« بازگشت به پروفایل

زیرنویس های Sidahmedbird (297)

مشخصات زیرنویس زبان نوع H.I. نظرات امتیاز ها دانلودها تاریخ
Turkish The Innocents (Masumlar Apartmani) - فصل اول
(2020)
    0 نظر 0 received 17
4 hours ago
Turkish Eskiya Dünyaya Hükümdar Olmaz - Complete Series
(2015)
    0 نظر 0 received 20
1 days ago
Turkish Siyah İnci - فصل اول
(2017)
    2 نظر 1 received 20
1 days ago
Turkish Uyanis: Büyük Selcuklu - فصل اول
(2020)
    0 نظر 0 received 24
1 days ago
Turkish Yeni Hayat - فصل اول
(2020)
    0 نظر 0 received 19
2 days ago
Turkish Gönül Dagi - فصل اول
(2020)
    1 نظر 0 received 17
3 days ago
English Gün On4 - فصل اول
(2020)
    0 نظر 0 received 19
4 days ago
Arabic Gün On4 - فصل اول
(2020)
    0 نظر 0 received 22
4 days ago
Turkish Şeref Sözü - فصل اول
(2020)
    0 نظر 0 received 30
4 days ago
Turkish Arkadaşım Hoşgeldin - Complete Series
(2013)
    0 نظر 0 received 22
5 days ago
Turkish A.S.K - فصل اول
(2013)
    0 نظر 0 received 21
5 days ago
Turkish Sadakatsiz - فصل اول
(2020)
    0 نظر 0 received 27
5 days ago
Turkish The Innocents (Masumlar Apartmani) - فصل اول
(2020)
    0 نظر 0 received 29
5 days ago
Turkish Çukur (The Pit) - فصل چهارم
(2020)
    0 نظر 0 received 23
6 days ago
Turkish Kuzey Yıldızı İlk Aşk - Complete Series
(2019)
    0 نظر 0 received 33
6 days ago
Turkish Arıza - فصل اول
(2020)
    0 نظر 0 received 19
6 days ago
Turkish Hercai - Complete Series
(2019)
    0 نظر 0 received 31
6 days ago
Turkish Hercai - Complete Series
(2019)
    0 نظر 0 received 22
6 days ago
Turkish Hercai - Complete Series
(2019)
    0 نظر 0 received 23
6 days ago
Turkish Insanlık Suçu - فصل اول
(2018)
    0 نظر 0 received 14
6 days ago
Turkish Gençligim Eyvah - فصل اول
(2020)
    0 نظر 0 received 24
7 days ago
Turkish Gençligim Eyvah - فصل اول
(2020)
    0 نظر 0 received 27
7 days ago
Turkish Uyanis: Büyük Selcuklu - فصل اول
(2020)
    2 نظر 1 received 36
8 days ago
Turkish Şeref Sözü - فصل اول
(2020)
    0 نظر 1 received 44
9 days ago
Turkish Yeni Hayat - فصل اول
(2020)
    0 نظر 0 received 39
9 days ago
Turkish Bodrum Masali (Crossroads) - فصل اول
(2016)
    0 نظر 0 received 27
9 days ago
Turkish Eskiya Dünyaya Hükümdar Olmaz - Complete Series
(2015)
    0 نظر 0 received 22
9 days ago
Turkish Muhteşem İkili (Perfect Team ) - فصل اول
(2018)
    0 نظر 0 received 23
10 days ago
Turkish Kuzey Yıldızı İlk Aşk - Complete Series
(2019)
    0 نظر 1 received 33
10 days ago
Turkish Kuzey Yıldızı İlk Aşk - Complete Series
(2019)
    2 نظر 0 received 33
10 days ago
Turkish Çukur (The Pit) - فصل دوم
(2018)
    0 نظر 0 received 20
10 days ago
Turkish Çukur (The Pit) - فصل چهارم
(2020)
    0 نظر 1 received 24
10 days ago
Turkish Çukur (The Pit) - فصل چهارم
(2020)
    0 نظر 0 received 27
10 days ago
Turkish Çukur (The Pit) - فصل چهارم
(2020)
    0 نظر 0 received 21
10 days ago
Turkish Çukur (The Pit) - فصل چهارم
(2020)
    0 نظر 0 received 24
10 days ago
Turkish Çukur (The Pit) - فصل چهارم
(2020)
    0 نظر 0 received 24
10 days ago