেশনায় মাতৃভাষায় উপভোগ করুন অ্যাপেল প্লাসে সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত মনস্টারভার্সের স্পিন অফ সিরিজ "𝐌𝐨𝐧𝐚𝐫𝐜𝐡: 𝐋𝐞𝐠𝐚𝐜𝐲 𝐨𝐟 𝐌𝐨𝐧𝐬𝐭𝐞𝐫𝐬"। ♦♦𝐑𝐮𝐧𝐭𝐢𝐦𝐞 - 00:46:18। সাবটাইটেলটি ভালো লাগলে রেটিং দিন ও কমেন্ট করুন। 
Bengali Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.720p.WEB.H264-ETHEL   Imrul_Nasim99
☠️🎃"𝐓𝐡𝐞 𝐆𝐡𝐨𝐬𝐭 𝐒𝐪𝐮𝐚𝐝"🎃☠️ এর পরিবেশনায় মাতৃভাষায় উপভোগ করুন অ্যাপেল প্লাসে সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত মনস্টারভার্সের স্পিন অফ সিরিজ "𝐌𝐨𝐧𝐚𝐫𝐜𝐡: 𝐋𝐞𝐠𝐚𝐜𝐲 𝐨𝐟 𝐌𝐨𝐧𝐬𝐭𝐞𝐫𝐬"। ♦♦𝐑𝐮𝐧𝐭𝐢𝐦𝐞 - 00:46:18। সাবটাইটেলটি ভালো লাগলে রেটিং দিন ও কমেন্ট করুন। 
Bengali Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.480p.x264-mSD   Imrul_Nasim99
☠️🎃"𝐓𝐡𝐞 𝐆𝐡𝐨𝐬𝐭 𝐒𝐪𝐮𝐚𝐝"🎃☠️ এর পরিবেশনায় মাতৃভাষায় উপভোগ করুন অ্যাপেল প্লাসে সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত মনস্টারভার্সের স্পিন অফ সিরিজ "𝐌𝐨𝐧𝐚𝐫𝐜𝐡: 𝐋𝐞𝐠𝐚𝐜𝐲 𝐨𝐟 𝐌𝐨𝐧𝐬𝐭𝐞𝐫𝐬"। ♦♦𝐑𝐮𝐧𝐭𝐢𝐦𝐞 - 00:46:18। সাবটাইটেলটি ভালো লাগলে রেটিং দিন ও কমেন্ট করুন। 
Bengali Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   Imrul_Nasim99
☠️🎃"𝐓𝐡𝐞 𝐆𝐡𝐨𝐬𝐭 𝐒𝐪𝐮𝐚𝐝"🎃☠️ এর পরিবেশনায় মাতৃভাষায় উপভোগ করুন অ্যাপেল প্লাসে সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত মনস্টারভার্সের স্পিন অফ সিরিজ "𝐌𝐨𝐧𝐚𝐫𝐜𝐡: 𝐋𝐞𝐠𝐚𝐜𝐲 𝐨𝐟 𝐌𝐨𝐧𝐬𝐭𝐞𝐫𝐬"। ♦♦𝐑𝐮𝐧𝐭𝐢𝐦𝐞 - 00:46:18। সাবটাইটেলটি ভালো লাগলে রেটিং দিন ও কমেন্ট করুন। 
Bengali Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   Imrul_Nasim99
☠️🎃"𝐓𝐡𝐞 𝐆𝐡𝐨𝐬𝐭 𝐒𝐪𝐮𝐚𝐝"🎃☠️ এর পরিবেশনায় মাতৃভাষায় উপভোগ করুন অ্যাপেল প্লাসে সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত মনস্টারভার্সের স্পিন অফ সিরিজ "𝐌𝐨𝐧𝐚𝐫𝐜𝐡: 𝐋𝐞𝐠𝐚𝐜𝐲 𝐨𝐟 𝐌𝐨𝐧𝐬𝐭𝐞𝐫𝐬"। ♦♦𝐑𝐮𝐧𝐭𝐢𝐦𝐞 - 00:46:18। সাবটাইটেলটি ভালো লাগলে রেটিং দিন ও কমেন্ট করুন। 
Bengali Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E01.WEB.x264-TORRENTGALAXY   Sharingan613
☠️🎃"𝐓𝐡𝐞 𝐆𝐡𝐨𝐬𝐭 𝐒𝐪𝐮𝐚𝐝"🎃☠️ এর পরিবেশনায় মাতৃভাষায় উপভোগ করুন অ্যাপেল প্লাসে সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত মনস্টারভার্সের স্পিন অফ সিরিজ "𝐌𝐨𝐧𝐚𝐫𝐜𝐡: 𝐋𝐞𝐠𝐚𝐜𝐲 𝐨𝐟 𝐌𝐨𝐧𝐬𝐭𝐞𝐫𝐬"। ♦♦𝐑𝐮𝐧𝐭𝐢𝐦𝐞 - 𝟒𝟗:𝟒𝟖। সাবটাইটেলটি ভালো লাগলে রেটিং দিন ও কমেন্ট করুন। 
Bengali Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.WEB.H264-RBB   Sharingan613
☠️🎃"𝐓𝐡𝐞 𝐆𝐡𝐨𝐬𝐭 𝐒𝐪𝐮𝐚𝐝"🎃☠️ এর পরিবেশনায় মাতৃভাষায় উপভোগ করুন অ্যাপেল প্লাসে সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত মনস্টারভার্সের স্পিন অফ সিরিজ "𝐌𝐨𝐧𝐚𝐫𝐜𝐡: 𝐋𝐞𝐠𝐚𝐜𝐲 𝐨𝐟 𝐌𝐨𝐧𝐬𝐭𝐞𝐫𝐬"। ♦♦𝐑𝐮𝐧𝐭𝐢𝐦𝐞 - 𝟒𝟗:𝟒𝟖। সাবটাইটেলটি ভালো লাগলে রেটিং দিন ও কমেন্ট করুন। 
Bengali Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.HDR.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   Sharingan613
☠️🎃"𝐓𝐡𝐞 𝐆𝐡𝐨𝐬𝐭 𝐒𝐪𝐮𝐚𝐝"🎃☠️ এর পরিবেশনায় মাতৃভাষায় উপভোগ করুন অ্যাপেল প্লাসে সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত মনস্টারভার্সের স্পিন অফ সিরিজ "𝐌𝐨𝐧𝐚𝐫𝐜𝐡: 𝐋𝐞𝐠𝐚𝐜𝐲 𝐨𝐟 𝐌𝐨𝐧𝐬𝐭𝐞𝐫𝐬"। ♦♦𝐑𝐮𝐧𝐭𝐢𝐦𝐞 - 𝟒𝟗:𝟒𝟖। সাবটাইটেলটি ভালো লাগলে রেটিং দিন ও কমেন্ট করুন। 
Bengali Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.DV.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   Sharingan613
☠️🎃"𝐓𝐡𝐞 𝐆𝐡𝐨𝐬𝐭 𝐒𝐪𝐮𝐚𝐝"🎃☠️ এর পরিবেশনায় মাতৃভাষায় উপভোগ করুন অ্যাপেল প্লাসে সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত মনস্টারভার্সের স্পিন অফ সিরিজ "𝐌𝐨𝐧𝐚𝐫𝐜𝐡: 𝐋𝐞𝐠𝐚𝐜𝐲 𝐨𝐟 𝐌𝐨𝐧𝐬𝐭𝐞𝐫𝐬"। ♦♦𝐑𝐮𝐧𝐭𝐢𝐦𝐞 - 𝟒𝟗:𝟒𝟖। সাবটাইটেলটি ভালো লাগলে রেটিং দিন ও কমেন্ট করুন। 
Bengali Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.720p/1080p.HEVC.X265-MeGusta   Sharingan613
☠️🎃"𝐓𝐡𝐞 𝐆𝐡𝐨𝐬𝐭 𝐒𝐪𝐮𝐚𝐝"🎃☠️ এর পরিবেশনায় মাতৃভাষায় উপভোগ করুন অ্যাপেল প্লাসে সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত মনস্টারভার্সের স্পিন অফ সিরিজ "𝐌𝐨𝐧𝐚𝐫𝐜𝐡: 𝐋𝐞𝐠𝐚𝐜𝐲 𝐨𝐟 𝐌𝐨𝐧𝐬𝐭𝐞𝐫𝐬"। ♦♦𝐑𝐮𝐧𝐭𝐢𝐦𝐞 - 𝟒𝟗:𝟒𝟖। সাবটাইটেলটি ভালো লাগলে রেটিং দিন ও কমেন্ট করুন। 
Bengali Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E01.720p.WEB.x265-MiNX   Sharingan613
☠️🎃"𝐓𝐡𝐞 𝐆𝐡𝐨𝐬𝐭 𝐒𝐪𝐮𝐚𝐝"🎃☠️ এর পরিবেশনায় মাতৃভাষায় উপভোগ করুন অ্যাপেল প্লাসে সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত মনস্টারভার্সের স্পিন অফ সিরিজ "𝐌𝐨𝐧𝐚𝐫𝐜𝐡: 𝐋𝐞𝐠𝐚𝐜𝐲 𝐨𝐟 𝐌𝐨𝐧𝐬𝐭𝐞𝐫𝐬"। ♦♦𝐑𝐮𝐧𝐭𝐢𝐦𝐞 - 𝟒𝟗:𝟒𝟖। সাবটাইটেলটি ভালো লাগলে রেটিং দিন ও কমেন্ট করুন। 
Bengali Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.720p.WEB.H264-ETHEL   Sharingan613
☠️🎃"𝐓𝐡𝐞 𝐆𝐡𝐨𝐬𝐭 𝐒𝐪𝐮𝐚𝐝"🎃☠️ এর পরিবেশনায় মাতৃভাষায় উপভোগ করুন অ্যাপেল প্লাসে সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত মনস্টারভার্সের স্পিন অফ সিরিজ "𝐌𝐨𝐧𝐚𝐫𝐜𝐡: 𝐋𝐞𝐠𝐚𝐜𝐲 𝐨𝐟 𝐌𝐨𝐧𝐬𝐭𝐞𝐫𝐬"। ♦♦𝐑𝐮𝐧𝐭𝐢𝐦𝐞 - 𝟒𝟗:𝟒𝟖। সাবটাইটেলটি ভালো লাগলে রেটিং দিন ও কমেন্ট করুন। 
Bengali Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.480p.x264-mSD   Sharingan613
☠️🎃"𝐓𝐡𝐞 𝐆𝐡𝐨𝐬𝐭 𝐒𝐪𝐮𝐚𝐝"🎃☠️ এর পরিবেশনায় মাতৃভাষায় উপভোগ করুন অ্যাপেল প্লাসে সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত মনস্টারভার্সের স্পিন অফ সিরিজ "𝐌𝐨𝐧𝐚𝐫𝐜𝐡: 𝐋𝐞𝐠𝐚𝐜𝐲 𝐨𝐟 𝐌𝐨𝐧𝐬𝐭𝐞𝐫𝐬"। ♦♦𝐑𝐮𝐧𝐭𝐢𝐦𝐞 - 𝟒𝟗:𝟒𝟖। সাবটাইটেলটি ভালো লাগলে রেটিং দিন ও কমেন্ট করুন। 
Bengali Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   Sharingan613
☠️🎃"𝐓𝐡𝐞 𝐆𝐡𝐨𝐬𝐭 𝐒𝐪𝐮𝐚𝐝"🎃☠️ এর পরিবেশনায় মাতৃভাষায় উপভোগ করুন অ্যাপেল প্লাসে সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত মনস্টারভার্সের স্পিন অফ সিরিজ "𝐌𝐨𝐧𝐚𝐫𝐜𝐡: 𝐋𝐞𝐠𝐚𝐜𝐲 𝐨𝐟 𝐌𝐨𝐧𝐬𝐭𝐞𝐫𝐬"। ♦♦𝐑𝐮𝐧𝐭𝐢𝐦𝐞 - 𝟒𝟗:𝟒𝟖। সাবটাইটেলটি ভালো লাগলে রেটিং দিন ও কমেন্ট করুন। 
Bengali Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   Sharingan613
☠️🎃"𝐓𝐡𝐞 𝐆𝐡𝐨𝐬𝐭 𝐒𝐪𝐮𝐚𝐝"🎃☠️ এর পরিবেশনায় মাতৃভাষায় উপভোগ করুন অ্যাপেল প্লাসে সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত মনস্টারভার্সের স্পিন অফ সিরিজ "𝐌𝐨𝐧𝐚𝐫𝐜𝐡: 𝐋𝐞𝐠𝐚𝐜𝐲 𝐨𝐟 𝐌𝐨𝐧𝐬𝐭𝐞𝐫𝐬"। ♦♦𝐑𝐮𝐧𝐭𝐢𝐦𝐞 - 𝟒𝟗:𝟒𝟖। সাবটাইটেলটি ভালো লাগলে রেটিং দিন ও কমেন্ট করুন। 
Brazillian Portuguese Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E04.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Brazillian Portuguese Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.DV.2160p.WEB.H265-NHTFS   sash35
 
