مرور زیرنویس ها

تمام زبان ها
مشخصات زیرنویس زبان نوع H.I. مترجم تاریخ دانلودها
English Napoleon
(2023)
Cam   Master_Blaster
10 days ago
27,822
English The Marvels
(2023)
Cam   Master_Blaster
24 days ago
19,676
Arabic The Creator
(2023)
Web   ali talal
19 days ago
14,545
Arabic Oppenheimer
(2023)
Blu-ray   ali talal
23 days ago
13,667
English Oppenheimer
(2023)
Blu-ray   starn
24 days ago
13,172
Indonesian Oppenheimer
(2023)
Blu-ray   G_TRANS
24 days ago
12,952
Arabic The Killer
(2023)
Web   ali talal
23 days ago
12,592
English Oppenheimer
(2023)
Blu-ray   Ovi_Chowdhury
24 days ago
11,707
Arabic Rumble Through the Dark
(2023)
Web   ali talal
22 days ago
11,288
Arabic Freelance
(2023)
Web   ali talal
5 days ago
10,442
English The Marvels
(2023)
Cam   Master_Blaster
24 days ago
10,333
فارسی Oppenheimer
(2023)
Blu-ray   Amir_t6262
24 days ago
10,158
English Oppenheimer
(2023)
Blu-ray   DawoodTv
25 days ago
9,697
English The Creator
(2023)
Web   sash35
20 days ago
9,416
English Thanksgiving
(2023)
Cam   Master_Blaster
13 days ago
9,221
English In the Land of Saints and Sinners
(2023)
Web   Master_Blaster
4 days ago
8,595
English Freelance
(2023)
Web   gadothkajan
5 days ago
8,293
English Oppenheimer
(2023)
Blu-ray   DawoodTv
25 days ago
8,101
Indonesian The Creator
(2023)
Web   Pea_Masamba
19 days ago
7,822
Arabic The Marsh King's Daughter
(2023)
Web   ali talal
12 days ago
6,738
Arabic Napoleon
(2023)
Web   ali talal
6 days ago
6,395
English The Marvels
(2023)
Cam   Gizmo48
21 days ago
6,366
English The Killer
(2023)
Web   Coffee_Prison
23 days ago
6,297
Indonesian Oppenheimer
(2023)
Blu-ray   velgor46
24 days ago
5,313
English Oppenheimer
(2023)
Blu-ray   Guiber
25 days ago
5,146
Arabic The Equalizer 3
(2023)
Blu-ray   Muhamed_Alnuaimi
23 days ago
5,015
English The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes
(2023)
Cam   Master_Blaster
15 days ago
4,991
English Oppenheimer
(2023)
Blu-ray   abb1
24 days ago
4,773
English The Marvels
(2023)
Blu-ray   makoto77
24 days ago
4,464
Arabic In the Land of Saints and Sinners
(2023)
    imksa
4 days ago
4,400
English The Creator
(2023)
Web   sash35
20 days ago
4,309
English Oppenheimer
(2023)
    JabbaLsk
24 days ago
3,989
Arabic The Killer
(2023)
Web   DawoodTv
23 days ago
3,981
Bengali Leo
(2023)
    Habib_Siam
26 days ago
3,951
English The Creator
(2023)
    JabbaLsk
20 days ago
3,936
English Freelance
(2023)
Web   sash35
5 days ago
3,901
فارسی The Killer
(2023)
Web   Amir_t6262
23 days ago
3,700
Arabic Napoleon
(2023)
Cam   _OsOs_
3 days ago
3,690
English Oppenheimer
(2023)
Blu-ray   abb1
24 days ago
3,623
English Oppenheimer
(2023)
Blu-ray   sash35
24 days ago
3,498
فارسی Oppenheimer
(2023)
Blu-ray   MRLIGHTBORN11
25 days ago
3,432
Arabic The Equalizer 3
(2023)
Blu-ray   DawoodTv
26 days ago
3,398
English The Killer
(2023)
Web   hadilan
23 days ago
3,319
English Dumb Money
(2023)
Web   sash35
25 days ago
3,297
Bengali Oppenheimer
(2023)
Blu-ray   irfan.sadik
12 days ago
3,279
فارسی Oppenheimer
(2023)
Blu-ray   .Cardinal.
24 days ago
3,173
Vietnamese The Creator
(2023)
    THE_GIOI_DICH_THUAT_WTRANZ
19 days ago
3,169
Indonesian The Killer
(2023)
Web   Coffee_Prison
23 days ago
3,167