مرور زیرنویس ها

تمام زبان ها
مشخصات زیرنویس زبان نوع H.I. مترجم تاریخ دانلودها
English Raised by Wolves - فصل اول
(2020)
Web   M_I_S
26 days ago
6,031
Arabic The Boys - فصل دوم
(2020)
Web   tsg
26 days ago
5,009
English Emily in Paris - فصل اول
(2020)
Web   hadilan
25 days ago
4,685
English The Boys - فصل دوم
(2020)
Web   M3GATR0N
19 days ago
4,523
English The Boys - فصل دوم
(2020)
Web   KPOPFAN
19 days ago
4,323
Indonesian Running Man (일일요일이좋다-런닝맨)
(2010)
    ParkMinYoung
8 days ago
4,255
Arabic The Walking Dead - فصل دهم
(2019)
TV   Hero Kan
25 days ago
4,177
English The Haunting of Bly Manor - فصل اول
(2020)
Web   hadilan
18 days ago
3,816
Indonesian Running Man (일일요일이좋다-런닝맨)
(2010)
    SULTAN_KHILAF
29 days ago
3,773
English The Boys - فصل دوم
(2020)
Web   M3GATR0N
26 days ago
3,678
English The Walking Dead - فصل دهم
(2019)
Web   GoldBerg_44
25 days ago
3,635
English The Boys - فصل دوم
(2020)
Web   kmmillenium
25 days ago
3,625
Arabic The Boys - فصل دوم
(2020)
Web   tsg
19 days ago
3,507
English The Boys - فصل دوم
(2020)
Web   M3GATR0N
19 days ago
3,354
Korean The Boys - فصل دوم
(2020)
Web   bontoutou
25 days ago
3,312
Arabic The Boys - فصل دوم
(2020)
Web   Scooby07
19 days ago
3,234
English Running Man (일일요일이좋다-런닝맨)
(2010)
TV   RuoXi
9 days ago
3,041
Arabic Raised by Wolves - فصل اول
(2020)
Web   KokoBoKo0
25 days ago
3,007
English Scam 1992 the Harshad Mehta Story
(2020)
Web   KhazzMan
18 days ago
2,949
English Tale of the Nine Tailed (Gumihodyeon / 구미호뎐)
(2020)
TV   RuoXi
20 days ago
2,895
English The Boys - فصل دوم
(2020)
Web   GoldBerg_44
25 days ago
2,888
English Running Man (일일요일이좋다-런닝맨)
(2010)
TV   RuoXi
16 days ago
2,830
Arabic Raised by Wolves - فصل اول
(2020)
    KiLLeR SpIDeR
25 days ago
2,789
English Running Man (일일요일이좋다-런닝맨)
(2010)
TV   RuoXi
23 days ago
2,754
English The Boys - فصل دوم
(2020)
Web   M_I_S
18 days ago
2,716
English Tale of the Nine Tailed (Gumihodyeon / 구미호뎐)
(2020)
TV   RuoXi
19 days ago
2,679
Turkish The Walking Dead - فصل دهم
(2019)
    Cybox
26 days ago
2,639
English The Boys - فصل دوم
(2020)
Web   M_I_S
25 days ago
2,490
English South Park - فصل بیست و چهرم
(2020)
Web   majo7
26 days ago
2,460
Arabic The Haunting of Bly Manor - فصل اول
(2020)
Web   Scooby07
18 days ago
2,415
Indonesian Running Man (일일요일이좋다-런닝맨)
(2010)
TV   bloodysunday
22 days ago
2,405
English Supernatural - فصل پانزدهم (Final)
(2019)
Web   class123
18 days ago
2,253
Arabic Fargo - فصل چهارم
(2020)
Web   Abdalhmohmd
29 days ago
2,252
Korean Raised by Wolves - فصل اول
(2020)
Web   korsubtitle
24 days ago
2,193
English The 100 (The Hundred) - فصل هفتم
(2020)
Web   grzesiek
26 days ago
2,190
English The Haunting of Bly Manor - فصل اول
(2020)
Web   hadilan
18 days ago
2,147
English The Boys - فصل دوم
(2020)
Web   M_I_S
18 days ago
2,122
English Start-Up (Seutateueop / 스타트업)
(2020)
TV   TteokbokkiSubs
10 days ago
2,118
English Record of Youth (Youth Record / Chungchungirok / 청춘기록)
(2020)
TV   TteokbokkiSubs
28 days ago
2,065
Arabic The 100 (The Hundred) - فصل هفتم
(2020)
Web   Mahmoud_Molham
26 days ago
2,033
Indonesian Running Man (일일요일이좋다-런닝맨)
(2010)
    skysoultan
8 days ago
2,017
English Fargo - فصل چهارم
(2020)
TV   KPOPFAN
29 days ago
2,012
English Record of Youth (Youth Record / Chungchungirok / 청춘기록)
(2020)
TV   TteokbokkiSubs
29 days ago
1,994
English Fargo - فصل چهارم
(2020)
Web   Flatto
22 days ago
1,977
English The Boys - فصل دوم
(2020)
Web   M3GATR0N
26 days ago
1,965
English Tale of the Nine Tailed (Gumihodyeon / 구미호뎐)
(2020)
TV   ParkMinYoung
6 days ago
1,957
Arabic The Boys - فصل دوم
(2020)
Web   tsg
19 days ago
1,946
English Running Man (일일요일이좋다-런닝맨)
(2010)
TV   RuoXi
2 days ago
1,936