Brazillian Portuguese Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.720p.WEB.H264-ETHEL   sash35
 
Brazillian Portuguese Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.2160p.WEB.H265-NHTFS   sash35
 
Brazillian Portuguese Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.1080p.WEB.H264-NHTFS   sash35
 
Brazillian Portuguese Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Brazillian Portuguese Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.WEB.x264-TORRENTGALAXY   LosChulosTeam
MAKE A DIFFERENCE! BE AUTHENTIC. BE FAST. BE CHULOS. - QUER SE JUNTAR A NÓS? E-MAIL | [email protected] - ADAPTAÇÃO | REVISÃO | SINCRONIA: LOS CHULOS TEAM - LET'S BE FRIENDS! @loschulosteam | FB/IG/PI/TT/YT/TK/SP/SN  
Brazillian Portuguese Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.720p/1080p.ATVP.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   sash35
 
Brazillian Portuguese Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E03.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
 
Brazillian Portuguese Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E03.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   sash35
 
Brazillian Portuguese Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E02.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Brazillian Portuguese Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.720p.WEB.H264-ETHEL   sash35
 
Brazillian Portuguese Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
 
Brazillian Portuguese Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   sash35
 
Brazillian Portuguese Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E01.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Brazillian Portuguese Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
 
Brazillian Portuguese Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   sash35
 
Brazillian Portuguese Monarch Legacy of Monsters S01E02 Departure 1080p ATVP WEB-DL DDP5.1 H264-NTb   LosChulosTeam
MAKE A DIFFERENCE! BE AUTHENTIC. BE FAST. BE CHULOS. - QUER SE JUNTAR A NÓS? E-MAIL | [email protected] - ADAPTAÇÃO | REVISÃO | SINCRONIA: LOS CHULOS TEAM - LET'S BE FRIENDS! @loschulosteam | FB/IG/PI/TT/YT/TK/SP/SN  
Brazillian Portuguese Monarch Legacy of Monsters S01E01 Aftermath 1080p ATVP WEB-DL DDP5.1 H264-NTb   LosChulosTeam
MAKE A DIFFERENCE! BE AUTHENTIC. BE FAST. BE CHULOS. - QUER SE JUNTAR A NÓS? E-MAIL | [email protected] - ADAPTAÇÃO | REVISÃO | SINCRONIA: LOS CHULOS TEAM - LET'S BE FRIENDS! @loschulosteam | FB/IG/PI/TT/YT/TK/SP/SN  
Brazillian Portuguese Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.720p.WEB.H264-ETHEL   sash35
 
Bulgarian Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E04.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Bulgarian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.DV.2160p.WEB.H265-NHTFS   sash35
 
Bulgarian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.720p.WEB.H264-ETHEL   sash35
 
Bulgarian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.2160p.WEB.H265-NHTFS   sash35
 
Bulgarian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.1080p.WEB.H264-NHTFS   sash35
 
Bulgarian Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Bulgarian Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.720p/1080p.ATVP.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   sash35
 
Bulgarian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E03.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
 
Bulgarian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E03.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   sash35
 
Bulgarian Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E02.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Bulgarian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.720p.WEB.H264-ETHEL   sash35
 
Bulgarian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
 
Bulgarian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   sash35
 
Bulgarian Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E01.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Bulgarian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.720p.WEB.H264-ETHEL   sash35
 
Bulgarian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
 
Bulgarian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   sash35
 
Chinese BG code Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E04.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
Chinese BG code Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E04.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
Chinese BG code Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E04.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
Chinese BG code Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.DV.2160p.WEB.H265-NHTFS   sash35
Chinese BG code Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.DV.2160p.WEB.H265-NHTFS   sash35
Chinese BG code Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.DV.2160p.WEB.H265-NHTFS   sash35
Chinese BG code Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.720p.WEB.H264-ETHEL   sash35
Chinese BG code Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.720p.WEB.H264-ETHEL   sash35
Chinese BG code Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.720p.WEB.H264-ETHEL   sash35
Chinese BG code Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.2160p.WEB.H265-NHTFS   sash35
Chinese BG code Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.2160p.WEB.H265-NHTFS   sash35
Chinese BG code Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.2160p.WEB.H265-NHTFS   sash35
Chinese BG code Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.1080p.WEB.H264-NHTFS   sash35
Chinese BG code Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.1080p.WEB.H264-NHTFS   sash35
Chinese BG code Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.1080p.WEB.H264-NHTFS   sash35
Chinese BG code Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
Chinese BG code Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
Chinese BG code Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
Chinese BG code Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.720p/1080p.ATVP.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   sash35
Chinese BG code Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.720p/1080p.ATVP.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   sash35
Chinese BG code Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.720p/1080p.ATVP.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   sash35
Chinese BG code Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E03.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
Chinese BG code Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E03.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
Chinese BG code Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E03.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
Chinese BG code Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E03.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   sash35
Chinese BG code Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E03.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   sash35
Chinese BG code Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E03.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   sash35
Chinese BG code Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E02.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
Chinese BG code Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E02.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
Chinese BG code Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E02.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
Chinese BG code Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.720p.WEB.H264-ETHEL   sash35
Chinese BG code Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.720p.WEB.H264-ETHEL   sash35
Chinese BG code Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.720p.WEB.H264-ETHEL   sash35
Chinese BG code Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
Chinese BG code Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
Chinese BG code Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
Chinese BG code Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   sash35
Chinese BG code Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   sash35
Chinese BG code Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   sash35
Chinese BG code Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E01.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
Chinese BG code Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E01.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
Chinese BG code Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E01.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
Chinese BG code Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.720p.WEB.H264-ETHEL   sash35
Chinese BG code Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.720p.WEB.H264-ETHEL   sash35
Chinese BG code Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.720p.WEB.H264-ETHEL   sash35
Chinese BG code Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
Chinese BG code Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
Chinese BG code Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
Chinese BG code Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   sash35
Chinese BG code Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   sash35
Chinese BG code Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   sash35
Czech Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E04.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Czech Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.DV.2160p.WEB.H265-NHTFS   sash35
 
Czech Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.720p.WEB.H264-ETHEL   sash35
 
Czech Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.2160p.WEB.H265-NHTFS   sash35
 
Czech Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.1080p.WEB.H264-NHTFS   sash35
 
Czech Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Czech Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.720p/1080p.ATVP.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   sash35
 
Czech Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E03.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
 
Czech Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E03.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   sash35
 
Czech Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E02.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Czech Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.720p.WEB.H264-ETHEL   sash35
 
Czech Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
 
Czech Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   sash35
 
Czech Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E01.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Czech Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.720p.WEB.H264-ETHEL   sash35
 
Czech Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
 
Czech Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   sash35
 
Danish Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E04.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Danish Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.DV.2160p.WEB.H265-NHTFS   sash35
 
Danish Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.720p.WEB.H264-ETHEL   sash35
 
Danish Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.2160p.WEB.H265-NHTFS   sash35
 
Danish Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.1080p.WEB.H264-NHTFS   sash35
 
Danish Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Danish Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.720p/1080p.ATVP.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   sash35
 
Danish Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E03.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
 
Danish Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E03.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   sash35
 
Danish Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E02.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Danish Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.720p.WEB.H264-ETHEL   sash35
 
Danish Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
 
Danish Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   sash35
 
Danish Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E01.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Danish Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.720p.WEB.H264-ETHEL   sash35
 
Danish Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
 
Danish Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   sash35
 
Dutch Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E04.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Dutch Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.DV.2160p.WEB.H265-NHTFS   sash35
 
Dutch Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.720p.WEB.H264-ETHEL   sash35
 
Dutch Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.2160p.WEB.H265-NHTFS   sash35
 
Dutch Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.1080p.WEB.H264-NHTFS   sash35
 
Dutch Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Dutch Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.720p/1080p.ATVP.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   sash35
 
Dutch Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E03.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
 
Dutch Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E03.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   sash35
 
Dutch Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E02.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Dutch Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.720p.WEB.H264-ETHEL   sash35
 
Dutch Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
 
Dutch Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   sash35
 
Dutch Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E01.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Dutch Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.720p.WEB.H264-ETHEL   sash35
 
Dutch Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
 
Dutch Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   sash35
 
English Monarch-Legacy Of Monsters S01E04 - Parallels and Interiors (Eng Forced)   sasquatch777
The Latest Eng Forced Sub For Monarch S01, Being Monarch-Legacy Of Monsters S01E04 - Parallels and Interiors (Eng Forced). Enjoy. 
English Monarch-Legacy Of Monsters S01E03 - Secrets and Lies (Eng Forced)   sasquatch777
Here Is The Eng Forced Sub For S01E03 Of Monarch-Legacy Of Monsters. Enjoy!. 
English Monarch-Legacy Of Monsters S01E02 - Departure (Eng Forced)-Updated   sasquatch777
The First Version Of This Eng Forced Sub, I Ripped From The 1080p-WEBrip, But When I Got Around To Watching It, The First Line Of Text Zipped Past That Fast, I Had To Rewind The Video So I Could Read It Properly. So I Adjusted The Duration On The First Line Only. Is Much Better Now. I Hope It's Helpful. Cheers. 
English Monarch-Legacy Of Monsters S01E02 - Departure (Eng Forced)   sasquatch777
The Eng Forced Sub For Monarch-Legacy Of Monsters S01E02 - Departure. Cheers. 
English Monarch-Legacy Of Monsters S01E01 - Aftermath (Eng Forced)   sasquatch777
A New Series Of Monsters, Godzilla Etc. Here Is The Eng Forced Sub For Episode 1. Cheers. Episode 2 Following. 
English Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.XviD-AFG   sash35
forced 
English Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.XviD-AFG   sash35
 
English Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.XviD-AFG   sash35
 
English Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E04.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
forced 
English Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E04.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
English Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E04.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
English Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.WEB.H264-RBB   sash35
forced 
English Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.WEB.H264-RBB   sash35
 
English Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.WEB.H264-RBB   sash35
 
English Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E04.WEB.H264-NHTFS   tedi
Retail ATVP Fix common errors 
English Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.DV.2160p.WEB.H265-NHTFS   sash35
forced 
English Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.DV.2160p.WEB.H265-NHTFS   sash35
 
English Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.DV.2160p.WEB.H265-NHTFS   sash35
 
English Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.720p/1080p.HEVC.X265-MeGusta   sash35
forced 
English Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.720p/1080p.HEVC.X265-MeGusta   sash35
 
English Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.720p/1080p.HEVC.X265-MeGusta   sash35
 
English Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E04.720p.WEB.x265-MiNX   sash35
forced 
English Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E04.720p.WEB.x265-MiNX   sash35
 
English Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E04.720p.WEB.x265-MiNX   sash35
 
English Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.720p.WEB.H264-ETHEL   sash35
forced 
English Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.720p.WEB.H264-ETHEL   sash35
 
English Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.720p.WEB.H264-ETHEL   sash35
 
English Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.480p.x264-mSD   sash35
forced 
English Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.480p.x264-mSD   sash35
 
English Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.480p.x264-mSD   sash35
 
English Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.2160p.WEB.H265-NHTFS   sash35
forced 
English Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.2160p.WEB.H265-NHTFS   sash35
 
English Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.2160p.WEB.H265-NHTFS   sash35
 
English Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.1080p.WEB.H264-NHTFS   sash35
forced 
English Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.1080p.WEB.H264-NHTFS   sash35
 
English Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.1080p.WEB.H264-NHTFS   sash35
 
English Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E03.XviD-AFG   sash35
+forced 
English Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E03.XviD-AFG   sash35
 
English Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
+forced 
English Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
English Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E03.WEB.H264-RBB   sash35
+forced 
English Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E03.WEB.H264-RBB   sash35
 
English Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.WEB.H264-GloriousMongoose / ATVP   tedi
Retail ATVP | 42:56 Fix common errors 
English Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E03.DV.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
+forced 
English Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E03.DV.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
 
English Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E03.720p/1080p.WEB-DL.HEVC.X265-RMT   sash35
+forced 
English Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E03.720p/1080p.WEB-DL.HEVC.X265-RMT   sash35
 
English Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.720p/1080p.ATVP.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   sash35
+forced 
English Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.720p/1080p.ATVP.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   sash35
 
English Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.720p.x264-FENiX   sajith95
 
English Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.720p.WEB.x265-MiNX   sash35
+forced 
English Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.720p.WEB.x265-MiNX   sash35
 
English Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E03.720p.Web.H264-JFF   sash35
+forced 
English Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E03.720p.Web.H264-JFF   sash35
 
English Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.720.x265-ELiTE   sajith95
 
English Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.480p.x265-ELiTE   sajith95
 
English Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E03.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
+forced 
English Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E03.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
 
English Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.1080p.x265-ELiTE   sajith95
 
English Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E03.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   sash35
+forced 
English Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E03.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   sash35
 
English Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E02.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
+forced 
English Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E02.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
English Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.WEB.H264-RBB   sash35
+forced 
English Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.WEB.H264-RBB   sash35
 
English Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.HDR.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
+forced 
English Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.HDR.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
 
English Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.DV.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
+forced 
English Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.DV.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
 
English Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.720p/1080p.HEVC.X265-MeGusta   sash35
+forced 
English Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.720p/1080p.HEVC.X265-MeGusta   sash35
 
English Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E02.720p.WEB.x265-MiNX   sash35
+forced 
English Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E02.720p.WEB.x265-MiNX   sash35
 
English Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.720p.WEB.H264-ETHEL   sash35
+forced 
English Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.720p.WEB.H264-ETHEL   sash35
 
English Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.480p.x264-mSD   sash35
+forced 
English Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.480p.x264-mSD   sash35
 
English Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
+forced 
English Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
 
English Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   sash35
+forced 
English Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   sash35
 
English Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E02.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   MarkoRoSub
Set after the battle between Godzilla and the Titans, revealing that monsters are real, follows one family's journey to uncover its buried secrets and a legacy linking them to Monarch. 
English Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E01-02.WEB.H264-GloriousMongoose   tedi
Retail ATVP Fix common errors 
English Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E01.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
+forced 
English Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E01.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
English Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.WEB.H264-RBB   sash35
+forced 
English Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.WEB.H264-RBB   sash35
 
English Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.HDR.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
+forced 
English Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.HDR.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
 
English Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.DV.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
+forced 
English Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.DV.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
 
English Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.720p/1080p.HEVC.X265-MeGusta   sash35
+forced 
English Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.720p/1080p.HEVC.X265-MeGusta   sash35
 
English Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E01.720p.WEB.x265-MiNX   sash35
+forced 
English Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E01.720p.WEB.x265-MiNX   sash35
 
English Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.720p.WEB.H264-ETHEL   sash35
+forced 
English Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.720p.WEB.H264-ETHEL   sash35
 
English Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.480p.x264-mSD   sash35
+forced 
English Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.480p.x264-mSD   sash35
 
English Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
+forced 
English Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
 
English Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   sash35
+forced 
English Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   sash35
 
English Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E01.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   MarkoRoSub
Set after the battle between Godzilla and the Titans, revealing that monsters are real, follows one family's journey to uncover its buried secrets and a legacy linking them to Monarch. 
Estonian Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E04.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Estonian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.DV.2160p.WEB.H265-NHTFS   sash35
 
Estonian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.720p.WEB.H264-ETHEL   sash35
 
Estonian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.2160p.WEB.H265-NHTFS   sash35
 
Estonian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.1080p.WEB.H264-NHTFS   sash35
 
Estonian Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Estonian Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.720p/1080p.ATVP.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   sash35
 
Estonian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E03.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
 
Estonian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E03.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   sash35
 
Estonian Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E02.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Estonian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.720p.WEB.H264-ETHEL   sash35
 
Estonian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
 
Estonian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   sash35
 
Estonian Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E01.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Estonian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.720p.WEB.H264-ETHEL   sash35
 
