مرور زیرنویس ها

تمام زبان ها
مشخصات زیرنویس زبان نوع H.I. مترجم تاریخ دانلودها
Arabic 1899 - فصل اول
(2022)
Web   Scooby07
12 days ago
10,094
English 1899 - فصل اول
(2022)
Web   hadilan
12 days ago
5,296
Arabic The Walking Dead - فصل یازدهم
(2021)
Web   haider_Almadany
23 days ago
5,203
Arabic Wednesday - فصل اول
(2022)
Web   Scooby07
6 days ago
5,169
Arabic The Walking Dead - فصل یازدهم
(2021)
Web   RaYY00aN
9 days ago
4,662
Bengali 1899 - فصل اول
(2022)
Web   AsadujJaman
12 days ago
4,630
Bengali 1899 - فصل اول
(2022)
Web   Nurullah_Mashhur
11 days ago
3,844
Bengali 1899 - فصل اول
(2022)
Web   Moshiur Shuvo
12 days ago
3,837
Bengali 1899 - فصل اول
(2022)
Web   Kudrate_Jahan
12 days ago
3,806
English Yellowstone - فصل پنجم
(2022)
Web   Coffee_Prison
16 days ago
3,759
Arabic Tulsa King - فصل اول
(2022)
Web   Ahmed_Jawad
16 days ago
3,758
Bengali 1899 - فصل اول
(2022)
Web   AsadujJaman
12 days ago
3,744
Bengali 1899 - فصل اول
(2022)
Web   Mr.Dentist
12 days ago
3,590
Bengali 1899 - فصل اول
(2022)
Web   Sayed_Fahmidul_Islam
12 days ago
3,530
Arabic 1899 - فصل اول
(2022)
    OTXD-77
12 days ago
3,409
Bengali 1899 - فصل اول
(2022)
Web   Saiful_Shakib
11 days ago
3,241
Arabic 1899 - فصل اول
(2022)
Web   DawoodTv
12 days ago
3,160
Arabic Tulsa King - فصل اول
(2022)
Web   haider_Almadany
9 days ago
3,049
English Tulsa King - فصل اول
(2022)
Web   arminebr
16 days ago
2,688
English Yellowstone - فصل پنجم
(2022)
Web   Coffee_Prison
2 days ago
2,570
Arabic The Peripheral - فصل اول
(2022)
Web   MoustaphaGuri
26 days ago
2,155
فارسی The Walking Dead - فصل یازدهم
(2021)
Web   Ayda.NDR
8 days ago
2,043
Arabic Boku no Hero Academia - فصل ششم
(2022)
Web   KokoBoKo0
10 days ago
1,987
English 1899 - فصل اول
(2022)
Web   hadilan
12 days ago
1,972
فارسی The Walking Dead - فصل یازدهم
(2021)
Web   ErfanTabarsi
23 days ago
1,930
Arabic Chainsaw Man (チェンソーマン)
(2022)
Web   KokoBoKo0
28 days ago
1,911
English The Peripheral - فصل اول
(2022)
Web   N0iSE
26 days ago
1,880
Arabic Chainsaw Man (チェンソーマン)
(2022)
Web   KokoBoKo0
21 days ago
1,872
Indonesian 1899 - فصل اول
(2022)
Web   tedi
12 days ago
1,840
English The Peripheral - فصل اول
(2022)
Web   hadilan
19 days ago
1,810
Arabic Boku no Hero Academia - فصل ششم
(2022)
Web   KokoBoKo0
24 days ago
1,774
English Tulsa King - فصل اول
(2022)
Web   arminebr
9 days ago
1,750
English Yellowstone - فصل پنجم
(2022)
Web   Coffee_Prison
16 days ago
1,739
Arabic Boku no Hero Academia - فصل ششم
(2022)
Web   KokoBoKo0
17 days ago
1,718
Turkish The Walking Dead - فصل یازدهم
(2021)
Web   Henoka
23 days ago
1,699
English Wednesday - فصل اول
(2022)
Web   hadilan
6 days ago
1,689
Arabic The Walking Dead - فصل یازدهم
(2021)
Web   RaYY00aN
16 days ago
1,666
English The Walking Dead - فصل یازدهم
(2021)
Web   Coffee_Prison
9 days ago
1,626
English The Peripheral - فصل اول
(2022)
Web   N0iSE
12 days ago
1,605
Arabic Tulsa King - فصل اول
(2022)
Web   haider_Almadany
2 days ago
1,552
فارسی The Walking Dead - فصل یازدهم
(2021)
Web   MRLIGHTBORN11
9 days ago
1,518
Arabic Chainsaw Man (チェンソーマン)
(2022)
Web   KokoBoKo0
14 days ago
1,467
Turkish The Walking Dead - فصل یازدهم
(2021)
Web   Henoka
7 days ago
1,461
Arabic Tulsa King - فصل اول
(2022)
Web   haider_Almadany
9 days ago
1,453
English 1899 - فصل اول
(2022)
Web   Ferdi125
12 days ago
1,446
English The White Lotus - فصل دوم
(2022)
Web   Coffee_Prison
23 days ago
1,441
Arabic Chainsaw Man (チェンソーマン)
(2022)
Web   KokoBoKo0
7 days ago
1,422
English The Peripheral - فصل اول
(2022)
Web   hadilan
26 days ago
1,422