« بازگشت به پروفایل

زیرنویس های Subs Brasil (472)

مشخصات زیرنویس زبان نوع H.I. نظرات امتیاز ها دانلودها تاریخ
Brazillian Portuguese Call Me Kat - فصل اول
(2021)
    0 نظر 0 received 1
6/27/2021
Brazillian Portuguese iCarly (iCarly Revival) - فصل اول
(2021)
    0 نظر 0 received 19
6/25/2021
Brazillian Portuguese Call Me Kat - فصل اول
(2021)
    0 نظر 0 received 4
6/24/2021
Brazillian Portuguese Call Me Kat - فصل اول
(2021)
    0 نظر 0 received 1
6/24/2021
Brazillian Portuguese Loki - فصل اول
(2021)
    0 نظر 0 received 222
6/23/2021
Brazillian Portuguese Betty - فصل دوم
(2021)
    0 نظر 0 received 10
6/22/2021
Brazillian Portuguese In The Heights
(2021)
    0 نظر 0 received 33
6/21/2021
Brazillian Portuguese iCarly (iCarly Revival) - فصل اول
(2021)
    0 نظر 0 received 26
6/20/2021
Brazillian Portuguese The Unhealer
(2020)
    0 نظر 0 received 9
6/20/2021
Brazillian Portuguese Baphomet
(2021)
    0 نظر 0 received 9
6/20/2021
Brazillian Portuguese iCarly (iCarly Revival) - فصل اول
(2021)
    0 نظر 0 received 24
6/20/2021
Brazillian Portuguese iCarly (iCarly Revival) - فصل اول
(2021)
    0 نظر 0 received 42
6/18/2021
Brazillian Portuguese Pride - فصل اول
(2021)
    0 نظر 0 received 8
6/17/2021
Brazillian Portuguese Pride - فصل اول
(2021)
    0 نظر 0 received 8
6/17/2021
Brazillian Portuguese Pride - فصل اول
(2021)
    0 نظر 0 received 7
6/17/2021
Brazillian Portuguese Honest Thief
(2020)
    0 نظر 0 received 13
6/17/2021
Brazillian Portuguese Rogue Hostage
(2021)
    0 نظر 0 received 61
6/16/2021
Brazillian Portuguese Exorcist - The Beginning
(2004)
    0 نظر 0 received 2
6/16/2021
Brazillian Portuguese Loki - فصل اول
(2021)
    0 نظر 0 received 255
6/16/2021
Brazillian Portuguese Palmer
(2021)
    0 نظر 0 received 11
6/16/2021
Brazillian Portuguese Adults in the Room
(2019)
    0 نظر 0 received 5
6/15/2021
Brazillian Portuguese Call Me Kat - فصل اول
(2021)
    0 نظر 0 received 5
6/15/2021
Brazillian Portuguese Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald
(2018)
    0 نظر 0 received 10
6/14/2021
Brazillian Portuguese Betty - فصل دوم
(2021)
    0 نظر 0 received 8
6/14/2021
Brazillian Portuguese Eden - فصل اول
(2021)
    0 نظر 0 received 5
6/14/2021
Brazillian Portuguese Friends: The Reunion (Friends Reunion Special)
(2021)
    0 نظر 0 received 52
6/14/2021
Brazillian Portuguese Harry Potter and the Chamber of Secrets
(2002)
    0 نظر 0 received 14
6/13/2021
Brazillian Portuguese The Unholy
(2021)
    0 نظر 0 received 38
6/13/2021
Brazillian Portuguese Eden - فصل اول
(2021)
    0 نظر 0 received 7
6/13/2021
Brazillian Portuguese Fantastic Beasts and Where to Find Them
(2016)
    0 نظر 0 received 7
6/12/2021
Brazillian Portuguese Sitting in Limbo
(2020)
    0 نظر 0 received 13
6/12/2021
Brazillian Portuguese Harry Potter and the Sorcerer's Stone
(2001)
    0 نظر 0 received 19
6/12/2021
Brazillian Portuguese Four Good Days
(2020)
    0 نظر 0 received 21
6/12/2021
Brazillian Portuguese Call Me Kat - فصل اول
(2021)
    0 نظر 0 received 1
6/12/2021
Brazillian Portuguese Eden - فصل اول
(2021)
    0 نظر 0 received 16
6/12/2021
Brazillian Portuguese Infinite
(2021)
    0 نظر 0 received 330
6/11/2021