Estonian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
 
Estonian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   sash35
 
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E04.WEBRip.x264-XEN0N   MohsenRezaei
©►¦¦ 💎 Mohsen Rezaei 💎 ¦¦◄© 
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E04.WEBRip.x264-XEN0N   thegreatssh
🟨►► صادق هاشمی و عرفان طبرسی | EmpireBestTV.Com & MontMovie.Net ◄◄🟨 
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E04.WEBRip.x264-XEN0N   .Cardinal.
█⫸ Cardinal علی اکبر دوست دار و آریـن ⣿ 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 ◀◀  
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E04.WEBRip.x264-XEN0N   helian.
🅱️🅼🅱️ رامتین | ʙᴀᴍᴀʙɪɴ.ᴄᴏᴍ ☚  
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E04.WEB.x264-TORRENTGALAXY   MohsenRezaei
©►¦¦ 💎 Mohsen Rezaei 💎 ¦¦◄© 
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E04.WEB.x264-TORRENTGALAXY   thegreatssh
🟨►► صادق هاشمی و عرفان طبرسی | EmpireBestTV.Com & MontMovie.Net ◄◄🟨 
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E04.WEB.x264-TORRENTGALAXY   .Cardinal.
█⫸ Cardinal علی اکبر دوست دار و آریـن ⣿ 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 ◀◀  
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E04.WEB.x264-TORRENTGALAXY   helian.
🅱️🅼🅱️ رامتین | ʙᴀᴍᴀʙɪɴ.ᴄᴏᴍ ☚  
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E04.WEB.x264-PHOENiX   MohsenRezaei
©►¦¦ 💎 Mohsen Rezaei 💎 ¦¦◄© 
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E04.WEB.x264-PHOENiX   thegreatssh
🟨►► صادق هاشمی و عرفان طبرسی | EmpireBestTV.Com & MontMovie.Net ◄◄🟨 
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E04.WEB.x264-PHOENiX   .Cardinal.
█⫸ Cardinal علی اکبر دوست دار و آریـن ⣿ 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 ◀◀  
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E04.WEB.x264-PHOENiX   helian.
🅱️🅼🅱️ رامتین | ʙᴀᴍᴀʙɪɴ.ᴄᴏᴍ ☚  
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E04.720p.x264-FENiX   MohsenRezaei
©►¦¦ 💎 Mohsen Rezaei 💎 ¦¦◄© 
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E04.720p.x264-FENiX   thegreatssh
🟨►► صادق هاشمی و عرفان طبرسی | EmpireBestTV.Com & MontMovie.Net ◄◄🟨 
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E04.720p.x264-FENiX   .Cardinal.
█⫸ Cardinal علی اکبر دوست دار و آریـن ⣿ 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 ◀◀  
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E04.720p.x264-FENiX   helian.
🅱️🅼🅱️ رامتین | ʙᴀᴍᴀʙɪɴ.ᴄᴏᴍ ☚  
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E04.720p.WEB.h264-ETHEL   MohsenRezaei
©►¦¦ 💎 Mohsen Rezaei 💎 ¦¦◄© 
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E04.720p.WEB.h264-ETHEL   thegreatssh
🟨►► صادق هاشمی و عرفان طبرسی | EmpireBestTV.Com & MontMovie.Net ◄◄🟨 
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E04.720p.WEB.h264-ETHEL   .Cardinal.
█⫸ Cardinal علی اکبر دوست دار و آریـن ⣿ 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 ◀◀  
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E04.720p.WEB.h264-ETHEL   helian.
🅱️🅼🅱️ رامتین | ʙᴀᴍᴀʙɪɴ.ᴄᴏᴍ ☚  
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E04.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   MohsenRezaei
©►¦¦ 💎 Mohsen Rezaei 💎 ¦¦◄© 
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E04.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   thegreatssh
🟨►► صادق هاشمی و عرفان طبرسی | EmpireBestTV.Com & MontMovie.Net ◄◄🟨 
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E04.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   .Cardinal.
█⫸ Cardinal علی اکبر دوست دار و آریـن ⣿ 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 ◀◀  
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E04.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   helian.
🅱️🅼🅱️ رامتین | ʙᴀᴍᴀʙɪɴ.ᴄᴏᴍ ☚  
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E04.480p.x264-RUBiK   MohsenRezaei
©►¦¦ 💎 Mohsen Rezaei 💎 ¦¦◄© 
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E04.480p.x264-RUBiK   thegreatssh
🟨►► صادق هاشمی و عرفان طبرسی | EmpireBestTV.Com & MontMovie.Net ◄◄🟨 
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E04.480p.x264-RUBiK   .Cardinal.
█⫸ Cardinal علی اکبر دوست دار و آریـن ⣿ 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 ◀◀  
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E04.480p.x264-RUBiK   helian.
🅱️🅼🅱️ رامتین | ʙᴀᴍᴀʙɪɴ.ᴄᴏᴍ ☚  
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E04.1080p.x265-ELiTE   MohsenRezaei
©►¦¦ 💎 Mohsen Rezaei 💎 ¦¦◄© 
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E04.1080p.x265-ELiTE   thegreatssh
🟨►► صادق هاشمی و عرفان طبرسی | EmpireBestTV.Com & MontMovie.Net ◄◄🟨 
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E04.1080p.x265-ELiTE   .Cardinal.
█⫸ Cardinal علی اکبر دوست دار و آریـن ⣿ 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 ◀◀  
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E04.1080p.x265-ELiTE   helian.
🅱️🅼🅱️ رامتین | ʙᴀᴍᴀʙɪɴ.ᴄᴏᴍ ☚  
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E04.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   MohsenRezaei
©►¦¦ 💎 Mohsen Rezaei 💎 ¦¦◄© 
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E04.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   thegreatssh
🟨►► صادق هاشمی و عرفان طبرسی | EmpireBestTV.Com & MontMovie.Net ◄◄🟨 
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E04.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   .Cardinal.
█⫸ Cardinal علی اکبر دوست دار و آریـن ⣿ 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 ◀◀  
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E04.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   helian.
🅱️🅼🅱️ رامتین | ʙᴀᴍᴀʙɪɴ.ᴄᴏᴍ ☚  
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E04.1080p.10bit.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA   MohsenRezaei
©►¦¦ 💎 Mohsen Rezaei 💎 ¦¦◄© 
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E04.1080p.10bit.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA   thegreatssh
🟨►► صادق هاشمی و عرفان طبرسی | EmpireBestTV.Com & MontMovie.Net ◄◄🟨 
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E04.1080p.10bit.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA   .Cardinal.
█⫸ Cardinal علی اکبر دوست دار و آریـن ⣿ 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 ◀◀  
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E04.1080p.10bit.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA   helian.
🅱️🅼🅱️ رامتین | ʙᴀᴍᴀʙɪɴ.ᴄᴏᴍ ☚  
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.WEBRip.x264-XEN0N   MohsenRezaei
©►¦¦ 💎 Mohsen Rezaei 💎 ¦¦◄© 
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.WEBRip.x264-XEN0N   helian.
🅱️🅼🅱️ رامتین | ʙᴀᴍᴀʙɪɴ.ᴄᴏᴍ ☚  
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.WEBRip.x264-XEN0N   .Cardinal.
█⫸ Cardinal آریـن ⣿ 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 ◀◀  
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.WEBRip.x264-XEN0N   ErfanTabarsi
🟨►► عرفان طبرسی | EmpireBestTV.Com & MontMovie.Net ◄◄🟨 
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.WEB.x264-TORRENTGALAXY   MohsenRezaei
©►¦¦ 💎 Mohsen Rezaei 💎 ¦¦◄© 
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.WEB.x264-TORRENTGALAXY   helian.
🅱️🅼🅱️ رامتین | ʙᴀᴍᴀʙɪɴ.ᴄᴏᴍ ☚  
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.WEB.x264-TORRENTGALAXY   .Cardinal.
█⫸ Cardinal آریـن ⣿ 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 ◀◀  
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.WEB.x264-TORRENTGALAXY   ErfanTabarsi
🟨►► عرفان طبرسی | EmpireBestTV.Com & MontMovie.Net ◄◄🟨 
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.WEB.x264-PHOENiX   MohsenRezaei
©►¦¦ 💎 Mohsen Rezaei 💎 ¦¦◄© 
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.WEB.x264-PHOENiX   helian.
🅱️🅼🅱️ رامتین | ʙᴀᴍᴀʙɪɴ.ᴄᴏᴍ ☚  
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.WEB.x264-PHOENiX   .Cardinal.
█⫸ Cardinal آریـن ⣿ 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 ◀◀  
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.WEB.x264-PHOENiX   ErfanTabarsi
🟨►► عرفان طبرسی | EmpireBestTV.Com & MontMovie.Net ◄◄🟨 
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.720p.x264-FENiX   MohsenRezaei
©►¦¦ 💎 Mohsen Rezaei 💎 ¦¦◄© 
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.720p.x264-FENiX   helian.
🅱️🅼🅱️ رامتین | ʙᴀᴍᴀʙɪɴ.ᴄᴏᴍ ☚  
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.720p.x264-FENiX   .Cardinal.
█⫸ Cardinal آریـن ⣿ 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 ◀◀  
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.720p.x264-FENiX   ErfanTabarsi
🟨►► عرفان طبرسی | EmpireBestTV.Com & MontMovie.Net ◄◄🟨 
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.720p.WEB.h264-ETHEL   MohsenRezaei
©►¦¦ 💎 Mohsen Rezaei 💎 ¦¦◄© 
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.720p.WEB.h264-ETHEL   helian.
🅱️🅼🅱️ رامتین | ʙᴀᴍᴀʙɪɴ.ᴄᴏᴍ ☚  
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.720p.WEB.h264-ETHEL   .Cardinal.
█⫸ Cardinal آریـن ⣿ 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 ◀◀  
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.720p.WEB.h264-ETHEL   ErfanTabarsi
🟨►► عرفان طبرسی | EmpireBestTV.Com & MontMovie.Net ◄◄🟨 
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   MohsenRezaei
©►¦¦ 💎 Mohsen Rezaei 💎 ¦¦◄© 
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   helian.
🅱️🅼🅱️ رامتین | ʙᴀᴍᴀʙɪɴ.ᴄᴏᴍ ☚  
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   .Cardinal.
█⫸ Cardinal آریـن ⣿ 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 ◀◀  
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   ErfanTabarsi
🟨►► عرفان طبرسی | EmpireBestTV.Com & MontMovie.Net ◄◄🟨 
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.480p.x264-RUBiK   MohsenRezaei
©►¦¦ 💎 Mohsen Rezaei 💎 ¦¦◄© 
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.480p.x264-RUBiK   helian.
🅱️🅼🅱️ رامتین | ʙᴀᴍᴀʙɪɴ.ᴄᴏᴍ ☚  
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.480p.x264-RUBiK   .Cardinal.
█⫸ Cardinal آریـن ⣿ 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 ◀◀  
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.480p.x264-RUBiK   ErfanTabarsi
🟨►► عرفان طبرسی | EmpireBestTV.Com & MontMovie.Net ◄◄🟨 
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.1080p.x265-ELiTE   MohsenRezaei
©►¦¦ 💎 Mohsen Rezaei 💎 ¦¦◄© 
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.1080p.x265-ELiTE   helian.
🅱️🅼🅱️ رامتین | ʙᴀᴍᴀʙɪɴ.ᴄᴏᴍ ☚  
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.1080p.x265-ELiTE   .Cardinal.
█⫸ Cardinal آریـن ⣿ 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 ◀◀  
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.1080p.x265-ELiTE   ErfanTabarsi
🟨►► عرفان طبرسی | EmpireBestTV.Com & MontMovie.Net ◄◄🟨 
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   MohsenRezaei
©►¦¦ 💎 Mohsen Rezaei 💎 ¦¦◄© 
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   helian.
🅱️🅼🅱️ رامتین | ʙᴀᴍᴀʙɪɴ.ᴄᴏᴍ ☚  
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   .Cardinal.
█⫸ Cardinal آریـن ⣿ 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 ◀◀  
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   ErfanTabarsi
🟨►► عرفان طبرسی | EmpireBestTV.Com & MontMovie.Net ◄◄🟨 
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.1080p.10bit.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA   MohsenRezaei
©►¦¦ 💎 Mohsen Rezaei 💎 ¦¦◄© 
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.1080p.10bit.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA   helian.
🅱️🅼🅱️ رامتین | ʙᴀᴍᴀʙɪɴ.ᴄᴏᴍ ☚  
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.1080p.10bit.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA   .Cardinal.
█⫸ Cardinal آریـن ⣿ 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 ◀◀  
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.1080p.10bit.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA   ErfanTabarsi
🟨►► عرفان طبرسی | EmpireBestTV.Com & MontMovie.Net ◄◄🟨 
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E02.WEBRip.x264-XEN0N   helian.
🅱️🅼🅱️ رامتین | ʙᴀᴍᴀʙɪɴ.ᴄᴏᴍ ☚ 
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E02.WEBRip.x264-XEN0N   MohsenRezaei
©►¦¦ 💎 Mohsen Rezaei 💎 ¦¦◄© 
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E02.WEBRip.x264-XEN0N   ErfanTabarsi
🟨►► عرفان طبرسی و صادق هاشمی | EmpireBestTV.Com & MontMovie.Net ◄◄🟨 
