زیرنویس های:

Poster

Shazam! Fury of the Gods Imdb

  • زیرنویس های با امتیاز خوب
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
مشخصات زیرنویس زبان فایل ها H.I. مترجم توضیخات
فارسی -->TRAILER<-- Shazam! Fury of the Gods Trailer   Mahziar
زیرنویس فارسی: مهزیار وحیدی  

مشاهده ی تمامی زیرنویس های موجود (تمام زبان ها)