« بازگشت به پروفایل

زیرنویس های AsadujJaman (241)

مشخصات زیرنویس زبان نوع H.I. نظرات امتیاز ها دانلودها تاریخ
Bengali His Dark Materials - فصل سوم
(2022)
Web   2 نظر 28 received 363
12/30/2022
Bengali His Dark Materials - فصل سوم
(2022)
Web   1 نظر 28 received 366
12/29/2022
Bengali His Dark Materials - فصل سوم
(2022)
Web   1 نظر 29 received 383
12/27/2022
Bengali Glass Onion: A Knives Out Mystery
(2022)
Web   5 نظر 98 received 2,534
12/25/2022
Bengali His Dark Materials - فصل سوم
(2022)
Web   1 نظر 30 received 418
12/22/2022
Bengali His Dark Materials - فصل سوم
(2022)
Web   2 نظر 28 received 447
12/17/2022
Bengali His Dark Materials - فصل سوم
(2022)
Web   2 نظر 29 received 461
12/15/2022
Bengali Emancipation
(2022)
Web   5 نظر 58 received 2,426
12/11/2022
Bengali His Dark Materials - فصل سوم
(2022)
Web   1 نظر 34 received 557
12/8/2022
Bengali His Dark Materials - فصل دوم
(2020)
Blu-ray   0 نظر 6 received 91
11/29/2022
Bengali 1899 - فصل اول
(2022)
Web   1 نظر 126 received 5,614
11/17/2022
Bengali 1899 - فصل اول
(2022)
Web   5 نظر 130 received 6,657
11/17/2022
Bengali The Power of the Dog
(2021)
Blu-ray   0 نظر 11 received 145
11/16/2022
Bengali Wolfwalkers
(2020)
Blu-ray   0 نظر 6 received 60
11/16/2022
Bengali Yonder (Beyond the Memory / Yondeo / 욘더)
(2022)
Web   0 نظر 15 received 62
11/3/2022
Bengali The Woman King
(2022)
Blu-ray   3 نظر 60 received 2,994
11/2/2022
Bengali See How They Run
(2022)
Web   0 نظر 33 received 723
11/1/2022
Bengali Bullet Train
(2022)
Blu-ray   1 نظر 19 received 1,289
10/16/2022
Bengali Orphan: First Kill
(2022)
Blu-ray   0 نظر 17 received 378
10/16/2022
Bengali Yonder (Beyond the Memory / Yondeo / 욘더)
(2022)
Web   0 نظر 22 received 125
10/14/2022
Bengali Better Call Saul - فصل ششم
(2022)
Web   0 نظر 13 received 175
10/12/2022
Bengali Better Call Saul - فصل ششم
(2022)
Web   0 نظر 14 received 177
10/12/2022
Bengali Better Call Saul - فصل ششم
(2022)
Web   0 نظر 14 received 176
10/12/2022
Bengali House of the Dragon - فصل اول
(2022)
Web   5 نظر 107 received 7,640
10/10/2022
Bengali The Lord of the Rings: The Rings of Power - فصل اول
(2022)
Web   3 نظر 67 received 2,832
9/30/2022
Bengali Bullet Train
(2022)
Web   6 نظر 133 received 5,340
9/26/2022
Bengali Orphan: First Kill
(2022)
Web   3 نظر 68 received 2,576
8/19/2022
Bengali The Sandman - فصل اول
(2022)
Web   4 نظر 89 received 2,436
8/5/2022
Bengali Prey
(2022)
Web   9 نظر 146 received 9,633
8/5/2022
Bengali Jurassic World Dominion
(2022)
Blu-ray   1 نظر 24 received 1,509
8/2/2022
Bengali Jurassic World Dominion
(2022)
Web   0 نظر 50 received 3,221
7/14/2022
Bengali The Black Phone
(2021)
Web   3 نظر 77 received 2,329
7/14/2022
Bengali Jurassic World Dominion
(2022)
Web   5 نظر 38 received 1,680
7/9/2022
Bengali CODA
(2021)
Blu-ray   1 نظر 22 received 445
6/30/2022
Bengali Money Heist: Korea - Joint Economic Area (종이의 집: 공동경제구역) - فصل اول
(2022)
Web   3 نظر 38 received 1,720
6/25/2022
Bengali Peaky Blinders - فصل ششم
(2022)
Blu-ray   0 نظر 26 received 1,601
6/7/2022