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E02.WEBRip.x264-XEN0N   Hitman007
█⫸ H1tmaN امیرعلی_پی‌ام و امـیـر ⣿ 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 ◀◀ 
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E02.WEB.x264-TORRENTGALAXY   helian.
🅱️🅼🅱️ رامتین | ʙᴀᴍᴀʙɪɴ.ᴄᴏᴍ ☚ 
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E02.WEB.x264-TORRENTGALAXY   MohsenRezaei
©►¦¦ 💎 Mohsen Rezaei 💎 ¦¦◄© 
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E02.WEB.x264-TORRENTGALAXY   ErfanTabarsi
🟨►► عرفان طبرسی و صادق هاشمی | EmpireBestTV.Com & MontMovie.Net ◄◄🟨 
فارسی Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.WEB.x264-TORRENTGALAXY   Hitman007
█⫸ H1tmaN امیرعلی_پی‌ام و امـیـر ⣿ 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 ◀◀ 
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E02.WEB.x264-PHOENiX   helian.
🅱️🅼🅱️ رامتین | ʙᴀᴍᴀʙɪɴ.ᴄᴏᴍ ☚ 
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E02.WEB.x264-PHOENiX   MohsenRezaei
©►¦¦ 💎 Mohsen Rezaei 💎 ¦¦◄© 
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E02.WEB.x264-PHOENiX   ErfanTabarsi
🟨►► عرفان طبرسی و صادق هاشمی | EmpireBestTV.Com & MontMovie.Net ◄◄🟨 
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E02.WEB.x264-PHOENiX   Hitman007
█⫸ H1tmaN امیرعلی_پی‌ام و امـیـر ⣿ 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 ◀◀ 
فارسی Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.WEB.H264-RBB   Hitman007
█⫸ H1tmaN امیرعلی_پی‌ام و امـیـر ⣿ 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 ◀◀ 
فارسی Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.720p/1080p.HEVC.X265-MeGusta   Hitman007
█⫸ H1tmaN امیرعلی_پی‌ام و امـیـر ⣿ 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 ◀◀ 
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E02.720p.x264-FENiX   helian.
🅱️🅼🅱️ رامتین | ʙᴀᴍᴀʙɪɴ.ᴄᴏᴍ ☚ 
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E02.720p.x264-FENiX   MohsenRezaei
©►¦¦ 💎 Mohsen Rezaei 💎 ¦¦◄© 
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E02.720p.x264-FENiX   ErfanTabarsi
🟨►► عرفان طبرسی و صادق هاشمی | EmpireBestTV.Com & MontMovie.Net ◄◄🟨 
فارسی Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.720p.WEB.x265-MiNX   Hitman007
█⫸ H1tmaN امیرعلی_پی‌ام و امـیـر ⣿ 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 ◀◀ 
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E02.720p.WEB.h264-ETHEL   helian.
🅱️🅼🅱️ رامتین | ʙᴀᴍᴀʙɪɴ.ᴄᴏᴍ ☚ 
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E02.720p.WEB.h264-ETHEL   MohsenRezaei
©►¦¦ 💎 Mohsen Rezaei 💎 ¦¦◄© 
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E02.720p.WEB.h264-ETHEL   ErfanTabarsi
🟨►► عرفان طبرسی و صادق هاشمی | EmpireBestTV.Com & MontMovie.Net ◄◄🟨 
فارسی Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.720p.WEB.H264-ETHEL   Hitman007
█⫸ H1tmaN امیرعلی_پی‌ام و امـیـر ⣿ 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 ◀◀ 
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E02.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   helian.
🅱️🅼🅱️ رامتین | ʙᴀᴍᴀʙɪɴ.ᴄᴏᴍ ☚ 
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E02.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   MohsenRezaei
©►¦¦ 💎 Mohsen Rezaei 💎 ¦¦◄© 
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E02.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   ErfanTabarsi
🟨►► عرفان طبرسی و صادق هاشمی | EmpireBestTV.Com & MontMovie.Net ◄◄🟨 
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E02.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   Hitman007
█⫸ H1tmaN امیرعلی_پی‌ام و امـیـر ⣿ 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 ◀◀ 
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E02.480p.x264-RUBiK   helian.
🅱️🅼🅱️ رامتین | ʙᴀᴍᴀʙɪɴ.ᴄᴏᴍ ☚ 
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E02.480p.x264-RUBiK   MohsenRezaei
©►¦¦ 💎 Mohsen Rezaei 💎 ¦¦◄© 
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E02.480p.x264-RUBiK   ErfanTabarsi
🟨►► عرفان طبرسی و صادق هاشمی | EmpireBestTV.Com & MontMovie.Net ◄◄🟨 
فارسی Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.480p.x264-mSD   Hitman007
█⫸ H1tmaN امیرعلی_پی‌ام و امـیـر ⣿ 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 ◀◀ 
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E02.1080p.x265-ELiTE   helian.
🅱️🅼🅱️ رامتین | ʙᴀᴍᴀʙɪɴ.ᴄᴏᴍ ☚ 
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E02.1080p.x265-ELiTE   MohsenRezaei
©►¦¦ 💎 Mohsen Rezaei 💎 ¦¦◄© 
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E02.1080p.x265-ELiTE   ErfanTabarsi
🟨►► عرفان طبرسی و صادق هاشمی | EmpireBestTV.Com & MontMovie.Net ◄◄🟨 
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E02.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   helian.
🅱️🅼🅱️ رامتین | ʙᴀᴍᴀʙɪɴ.ᴄᴏᴍ ☚ 
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E02.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   MohsenRezaei
©►¦¦ 💎 Mohsen Rezaei 💎 ¦¦◄© 
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E02.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   ErfanTabarsi
🟨►► عرفان طبرسی و صادق هاشمی | EmpireBestTV.Com & MontMovie.Net ◄◄🟨 
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E02.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   Hitman007
█⫸ H1tmaN امیرعلی_پی‌ام و امـیـر ⣿ 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 ◀◀ 
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E02.1080p.10bit.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA   helian.
🅱️🅼🅱️ رامتین | ʙᴀᴍᴀʙɪɴ.ᴄᴏᴍ ☚ 
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E02.1080p.10bit.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA   MohsenRezaei
©►¦¦ 💎 Mohsen Rezaei 💎 ¦¦◄© 
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E02.1080p.10bit.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA   ErfanTabarsi
🟨►► عرفان طبرسی و صادق هاشمی | EmpireBestTV.Com & MontMovie.Net ◄◄🟨 
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E01.WEBRip.x264-XEN0N   MohsenRezaei
©►¦¦ 💎 Mohsen Rezaei 💎 ¦¦◄© 
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E01.WEBRip.x264-XEN0N   .Cardinal.
█⫸ Cardinal علی اکبر دوست دار و آریـن ⣿ 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 ◀◀  
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E01.WEBRip.x264-XEN0N   helian.
🅱️🅼🅱️ رامتین | ʙᴀᴍᴀʙɪɴ.ᴄᴏᴍ ☚  
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E01.WEBRip.x264-XEN0N   thegreatssh
🟨►► صادق هاشمی و عرفان طبرسی | EmpireBestTV.Com & MontMovie.Net ◄◄🟨 
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E01.WEB.x264-TORRENTGALAXY   MohsenRezaei
©►¦¦ 💎 Mohsen Rezaei 💎 ¦¦◄© 
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E01.WEB.x264-TORRENTGALAXY   .Cardinal.
█⫸ Cardinal علی اکبر دوست دار و آریـن ⣿ 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 ◀◀  
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E01.WEB.x264-TORRENTGALAXY   helian.
🅱️🅼🅱️ رامتین | ʙᴀᴍᴀʙɪɴ.ᴄᴏᴍ ☚  
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E01.WEB.x264-TORRENTGALAXY   thegreatssh
🟨►► صادق هاشمی و عرفان طبرسی | EmpireBestTV.Com & MontMovie.Net ◄◄🟨 
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E01.WEB.x264-PHOENiX   MohsenRezaei
©►¦¦ 💎 Mohsen Rezaei 💎 ¦¦◄© 
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E01.WEB.x264-PHOENiX   .Cardinal.
█⫸ Cardinal علی اکبر دوست دار و آریـن ⣿ 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 ◀◀  
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E01.WEB.x264-PHOENiX   helian.
🅱️🅼🅱️ رامتین | ʙᴀᴍᴀʙɪɴ.ᴄᴏᴍ ☚  
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E01.WEB.x264-PHOENiX   thegreatssh
🟨►► صادق هاشمی و عرفان طبرسی | EmpireBestTV.Com & MontMovie.Net ◄◄🟨 
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E01.720p.x264-FENiX   MohsenRezaei
©►¦¦ 💎 Mohsen Rezaei 💎 ¦¦◄© 
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E01.720p.x264-FENiX   .Cardinal.
█⫸ Cardinal علی اکبر دوست دار و آریـن ⣿ 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 ◀◀  
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E01.720p.x264-FENiX   helian.
🅱️🅼🅱️ رامتین | ʙᴀᴍᴀʙɪɴ.ᴄᴏᴍ ☚  
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E01.720p.x264-FENiX   thegreatssh
🟨►► صادق هاشمی و عرفان طبرسی | EmpireBestTV.Com & MontMovie.Net ◄◄🟨 
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E01.720p.WEB.h264-ETHEL   MohsenRezaei
©►¦¦ 💎 Mohsen Rezaei 💎 ¦¦◄© 
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E01.720p.WEB.h264-ETHEL   .Cardinal.
█⫸ Cardinal علی اکبر دوست دار و آریـن ⣿ 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 ◀◀  
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E01.720p.WEB.h264-ETHEL   helian.
🅱️🅼🅱️ رامتین | ʙᴀᴍᴀʙɪɴ.ᴄᴏᴍ ☚  
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E01.720p.WEB.h264-ETHEL   thegreatssh
🟨►► صادق هاشمی و عرفان طبرسی | EmpireBestTV.Com & MontMovie.Net ◄◄🟨 
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E01.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   MohsenRezaei
©►¦¦ 💎 Mohsen Rezaei 💎 ¦¦◄© 
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E01.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   .Cardinal.
█⫸ Cardinal علی اکبر دوست دار و آریـن ⣿ 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 ◀◀  
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E01.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   helian.
🅱️🅼🅱️ رامتین | ʙᴀᴍᴀʙɪɴ.ᴄᴏᴍ ☚  
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E01.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   thegreatssh
🟨►► صادق هاشمی و عرفان طبرسی | EmpireBestTV.Com & MontMovie.Net ◄◄🟨 
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E01.480p.x264-RUBiK   MohsenRezaei
©►¦¦ 💎 Mohsen Rezaei 💎 ¦¦◄© 
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E01.480p.x264-RUBiK   .Cardinal.
█⫸ Cardinal علی اکبر دوست دار و آریـن ⣿ 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 ◀◀  
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E01.480p.x264-RUBiK   helian.
🅱️🅼🅱️ رامتین | ʙᴀᴍᴀʙɪɴ.ᴄᴏᴍ ☚  
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E01.480p.x264-RUBiK   thegreatssh
🟨►► صادق هاشمی و عرفان طبرسی | EmpireBestTV.Com & MontMovie.Net ◄◄🟨 
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E01.1080p.x265-ELiTE   MohsenRezaei
©►¦¦ 💎 Mohsen Rezaei 💎 ¦¦◄© 
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E01.1080p.x265-ELiTE   .Cardinal.
█⫸ Cardinal علی اکبر دوست دار و آریـن ⣿ 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 ◀◀  
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E01.1080p.x265-ELiTE   helian.
🅱️🅼🅱️ رامتین | ʙᴀᴍᴀʙɪɴ.ᴄᴏᴍ ☚  
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E01.1080p.x265-ELiTE   thegreatssh
🟨►► صادق هاشمی و عرفان طبرسی | EmpireBestTV.Com & MontMovie.Net ◄◄🟨 
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E01.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   MohsenRezaei
©►¦¦ 💎 Mohsen Rezaei 💎 ¦¦◄© 
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E01.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   .Cardinal.
█⫸ Cardinal علی اکبر دوست دار و آریـن ⣿ 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 ◀◀  
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E01.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   helian.
🅱️🅼🅱️ رامتین | ʙᴀᴍᴀʙɪɴ.ᴄᴏᴍ ☚  
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E01.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   thegreatssh
🟨►► صادق هاشمی و عرفان طبرسی | EmpireBestTV.Com & MontMovie.Net ◄◄🟨 
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E01.1080p.10bit.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA   MohsenRezaei
©►¦¦ 💎 Mohsen Rezaei 💎 ¦¦◄© 
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E01.1080p.10bit.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA   .Cardinal.
█⫸ Cardinal علی اکبر دوست دار و آریـن ⣿ 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 ◀◀  
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E01.1080p.10bit.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA   helian.
🅱️🅼🅱️ رامتین | ʙᴀᴍᴀʙɪɴ.ᴄᴏᴍ ☚  
فارسی Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E01.1080p.10bit.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA   thegreatssh
🟨►► صادق هاشمی و عرفان طبرسی | EmpireBestTV.Com & MontMovie.Net ◄◄🟨 
Finnish Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E04.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Finnish Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.DV.2160p.WEB.H265-NHTFS   sash35
 
