« بازگشت به پروفایل

زیرنویس های SilverStark (537)

مشخصات زیرنویس زبان نوع H.I. نظرات امتیاز ها دانلودها تاریخ
English Thor: Love and Thunder
(2022)
Web   1 نظر 10 received 16,441
9/7/2022
English After We Collided
(2020)
Web   0 نظر 2 received 15,709
10/23/2020
English Bullet Train
(2022)
Web   1 نظر 6 received 14,872
9/27/2022
English The Croods: A New Age
(2020)
Web   3 نظر 24 received 14,771
12/17/2020
English Thor: Love and Thunder
(2022)
Web   2 نظر 13 received 13,166
9/8/2022
English House of the Dragon - فصل اول
(2022)
Web   0 نظر 5 received 12,110
8/22/2022
English Minions: The Rise of Gru
(2022)
Web   1 نظر 3 received 11,915
8/2/2022
English The Suicide Squad
(2021)
Web   0 نظر 22 received 11,911
8/6/2021
English WandaVision - فصل اول
(2021)
Web   0 نظر 3 received 11,206
1/15/2021
English Black Widow
(2021)
Web   1 نظر 20 received 10,903
7/9/2021
English The Suicide Squad
(2021)
Web   0 نظر 12 received 10,816
8/6/2021
English House of the Dragon - فصل اول
(2022)
Web   0 نظر 13 received 10,770
8/21/2022
English The Forever Purge
(2021)
Web   0 نظر 4 received 10,076
7/18/2021
English Bullet Train
(2022)
Web   1 نظر 6 received 9,987
9/27/2022
English Skylines
(2020)
Web   1 نظر 12 received 9,719
12/18/2020
English Black Widow
(2021)
Web   0 نظر 7 received 9,679
7/9/2021
Arabic The Next 365 Days
(2022)
Web   0 نظر 3 received 9,676
8/19/2022
English WandaVision - فصل اول
(2021)
Web   0 نظر 3 received 9,571
1/15/2021
English The New Mutants
(2020)
Blu-ray   0 نظر 5 received 9,131
11/6/2020
English After We Collided
(2020)
Web   0 نظر 1 received 9,047
10/23/2020
English House of the Dragon - فصل اول
(2022)
Web   0 نظر 5 received 8,911
8/22/2022
English Jungle Cruise
(2021)
Web   0 نظر 2 received 8,485
7/31/2021
English Stranger Things - فصل چهارم
(2022)
Web   0 نظر 0 received 8,481
7/1/2022
English Fast and Furious 9 (F9)
(2021)
Web   0 نظر 7 received 8,256
7/29/2021
English The Mandalorian - فصل دوم
(2020)
Web   0 نظر 14 received 8,193
10/30/2020
English Stranger Things - فصل چهارم
(2022)
Web   0 نظر 6 received 7,812
7/1/2022
English Black Widow
(2021)
Web   0 نظر 4 received 7,811
7/9/2021
English Borat Subsequent Moviefilm
(2020)
Web   1 نظر 13 received 7,596
10/23/2020
English The Wheel of Time - فصل اول
(2021)
Web   0 نظر 0 received 7,426
11/19/2021
English Fast and Furious 9 (F9)
(2021)
Web   0 نظر 8 received 7,271
7/29/2021
English Thor: Love and Thunder
(2022)
Web   3 نظر 7 received 7,258
9/7/2022
English WandaVision - فصل اول
(2021)
Web   0 نظر 1 received 7,181
1/22/2021
English The New Mutants
(2020)
Blu-ray   2 نظر 12 received 7,173
11/6/2020
English Top Gun: Maverick
(2022)
Web   0 نظر 6 received 7,088
8/23/2022
English Minions: The Rise of Gru
(2022)
Web   0 نظر 6 received 7,064
8/2/2022
English WandaVision - فصل اول
(2021)
Web   0 نظر 3 received 6,920
1/15/2021