مرور زیرنویس ها

تمام زبان ها
مشخصات زیرنویس زبان نوع H.I. مترجم تاریخ دانلودها
English Lightyear
(2022)
Web   rabbit_01
28 days ago
24,367
English Lightyear
(2022)
Web   sub.Trader
28 days ago
14,846
English Minions: The Rise of Gru
(2022)
Web   _Bolhasani_
10 days ago
12,814
Arabic The Gray Man
(2022)
Web   Scooby07
21 days ago
11,646
Arabic Thor: Love and Thunder
(2022)
    AsMa96
25 days ago
11,198
Arabic Minions: The Rise of Gru
(2022)
Web   ali talal
10 days ago
9,434
Indonesian Jurassic World Dominion
(2022)
Web   EveryAgent
29 days ago
9,419
English Nope
(2022)
Telesync   A00
8 days ago
9,290
English Thor: Love and Thunder
(2022)
    Putlocker5movies.ch
27 days ago
8,869
English Minions: The Rise of Gru
(2022)
Web   SilverStark
10 days ago
8,190
English Prey
(2022)
Web   _Bolhasani_
7 days ago
8,112
English Jurassic World Dominion
(2022)
Web   Coffee_Prison
29 days ago
8,004
Bengali The Roundup (BumJoedoshi 2 / 범죄도시2)
(2022)
Web   Jitu_biswas
19 days ago
7,631
English Prey
(2022)
Web   Coffee_Prison
7 days ago
7,506
English Prey
(2022)
Web   gadothkajan
7 days ago
7,121
English The Witch: Part 2. The Other One (Manyeo 2 / 마녀2)
(2022)
Web   bkppphix
26 days ago
7,040
Indonesian Minions: The Rise of Gru
(2022)
Web   EveryAgent
10 days ago
6,930
English The Gray Man
(2022)
Web   hadilan
21 days ago
6,720
Arabic Prey
(2022)
Web   ali talal
7 days ago
6,648
Arabic The Black Phone
(2021)
Web   Ahmed_Jawad
29 days ago
6,599
Arabic Thor: Love and Thunder
(2022)
Telesync   Eslam.Elgizawy
21 days ago
6,464
English Jurassic World Dominion
(2022)
Web   gadothkajan
29 days ago
6,117
English The Black Phone
(2021)
Web   Coffee_Prison
29 days ago
6,088
English Minions: The Rise of Gru
(2022)
Web   _Bolhasani_
10 days ago
6,015
Indonesian Lightyear
(2022)
Web   BernadX
28 days ago
6,002
English Prey
(2022)
Web   _Bolhasani_
7 days ago
5,922
English Thirteen Lives
(2022)
Web   hadilan
8 days ago
5,912
Bengali 777 Charlie
(2022)
Web   Nurullah_Mashhur
14 days ago
5,623
Arabic Prey
(2022)
Web   haider_Almadany
7 days ago
5,546
English Elvis
(2022)
Web   Coffee_Prison
5 days ago
5,536
Bengali The Gray Man
(2022)
Web   Sayed_Fahmidul_Islam
20 days ago
5,437
Arabic Jurassic World Dominion
(2022)
Web   Muhamed_Alnuaimi
29 days ago
5,409
Arabic Purple Hearts
(2022)
Web   DawoodTv
14 days ago
5,325
English Lightyear
(2022)
Web   VikramJS
21 days ago
5,190
Arabic Jurassic World Dominion
(2022)
    haider_Almadany
26 days ago
5,154
Arabic Prey
(2022)
Web   PirateM96
5 days ago
5,041
Indonesian Minions: The Rise of Gru
(2022)
Web   Pein Akatsuki
10 days ago
4,911
Bengali Prey
(2022)
Web   AsadujJaman
7 days ago
4,891
English Luck
(2022)
Web   gadothkajan
6 days ago
4,812
Arabic Minions: The Rise of Gru
(2022)
Web   Ahmed_Jawad
10 days ago
4,787
English Thor: Love and Thunder
(2022)
Telesync   simonkhan
18 days ago
4,778
Arabic The Black Phone
(2021)
Web   Slonky
28 days ago
4,760
Arabic Jurassic World Dominion
(2022)
Web   Omar Si
29 days ago
4,669
English Minions: The Rise of Gru
(2022)
Web   SilverStark
10 days ago
4,630
Bengali The Witch: Part 2. The Other One (Manyeo 2 / 마녀2)
(2022)
Web   ArRmaN
18 days ago
4,406
English The Black Phone
(2021)
Web   gadothkajan
29 days ago
4,403
English Bullet Train
(2022)
Cam   panzehir57
7 days ago
4,400
Arabic Luck
(2022)
Web   Scooby07
7 days ago
4,394