Finnish Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.720p.WEB.H264-ETHEL   sash35
 
Finnish Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.2160p.WEB.H265-NHTFS   sash35
 
Finnish Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.1080p.WEB.H264-NHTFS   sash35
 
Finnish Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Finnish Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.720p/1080p.ATVP.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   sash35
 
Finnish Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E03.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
 
Finnish Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E03.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   sash35
 
Finnish Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E02.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Finnish Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.720p.WEB.H264-ETHEL   sash35
 
Finnish Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
 
Finnish Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   sash35
 
Finnish Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E01.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Finnish Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.720p.WEB.H264-ETHEL   sash35
 
Finnish Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
 
Finnish Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   sash35
 
French Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E04.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
French Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.DV.2160p.WEB.H265-NHTFS   sash35
 
French Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.720p.WEB.H264-ETHEL   sash35
 
French Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.2160p.WEB.H265-NHTFS   sash35
 
French Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.1080p.WEB.H264-NHTFS   sash35
 
French Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
French Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.720p/1080p.ATVP.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   sash35
 
French Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E03.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
 
French Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E03.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   sash35
 
French Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E02.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
French Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.720p.WEB.H264-ETHEL   sash35
 
French Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
 
French Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   sash35
 
French Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E01.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
French Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.720p.WEB.H264-ETHEL   sash35
 
French Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
 
French Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   sash35
 
German Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E04.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
German Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.DV.2160p.WEB.H265-NHTFS   sash35
 
German Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.720p.WEB.H264-ETHEL   sash35
 
German Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.2160p.WEB.H265-NHTFS   sash35
 
German Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.1080p.WEB.H264-NHTFS   sash35
 
German Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
German Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.720p/1080p.ATVP.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   sash35
 
German Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E03.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
 
German Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E03.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   sash35
 
German Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E02.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
German Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.720p.WEB.H264-ETHEL   sash35
 
German Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
 
German Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   sash35
 
German Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E01.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
German Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.720p.WEB.H264-ETHEL   sash35
 
German Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
 
German Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   sash35
 
Greek Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E04.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Greek Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.DV.2160p.WEB.H265-NHTFS   sash35
 
Greek Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.720p.WEB.H264-ETHEL   sash35
 
Greek Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.2160p.WEB.H265-NHTFS   sash35
 
Greek Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.1080p.WEB.H264-NHTFS   sash35
 
Greek Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Greek Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.720p/1080p.ATVP.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   sash35
 
Greek Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E03.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
 
Greek Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E03.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   sash35
 
Greek Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E02.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Greek Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.720p.WEB.H264-ETHEL   sash35
 
Greek Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
 
Greek Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   sash35
 
Greek Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E01.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Greek Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.720p.WEB.H264-ETHEL   sash35
 
Greek Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
 
Greek Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   sash35
 
Hebrew Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E04.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Hebrew Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.DV.2160p.WEB.H265-NHTFS   sash35
 
Hebrew Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.720p.WEB.H264-ETHEL   sash35
 
Hebrew Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.2160p.WEB.H265-NHTFS   sash35
 
Hebrew Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.1080p.WEB.H264-NHTFS   sash35
 
Hebrew Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Hebrew Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.720p/1080p.ATVP.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   sash35
 
Hebrew Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E03.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
 
Hebrew Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E03.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   sash35
 
Hebrew Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E02.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Hebrew Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.720p.WEB.H264-ETHEL   sash35
 
Hebrew Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
 
Hebrew Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   sash35
 
Hebrew Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E01.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Hebrew Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.720p.WEB.H264-ETHEL   sash35
 
Hebrew Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
 
Hebrew Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   sash35
 
Hindi Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E04.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Hindi Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.DV.2160p.WEB.H265-NHTFS   sash35
 
Hindi Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.720p.WEB.H264-ETHEL   sash35
 
Hindi Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.2160p.WEB.H265-NHTFS   sash35
 
Hindi Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.1080p.WEB.H264-NHTFS   sash35
 
Hindi Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Hindi Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.720p/1080p.ATVP.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   sash35
 
Hindi Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E03.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
 
Hindi Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E03.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   sash35
 
Hindi Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E02.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Hindi Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.720p.WEB.H264-ETHEL   sash35
 
Hindi Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
 
Hindi Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   sash35
 
Hindi Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E01.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Hindi Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.720p.WEB.H264-ETHEL   sash35
 
Hindi Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
 
Hindi Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   sash35
 
Hungarian Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E04.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Hungarian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.DV.2160p.WEB.H265-NHTFS   sash35
 
Hungarian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.720p.WEB.H264-ETHEL   sash35
 
Hungarian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.2160p.WEB.H265-NHTFS   sash35
 
Hungarian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.1080p.WEB.H264-NHTFS   sash35
 
Hungarian Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Hungarian Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.720p/1080p.ATVP.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   sash35
 
Hungarian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E03.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
 
Hungarian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E03.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   sash35
 
Hungarian Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E02.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Hungarian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.720p.WEB.H264-ETHEL   sash35
 
Hungarian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
 
Hungarian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   sash35
 
Hungarian Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E01.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Hungarian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.720p.WEB.H264-ETHEL   sash35
 
Hungarian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
 
Hungarian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   sash35
 
Indonesian Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E04.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Indonesian Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E04.WEB.H264-NHTFS   tedi
Retail ATVP Fix common errors 
Indonesian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.DV.2160p.WEB.H265-NHTFS   sash35
 
Indonesian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.720p.WEB.H264-ETHEL   sash35
 
Indonesian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.2160p.WEB.H265-NHTFS   sash35
 
Indonesian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.1080p.WEB.H264-NHTFS   sash35
 
Indonesian Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Indonesian Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.WEB.H264-GloriousMongoose / ATVP   tedi
Retail ATVP | 42:56 Fix common errors 
Indonesian Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.720p/1080p.ATVP.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   sash35
 
Indonesian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E03.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
 
Indonesian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E03.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   sash35
 
Indonesian Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E02.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Indonesian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.720p.WEB.H264-ETHEL   sash35
 
Indonesian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
 
Indonesian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   sash35
 
Indonesian Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E02.1080p.Web.h264-gloriousmongoose   GubrakZ
Retail 
Indonesian Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E01-02.WEB.H264-GloriousMongoose   tedi
Retail ATVP Fix common errors 
Indonesian Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E01.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Indonesian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.720p.WEB.H264-ETHEL   sash35
 
Indonesian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
 
Indonesian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   sash35
 
Indonesian Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E01.1080p.Web.h264-gloriousmongoose   GubrakZ
Retail 
Italian Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E04.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Italian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.DV.2160p.WEB.H265-NHTFS   sash35
 
Italian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.720p.WEB.H264-ETHEL   sash35
 
Italian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.2160p.WEB.H265-NHTFS   sash35
 
Italian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.1080p.WEB.H264-NHTFS   sash35
 
Italian Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Italian Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.720p/1080p.ATVP.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   sash35
 
Italian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E03.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
 
Italian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E03.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   sash35
 
Italian Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E02.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Italian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.720p.WEB.H264-ETHEL   sash35
 
Italian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
 
Italian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   sash35
 
Italian Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E01.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Italian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.720p.WEB.H264-ETHEL   sash35
 
Italian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
 
Italian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   sash35
 
Japanese Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E04.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Japanese Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.DV.2160p.WEB.H265-NHTFS   sash35
 
Japanese Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.720p.WEB.H264-ETHEL   sash35
 
Japanese Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.2160p.WEB.H265-NHTFS   sash35
 
Japanese Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.1080p.WEB.H264-NHTFS   sash35
 
Japanese Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Japanese Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.720p/1080p.ATVP.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   sash35
 
Japanese Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E03.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
 
Japanese Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E03.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   sash35
 
Japanese Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E02.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Japanese Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.720p.WEB.H264-ETHEL   sash35
 
Japanese Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
 
Japanese Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   sash35
 
Japanese Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E01.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Japanese Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.720p.WEB.H264-ETHEL   sash35
 
Japanese Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
 
Japanese Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   sash35
 
Korean Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E04.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Korean Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.DV.2160p.WEB.H265-NHTFS   sash35
 
Korean Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.720p.WEB.H264-ETHEL   sash35
 
Korean Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.2160p.WEB.H265-NHTFS   sash35
 
Korean monarch.legacy.of.monsters.s01e04.1080p.web.h264-nhtfs   won59
애플티비+ 
Korean Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.1080p.WEB.H264-NHTFS   sash35
 
Korean Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Korean Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.720p/1080p.ATVP.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   sash35
 
Korean Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E03.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
 
Korean Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E03.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   sash35
 
Korean monarch.legacy.of.monsters.s01e03.1080p.web.h264-gloriousmongoose   won59
애플티비+ 
Korean Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E02.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Korean Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E02.Departure.1080p.ATVP.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   won59
애플티비+ 
Korean Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.720p.WEB.H264-ETHEL   sash35
 
Korean Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
 
Korean Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   sash35
 
Korean Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E01.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Korean Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E01.Aftermath.1080p.ATVP.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   won59
애플티비+ 
Korean Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.720p.WEB.H264-ETHEL   sash35
 
Korean Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
 
Korean Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   sash35
 
Latvian Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E04.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Latvian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.DV.2160p.WEB.H265-NHTFS   sash35
 
Latvian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.720p.WEB.H264-ETHEL   sash35
 
Latvian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.2160p.WEB.H265-NHTFS   sash35
 
Latvian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.1080p.WEB.H264-NHTFS   sash35
 
Latvian Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Latvian Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.720p/1080p.ATVP.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   sash35
 
Latvian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E03.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
 
Latvian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E03.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   sash35
 
Latvian Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E02.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Latvian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.720p.WEB.H264-ETHEL   sash35
 
Latvian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
 
Latvian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   sash35
 
Latvian Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E01.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Latvian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.720p.WEB.H264-ETHEL   sash35
 
Latvian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
 
Latvian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   sash35
 
Lithuanian Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E04.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Lithuanian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.DV.2160p.WEB.H265-NHTFS   sash35
 
Lithuanian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.720p.WEB.H264-ETHEL   sash35
 
Lithuanian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.2160p.WEB.H265-NHTFS   sash35
 
Lithuanian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.1080p.WEB.H264-NHTFS   sash35
 
Lithuanian Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Lithuanian Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.720p/1080p.ATVP.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   sash35
 
Lithuanian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E03.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
 
Lithuanian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E03.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   sash35
 
Lithuanian Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E02.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Lithuanian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.720p.WEB.H264-ETHEL   sash35
 
Lithuanian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
 
Lithuanian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   sash35
 
Lithuanian Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E01.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Lithuanian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.720p.WEB.H264-ETHEL   sash35
 
Lithuanian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
 
Lithuanian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   sash35
 
Malay Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E04.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Malay Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.DV.2160p.WEB.H265-NHTFS   sash35
 
Malay Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.720p.WEB.H264-ETHEL   sash35
 
Malay Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.2160p.WEB.H265-NHTFS   sash35
 
Malay Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.1080p.WEB.H264-NHTFS   sash35
 
Malay Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Malay Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.720p/1080p.ATVP.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   sash35
 
Malay Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E03.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
 
Malay Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E03.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   sash35
 
Malay Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E02.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Malay Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.720p.WEB.H264-ETHEL   sash35
 
Malay Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
 
Malay Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   sash35
 
Malay Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E01.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Malay Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.720p.WEB.H264-ETHEL   sash35
 
Malay Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
 
Malay Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   sash35
 
Norwegian Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E04.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Norwegian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.DV.2160p.WEB.H265-NHTFS   sash35
 
Norwegian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.720p.WEB.H264-ETHEL   sash35
 
Norwegian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.2160p.WEB.H265-NHTFS   sash35
 
Norwegian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.1080p.WEB.H264-NHTFS   sash35
 
Norwegian Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Norwegian Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.720p/1080p.ATVP.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   sash35
 
Norwegian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E03.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
 
Norwegian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E03.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   sash35
 
