زیرنویس های:

Poster

Çukur (The Pit) - فصل دوم Imdb

  • Year: 2018
برای مشاهده ی زیرنویس های فارسی اینجا کلیک کنید
  • زیرنویس های با امتیاز خوب
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
مشخصات زیرنویس زبان فایل ها H.I. مترجم توضیخات
Greek CUKUR S02 E21 <---> E31   SUB.pack
CUKUR S02 E21 <---> E31 
Greek CUKUR S02 E18 <---> E19   SUB.pack
CUKUR S02 E18 <---> E19 
Greek Çukur S02 E01 <---> E04   SUB.pack
Çukur S02 E01 <---> E04 
Turkish Çukur.Season2-Episodes[59-67]   Sidahmedbird
Official Show tv Subtitle  
Turkish Çukur 58. Bölüm   Sidahmedbird