« بازگشت به پروفایل

زیرنویس های SilverStark (566)

مشخصات زیرنویس زبان نوع H.I. نظرات امتیاز ها دانلودها تاریخ
English Hypnotic
(2023)
Web   0 نظر 4 received 2,222
8 days ago
English Hypnotic
(2023)
Web   0 نظر 4 received 1,939
8 days ago
French John Wick: Chapter 4
(2023)
Web   0 نظر 0 received 870
15 days ago
English John Wick: Chapter 4
(2023)
Web   0 نظر 5 received 3,432
15 days ago
English John Wick: Chapter 4
(2023)
Web   0 نظر 4 received 2,612
15 days ago
English Evil Dead Rise
(2023)
Web   0 نظر 2 received 2,490
28 days ago
English Evil Dead Rise
(2023)
Web   0 نظر 5 received 1,886
28 days ago
English The Pope's Exorcist
(2023)
Web   0 نظر 4 received 5,812
5/2/2023
English The Pope's Exorcist
(2023)
Web   0 نظر 4 received 4,132
5/2/2023
English Renfield
(2023)
Web   0 نظر 6 received 3,014
5/2/2023
English Renfield
(2023)
Web   0 نظر 7 received 2,738
5/2/2023
English Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves
(2023)
Web   0 نظر 12 received 6,003
5/2/2023
English Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves
(2023)
Web   0 نظر 11 received 5,095
5/2/2023
English Scream VI
(2023)
Web   1 نظر 7 received 4,931
4/25/2023
English Scream VI
(2023)
Web   0 نظر 5 received 3,473
4/25/2023
English Shazam! Fury of the Gods
(2023)
Web   0 نظر 3 received 2,542
4/7/2023
English Shazam! Fury of the Gods
(2023)
Web   0 نظر 4 received 3,060
4/7/2023
English 65
(2023)
Web   0 نظر 6 received 5,412
4/7/2023
English 65
(2023)
Web   1 نظر 13 received 4,798
4/7/2023
English Avatar: The Way of Water
(2022)
Web   0 نظر 6 received 12,481
3/28/2023
English Avatar: The Way of Water
(2022)
Web   0 نظر 6 received 5,967
3/28/2023
English Knock at the Cabin
(2023)
Web   1 نظر 5 received 3,266
2/21/2023
English Knock at the Cabin
(2023)
Web   0 نظر 6 received 3,638
2/21/2023
English Sharper
(2023)
Web   0 نظر 0 received 1,072
2/17/2023
English Sharper
(2023)
Web   0 نظر 2 received 1,530
2/17/2023
English Plane
(2023)
Web   1 نظر 9 received 20,223
2/3/2023
English Plane
(2023)
Web   0 نظر 10 received 13,202
2/3/2023
English Black Panther: Wakanda Forever
(2022)
Blu-ray   0 نظر 3 received 5,427
1/31/2023
English Black Panther: Wakanda Forever
(2022)
Blu-ray   1 نظر 13 received 5,132
1/31/2023
English Shotgun Wedding
(2022)
Web   0 نظر 4 received 5,606
1/27/2023
English Shotgun Wedding
(2022)
Web   0 نظر 3 received 3,446
1/27/2023
English M3GAN
(2022)
Web   0 نظر 1 received 911
1/24/2023
English M3GAN
(2022)
Web   0 نظر 3 received 1,411
1/24/2023
English M3GAN
(2022)
Web   1 نظر 10 received 9,112
1/24/2023
English M3GAN
(2022)
Web   0 نظر 6 received 5,394
1/24/2023
English The Last of Us - فصل اول
(2023)
Web   0 نظر 0 received 558
1/23/2023