Norwegian Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E02.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Norwegian Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E02.Departure.1080p.ATVP.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.H.264-FLUX   osystem
Episode: 2 
Norwegian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.720p.WEB.H264-ETHEL   sash35
 
Norwegian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
 
Norwegian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   sash35
 
Norwegian Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E01.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Norwegian Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E01.Aftermath.1080p.ATVP.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.H.264-FLUX   osystem
Episode: 1 
Norwegian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.720p.WEB.H264-ETHEL   sash35
 
Norwegian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
 
Norwegian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   sash35
 
Polish Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E04.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Polish Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.DV.2160p.WEB.H265-NHTFS   sash35
 
Polish Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E04.720p.WEB.x265-MiNX   Pati1989
Oficjalne tłumaczenie z Apple TV+ 
Polish Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E04.720p.WEB.h264-ETHEL   Pati1989
Oficjalne tłumaczenie z Apple TV+ 
Polish Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.720p.WEB.H264-ETHEL   sash35
 
Polish Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E04.2160p.WEB.h265-NHTFS   Pati1989
Oficjalne tłumaczenie z Apple TV+ 
Polish Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.2160p.WEB.H265-NHTFS   sash35
 
Polish Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E04.1080p.WEB.H264-NHTFS   Pati1989
Oficjalne tłumaczenie z Apple TV+ 
Polish Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.1080p.WEB.H264-NHTFS   sash35
 
Polish Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E04.1080p.ATVP.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.H.264-FLUX   Pati1989
Oficjalne tłumaczenie z Apple TV+ 
Polish Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Polish Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.720p/1080p.ATVP.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   sash35
 
Polish Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.720p.WEB.x265-MiNX   Pati1989
Oficjalne tłumaczenie z Apple TV+ 
Polish Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E03.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
 
Polish Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   Pati1989
Oficjalne tłumaczenie z Apple TV+ 
Polish Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E03.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   sash35
 
Polish Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   Pati1989
Oficjalne tłumaczenie z Apple TV+ 
Polish Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.1080p.ATVP.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.H.264-FLUX   Pati1989
Oficjalne tłumaczenie z Apple TV+ 
Polish Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E02.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Polish Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E02.HDR.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   Pati1989
Oficjalne tłumaczenie z Apple TV+ 
Polish Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.720p.WEB.H264-ETHEL   sash35
 
Polish Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E02.720p.WEB.h264-ETHEL   Pati1989
Oficjalne tłumaczenie z Apple TV+ 
Polish Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E02.720p.ATVP.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.H.264-FLUX   Pati1989
Oficjalne tłumaczenie z Apple TV+ 
Polish Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
 
Polish Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E02.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   Pati1989
Oficjalne tłumaczenie z Apple TV+ 
Polish Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   sash35
 
Polish Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E02.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   Pati1989
Oficjalne tłumaczenie z Apple TV+ 
Polish Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E02.1080p.ATVP.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.H.264-FLUX   Pati1989
Oficjalne tłumaczenie z Apple TV+ 
Polish Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E01.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Polish Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E01.HDR.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   Pati1989
Oficjalne tłumaczenie z Apple TV+ 
Polish Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.720p.WEB.H264-ETHEL   sash35
 
Polish Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E01.720p.WEB.h264-ETHEL   Pati1989
Oficjalne tłumaczenie z Apple TV+ 
Polish Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E01.720p.ATVP.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.H.264-FLUX   Pati1989
Oficjalne tłumaczenie z Apple TV+ 
Polish Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
 
Polish Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E01.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   Pati1989
Oficjalne tłumaczenie z Apple TV+ 
Polish Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   sash35
 
Polish Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E01.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   Pati1989
Oficjalne tłumaczenie z Apple TV+ 
Polish Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E01.1080p.ATVP.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.H.264-FLUX   Pati1989
Oficjalne tłumaczenie z Apple TV+ 
Portuguese Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E04.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Portuguese Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.DV.2160p.WEB.H265-NHTFS   sash35
 
Portuguese Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.720p.WEB.H264-ETHEL   sash35
 
Portuguese Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.2160p.WEB.H265-NHTFS   sash35
 
Portuguese Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.1080p.WEB.H264-NHTFS   sash35
 
Portuguese Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Portuguese Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.720p/1080p.ATVP.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   sash35
 
Portuguese Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E03.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
 
Portuguese Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E03.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   sash35
 
Portuguese Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E02.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Portuguese Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.720p.WEB.H264-ETHEL   sash35
 
Portuguese Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
 
Portuguese Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   sash35
 
Portuguese Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E01.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Portuguese Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.720p.WEB.H264-ETHEL   sash35
 
Portuguese Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
 
Portuguese Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   sash35
 
Russian Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E04.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Russian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.DV.2160p.WEB.H265-NHTFS   sash35
 
Russian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.720p.WEB.H264-ETHEL   sash35
 
Russian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.2160p.WEB.H265-NHTFS   sash35
 
Russian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.1080p.WEB.H264-NHTFS   sash35
 
Russian Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Russian Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.720p/1080p.ATVP.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   sash35
 
Russian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E03.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
 
Russian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E03.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   sash35
 
Russian Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E02.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Russian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.720p.WEB.H264-ETHEL   sash35
 
Russian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
 
Russian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   sash35
 
Russian Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E01.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Russian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.720p.WEB.H264-ETHEL   sash35
 
Russian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
 
Russian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   sash35
 
Slovak Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E04.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Slovak Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.DV.2160p.WEB.H265-NHTFS   sash35
 
Slovak Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.720p.WEB.H264-ETHEL   sash35
 
Slovak Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.2160p.WEB.H265-NHTFS   sash35
 
Slovak Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.1080p.WEB.H264-NHTFS   sash35
 
Slovak Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Slovak Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.720p/1080p.ATVP.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   sash35
 
Slovak Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E03.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
 
Slovak Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E03.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   sash35
 
Slovak Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E02.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Slovak Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.720p.WEB.H264-ETHEL   sash35
 
Slovak Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
 
Slovak Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   sash35
 
Slovak Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E01.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Slovak Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.720p.WEB.H264-ETHEL   sash35
 
Slovak Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
 
Slovak Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   sash35
 
Slovenian Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E04.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Slovenian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.DV.2160p.WEB.H265-NHTFS   sash35
 
Slovenian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.720p.WEB.H264-ETHEL   sash35
 
Slovenian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.2160p.WEB.H265-NHTFS   sash35
 
Slovenian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.1080p.WEB.H264-NHTFS   sash35
 
Slovenian Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Slovenian Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.720p/1080p.ATVP.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   sash35
 
Slovenian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E03.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
 
Slovenian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E03.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   sash35
 
Slovenian Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E02.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Slovenian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.720p.WEB.H264-ETHEL   sash35
 
Slovenian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
 
Slovenian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   sash35
 
Slovenian Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E01.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Slovenian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.720p.WEB.H264-ETHEL   sash35
 
Slovenian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
 
Slovenian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   sash35
 
Spanish Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E04.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
Latin America 
Spanish Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E04.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Spanish Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.DV.2160p.WEB.H265-NHTFS   sash35
Latin America 
Spanish Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.DV.2160p.WEB.H265-NHTFS   sash35
 
Spanish Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.720p.WEB.H264-ETHEL   sash35
Latin America 
Spanish Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.720p.WEB.H264-ETHEL   sash35
 
Spanish Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.2160p.WEB.H265-NHTFS   sash35
Latin America 
Spanish Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.2160p.WEB.H265-NHTFS   sash35
 
Spanish Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.1080p.WEB.H264-NHTFS   sash35
Latin America 
Spanish Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.1080p.WEB.H264-NHTFS   sash35
 
Spanish Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
Latin America 
Spanish Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Spanish Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.720p/1080p.ATVP.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   sash35
Latin America 
Spanish Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.720p/1080p.ATVP.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   sash35
 
Spanish Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E03.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
Latin America 
Spanish Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E03.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
 
Spanish Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E03.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   sash35
Latin America 
Spanish Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E03.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   sash35
 
Spanish Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E02.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
Latin America 
Spanish Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E02.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Spanish Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.720p.WEB.H264-ETHEL   sash35
Latin America 
Spanish Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.720p.WEB.H264-ETHEL   sash35
 
Spanish Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
Latin America 
Spanish Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
 
Spanish Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   sash35
Latin America 
Spanish Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   sash35
 
Spanish Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E01.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
Latin America 
Spanish Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E01.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Spanish Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.720p.WEB.H264-ETHEL   sash35
Latin America 
Spanish Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.720p.WEB.H264-ETHEL   sash35
 
Spanish Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
Latin America 
Spanish Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
 
Spanish Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   sash35
Latin America 
Spanish Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   sash35
 
Swedish Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E04.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Swedish Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.DV.2160p.WEB.H265-NHTFS   sash35
 
Swedish Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.720p.WEB.H264-ETHEL   sash35
 
Swedish Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.2160p.WEB.H265-NHTFS   sash35
 
Swedish Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.1080p.WEB.H264-NHTFS   sash35
 
Swedish Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Swedish Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.720p/1080p.ATVP.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   sash35
 
Swedish Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E03.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
 
Swedish Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E03.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   sash35
 
Swedish Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E02.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Swedish Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.720p.WEB.H264-ETHEL   sash35
 
Swedish Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
 
Swedish Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   sash35
 
Swedish Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E01.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Swedish Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.720p.WEB.H264-ETHEL   sash35
 
Swedish Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
 
Swedish Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   sash35
 
Tamil Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E04.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Tamil Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.DV.2160p.WEB.H265-NHTFS   sash35
 
Tamil Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.720p.WEB.H264-ETHEL   sash35
 
Tamil Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.2160p.WEB.H265-NHTFS   sash35
 
Tamil Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.1080p.WEB.H264-NHTFS   sash35
 
Tamil Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Tamil Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.720p/1080p.ATVP.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   sash35
 
Tamil Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E03.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
 
Tamil Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E03.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   sash35
 
Tamil Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E02.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Tamil Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.720p.WEB.H264-ETHEL   sash35
 
Tamil Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
 
Tamil Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   sash35
 
Tamil Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E01.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Tamil Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
 
Tamil Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   sash35
 
Tamil Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.720p.WEB.H264-ETHEL   sash35
 
Telugu Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E04.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Telugu Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.DV.2160p.WEB.H265-NHTFS   sash35
 
Telugu Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.720p.WEB.H264-ETHEL   sash35
 
Telugu Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.2160p.WEB.H265-NHTFS   sash35
 
Telugu Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.1080p.WEB.H264-NHTFS   sash35
 
Telugu Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Telugu Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.720p/1080p.ATVP.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   sash35
 
Telugu Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E03.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
 
Telugu Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E03.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   sash35
 
Telugu Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E02.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Telugu Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.720p.WEB.H264-ETHEL   sash35
 
Telugu Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
 
Telugu Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   sash35
 
Telugu Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E01.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Telugu Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.720p.WEB.H264-ETHEL   sash35
 
Telugu Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
 
Telugu Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   sash35
 
Thai Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E04.WEB.x264-TORRENTGALAXY.[23.976].[00.41.09.302].Thai.39   Sappurit
คําบรรยายโดย ปัทมวรรณ บูรณมาตร์ 
Thai Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E04.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Thai Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.DV.2160p.WEB.H265-NHTFS   sash35
 
Thai Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.720p.WEB.H264-ETHEL   sash35
 
Thai Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.2160p.WEB.H265-NHTFS   sash35
 
Thai Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.1080p.WEB.H264-NHTFS   sash35
 
