« بازگشت به پروفایل

زیرنویس های imfreemozart (568)

مشخصات زیرنویس زبان نوع H.I. نظرات امتیاز ها دانلودها تاریخ
Portuguese Ne Zha zhi mo tong jiang shi (Ne Zha)
(2019)
Blu-ray   0 نظر 0 received 9
1 days ago
Portuguese Fargo - فصل چهارم
(2020)
Web   0 نظر 0 received 18
2 days ago
Portuguese The Cure
(2020)
Web   0 نظر 0 received 12
2 days ago
Portuguese Anna
(2019)
Web   0 نظر 0 received 9
3 days ago
Portuguese The Mandalorian - فصل دوم
(2020)
Web   0 نظر 0 received 71
3 days ago
Portuguese Greenland
(2020)
Blu-ray   0 نظر 0 received 63
3 days ago
Portuguese The Outpost
(2020)
Web   0 نظر 0 received 16
3 days ago
Portuguese The Outpost
(2020)
Blu-ray   0 نظر 0 received 14
3 days ago
Portuguese Fear the Walking Dead - فصل ششم
(2020)
Web   0 نظر 0 received 29
3 days ago
Portuguese Peninsula (Train to Busan 2 / Bando / 반도)
(2020)
Web   0 نظر 0 received 32
9 days ago
Portuguese Sleepwalk
(2018)
Web   0 نظر 0 received 15
10 days ago
Portuguese Fargo - فصل چهارم
(2020)
Web   0 نظر 0 received 39
10 days ago
Portuguese Fear the Walking Dead - فصل ششم
(2020)
Web   0 نظر 0 received 57
11 days ago
Portuguese The Mandalorian - فصل دوم
(2020)
Web   0 نظر 0 received 255
11 days ago
Portuguese His Dark Materials - فصل دوم
(2020)
Web   0 نظر 0 received 81
11 days ago
Portuguese Greenland
(2020)
Web   0 نظر 0 received 417
14 days ago
Portuguese Fargo - فصل چهارم
(2020)
Web   0 نظر 0 received 46
17 days ago
Portuguese Coda
(2013)
Web   0 نظر 0 received 21
18 days ago
Portuguese The Mandalorian - فصل دوم
(2020)
Web   0 نظر 0 received 265
18 days ago
Portuguese Fear the Walking Dead - فصل ششم
(2020)
Web   0 نظر 0 received 56
18 days ago
Portuguese His Dark Materials - فصل دوم
(2020)
Web   0 نظر 0 received 82
20 days ago
Portuguese His Dark Materials - فصل دوم
(2020)
Web   0 نظر 0 received 121
22 days ago
Portuguese 50 States of Fright - فصل دوم
(2020)
Web   1 نظر 0 received 31
23 days ago
Portuguese Fargo - فصل چهارم
(2020)
Web   0 نظر 0 received 70
24 days ago
Portuguese And the Whole Sky Fit in the Dead Cow's Eye
(2016)
Web   0 نظر 0 received 23
24 days ago
Portuguese Get Ready with Me
(2019)
Web   0 نظر 0 received 20
25 days ago
Portuguese The New Mutants
(2020)
Web   0 نظر 0 received 247
25 days ago
Portuguese The Mandalorian - فصل دوم
(2020)
Web   0 نظر 0 received 309
25 days ago
Portuguese Fear the Walking Dead - فصل ششم
(2020)
Web   0 نظر 0 received 90
26 days ago
Portuguese Monsterland - فصل اول
(2020)
Web   0 نظر 0 received 25
11/1/2020
Portuguese Fargo - فصل چهارم
(2020)
Web   0 نظر 0 received 81
10/31/2020
Portuguese Fargo - فصل چهارم
(2020)
Web   0 نظر 0 received 82
10/31/2020
Portuguese Unhinged
(2020)
Web   0 نظر 0 received 118
10/30/2020
Portuguese The Mandalorian - فصل دوم
(2020)
Web   0 نظر 0 received 218
10/30/2020
Portuguese Fear the Walking Dead - فصل ششم
(2020)
Web   1 نظر 0 received 95
10/28/2020
Portuguese Unhinged
(2020)
Web   0 نظر 0 received 170
10/27/2020