Thai Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.WEB.x264-TORRENTGALAXY.[23.976].[00.42.55.783].thai.39   Sappurit
คําบรรยายโดย ปัทมวรรณ บูรณมาตร์ 
Thai Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Thai Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.720p/1080p.ATVP.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   sash35
 
Thai Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E03.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
 
Thai Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E03.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   sash35
 
Thai Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E02.WEB.x264-TORRENTGALAXY.[23.976].[00.46.18.944].Thai.39   Sappurit
คําบรรยายโดย ปัทมวรรณ บูรณมาตร์ 
Thai Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E02.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Thai Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.720p.WEB.H264-ETHEL   sash35
 
Thai Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
 
Thai Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   sash35
 
Thai Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E01.WEB.x264-TORRENTGALAXY.[23.976].[00.49.48.487].Thai.39   Sappurit
คําบรรยายโดย ปัทมวรรณ บูรณมาตร์ 
Thai Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E01.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Thai Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.720p.WEB.H264-ETHEL   sash35
 
Thai Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
 
Thai Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   sash35
 
Turkish Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E04.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Turkish Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.DV.2160p.WEB.H265-NHTFS   sash35
 
Turkish Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.720p.WEB.H264-ETHEL   sash35
 
Turkish Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.2160p.WEB.H265-NHTFS   sash35
 
Turkish Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.1080p.WEB.H264-NHTFS   sash35
 
Turkish Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Turkish Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.Secrets.and.Lies.1080p.ATVP.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   erlat
AFG / ELiTE / ETHEL / FENiX / FLUX / GloriousMongoose / JFF / MeGusta / MiNX / mSD / RUBiK / T0PAZ / TORRENTGALAXY 
Turkish Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.720p/1080p.ATVP.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   sash35
 
Turkish Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E03.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
 
Turkish Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E03.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   sash35
 
Turkish Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E02.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Turkish Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.720p.WEB.H264-ETHEL   sash35
 
Turkish Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
 
Turkish Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   sash35
 
Turkish Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E01.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Turkish Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.720p.WEB.H264-ETHEL   sash35
 
Turkish Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
 
Turkish Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   sash35
 
Ukrainian Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E04.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Ukrainian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.DV.2160p.WEB.H265-NHTFS   sash35
 
Ukrainian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.720p.WEB.H264-ETHEL   sash35
 
Ukrainian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.2160p.WEB.H265-NHTFS   sash35
 
Ukrainian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.1080p.WEB.H264-NHTFS   sash35
 
Ukrainian Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Ukrainian Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.720p/1080p.ATVP.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   sash35
 
Ukrainian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E03.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
 
Ukrainian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E03.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   sash35
 
Ukrainian Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E02.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Ukrainian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.720p.WEB.H264-ETHEL   sash35
 
Ukrainian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
 
Ukrainian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   sash35
 
Ukrainian Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E01.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Ukrainian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.720p.WEB.H264-ETHEL   sash35
 
Ukrainian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
 
Ukrainian Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   sash35
 
Vietnamese Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E04.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Vietnamese Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E04.Parallels.and.Interiors.2160p.ATVP.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.H.265-FLUX   wtrashtuoilon
Phụ đề gốc Apple TV+ | Biên dịch: Gió 
Vietnamese Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E04.Parallels.and.Interiors.2160p.ATVP.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.DoVi.HDR.H.265-FLUX   wtrashtuoilon
Phụ đề gốc Apple TV+ | Biên dịch: Gió 
Vietnamese Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E04.Parallels.and.Interiors.1080p.ATVP.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.H.264-FLUX   wtrashtuoilon
Phụ đề gốc Apple TV+ | Biên dịch: Gió 
Vietnamese Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.DV.2160p.WEB.H265-NHTFS   sash35
 
Vietnamese Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.720p.WEB.H264-ETHEL   sash35
 
Vietnamese Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.2160p.WEB.H265-NHTFS   sash35
 
Vietnamese Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E04.1080p.x265-ELiTE   hbot
Apple TV+  
Vietnamese Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E04.1080p.WEB.H264-NHTFS   hbot
Apple TV+  
Vietnamese Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E04.1080p.WEB.H264-NHTFS   sash35
 
Vietnamese Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E04.1080p.HEVC.x265-MeGusta[TGx]   hbot
Apple TV+  
Vietnamese Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E04.1080p.ATVP.WEBRip.AAC5.1.10bits.x265-Rapta   hbot
Apple TV+  
Vietnamese Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E04.1080p.10bit.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA   hbot
Apple TV+  
Vietnamese Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.XviD-AFG   minhphuc12365
Phụ đề tiếng Việt chính thức từ Apple TV. Biên dịch: Gió. Tập 3  
Vietnamese Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Vietnamese Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.HDR.2160p.WEB.H265- GloriousMongoose   minhphuc12365
Phụ đề tiếng Việt chính thức từ Apple TV. Biên dịch: Gió. Tập 3  
Vietnamese Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.DV.2160p.WEB.H265- GloriousMongoose   minhphuc12365
Phụ đề tiếng Việt chính thức từ Apple TV. Biên dịch: Gió. Tập 3  
Vietnamese Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.720p/1080p.ATVP.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   sash35
 
Vietnamese Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.720p.x265-T0PAZ   minhphuc12365
Phụ đề tiếng Việt chính thức từ Apple TV. Biên dịch: Gió. Tập 3  
Vietnamese Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.720p.x264-FENiX   minhphuc12365
Phụ đề tiếng Việt chính thức từ Apple TV. Biên dịch: Gió. Tập 3  
Vietnamese Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E03.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
 
Vietnamese Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E03.2160p.ATVP.WEB-DL.DDPA5.1.HDR.DV.HEVC- FLUX   minhphuc12365
Phụ đề tiếng Việt chính thức từ Apple TV. Biên dịch: Gió. Tập 3  
Vietnamese Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.1080p.x265-ELiTE   hbot
Apple TV+  
Vietnamese Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.1080p.x265-ELiTE   minhphuc12365
Phụ đề tiếng Việt chính thức từ Apple TV. Biên dịch: Gió. Tập 3  
Vietnamese Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E03.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   sash35
 
Vietnamese Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   hbot
Apple TV+  
Vietnamese Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.1080p.WEB.H264- GloriousMongoose   minhphuc12365
Phụ đề tiếng Việt chính thức từ Apple TV. Biên dịch: Gió. Tập 3  
Vietnamese Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E03.1080p.ATVP.WEB-DL.DDPA5.1.H.264- FLUX   minhphuc12365
Phụ đề tiếng Việt chính thức từ Apple TV. Biên dịch: Gió. Tập 3  
Vietnamese Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E03.1080p.10bit.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA   hbot
Apple TV+  
Vietnamese Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E02.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Vietnamese Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E02.HDR.2160p.WEB.H265- GloriousMongoose   minhphuc12365
Phụ đề tiếng Việt chính thức từ Apple TV. Biên dịch: Gió. Tập 2 
Vietnamese Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E02.DV.2160p.WEB.H265- GloriousMongoose   minhphuc12365
Phụ đề tiếng Việt chính thức từ Apple TV. Biên dịch: Gió. Tập 2 
Vietnamese Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E02.Departure.1080p.ATVP.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.H.264-FLUX.vi   minhphuc12365
Phụ đề tiếng Việt chính thức từ Apple TV. Biên dịch: Gió. Tập 2 
Vietnamese Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E02.Departure.1080p.ATVP.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.H.264-FLUX   wtrashtuoilon
2 tập đầu | Phụ đề gốc Apple TV+ | Biên dịch: Gió 
Vietnamese Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.720p.WEB.H264-ETHEL   sash35
 
Vietnamese Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E02.720p.WEB.h264- ETHEL   minhphuc12365
Phụ đề tiếng Việt chính thức từ Apple TV. Biên dịch: Gió. Tập 2 
Vietnamese Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.720p.ATVP.WEB-DL.DDPA5.1.H.264- FLUX   minhphuc12365
Phụ đề tiếng Việt chính thức từ Apple TV. Biên dịch: Gió. Tập 2 
Vietnamese Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
 
Vietnamese Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E02.2160p.WEB.H265- GloriousMongoose   minhphuc12365
Phụ đề tiếng Việt chính thức từ Apple TV. Biên dịch: Gió. Tập 2 
Vietnamese Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.2160p.ATVP.WEB-DL.DDPA5.1.HEVC- FLUX   minhphuc12365
Phụ đề tiếng Việt chính thức từ Apple TV. Biên dịch: Gió. Tập 2 
Vietnamese Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E02.1080p.x265-ELiTE   hbot
Apple TV+ 
Vietnamese Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E02.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   hbot
Apple TV+ 
Vietnamese Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   sash35
 
Vietnamese Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E02.1080p.WEB.H264- GloriousMongoose   minhphuc12365
Phụ đề tiếng Việt chính thức từ Apple TV. Biên dịch: Gió. Tập 2 
Vietnamese Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.1080p.ATVP.WEB-DL.DDPA5.1.H.264- FLUX   minhphuc12365
Phụ đề tiếng Việt chính thức từ Apple TV. Biên dịch: Gió. Tập 2 
Vietnamese Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E02.1080p.10bit.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA   hbot
Apple TV+ 
Vietnamese Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E01.WEB.x264-TORRENTGALAXY   sash35
 
Vietnamese Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E01.Aftermath.1080p.ATVP.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.H.264-FLUX   wtrashtuoilon
2 tập đầu | Phụ đề gốc Apple TV+ | Biên dịch: Gió 
Vietnamese Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.720p.WEB.H264-ETHEL   sash35
 
Vietnamese Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E01.720p.WEB.h264- ETHEL   minhphuc12365
Phụ đề tiếng Việt chính thức từ Apple TV. Biên dịch: Gió. Tập 1 
Vietnamese Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.720p.ATVP.WEB-DL.DDPA5.1.H.264- FLUX   minhphuc12365
Phụ đề tiếng Việt chính thức từ Apple TV. Biên dịch: Gió. Tập 1 
Vietnamese Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.2160p.WEB.H265-GloriousMongoose   sash35
 
Vietnamese Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.2160p.ATVP.WEB-DL.DDPA5.1.HEVC- FLUX   minhphuc12365
Phụ đề tiếng Việt chính thức từ Apple TV. Biên dịch: Gió. Tập 1 
Vietnamese Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.2160p.ATVP.WEB-DL.DDPA5.1.HDR.DV.HEVC- FLUX   minhphuc12365
Phụ đề tiếng Việt chính thức từ Apple TV. Biên dịch: Gió. Tập 1 
Vietnamese Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E01.1080p.x265-ELiTE   hbot
Apple TV+ 
Vietnamese Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E01.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   hbot
Apple TV+ 
Vietnamese Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.1080p.WEB.H264-GloriousMongoose   sash35
 
Vietnamese Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E01.1080p.ATVP.WEB-DL.DDPA5.1.H.264- FLUX   minhphuc12365
Phụ đề tiếng Việt chính thức từ Apple TV. Biên dịch: Gió. Tập 1 
Vietnamese Monarch.Legacy.of.Monsters.S01E01.1080p.10bit.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA   hbot
Apple TV+ 
Vietnamese Monarch.Legacy.Of.Monsters.S01E02.2160p.ATVP.WEB-DL.DDPA5.1.HDR.DV.HEVC- FLUX   minhphuc12365
Phụ đề tiếng Việt chính thức từ Apple TV. Biên dịch: Gió. Tập 2